Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả 5002479 cập nhật cho Microsoft Visio 2013 được phát hành vào ngày 3 tháng 10 năm 2023.

Lưu ý rằng bản cập nhật trong Trung tâm Tải xuống của Microsoft áp dụng cho phiên bản Office 2013 dựa trên Microsoft Installer (.msi). Điều này không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như phiên Microsoft Office 365 Home. (Xem mục Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?)

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này khắc phục sự cố trong đó Microsoft Visio 2013 có thể ngừng phản hồi sau khi bạn cài đặt Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Visio 2013: ngày 8 tháng 8 năm 2023 (KB5002417).

Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật

Microsoft Update

Sửdụng Microsoft Updateđể tự động tải xuống và cài đặt bản cập nhật.

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống và cài đặt thủ công từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Nếu bạn không chắc chắn mình đang chạy nền tảng nào (32 bit hoặc 64 bit), hãy xem mục Tôi đang chạy Office 32 bit hay 64 bit?Ngoài ra, hãy xem thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft.

Yêu cầu quét vi rút

Microsoft quét tệp này để tìm vi rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất có sẵn vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật nâng cao giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Cập nhật thông tin

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt Microsoft Visio 2013 Gói Dịch vụ 1.

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin thêm

Cách gỡ cài đặt bản cập nhật này

Windows 10

  1. Đi tới Bắt đầu, nhập Xem các Cập nhật cài đặt trong hộp Tìm kiếm trên Windows, rồi nhấn Enter.

  2. Trong danh sách bản cập nhật, tìm và chọn Cài KB5002479 rồi chọn Gỡ cài đặt.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ cho các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

x86

thông tin tệp visio-x-none.msp

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Visio.veman.xml

Visio.veman.xml

Không áp dụng

338

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Aec.dll

Aec.dll

15.0.5579.1000

944,592

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Aec.vsl_1033

Aec.vsl

15.0.5455.1000

65,976

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Aecutils.vsl_1033

Aecutils.vsl

15.0.5455.1000

38,328

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Bstorm.dll

Bstorm.dll

15.0.5579.1000

703,432

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Bstorm.vsl_1033

Bstorm.vsl

15.0.5455.1000

44,992

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Dbwiz.dll

Dbwiz.dll

15.0.5579.1000

931,288

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Dbwiz.vsl_1033

Dbwiz.vsl

15.0.5455.1000

161,208

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Drilldwn.dll

Drilldwn.dll

15.0.5579.1000

929,728

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Drilldwn.vsl_1033

Drilldwn.vsl

15.0.5455.1000

61,872

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Dwgcnv.dll

Dwgcnv.dll

15.0.5579.1000

149,976

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Dwgcnv.vsl_1033

Dwgcnv.vsl

15.0.5455.1000

35,232

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Dwgdp.dll

Dwgdp.dll

15.0.5579.1000

6,174,632

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Dwgdpres.dll_1033

Dwgdpres.dll

15.0.5455.1000

19,904

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Facility.dll

Facility.dll

15.0.5579.1000

996,816

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Facility.vsl_1033

Facility.vsl

15.0.5455.1000

80,320

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Gantt.dll

Gantt.dll

15.0.5579.1000

988,072

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Gantt.vsl_1033

Gantt.vsl

15.0.5455.1000

317,880

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Hvac.dll

Hvac.dll

15.0.5579.1000

353,736

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Hvac.vsl_1033

Hvac.vsl

15.0.5455.1000

32,704

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Lgnd.vsl_1033

Lgnd.vsl

15.0.5455.1000

35,768

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Wfauth.dll

Microsoft.office.interop.visio.workflowauthoring.dll

15.0.5455.1000

71,096

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Wfmsprx.dll

Microsoft.office.workflow.actions.proxy.dll

15.0.0.0

679,472

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Wfspprx.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.proxy.dll

