We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

GIỚI THIỆU

Bài viết này liệt kê các bản Cập Nhật và hotfix có sẵn cho Microsoft Dynamics CRM 2011.

Thông tin Bổ sung

Bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho Microsoft Dynamics CRM 2011

Bảng sau liệt kê các bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho Microsoft Dynamics CRM 2011. Bản Cập Nhật tích luỹ bao gồm tất cả các hotfix đã được phát hành để phân phối giới hạn. Bản Cập Nhật tích luỹ cũng bao gồm tất cả các bản Cập Nhật trước đó.

Số bài viết

Tiêu đề bài viết

Ngày phát hành

Phiên bản

3179593

Cập nhật cuối cùng cho Microsoft Dynamics CRM 2011

20 tháng 10 năm 2016

5.0.9690.4439

Bản Cập Nhật cho phân phối chung

Bảng sau liệt kê các bản Cập Nhật được phát hành cho phân phối chung. Để xem bài viết cụ thể liên quan đến bản Cập Nhật, bấm vào liên kết để xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft được liệt kê trong bảng. Để tải xuống một hoặc nhiều bản Cập Nhật được liệt kê trong bài viết này, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/downloads

Số bài viết

Tiêu đề bài viết

Ngày phát hành

Phiên bản

2958724

Microsoft Dynamics CRM 2011 bản cập nhật 18

Tháng Chín, 2014

5.0.9690.4374

2434455

Làm thế nào để tải xuống các bản Cập Nhật thiết lập cho Microsoft Dynamics CRM 2011

13 tháng 5 năm 2011

Not applicable

2461081

Bản Cập Nhật cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có sẵn

30 tháng 1 năm 2011

5.0.9688.53

2461082

Bản Cập Nhật cho Microsoft Dynamics CRM 2011 Phiên bản thử nghiệm có sẵn

22 tháng 2 năm 2011

5.0.9688.583

2461083

Bản Cập Nhật tháng 2011 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có sẵn

22 tháng 3 năm 2011

5.0.9688.590

2466084

Microsoft Dynamics CRM 2011 bản Cập Nhật 1

Ngày 04 tháng 4 năm 2011

5.0.9688.1045

2466086

Microsoft Dynamics CRM 2011 bản Cập Nhật 2

2 tháng 6 năm 2011

5.0.9688.1155

2547347

Microsoft Dynamics CRM 2011 Cập Nhật 3

Ngày 28 tháng 7 năm 2011

5.0.9688.1244

2556167

Microsoft Dynamics CRM 2011 bản Cập Nhật 4

22 tháng 9 năm 2011

5.0.9688.1450

2567454

Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5

8 tháng 11 năm 2011

5.0.9688.1533

2600640

Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6

12 tháng 1 năm 2012

5.0.9690.1992

2600643

Microsoft Dynamics CRM 2011 bản Cập Nhật 7

22 tháng 3 năm 2012

5.0.9690.2165

2600644

Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8

3 tháng 5 năm 2012

5.0.9690.2243

2710577

Microsoft Dynamics CRM 2011 bản Cập Nhật 10

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

5,0.9690,2730

2739504

Microsoft Dynamics CRM 2011 bản Cập Nhật 11

11 tháng 10 năm 2012

5.0.9690.2835

2795627

Microsoft Dynamics CRM 2011 bản Cập Nhật 12

Tháng một, 2013

5.0.9690.3236

2791312

Microsoft Dynamics CRM 2011 bản Cập Nhật 13

Tháng ba, 2013

5.0.9690.3448

2849744

Microsoft Dynamics CRM 2011 bản Cập Nhật 14

Tháng bảy, 2013

5.0.9690.3557

2843571

Microsoft Dynamics CRM 2011 bản cập nhật 15

Tháng mười, 2013

5.0.9690.3731

2872369

Microsoft Dynamics CRM 2011 bản cập nhật 16

Tháng một, 2014

5.0.9690.3911

2915687

Microsoft Dynamics CRM 2011 bản cập nhật 17

Tháng năm, 2014

5.0.9690.4150

Lưu ý quan trọng Điều gì đã xảy ra với bản Cập Nhật 9 cho Microsoft Dynamics CRM 2011? Cập Nhật 9 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 sẽ không được phát hành vì sự chậm trễ trong bản Cập Nhật dịch vụ Q2. Cập Nhật 10 bản sửa lỗi tất cả các vấn đề đã được bao gồm trong bản Cập Nhật rollup 9. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website sau của Microsoft Dynamics: https://Community.Dynamics.com/product/CRM/crmnontechnical/b/crmconnection/Archive/2012/07/06/Q2-2012-Service-Update-New-Delivery-Schedule.aspx

Hotfix có giới hạn phân phối

Bảng sau liệt kê các hotfix Microsoft Dynamics CRM được phát hành trong một phân phối giới hạn. Một hotfix nhằm khắc phục chỉ sự cố được thảo luận trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft liên quan. Tải xuống hotfix, bấm số bài viết để truy cập vào các liên kết đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft. Để biết danh sách đầy đủ số điện thoại Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/default.aspx

Số bài viết

Tiêu đề bài viết

Ngày phát hành

2535245

Bạn gặp hiệu suất chậm khi bạn thực hiện truy vấn RetrieveMultiple tập dữ liệu lớn trong Microsoft Dynamics CRM 2011

2 tháng 6 năm 2011

2664150

Kiểm soát tăng trưởng truy cập đối tượng chính trong CRM 2011

12 tháng 1 năm 2011

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×