Bản Cập Nhật cho Windows Server 2012 Essentials di chuyển công cụ chuẩn bị

Giới thiệu

Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục bản Cập Nhật cho Windows Server 2012 Essentials di trú chuẩn bị Tool.

Cụ chuẩn bị Windows Server 2012 Essentials di chuyển được bao gồm trong phương tiện cài đặt Windows Server 2012 Essentials. Chạy công cụ này trên máy chủ nguồn di chuyển nhằm để di chuyển. Công cụ này thực hiện các tác vụ trên máy chủ nguồn:

  • Tăng cấp chức năng miền và nhóm

  • Cập Nhật sơ đồ Active Directory

  • Cài đặt bản Cập Nhật cho phép hỗ trợ mở rộng

  • Chuyển máy chủ Microsoft Exchange từ chế độ hỗn hợp chế độ riêng

  • Quét máy chủ nguồn để xác định vấn

Thông tin

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Để tải bản Cập Nhật, chạy bản Windows Server 2012 Essentials chuẩn bị công cụ di chuyển.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có bản Windows Server 2012 Essentials chuẩn bị công cụ di chuyển cài đặt trên máy chủ nguồn di chuyển.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện mọi thay đổi cho sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Sự cố được khắc phục bản cập nhật này

Vấn đề 1

Khi bạn chạy Windows Server 2012 Essentials di trú chuẩn bị cụ, lỗi được phát hiện trong giai đoạn "Quét máy chủ nguồn cho các sự cố". Tuy nhiên, mô tả lỗi là bạn một liên kết không đúng.

Vấn đề 2

Xem xét tình huống sau:

  • Trong phần quản lý DNS đính vào (Dnsmgmt.msc), bạn xóa tên miền _msdcs ở vùng DNS contoso.local.

  • Bạn khỏi uỷ nhiệm _msdcs vùng contoso.local DNS.

  • Bạn chạy Windows Server 2012 Essentials di trú chuẩn bị công cụ để quét các vấn đề.

Trong trường hợp này, lỗi được phát hiện đã chỉ ra rằng máy cục bộ không có trong bản ghi máy chủ tên.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×