15.0.0.0

734,768

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Mpxint.dll

Mpxint.dll

15.0.5579.1000

144,808

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Mpxres.dll_1033

Mpxres.dll

15.0.5455.1000

16,320

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Msoutls.dll

Msoutls.dll

15.0.5579.1000

210,376

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Orgchart.dll

Orgchart.dll

15.0.5579.1000

1,285,080

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Orgchart.vsl_1033

Orgchart.vsl

15.0.5455.1000

55,736

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Orgchwiz.dll

Orgchwiz.dll

15.0.5579.1000

489,416

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Orgwiz.vsl_1033

Orgwiz.vsl

15.0.5455.1000

65,984

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Pe.dll

Pe.dll

15.0.5579.1000

546,760

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Pe.vsl_1033

Pe.vsl

15.0.5455.1000

224,704

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Pmenures.dll_1033

Pmenures.dll

15.0.5455.1000

13,760

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Proprpt.dll

Proprpt.dll

15.0.5579.1000

733,128

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Proprpt.vsl_1033

Proprpt.vsl

15.0.5455.1000

170,936

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Savasweb.dll

Savasweb.dll

15.0.5579.1000

423,384

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Savasweb.vsl_1033

Savasweb.vsl

15.0.5455.1000

44,984

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Savwbhf.dll

Savwbhf.dll

15.0.5579.1000

118,744

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Savwbras.dll

Savwbras.dll

15.0.5579.1000

208,856

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Savwbvml.dll

Savwbvml.dll

15.0.5579.1000

203,712

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Savwbxaml.dll

Savwbxaml.dll

15.0.5579.1000

144,840

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Sg.dll

Sg.dll

15.0.5579.1000

1,717,720

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Sgres.dll_1033

Sgres.dll

15.0.5455.1000

72,120

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Shapnum.vsl_1033

Shapnum.vsl

15.0.5455.1000

38,848

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Timesoln.dll

Timesoln.dll

15.0.5579.1000

995,288

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Timesoln.vsl_1033

Timesoln.vsl

15.0.5455.1000

359,864

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Useqme_m.vssx_1033

Useqme_m.vssx

Không áp dụng

37,857

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:23

Useqme_m.vstx_1033

Useqme_m.vstx

Không áp dụng

25,802

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:23

Useqme_u.vssx_1033

Useqme_u.vssx

Không áp dụng

35,027

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Useqme_u.vstx_1033

Useqme_u.vstx

Không áp dụng

25,419

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visbrgr.dll

Visbrgr.dll

15.0.5579.1000

10,845,632

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visbrres.dll_1033

Visbrres.dll

15.0.5455.1000

42,936

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Viscolor.dll

Viscolor.dll

15.0.5579.1000

69,056

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Viscolor.vsl_1033

Viscolor.vsl

15.0.5455.1000

33,208

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visdlgu.dll

Visdlgu.dll

15.0.5455.1000

147,904

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visicon.exe

Visicon.exe

15.0.4553.1000

2,389,672

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visintl.dll_1033

Visintl.dll

15.0.4853.1000

847,088

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visintl.dll.idx_dll_1033

Visintl.dll.idx_dll

15.0.4853.1000

277,760

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visio.exe

Visio.exe

15.0.5597.1000

1,350,592

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visio.man

Visio.exe.manifest

Không áp dụng

1,234

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visiocustom.pd

Visiocustom.propdesc

Không áp dụng

1,156

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visiocustom.pd.x64

Visiocustom.propdesc

Không áp dụng

1,156

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:30

Vislib.dll

Vislib.dll

15.0.5597.1000

18,796,480

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visocx.dll

Visocx.dll

15.0.5493.1000

285,608

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visshe.dll

Visshe.dll

15.0.5493.1000

865,192

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visutils.dll

Visutils.dll

15.0.5579.1000

480,192

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visutils.vsl_1033

Visutils.vsl

15.0.5455.1000

47,544

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visweb.dll

Visweb.dll

15.0.5579.1000

698,312

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visweb.vsl_1033

Visweb.vsl

15.0.5455.1000

65,464

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Workflow.dll

Workflow.dll

15.0.5579.1000

526,280

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Xfunc.dll

Xfunc.dll

15.0.5579.1000

470,488

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Xfunc.vsl_1033

Xfunc.vsl

15.0.5455.1000

49,080

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

x64

thông tin tệp visio-x-none.msp

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Visio.veman.xml

Visio.veman.xml

Không áp dụng

338

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Actdir_m.vstx_1033

Actdir_m.vstx

Không áp dụng

33,727

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Actdir_u.vstx_1033

Actdir_u.vstx

Không áp dụng

33,518

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ado_m.vssx_1033

Ado_m.vssx

Không áp dụng

184,378

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ado_u.vssx_1033

Ado_u.vssx

Không áp dụng

176,812

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ads_m.vssx_1033

Ads_m.vssx

Không áp dụng

83,871

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ads_u.vssx_1033

Ads_u.vssx

Không áp dụng

79,836

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Aec.dll

Aec.dll

15.0.5579.1000

1,418,688

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Aec.vsl_1033

Aec.vsl

15.0.5455.1000

71,584

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Aecutils.vsl_1033

Aecutils.vsl

15.0.5455.1000

43,936

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Alarm_m.vssx_1033

Alarm_m.vssx

Không áp dụng

57,472

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Alarm_u.vssx_1033

Alarm_u.vssx

Không áp dụng

55,812

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Annot_m.vssx_1033

Annot_m.vssx

Không áp dụng

103,565

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Annot_u.vssx_1033

Annot_u.vssx

Không áp dụng

95,010

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Appl_m.vssx_1033

Appl_m.vssx

Không áp dụng

86,232

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Appl_u.vssx_1033

Appl_u.vssx

Không áp dụng

85,183

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Arrows_m.vssx_1033

Arrows_m.vssx

Không áp dụng

64,904

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Arrows_u.vssx_1033

Arrows_u.vssx

Không áp dụng

62,272

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Asset.vrd_1033

Asset.vrd

Không áp dụng

1,694

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Audit_m.vssx_1033

Audit_m.vssx

Không áp dụng

91,639

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Audit_m.vstx_1033

Audit_m.vstx

Không áp dụng

20,487

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Audit_u.vssx_1033

Audit_u.vssx

Không áp dụng

88,120

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Audit_u.vstx_1033

Audit_u.vstx

Không áp dụng

20,205

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ba_dec_m.vssx_1033

Ba_dec_m.vssx

Không áp dụng

55,210

