Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến về độ ổn định mới dành cho các cấu phần cập nhật trong Windows 10, Phiên bản 1507.

Các cấu phần cập nhật bao gồm tệp và tài nguyên hoạt động cùng với công cụ sắp xếp cung cấp dịch vụ trong Windows 10. Các cấu phần này đảm bảo các bản cập nhật chất lượng được cài đặt thông suốt đồng thời cải thiện độ tin cậy và bảo mật của Windows 10.

Cách tải bản cập nhật này

Chỉ một số bản dựng Windows 10, Phiên bản 1507 nhất định mới yêu cầu bản cập nhật này. Thiết bị đang chạy các bản dựng đó sẽ tự động tải bản cập nhật xuống và cài đặt thông qua Windows Update.

Thông tin Tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4021701.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×