Giới thiệu

Bài viết này mô tả các cải tiến và các sự cố được khắc phục trong bản Cập Nhật cho các đại lý đồng bộ hóa tệp Azure đã phát hành tháng 12 năm 2018. Ngoài ra, bài viết này chứa hướng dẫn cài đặt phiên bản này.

Cải tiến và sự cố được khắc phục

  • ALỗi 0x3B hoặc dừng lỗi 0x1E có thể xảy ra khi một ảnh chụp nhanh VSS được tạo.

  • Máy chủ có thể không phản hồi vì rò rỉ bộ nhớ đám mây tiering.

  • Cài đặt tác nhân thất bại với lỗi sau:

    Lỗi 1921. Không thể dừng dịch vụ 'Lí đồng bộ hóa tác nhân' (FileSyncSvc).  Xác minh rằng bạn có đủ quyền để dừng dịch vụ hệ thống.

  • Dịch vụ lưu trữ đồng nhân (FileSyncSvc) có thể sập khi sử dụng bộ nhớ cao.

  • Độ tin cậy các cải tiến cho máy chủ ảo tiering và đồng bộ hoá.

Lưu ý Bản Cập Nhật dành cho đại lý đồng bộ hóa tệp Azure được tích luỹ. Bản cập nhật này bao gồm tất cả các cải tiến và sửa lỗi được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ trước đó.

Thông tin về bản cập nhật này

  • Bản cập nhật này được cài đặt Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 và Windows Server 2019 đã đồng bộ hóa tệp Azure nhân phiên bản 3.1.0.0 hoặc phiên bản cài đặt.

  • Phiên bản nhân bản cập nhật này là 4.1.0.0.

  • Khởi động lại có thể yêu cầu nếu các tệp đang được sử dụng trong quá trình cài đặt bản Cập Nhật rollup.

Tham khảo

Tìm hiểu về chuẩn ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×