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ba_dec_u.vssx_1033

Ba_dec_u.vssx

Không áp dụng

50,536

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ba_grp_m.vssx_1033

Ba_grp_m.vssx

Không áp dụng

33,618

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ba_grp_u.vssx_1033

Ba_grp_u.vssx

Không áp dụng

31,799

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Basflo_m.vssx_1033

Basflo_m.vssx

Không áp dụng

47,169

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Basflo_m.vstx_1033

Basflo_m.vstx

Không áp dụng

19,134

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:13

Basflo_u.vssx_1033

Basflo_u.vssx

Không áp dụng

45,921

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Basflo_u.vstx_1033

Basflo_u.vstx

Không áp dụng

18,963

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Basic_m.vssx_1033

Basic_m.vssx

Không áp dụng

111,064

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Basic_u.vssx_1033

Basic_u.vssx

Không áp dụng

105,748

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Basicd_m.vstx_1033

Basicd_m.vstx

Không áp dụng

17,534

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Basicd_u.vstx_1033

Basicd_u.vstx

Không áp dụng

17,417

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Bckgrn_m.vssx_1033

Bckgrn_m.vssx

Không áp dụng

143,479

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Bckgrn_u.vssx_1033

Bckgrn_u.vssx

Không áp dụng

139,295

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Bldcor_m.vssx_1033

Bldcor_m.vssx

Không áp dụng

170,748

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Bldcor_u.vssx_1033

Bldcor_u.vssx

Không áp dụng

162,758

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Block_m.vssx_1033

Block_m.vssx

Không áp dụng

91,936

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Block_m.vstx_1033

Block_m.vstx

Không áp dụng

20,449

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Block_u.vssx_1033

Block_u.vssx

Không áp dụng

87,865

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Block_u.vstx_1033

Block_u.vstx

Không áp dụng

20,207

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Block3_m.vssx_1033

Block3_m.vssx

Không áp dụng

74,351

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Block3_u.vssx_1033

Block3_u.vssx

Không áp dụng

69,833

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Blockp_m.vssx_1033

Blockp_m.vssx

Không áp dụng

84,104

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Blockp_m.vstx_1033

Blockp_m.vstx

Không áp dụng

24,751

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Blockp_u.vssx_1033

Blockp_u.vssx

Không áp dụng

81,673

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Blockp_u.vstx_1033

Blockp_u.vstx

Không áp dụng

24,339

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Bordrs_m.vssx_1033

Bordrs_m.vssx

Không áp dụng

64,735

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Bordrs_u.vssx_1033

Bordrs_u.vssx

Không áp dụng

64,594

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Bpmn_m.vssx_1033

Bpmn_m.vssx

Không áp dụng

175,727

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Bpmn_m.vstx_1033

Bpmn_m.vstx

Không áp dụng

51,003

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:13

Bpmn_u.vssx_1033

Bpmn_u.vssx

Không áp dụng

170,295

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Bpmn_u.vstx_1033

Bpmn_u.vstx

Không áp dụng

50,441

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Bpres_m.vssx_1033

Bpres_m.vssx

Không áp dụng

63,080

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Bpres_u.vssx_1033

Bpres_u.vssx

Không áp dụng

62,185

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Bstorm.dll

Bstorm.dll

15.0.5579.1000

959,936

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Bstorm.vsl_1033

Bstorm.vsl

15.0.5455.1000

51,112

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Bstorm_m.vssx_1033

Bstorm_m.vssx

Không áp dụng

28,182

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Bstorm_m.vstx_1033

Bstorm_m.vstx

Không áp dụng

27,636

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Bstorm_u.vssx_1033

Bstorm_u.vssx

Không áp dụng

28,020

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Bstorm_u.vstx_1033

Bstorm_u.vstx

Không áp dụng

27,445

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Bthkt_m.vssx_1033

Bthkt_m.vssx

Không áp dụng

97,834

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Bthkt_u.vssx_1033

Bthkt_u.vssx

Không áp dụng

86,998

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Bw.css_1033

Bw.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Cabnt_m.vssx_1033

Cabnt_m.vssx

Không áp dụng

83,621

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Cabnt_u.vssx_1033

Cabnt_u.vssx

Không áp dụng

81,371

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Calevent.vrd_1033

Calevent.vrd

Không áp dụng

2,144

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Calndr_m.vssx_1033

Calndr_m.vssx

Không áp dụng

1,122,979

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Calndr_m.vstx_1033

Calndr_m.vstx

Không áp dụng

32,064

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Calndr_u.vssx_1033

Calndr_u.vssx

Không áp dụng

1,121,765

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Calndr_u.vstx_1033

Calndr_u.vstx

Không áp dụng

31,994

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Calout_m.vssx_1033

Calout_m.vssx

Không áp dụng

91,901

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Calout_u.vssx_1033

Calout_u.vssx

Không áp dụng

87,545

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Causef_m.vssx_1033

Causef_m.vssx

Không áp dụng

35,784

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Causef_m.vstx_1033

Causef_m.vstx

Không áp dụng

27,549

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Causef_u.vssx_1033

Causef_u.vssx

Không áp dụng

34,618

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Causef_u.vstx_1033

Causef_u.vstx

Không áp dụng

27,236

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ceilpl_m.vstx_1033

Ceilpl_m.vstx

Không áp dụng

20,193

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ceilpl_u.vstx_1033

Ceilpl_u.vstx

Không áp dụng

19,892

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Chart_m.vssx_1033

Chart_m.vssx

Không áp dụng

141,135

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Chart_m.vstx_1033

Chart_m.vstx

Không áp dụng

38,575

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Chart_u.vssx_1033

Chart_u.vssx

Không áp dụng

132,461

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Chart_u.vstx_1033

Chart_u.vstx

Không áp dụng

38,420

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Coffee.css_1033

Coffee.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Comole_m.vssx_1033

Comole_m.vssx

Không áp dụng

51,523

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Comole_m.vstx_1033

Comole_m.vstx

Không áp dụng

19,669

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Comole_u.vssx_1033

Comole_u.vssx

Không áp dụng

49,603

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Comole_u.vstx_1033

Comole_u.vstx

Không áp dụng

19,532

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Compln_m.vssx_1033

Compln_m.vssx

Không áp dụng

54,914

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Compln_u.vssx_1033

Compln_u.vssx

Không áp dụng

54,677

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Compme_m.vssx_1033

Compme_m.vssx

Không áp dụng

66,773

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Compme_u.vssx_1033

Compme_u.vssx

Không áp dụng

65,211

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Comps_m.vssx_1033

Comps_m.vssx

Không áp dụng

186,672

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Comps_u.vssx_1033

Comps_u.vssx

Không áp dụng

176,370

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Conlog_m.vstx_1033

Conlog_m.vstx

Không áp dụng

