Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật thay đổi giờ mùa hè (DST) Namibia và quần đảo Turks và Caicos trong Windows Embedded Compact 7.

Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Tóm tắt

Đây là bản Cập Nhật dành cho người dùng trong Namibia và quần đảo Turks và Caicos áp dụng DST thay đổi và điều chỉnh.

Namibia

Cộng hòa Namibia vĩnh viễn thay đổi múi giờ từ UTC + 01:00 UTC + 02:00, ngày 3 tháng 9 năm 2017, lúc 02:00. DST đã được dự kiến kết thúc vào ngày 1 tháng 4 năm 2018 tại 02:00.

́ múi giờ

Tên hiển thị của múi giờ cũ

Tên hiển thị mới múi giờ

Giờ chuẩn Namibia

(UTC + 01:00) Windhoek

(UTC + 02:00) Windhoek


Quần đảo Turks và Caicos

Quần đảo Turks và Caicos sẽ chuyển từ UTC-04:00 (Tất cả năm) UTC-05:00 ngày 11 tháng 3 năm 2018 tại 03:00. Thay đổi này bao gồm bắt đầu một chấp DST là lịch cùng với Hoa Kỳ.

́ múi giờ

Tên hiển thị của múi giờ cũ

Tên hiển thị mới múi giờ

Turks và Caicos giờ chuẩn

(UTC-04:00) Turks và Caicos

(UTC-05:00) Turks và Caicos

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2018) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản Cập Nhật, hãy đi tới Trung tâm đối tác thiết bị (DPC).

Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu chọn Sạch giải phápvà sau đó chọn Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, chọn Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Timezones.reg

138,218

23-Mar-2018

19:58

Public\Common\Oak\Files

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:55

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:09

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:10

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:11

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:11

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:12

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:09

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:10

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:10

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:11

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:12

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:12

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:09

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:10

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:10

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:11

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:12

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:54

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:01

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:01

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:01

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:55

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:09

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:09

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:10

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:11

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:12

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:12

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:13

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:54

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:01

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:01

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:01

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:09

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:09

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:09

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:10

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:54

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:09

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:10

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:10

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:11

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:12

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:13

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:55

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:09

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:09

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:10

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:54

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:55

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:56

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:55

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:55

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:04

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:05

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0c0a

Timezones.res

29,384

26-Mar-2018

13:56

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Timezones.res

19,740

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0404

Timezones.res

28,076

26-Mar-2018

14:06

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0407

Timezones.res

27,500

26-Mar-2018

14:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\040c

Timezones.res

28,840

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0410

Timezones.res

20,132

26-Mar-2018

14:08

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0411

Timezones.res

21,188

26-Mar-2018

14:09

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0412

Timezones.res

29,504

26-Mar-2018

14:10

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0413

Timezones.res

31,232

26-Mar-2018

14:11

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0416

Timezones.res

28,448

26-Mar-2018

14:11

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0419

Timezones.res

28,180

26-Mar-2018

14:12

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\041d

Timezones.res

19,088

26-Mar-2018

14:13

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0804

Timezones.res

31,228

26-Mar-2018

14:13

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0c0a

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Timezones.map

723

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Timezones.map

723

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Timezones.map

723

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Timezones.map

723

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

13:58

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Timezones.map

723

26-Mar-2018

13:58

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

13:58

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Timezones.map

723

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Timezones.map

723

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

14:03

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

13:58

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Timezones.map

723

26-Mar-2018

13:58

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

13:58

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Timezones.map

723

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

13:59

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Timezones.map

723

26-Mar-2018

13:59

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

13:59

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Timezones.map

723

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

14:01

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Timezones.map

723

26-Mar-2018

14:01

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

14:01

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

13:59

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Timezones.map

723

26-Mar-2018

13:59

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

13:59

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

13:59

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Timezones.map

723

26-Mar-2018

13:59

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

13:59

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Timezones.map

723

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Timezones.map

723

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Timezones.map

723

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

14:00

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Timezones.dll

40.960

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Timezones.map

723

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Timezones.rel

28

26-Mar-2018

14:02

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×