Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Bản Cập Nhật đã thay đổi chế độ chức năng CertGetCertificateChain trong Windows 7 Compact nhúng vô hiệu hoá MD2 hoặc MD4 cho tất cả yêu cầu EKU thuộc tính trừ nhận dạng đối tượng EKU sau (còn được gọi là Anh):

  • PKIX_KP_CODE_SIGNING

  • WHQL_CRYPTO

  • NT5_CRYPTO

  • OEM_WHQL_CRYPTO

  • PKIX_KP_TIMESTAMP_SIGNING

Thông tin Bổ sung

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật ngày năm 2012. Trong phần "Thông tin tệp", tên tệp gói chứa các phiên bản sản phẩm, ngày, số bài viết cơ sở kiến thức Microsoft và loại bộ xử lý. Lưu ý Bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7 có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Wincrypt.h

779,847

15-Feb-2012

05:51

Public\Common\Sdk\Inc

Certstor.lib

2,317,666

15-Feb-2012

05:37

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Chain.lib

649,996

15-Feb-2012

05:37

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Crypt32.lib

102,016

15-Feb-2012

05:37

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Certstor.lib

2,798,276

15-Feb-2012

05:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Chain.lib

762,760

15-Feb-2012

05:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Crypt32.lib

107,290

15-Feb-2012

05:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Certstor.lib

2,599,992

15-Feb-2012

05:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Chain.lib

686,094

15-Feb-2012

05:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Crypt32.lib

109,352

15-Feb-2012

05:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Certstor.lib

2,317,822

15-Feb-2012

05:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Chain.lib

650,052

15-Feb-2012

05:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Crypt32.lib

102,032

15-Feb-2012

05:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Certstor.lib

2,798,124

15-Feb-2012

05:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Chain.lib

762,816

15-Feb-2012

05:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Crypt32.lib

107,306

15-Feb-2012

05:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Certstor.lib

2,600,144

15-Feb-2012

05:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Chain.lib

686,150

15-Feb-2012

05:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Crypt32.lib

109,368

15-Feb-2012

05:39

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Certstor.lib

2,308,246

15-Feb-2012

05:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Chain.lib

649,330

15-Feb-2012

05:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Crypt32.lib

102,032

15-Feb-2012

05:42

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Certstor.lib

2,787,998

15-Feb-2012

05:41

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Chain.lib

762,160

15-Feb-2012

05:41

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Crypt32.lib

107,306

15-Feb-2012

05:41

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Certstor.lib

2,591,426

15-Feb-2012

05:41

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Chain.lib

685,666

15-Feb-2012

05:41

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Crypt32.lib

109,368

15-Feb-2012

05:41

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Certstor.lib

2,282,228

15-Feb-2012

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Chain.lib

625,740

15-Feb-2012

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Crypt32.lib

100,946

15-Feb-2012

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Certstor.lib

2,640,124

15-Feb-2012

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Chain.lib

730,440

15-Feb-2012

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Crypt32.lib

105,398

15-Feb-2012

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Certstor.lib

2,553,310

15-Feb-2012

05:43

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Chain.lib

662,696

15-Feb-2012

05:43

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Crypt32.lib

108,368

15-Feb-2012

05:43

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Certstor.lib

2,283,814

15-Feb-2012

05:46

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Chain.lib

626,188

15-Feb-2012

05:46

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Crypt32.lib

101,054

15-Feb-2012

05:46

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Certstor.lib

2,641,690

15-Feb-2012

05:46

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Chain.lib

730,874

15-Feb-2012

05:46

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Crypt32.lib

105,514

15-Feb-2012

05:46

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Certstor.lib

2,554,818

15-Feb-2012

05:46

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Chain.lib

663,166

15-Feb-2012

05:46

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Crypt32.lib

108,486

15-Feb-2012

05:46

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Certstor.lib

1,986,034

15-Feb-2012

05:49

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Chain.lib

575,202

15-Feb-2012

05:49

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Crypt32.lib

92,704

15-Feb-2012

05:49

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Certstor.lib

2,293,064

15-Feb-2012

05:49

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Chain.lib

675,636

15-Feb-2012

05:49

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Crypt32.lib

94,022

15-Feb-2012

05:49

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Certstor.lib

2,268,620

15-Feb-2012

05:48

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Chain.lib

619,234

15-Feb-2012

05:48

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Crypt32.lib

100,938

15-Feb-2012

05:48

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Certstor.lib

1,982,930

15-Feb-2012

05:51

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Chain.lib

568,590

15-Feb-2012

05:51

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Crypt32.lib

88,154

15-Feb-2012

05:51

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Certstor.lib

2,158,184

15-Feb-2012

05:51

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Chain.lib

613,268

15-Feb-2012

05:51

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Crypt32.lib

89,904

15-Feb-2012

05:51

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Certstor.lib

2,155,232

15-Feb-2012

05:51

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Chain.lib

593,456

15-Feb-2012

05:51

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Crypt32.lib

92,714

15-Feb-2012

05:51

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×