Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng hai người dùng đăng nhập vào Microsoft Lync 2013 mạng có biến trễ hoặc jitter. Người dùng A bắt đầu một ngang hàng (P2P) ứng dụng chia sẻ hoặc màn hình phiên chia sẻ với người dùng B. Trong trường hợp này, người dùng có thể bất ngờ thấy màn hình Cập Nhật chậm trong việc chia sẻ liên tục. Ví dụ: khách Lync 2013 của người dùng B có thể mất 10 đến 15 phút để hiển thị nội dung Cập Nhật.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do quá trình mã hóa cho các ứng dụng chia sẻ hoặc màn hình phiên chia sẻ hoạt động không đúng.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau:

2880474 mô tả các bản Cập Nhật Lync 2013: tháng 4 năm 2014

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×