Bản cập nhật Microsoft Dynamics CRM 2013 và hotfix

GIỚI THIỆU

Bài viết này liệt kê các bản Cập Nhật và hotfix cho Microsoft Dynamics CRM 2013.

Thông tin

Bản Cập Nhật tích lũy Cập Nhật mới nhất cho Microsoft Dynamics CRM 2013

Bảng sau liệt kê các bản Cập Nhật tích lũy Cập Nhật mới nhất cho Microsoft Dynamics CRM 2013. Nhật bản Cập Nhật tích luỹ này bao gồm tất cả các hotfix đã được phát hành để phân phối giới hạn. Bản Cập Nhật tích luỹ này cũng bao gồm tất cả các bản Cập Nhật.

Số bài viết

Tiêu đề bài viết

Ngày phát hành

Phiên bản

4018582

Bản Cập Nhật 5 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1

Tháng mười 2016

6.1.5.0111

Bản Cập Nhật cho phân phối rộng rãi

Bảng sau liệt kê các bản Cập Nhật đã được phát hành cho phân phối rộng rãi. Để xem bài viết cụ thể liên quan đến bản Cập Nhật, bấm vào liên kết để xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft được liệt kê trong bảng. Để tải xuống một hoặc nhiều bản Cập Nhật được liệt kê trong bài viết này, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/downloads

Số bài viết

Tiêu đề bài viết

Ngày phát hành

Phiên bản

2891271

Microsoft Dynamics CRM 2013 Cập Nhật 1

Tháng 12 năm 2013

6.0.1.0061

2919956

Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2

Tháng 4 năm 2014

6.0.2.0051

2930480

Tổng hợp Cập nhật 3 của Microsoft Dynamics CRM 2013

Tháng 4 năm 2014

6.0.3.0106

2941390

Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1

Tháng 4 năm 2014

6.1.0.0581

2953252

Bản Cập Nhật 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1

Tháng 4 năm 2014

6.1.1.0132

2963850

Bản Cập Nhật 2 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1

Tháng 12 năm 2015

6.1.2.0112

3016464

Bản Cập Nhật 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1

Tháng 12 năm 2015

6.1.3.0119

3122951

Bản Cập Nhật 4 cho Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1

Tháng hai 2016

6.1.4.0145


 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×