Giới thiệu

Bài viết này mô tả các bản cập nhật thêm số lượng lớn giấy phép hỗ trợ chính cho Windows Server 2012 Essentials. Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật, máy chủ quản lý khoá (KMS) kích hoạt có hỗ trợ cho Windows Server 2012 Essentials.

Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Windows 8 và Windows Server 2012 tích luỹ 2822241. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói Cập Nhật tích luỹ này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2822241 Windows 8 và Windows Server 2012 lũy: tháng 4 năm 2013


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×