71,057

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Conlog_u.vstx_1033

Conlog_u.vstx

Không áp dụng

71,062

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Connec_m.vssx_1033

Connec_m.vssx

Không áp dụng

151,805

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Connec_u.vssx_1033

Connec_u.vssx

Không áp dụng

142,845

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Cubicl_m.vssx_1033

Cubicl_m.vssx

Không áp dụng

275,050

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Cubicl_u.vssx_1033

Cubicl_u.vssx

Không áp dụng

274,140

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Datflo_m.vssx_1033

Datflo_m.vssx

Không áp dụng

58,340

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Datflo_m.vstx_1033

Datflo_m.vstx

Không áp dụng

19,593

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Datflo_u.vssx_1033

Datflo_u.vssx

Không áp dụng

56,748

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Datflo_u.vstx_1033

Datflo_u.vstx

Không áp dụng

19,287

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Datmod_m.vstx_1033

Datmod_m.vstx

Không áp dụng

14,757

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Datmod_u.vstx_1033

Datmod_u.vstx

Không áp dụng

14,553

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dbchen_m.vssx_1033

Dbchen_m.vssx

Không áp dụng

20,607

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dbchen_m.vstx_1033

Dbchen_m.vstx

Không áp dụng

20,979

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dbchen_u.vssx_1033

Dbchen_u.vssx

Không áp dụng

19,797

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dbchen_u.vstx_1033

Dbchen_u.vstx

Không áp dụng

20,600

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dbcrow_m.vssx_1033

Dbcrow_m.vssx

Không áp dụng

27,464

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dbcrow_m.vstx_1033

Dbcrow_m.vstx

Không áp dụng

22,874

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dbcrow_u.vssx_1033

Dbcrow_u.vssx

Không áp dụng

26,357

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dbcrow_u.vstx_1033

Dbcrow_u.vstx

Không áp dụng

22,443

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dbidef1x_m.vssx_1033

Dbidef1x_m.vssx

Không áp dụng

31,206

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dbidef1x_m.vstx_1033

Dbidef1x_m.vstx

Không áp dụng

25,203

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dbidef1x_u.vssx_1033

Dbidef1x_u.vssx

Không áp dụng

30,039

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dbidef1x_u.vstx_1033

Dbidef1x_u.vstx

Không áp dụng

24,745

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dbuml_m.vssx_1033

Dbuml_m.vssx

Không áp dụng

27,733

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dbuml_m.vstx_1033

Dbuml_m.vstx

Không áp dụng

24,182

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dbuml_u.vssx_1033

Dbuml_u.vssx

Không áp dụng

26,642

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dbuml_u.vstx_1033

Dbuml_u.vstx

Không áp dụng

23,699

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dbwiz.dll

Dbwiz.dll

15.0.5579.1000

1,182,168

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Dbwiz.vsl_1033

Dbwiz.vsl

15.0.5455.1000

166,816

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Default.css_1033

Default.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dgicon_m.vssx_1033

Dgicon_m.vssx

Không áp dụng

58,827

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dgicon_u.vssx_1033

Dgicon_u.vssx

Không áp dụng

57,944

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dimarc_u.vssx_1033

Dimarc_u.vssx

Không áp dụng

116,376

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dimeng_m.vssx_1033

Dimeng_m.vssx

Không áp dụng

116,056

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dimeng_u.vssx_1033

Dimeng_u.vssx

Không áp dụng

111,296

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Doorschd.vrd_1033

Cửa ra vào.vrd

Không áp dụng

1,723

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Drawtl_m.vssx_1033

Drawtl_m.vssx

Không áp dụng

82,372

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Drawtl_u.vssx_1033

Drawtl_u.vssx

Không áp dụng

79,623

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Drilld_m.vssx_1033

Drilld_m.vssx

Không áp dụng

22,997

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Drilld_m.vstx_1033

Drilld_m.vstx

Không áp dụng

47,223

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Drilld_u.vssx_1033

Drilld_u.vssx

Không áp dụng

22,879

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Drilld_u.vstx_1033

Drilld_u.vstx

Không áp dụng

47,139

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Drilldwn.dll

Drilldwn.dll

15.0.5579.1000

1,487,808

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Drilldwn.vsl_1033

Drilldwn.vsl

15.0.5455.1000

67,504

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dtlnet_m.vssx_1033

Dtlnet_m.vssx

Không áp dụng

195,308

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dtlnet_m.vstx_1033

Dtlnet_m.vstx

Không áp dụng

48,406

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dtlnet_u.vssx_1033

Dtlnet_u.vssx

Không áp dụng

185,942

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dtlnet_u.vstx_1033

Dtlnet_u.vstx

Không áp dụng

48,695

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dtlnme_m.vssx_1033

Dtlnme_m.vssx

Không áp dụng

92,405

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dtlnme_m.vstx_1033

Dtlnme_m.vstx

Không áp dụng

23,554

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dtlnme_u.vssx_1033

Dtlnme_u.vssx

Không áp dụng

90,244

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dtlnme_u.vstx_1033

Dtlnme_u.vstx

Không áp dụng

23,418

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dvcall_m.vssx_1033

Dvcall_m.vssx

Không áp dụng

171,565

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dvcall_u.vssx_1033

Dvcall_u.vssx

Không áp dụng

166,931

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dwgcnv.dll

Dwgcnv.dll

15.0.5579.1000

224,712

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Dwgcnv.vsl_1033

Dwgcnv.vsl

15.0.5455.1000

41,400

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dwgcnv_m.vstx_1033

Dwgcnv_m.vstx

Không áp dụng

164,853

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Dwgcnv_u.vstx_1033

Dwgcnv_u.vstx

Không áp dụng

158,498

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Dwgdp.dll

Dwgdp.dll

15.0.5579.1000

8,850,880

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Dwgdpres.dll_1033

Dwgdpres.dll

15.0.5455.1000

20,416

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eechip_m.vssx_1033

Eechip_m.vssx

Không áp dụng

145,018

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eechip_m.vstx_1033

Eechip_m.vstx

Không áp dụng

15,952

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eechip_u.vssx_1033

Eechip_u.vssx

Không áp dụng

139,860

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eechip_u.vstx_1033

Eechip_u.vstx

Không áp dụng

15,905

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eecomp_m.vssx_1033

Eecomp_m.vssx

Không áp dụng

94,985

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eecomp_u.vssx_1033

Eecomp_u.vssx

Không áp dụng

90,366

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eefund_m.vssx_1033

Eefund_m.vssx

Không áp dụng

150,500

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eefund_u.vssx_1033

Eefund_u.vssx

Không áp dụng

144,628

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eegenr_m.vstx_1033

Eegenr_m.vstx

Không áp dụng

16,337

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eegenr_u.vstx_1033

Eegenr_u.vstx

Không áp dụng

15,976

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eeics_m.vstx_1033

Eeics_m.vstx

Không áp dụng

15,851

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eeics_u.vstx_1033

Eeics_u.vstx

Không áp dụng

15,479

