Bản Cập Nhật dành cho Windows 10 nội Preview (xây dựng 14342): 18 tháng 5 năm 2016

Tóm tắt

Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến và sửa chữa cải thiện chức năng của Windows 10 nội Preview (xây dựng 14342).

Gói cho x86 Phiên bản là 4.17 MB đựng x64 Phiên bản 5,82 MB.

Cách nhận bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem

Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải là một phần của với bản 14342 cài đặt.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

x64 nội bộ Windows 10 Preview

x64 nội bộ Windows 10 Preview

Tham khảo

Tìm hiểu về Microsoft sử dụng để giúp hình Windows kinh nghiệm cho hàng triệu người.

Tìm hiểu thêm về Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×