Chủ đề liên quan
×
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ngày Phát hành:

25/01/2022

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 20348.502

Để biết thông tin về thuật ngữ cập nhật Windows, hãy xem bài viết về các loại bản cập nhật Windowscác loại bản cập nhật chất lượng hàng tháng. Để biết tổng quan về Azure Stack HCI, phiên bản 21H2, hãy xem trang lịch sử cập nhật. 

Cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:    

 • Cập nhật tiết kiệm ánh sáng ban ngày bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 thay vì tháng 3 năm 2022 ở Jordan.

 • Khắc phục sự cố ảnh hưởng đến dịch vụ App Readiness và ngăn người dùng đăng nhập thành công. 

 • Khắc phục sự cố khiến máy chủ Dịch vụ Máy tính Từ xa (RDS) trở nên không ổn định khi số lượng người dùng được kết nối vượt quá 100. Do đó, người dùng không thể truy cập các ứng dụng đã phát hành bằng cách sử dụng RDS trên Windows Server 2019.

 • Khắc phục sự cố ngăn không cho khách hàng System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) đăng ký chia sẻ tệp Lưu trữ Qua Mạng (NAS) cho các cụm máy chủ Hyper-V. Điều này cũng khắc phục sự cố hiển thị máy ảo hiện có trong chia sẻ tệp NAS đã đăng ký dưới dạng "Cấu hình Không được hỗ trợ" trong SCVMM.

 • Khắc phục sự cố trong CLSID_InternetExplorer.

 • Khắc phục sự cố đôi khi ngăn bạn nhập chuỗi trong Trình soạn Phương pháp Nhập liệu (IME).

 • Khắc phục sự cố xảy ra trong các trường hợp máy tính từ xa hoặc các ứng dụng từ xa được tích hợp cục bộ (RAIL). Một cửa sổ có thể không xuất hiện vì một ứng dụng đã sử WM_SETREDRAW để tạm thời ngừng cửa sổ được vẽ lại.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến Windows ngừng hoạt động khi bạn sử dụng API Pen Haptics.

 • Cập nhật số điện thoại kích hoạt Windows đối với các ngôn ngữ có số điện thoại sai.

 • Khắc phục sự cố khiến thiết bị tự báo cáo không chính xác là không tuân thủ với Truy cập có Điều kiện do cấu hình tường lửa hoặc chống vi rút.

 • Khắc phục sự cố ngừng in hoặc in sai đầu ra khi bạn in bằng USB trên Windows 10, phiên bản 2004 trở lên.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến Kerberos.dll hoạt động trong Local Security Authority Subsystem Service (LSASS). Điều này xảy ra khi LSASS xử lý các yêu cầu Dịch vụ đồng thời dành cho Người dùng (S4U) giữa người dùng với người dùng (U2U) cho cùng một người dùng khách.

 • Khắc phục sự cố ảnh hưởng đến nhà cung cấp thông tin đăng nhập Fast Identity Online 2.0 (FIDO2) và ngăn không cho hiển thị hộp nhập mã PIN.

 • Khắc phục sự cố khiến Windows ngừng hoạt động và tạo ra lỗi "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL".

 • Khắc phục sự cố có thể khiến lệnh PowerShell Get-TPM bị lỗi khi cố gắng báo cáo thông tin Mô-đun Nền tảng Đáng tin cậy (TPM). Lệnh này không thành công với lỗi "0x80090011 Microsoft.Tpm.Commands.TpmWmiException,Microsoft.Tpm.Commands.GetTpmCommand".

 • Khắc phục sự cố khiến phiên giao thức máy tính từ xa (RDP) ngắt kết nối hoặc màn hình trống cho Server Core. Sự cố này xảy ra khi bạn cài đặt tính năng AppCompat.

 • Khắc phục sự cố khiến lsass.exe hoạt động và thiết bị khởi động lại. Sự cố này xảy ra khi bạn truy vấn các bộ đếm Dịch vụ Thư mục NT của Windows (NTDS) sau khi dịch vụ NTDS đã ngừng hoạt động.

 • Khắc phục sự cố ảnh hưởng đến NTFS khi bạn bật nhật ký số thứ tự cập nhật (USN). NTFS thực hiện các hành động không cần thiết mỗi lần thực hiện thao tác ghi, ảnh hưởng đến hiệu năng I/O.

 • Khắc phục sự cố không thể áp dụng Đối tượng chính sách nhóm (GPO) "Không cho phép nén trên tất cả Ổ đĩa NTFS" trong một số trường hợp.