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eemain_m.vssx_1033

Eemain_m.vssx

Không áp dụng

39,003

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eemain_u.vssx_1033

Eemain_u.vssx

Không áp dụng

38,132

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eemaps_m.vssx_1033

Eemaps_m.vssx

Không áp dụng

109,940

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eemaps_u.vssx_1033

Eemaps_u.vssx

Không áp dụng

102,799

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eemech_m.vssx_1033

Eemech_m.vssx

Không áp dụng

57,997

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eemech_u.vssx_1033

Eemech_u.vssx

Không áp dụng

54,576

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eepath_m.vssx_1033

Eepath_m.vssx

Không áp dụng

73,480

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eepath_u.vssx_1033

Eepath_u.vssx

Không áp dụng

71,412

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eequal_m.vssx_1033

Eequal_m.vssx

Không áp dụng

72,670

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eequal_u.vssx_1033

Eequal_u.vssx

Không áp dụng

69,877

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eesemi_m.vssx_1033

Eesemi_m.vssx

Không áp dụng

105,410

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eesemi_u.vssx_1033

Eesemi_u.vssx

Không áp dụng

103,612

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eeswch_m.vssx_1033

Eeswch_m.vssx

Không áp dụng

179,466

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eeswch_u.vssx_1033

Eeswch_u.vssx

Không áp dụng

170,609

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eesys_m.vstx_1033

Eesys_m.vstx

Không áp dụng

15,661

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eesys_u.vstx_1033

Eesys_u.vstx

Không áp dụng

15,213

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eetcom_m.vssx_1033

Eetcom_m.vssx

Không áp dụng

74,897

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eetcom_u.vssx_1033

Eetcom_u.vssx

Không áp dụng

70,389

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eeterm_m.vssx_1033

Eeterm_m.vssx

Không áp dụng

89,676

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eeterm_u.vssx_1033

Eeterm_u.vssx

Không áp dụng

85,908

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eetran_m.vssx_1033

Eetran_m.vssx

Không áp dụng

70,584

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eetran_u.vssx_1033

Eetran_u.vssx

Không áp dụng

67,389

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eevhf_m.vssx_1033

Eevhf_m.vssx

Không áp dụng

101,556

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eevhf_u.vssx_1033

Eevhf_u.vssx

Không áp dụng

97,515

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eletel_m.vssx_1033

Eletel_m.vssx

Không áp dụng

105,455

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eletel_m.vstx_1033

Eletel_m.vstx

Không áp dụng

20,692

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Eletel_u.vssx_1033

Eletel_u.vssx

Không áp dụng

110,402

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eletel_u.vstx_1033

Eletel_u.vstx

Không áp dụng

20,383

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Embell_m.vssx_1033

Embell_m.vssx

Không áp dụng

184,414

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Embell_u.vssx_1033

Embell_u.vssx

Không áp dụng

175,024

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Entapp_m.vssx_1033

Entapp_m.vssx

Không áp dụng

182,125

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Entapp_m.vstx_1033

Entapp_m.vstx

Không áp dụng

36,557

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Entapp_u.vssx_1033

Entapp_u.vssx

Không áp dụng

181,828

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Entapp_u.vstx_1033

Entapp_u.vstx

Không áp dụng

36,311

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Epc_m.vssx_1033

Epc_m.vssx

Không áp dụng

31,868

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Epc_m.vstx_1033

Epc_m.vstx

Không áp dụng

16,392

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Epc_u.vssx_1033

Epc_u.vssx

Không áp dụng

30,833

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Epc_u.vstx_1033

Epc_u.vstx

Không áp dụng

16,220

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Eqplist.vrd_1033

Eqplist.vrd

Không áp dụng

1,699

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Excobj_m.vssx_1033

Excobj_m.vssx

Không áp dụng

390,067

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Excobj_u.vssx_1033

Excobj_u.vssx

Không áp dụng

383,554

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Facility.dll

Facility.dll

15.0.5579.1000

1,444,288

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Facility.vsl_1033

Facility.vsl

15.0.5455.1000

84,896

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Fastn1_m.vssx_1033

Fastn1_m.vssx

Không áp dụng

153,846

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Fastn1_u.vssx_1033

Fastn1_u.vssx

Không áp dụng

142,594

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Fastn2_m.vssx_1033

Fastn2_m.vssx

Không áp dụng

108,619

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Fastn2_u.vssx_1033

Fastn2_u.vssx

Không áp dụng

107,695

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Fault_m.vssx_1033

Fault_m.vssx

Không áp dụng

31,457

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Fault_m.vstx_1033

Fault_m.vstx

Không áp dụng

18,820

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Fault_u.vssx_1033

Fault_u.vssx

Không áp dụng

30,854

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Fault_u.vstx_1033

Fault_u.vstx

Không áp dụng

18,640

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Floch.vrd_1033

Floch.vrd

Không áp dụng

2,028

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Floshp_m.vssx_1033

Floshp_m.vssx

Không áp dụng

128,672

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Floshp_u.vssx_1033

Floshp_u.vssx

Không áp dụng

124,917

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Flrpln_m.vstx_1033

Flrpln_m.vstx

Không áp dụng

26,430

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Flrpln_u.vstx_1033

Flrpln_u.vstx

Không áp dụng

26,138

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Forest.css_1033

Forest.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Fpall_m.vstx_1033

Fpall_m.vstx

Không áp dụng

19,959

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Fpall_u.vstx_1033

Fpall_u.vstx

Không áp dụng

19,985

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Fpassm_m.vssx_1033

Fpassm_m.vssx

Không áp dụng

165,927

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Fpassm_u.vssx_1033

Fpassm_u.vssx

Không áp dụng

145,829

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Fpeqp_m.vssx_1033

Fpeqp_m.vssx

Không áp dụng

150,311

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Fpeqp_u.vssx_1033

Fpeqp_u.vssx

Không áp dụng

131,203

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Fpvalv_m.vssx_1033

Fpvalv_m.vssx

Không áp dụng

112,659

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Fpvalv_u.vssx_1033

Fpvalv_u.vssx

Không áp dụng

101,248

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Freeqp_m.vssx_1033

Freeqp_m.vssx

Không áp dụng

57,590

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Freeqp_u.vssx_1033

Freeqp_u.vssx

Không áp dụng

54,654

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Furn_m.vssx_1033

Furn_m.vssx

Không áp dụng

130,193

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Furn_u.vssx_1033

Furn_u.vssx

Không áp dụng

126,164

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ganesa_m.vssx_1033

Ganesa_m.vssx

Không áp dụng

18,180

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ganesa_u.vssx_1033

Ganesa_u.vssx

Không áp dụng

17,751

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Gantt.css_1033

Gantt.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Gantt.dll

Gantt.dll

15.0.5579.1000

1,451,984

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Gantt.vrd_1033

Gantt.vrd

Không áp dụng

2,043

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Gantt.vsl_1033

Gantt.vsl

15.0.5455.1000

323,504

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Gantt_m.vssx_1033

Gantt_m.vssx

Không áp dụng

71,047

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Gantt_m.vstx_1033

Gantt_m.vstx

Không áp dụng

31,575

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Gantt_u.vssx_1033

Gantt_u.vssx

Không áp dụng

68,611

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Gantt_u.vstx_1033

Gantt_u.vstx

Không áp dụng

31,247

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Garden_m.vssx_1033

Garden_m.vssx

Không áp dụng

56,219

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Garden_u.vssx_1033

Garden_u.vssx

Không áp dụng

54,281

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Gdt_m.vssx_1033

Gdt_m.vssx

Không áp dụng

76,644

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Gdt_u.vssx_1033

Gdt_u.vssx

Không áp dụng

73,837

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Hompln_m.vstx_1033

Hompln_m.vstx

Không áp dụng

29,584

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Hompln_u.vstx_1033

Hompln_u.vstx

Không áp dụng

29,294

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Hvac.dll

Hvac.dll

15.0.5579.1000

547,792

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Hvac.vsl_1033

Hvac.vsl

15.0.5455.1000

38,320

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Hvac_m.vstx_1033

Hvac_m.vstx

Không áp dụng

41,311

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Hvac_u.vstx_1033

Hvac_u.vstx

Không áp dụng

40,809

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Hvacc_m.vssx_1033

Hvacc_m.vssx

Không áp dụng

113,620

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Hvacc_u.vssx_1033

Hvacc_u.vssx

Không áp dụng

107,359

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Hvacce_m.vssx_1033

Hvacce_m.vssx

Không áp dụng

114,236

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Hvacce_u.vssx_1033

Hvacce_u.vssx

Không áp dụng

108,576

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Hvacd_m.vssx_1033

Hvacd_m.vssx

Không áp dụng

94,818

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Hvacd_u.vssx_1033

Hvacd_u.vssx

Không áp dụng

92,577

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Hvacdiff.vrd_1033

Hvacdiff.vrd

Không áp dụng

1,919

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Hvacduct.vrd_1033

Hvacduct.vrd

Không áp dụng

1,309

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Hvaceq_m.vssx_1033

Hvaceq_m.vssx

Không áp dụng

71,651

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Hvaceq_u.vssx_1033

Hvaceq_u.vssx

Không áp dụng

69,355

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Idef0_m.vssx_1033

Idef0_m.vssx

Không áp dụng

34,512

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Idef0_m.vstx_1033

Idef0_m.vstx

Không áp dụng

21,220

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Idef0_u.vssx_1033

Idef0_u.vssx

Không áp dụng

33,269

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Idef0_u.vstx_1033

Idef0_u.vstx

Không áp dụng

21,085

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Instlist.vrd_1033

Instlist.vrd

Không áp dụng

1,899

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Intann_m.vssx_1033

Intann_m.vssx

Không áp dụng

40,573

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Intann_u.vssx_1033

Intann_u.vssx

Không áp dụng

39,323

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Inventry.vrd_1033

Inventry.vrd

Không áp dụng

818

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Irrig_m.vssx_1033

Irrig_m.vssx

Không áp dụng

42,499

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Irrig_u.vssx_1033

Irrig_u.vssx

Không áp dụng

41,308

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Itil_m.vssx_1033

Itil_m.vssx

Không áp dụng

290,671

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Itil_m.vstx_1033

Itil_m.vstx

Không áp dụng

41,860

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Itil_u.vssx_1033

Itil_u.vssx

Không áp dụng

280,966

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Itil_u.vstx_1033

Itil_u.vstx

Không áp dụng

41,674

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Jade.css_1033

Jade.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Langlv_m.vssx_1033

Langlv_m.vssx

Không áp dụng

41,416

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Langlv_u.vssx_1033

Langlv_u.vssx

Không áp dụng

40,072

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ldapdr_m.vstx_1033

Ldapdr_m.vstx

Không áp dụng

21,613

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ldapdr_u.vstx_1033

Ldapdr_u.vstx

Không áp dụng

21,393

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ldapob_m.vssx_1033

Ldapob_m.vssx

Không áp dụng

169,599

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ldapob_u.vssx_1033

Ldapob_u.vssx

Không áp dụng

164,297

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Legend_m.vssx_1033

Legend_m.vssx

Không áp dụng

21,900

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Legend_u.vssx_1033

Legend_u.vssx

Không áp dụng

21,337

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Lgnd.vsl_1033

Lgnd.vsl

15.0.5455.1000

41,392

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Lgnd_m.vssx_1033

Lgnd_m.vssx

Không áp dụng

167,392

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Lgnd_u.vssx_1033

Lgnd_u.vssx

Không áp dụng

162,956

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Linpat_m.vssx_1033

Linpat_m.vssx

Không áp dụng

44,521

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Linpat_u.vssx_1033

Linpat_u.vssx

Không áp dụng

44,080

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Lndmrk_m.vssx_1033

Lndmrk_m.vssx

Không áp dụng

724,399

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Lndmrk_u.vssx_1033

Lndmrk_u.vssx

Không áp dụng

722,540

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Logic_m.vssx_1033

Logic_m.vssx

Không áp dụng

89,964

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Logic_u.vssx_1033

Logic_u.vssx

Không áp dụng

87,224

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Map_m.vstx_1033

Map_m.vstx

Không áp dụng

24,948

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Map_u.vstx_1033

Map_u.vstx

Không áp dụng

24,734

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Map3d_m.vssx_1033

Map3d_m.vssx

Không áp dụng

114,589

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Map3d_m.vstx_1033

Map3d_m.vstx

Không áp dụng

18,006

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Map3d_u.vssx_1033

Map3d_u.vssx

Không áp dụng

113,785

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Map3d_u.vstx_1033

Map3d_u.vstx

Không áp dụng

17,899

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Meall_m.vstx_1033

Meall_m.vstx

Không áp dụng

19,867

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Meall_u.vstx_1033

Meall_u.vstx

Không áp dụng

19,926

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Memobj_m.vssx_1033

Memobj_m.vssx

Không áp dụng

43,472

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Memobj_u.vssx_1033

Memobj_u.vssx

Không áp dụng

42,007

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Metro_m.vssx_1033

Metro_m.vssx

Không áp dụng

30,313

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Metro_u.vssx_1033

Metro_u.vssx

Không áp dụng

29,503

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wfauth.dll

Microsoft.office.interop.visio.workflowauthoring.dll

15.0.5455.1000

71,088

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Wfmsprx.dll

Microsoft.office.workflow.actions.proxy.dll

15.0.0.0

679,472

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Wfspprx.dll