 • Khắc phục sự cố ngăn Robocopy thử lại quy trình sao chép tệp.

 • Khắc phục sự cố có thể xảy ra khi bạn bật ghi nhật ký kiểm tra Active Directory Federation Services lý (AD FS) và một thông số không hợp lệ được ghi nhật ký. Kết quả là Sự kiện 207 được ghi nhật ký, cho biết đã xảy ra lỗi ghi vào nhật ký kiểm tra.

 • Khắc phục sự cố rò bộ nhớ xảy ra khi bạn gọi WinVerifyTrust(). Sự cố này xảy ra nếu việc xác minh không thành công đối với chữ ký đầu tiên của tệp có nhiều chữ ký.

 • Thêm một sự kiện kiểm tra vào bộ kiểm soát miền Active Directory để xác định máy khách không tuân thủ RFC 4456. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB5005408: Xác thực thẻ thông minh có thể gây ra lỗi in và quét.

Để quay lại site tài liệu Azure Stack HCI

Windows 10 nhật xếp chồng dịch vụ - 20348.502

Bản cập nhật này cải tiến chất lượng cho ngăn xếp cung cấp dịch vụ, là cấu phần cài đặt các bản cập nhật Windows. Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có ngăn xếp cung cấp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

Sau khi cài đặt các bản cập nhật được phát hành vào ngày 11 tháng 1 năm 2022 trở lên, các ứng dụng sử dụng Microsoft .NET Framework để lấy hoặc đặt Thông tin Tin cậy Rừng Active Directory có thể gặp sự cố. Các ứng dụng có thể bị lỗi hoặc đóng hoặc bạn có thể gặp lỗi từ ứng dụng hoặc Windows. Bạn cũng có thể nhận được lỗi vi phạm truy nhập (0xc0000005). 

Lưu ý cho nhà phát triển Các ứng dụng bị ảnh hưởng sử dụng API System.DirectoryServices.

Để giải quyết sự cố này theo cách thủ công, hãy áp dụng các bản cập nhật ngoài băng tần cho phiên bản .NET Framework được ứng dụng sử dụng.

Ghi chú Các bản cập nhật ngoài băng tần này không có sẵn trong Windows Update và sẽ không tự động cài đặt. Để tải gói độc lập, hãy tìm kiếm số KB cho phiên bản Windows và .NET Framework trong Danh mục Microsoft Update. Bạn có thể nhập các bản cập nhật này theo cách thủ công vào Windows Server Update Services (WSUS) và Microsoft Endpoint Configuration Manager. Để biết hướng dẫn về WSUS, hãy xem WSUS và Site Danh mục. Để biết hướng dẫn về Bộ quản lý Cấu hình, hãy xem Nhập các bản cập nhật từ Danh mục Microsoft Update

Để biết hướng dẫn về cách cài đặt bản cập nhật này cho hệ điều hành của bạn, hãy xem các bài viết KB được liệt kê dưới đây:

 • Windows Server 2022: 

 • Windows Server 2019: 

 • Windows Server 2016: 

 • Windows Server 2012 R2: 

 • Windows Server 2012:

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft hiện kết hợp bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của bạn với bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). Để biết thông tin chung về SSU , hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ và Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật (SSU): Câu hỏi Thường Gặp.

Để cài đặt LCU trên cụm Azure Stack HCI của bạn, hãy xem Cập nhật cụm Azure Stack HCI.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Chuyển đến Cài đặt > cập & mật cho > Windows Update. Trong khu vực Bản cập nhật tùy chọn có sẵn, bạn sẽ tìm thấy liên kết để tải xuống và cài đặt bản cập nhật.

Windows Update for Business

Không

Không có. Những thay đổi này sẽ được bao gồm trong bản cập nhật bảo mật tiếp theo cho kênh này.

Danh mục Microsoft Update

Không

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

Nếu bạn muốn loại bỏ LCU

Để loại bỏ LCU sau khi cài đặt gói SSU và LCU kết hợp, hãy sử dụng tùy chọn dòng lệnh DISM/Remove-Package với tên gói LCU làm đối số. Bạn có thể tìm thấy tên gói bằng cách sử dụng lệnh sau: DISM /online /get-packages.

Chạy Windows Update Cài đặt Độc lập (wusa.exe) bằng công tắc /uninstall trên gói kết hợp sẽ không hoạt động vì gói kết hợp có chứa SSU. Bạn không thể xóa SSU khỏi hệ thống sau khi cài đặt.

Thông tin Tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 5009608.

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ, hãy tải xuống thông tin tệp cho SSU - phiên bản 20348.502

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×