Microsoft.sharepoint.workflowactions.proxy.dll

15.0.0.0

734,656

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Move.vrd_1033

Di chuyển.vrd

Không áp dụng

1,420

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Mpxint.dll

Mpxint.dll

15.0.5579.1000

202,648

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Mpxres.dll_1033

Mpxres.dll

15.0.5455.1000

16,808

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Mrktdg_m.vssx_1033

Mrktdg_m.vssx

Không áp dụng

177,023

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Mrktdg_m.vstx_1033

Mrktdg_m.vstx

Không áp dụng

19,784

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Mrktdg_u.vssx_1033

Mrktdg_u.vssx

Không áp dụng

172,335

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Mrktdg_u.vstx_1033

Mrktdg_u.vstx

Không áp dụng

19,884

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Msoutls.dll

Msoutls.dll

15.0.5579.1000

282,072

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Netlme_m.vssx_1033

Netlme_m.vssx

Không áp dụng

51,196

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Netlme_u.vssx_1033

Netlme_u.vssx

Không áp dụng

50,165

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Netloc_m.vssx_1033

Netloc_m.vssx

Không áp dụng

93,628

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Netloc_u.vssx_1033

Netloc_u.vssx

Không áp dụng

88,833

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Netrm_m.vssx_1033

Netrm_m.vssx

Không áp dụng

25,002

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Netrm_u.vssx_1033

Netrm_u.vssx

Không áp dụng

24,326

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Netsme_m.vssx_1033

Netsme_m.vssx

Không áp dụng

114,164

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Netsme_u.vssx_1033

Netsme_u.vssx

Không áp dụng

112,041

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Netsym_m.vssx_1033

Netsym_m.vssx

Không áp dụng

178,827

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Netsym_u.vssx_1033

Netsym_u.vssx

Không áp dụng

173,266

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Netw_m.vstx_1033

Netw_m.vstx

Không áp dụng

41,448

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Netw_u.vstx_1033

Netw_u.vstx

Không áp dụng

41,533

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Netwme_m.vstx_1033

Netwme_m.vstx

Không áp dụng

27,268

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Netwme_u.vstx_1033

Netwme_u.vstx

Không áp dụng

27,126

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Network.css_1033

Network.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Network1.vrd_1033

Network1.vrd

Không áp dụng

1,844

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Network2.vrd_1033

Network2.vrd

Không áp dụng

2,150

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Network3.vrd_1033

Network3.vrd

Không áp dụng

3,246

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Offacc_m.vssx_1033

Offacc_m.vssx

Không áp dụng

69,163

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Offacc_u.vssx_1033

Offacc_u.vssx

Không áp dụng

66,073

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Offeqp_m.vssx_1033

Offeqp_m.vssx

Không áp dụng

137,578

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Offeqp_u.vssx_1033

Offeqp_u.vssx

Không áp dụng

129,151

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Offfrn_m.vssx_1033

Offfrn_m.vssx

Không áp dụng

222,623

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Offfrn_u.vssx_1033

Offfrn_u.vssx

Không áp dụng

214,278

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Offlyt_m.vstx_1033

Offlyt_m.vstx

Không áp dụng

31,921

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Offlyt_u.vstx_1033

Offlyt_u.vstx

Không áp dụng

31,645

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgblt_m.vssx_1033

Orgblt_m.vssx

Không áp dụng

109,974

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgblt_u.vssx_1033

Orgblt_u.vssx

Không áp dụng

105,130

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgbnd_m.vssx_1033

Orgbnd_m.vssx

Không áp dụng

111,688

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgbnd_u.vssx_1033

Orgbnd_u.vssx

Không áp dụng

107,407

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgch.vrd_1033

Orgch.vrd

Không áp dụng

1,608

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgch_m.vssx_1033

Orgch_m.vssx

Không áp dụng

73,306

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgch_m.vstx_1033

Orgch_m.vstx

Không áp dụng

28,087

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgch_u.vssx_1033

Orgch_u.vssx

Không áp dụng

70,061

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgch_u.vstx_1033

Orgch_u.vstx

Không áp dụng

27,824

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgchart.dll

Orgchart.dll

15.0.5579.1000

1,733,080

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Orgchart.vsl_1033

Orgchart.vsl

15.0.5455.1000

61,872

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgchwiz.dll

Orgchwiz.dll

15.0.5579.1000

686,544

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Orgcns_m.vssx_1033

Orgcns_m.vssx

Không áp dụng

103,576

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgcns_u.vssx_1033

Orgcns_u.vssx

Không áp dụng

98,881

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgdata.txt_1033

Orgdata.txt

Không áp dụng

4,933

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgdata.xls_1033

Orgdata.xls

Không áp dụng

26,112

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgnch_m.vssx_1033

Orgnch_m.vssx

Không áp dụng

110,067

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgnch_u.vssx_1033

Orgnch_u.vssx

Không áp dụng

105,526

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgpan_m.vssx_1033

Orgpan_m.vssx

Không áp dụng

106,325

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgpan_u.vssx_1033

Orgpan_u.vssx

Không áp dụng

101,282

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgper_m.vssx_1033

Orgper_m.vssx

Không áp dụng

103,598

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgper_u.vssx_1033

Orgper_u.vssx

Không áp dụng

99,587

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgpet_m.vssx_1033

Orgpet_m.vssx

Không áp dụng

124,246

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgpet_u.vssx_1033

Orgpet_u.vssx

Không áp dụng

117,695

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgpip_m.vssx_1033

Orgpip_m.vssx

Không áp dụng

104,910

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgpip_u.vssx_1033

Orgpip_u.vssx

Không áp dụng

100,227

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgpos.vrd_1033

Orgpos.vrd

Không áp dụng

1,098

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgsto_m.vssx_1033

Orgsto_m.vssx

Không áp dụng

110,055

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgsto_u.vssx_1033

Orgsto_u.vssx

Không áp dụng

105,487

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgtac_m.vssx_1033

Orgtac_m.vssx

Không áp dụng

108,052

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgtac_u.vssx_1033

Orgtac_u.vssx

Không áp dụng

103,678

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgwiz.vsl_1033

Orgwiz.vsl

15.0.5455.1000

72,112

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Orgwiz_m.vstx_1033

Orgwiz_m.vstx

Không áp dụng

29,966

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Orgwiz_u.vstx_1033

Orgwiz_u.vstx

Không áp dụng

29,721

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Passport.css_1033

Passport.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Pastel.css_1033

Pastel.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Pbasln_m.vstx_1033

Pbasln_m.vstx

Không áp dụng

135,677

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pbasln_u.vstx_1033

Pbasln_u.vstx

Không áp dụng

133,635

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pblank_m.vstx_1033

Pblank_m.vstx

Không áp dụng

48,834

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pblank_u.vstx_1033

Pblank_u.vstx

Không áp dụng

48,748

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pcrtsk_m.vstx_1033

Pcrtsk_m.vstx

Không áp dụng

148,370

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pcrtsk_u.vstx_1033

Pcrtsk_u.vstx

Không áp dụng

146,480

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pcshfl_m.vstx_1033

Pcshfl_m.vstx

Không áp dụng

133,144

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pcshfl_u.vstx_1033

Pcshfl_u.vstx

Không áp dụng

129,910

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pe.dll

Pe.dll

15.0.5579.1000

842,688

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Pe.vsl_1033

Pe.vsl

15.0.5455.1000

230,320

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Peannt_m.vssx_1033

Peannt_m.vssx

Không áp dụng

77,866

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Peannt_u.vssx_1033

Peannt_u.vssx

Không áp dụng

77,849

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pedg_m.vstx_1033

Pedg_m.vstx

Không áp dụng

57,657

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Pedg_u.vstx_1033

Pedg_u.vstx

Không áp dụng

56,863

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Peeqp_m.vssx_1033

Peeqp_m.vssx

Không áp dụng

137,988

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Peeqp_u.vssx_1033

Peeqp_u.vssx

Không áp dụng

133,184

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Peheat_m.vssx_1033

Peheat_m.vssx

Không áp dụng

88,702

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Peheat_u.vssx_1033

Peheat_u.vssx

Không áp dụng

86,212

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Peinst_m.vssx_1033

Peinst_m.vssx

Không áp dụng

192,561

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Peinst_u.vssx_1033

Peinst_u.vssx

Không áp dụng

186,875

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pepipe_m.vssx_1033

Pepipe_m.vssx

Không áp dụng

26,909

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Pepipe_m.vstx_1033

Pepipe_m.vstx

Không áp dụng

58,433

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Pepipe_u.vssx_1033

Pepipe_u.vssx

Không áp dụng

26,438

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pepipe_u.vstx_1033

Pepipe_u.vstx

Không áp dụng

57,598

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pepump_m.vssx_1033

Pepump_m.vssx

Không áp dụng

88,604

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Pepump_u.vssx_1033

Pepump_u.vssx

Không áp dụng

84,876

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Perime_m.vssx_1033

Perime_m.vssx

Không áp dụng

170,681

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Perime_u.vssx_1033

Perime_u.vssx

Không áp dụng

166,504

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Periph_m.vssx_1033

Periph_m.vssx

Không áp dụng

300,204

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Periph_u.vssx_1033

Periph_u.vssx

Không áp dụng

295,447

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pert_m.vssx_1033

Pert_m.vssx

Không áp dụng

30,801

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Pert_m.vstx_1033

Pert_m.vstx

Không áp dụng

21,582

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Pert_u.vssx_1033

Pert_u.vssx

Không áp dụng

29,864

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pert_u.vstx_1033

Pert_u.vstx

Không áp dụng

21,453

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pevalv_m.vssx_1033

Pevalv_m.vssx

Không áp dụng

130,684

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Pevalv_u.vssx_1033

Pevalv_u.vssx

Không áp dụng

126,163

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pevess_m.vssx_1033

Pevess_m.vssx

Không áp dụng

71,753

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Pevess_u.vssx_1033

Pevess_u.vssx

Không áp dụng

69,469

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pipe1_m.vssx_1033

Pipe1_m.vssx

Không áp dụng

153,780

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Pipe1_u.vssx_1033

Pipe1_u.vssx

Không áp dụng

124,886

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pipe2_m.vssx_1033

Pipe2_m.vssx

Không áp dụng

102,709

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Pipe2_u.vssx_1033

Pipe2_u.vssx

Không áp dụng

89,822

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pipeline.vrd_1033

Pipeline.vrd

Không áp dụng

1,920

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Plant_m.vssx_1033

Plant_m.vssx

Không áp dụng

288,084

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Plant_u.vssx_1033

Plant_u.vssx

Không áp dụng

248,512

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Plmpip_m.vstx_1033

Plmpip_m.vstx

Không áp dụng

20,913

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Plmpip_u.vstx_1033

Plmpip_u.vstx

Không áp dụng

20,623

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pltlyt_m.vstx_1033

Pltlyt_m.vstx

Không áp dụng

26,748

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Pltlyt_u.vstx_1033

Pltlyt_u.vstx

Không áp dụng

26,544

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Plumb_m.vssx_1033

Plumb_m.vssx

Không áp dụng

79,037

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Plumb_u.vssx_1033

Plumb_u.vssx

Không áp dụng

72,788

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pmenures.dll_1033

Pmenures.dll

15.0.5455.1000

14,256

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Primary.css_1033

Primary.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Prkrd_m.vssx_1033

Prkrd_m.vssx

Không áp dụng

63,754

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Prkrd_u.vssx_1033

Prkrd_u.vssx

Không áp dụng

62,034

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Proprpt.dll

Proprpt.dll

15.0.5579.1000

1,055,680

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Proprpt.vsl_1033

Proprpt.vsl

15.0.5455.1000

176,552

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Proprpt.vssx_1033

Proprpt.vssx

Không áp dụng

23,649

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Prsavl_m.vstx_1033

Prsavl_m.vstx

Không áp dụng

279,933

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Prsavl_u.vstx_1033

Prsavl_u.vstx

Không áp dụng

275,997

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Prssts_m.vstx_1033

Prssts_m.vstx

Không áp dụng

125,146

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Prssts_u.vstx_1033

Prssts_u.vstx

Không áp dụng

123,845

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Pstrct_m.vstx_1033

Pstrct_m.vstx

Không áp dụng

14,913

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Pstrct_u.vstx_1033

Pstrct_u.vstx

Không áp dụng

14,773

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ptscld_m.vssx_1033

Ptscld_m.vssx

Không áp dụng

28,194

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ptscld_u.vssx_1033

Ptscld_u.vssx

Không áp dụng

27,896

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ptsint_m.vssx_1033

Ptsint_m.vssx

Không áp dụng

268,304

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ptsint_u.vssx_1033

Ptsint_u.vssx

Không áp dụng

259,300

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ptskst_m.vstx_1033

Ptskst_m.vstx

Không áp dụng

146,746

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ptskst_u.vstx_1033

Ptskst_u.vstx

Không áp dụng

144,560

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ptuscl_m.vssx_1033

Ptuscl_m.vssx

Không áp dụng

93,635

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ptuscl_u.vssx_1033

Ptuscl_u.vssx

Không áp dụng

93,257

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Rack_m.vstx_1033

Rack_m.vstx

Không áp dụng

51,346

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Rack_u.vstx_1033

Rack_u.vstx

Không áp dụng

51,366

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Rckeqp_m.vssx_1033

Rckeqp_m.vssx

Không áp dụng

159,761

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Rckeqp_u.vssx_1033

Rckeqp_u.vssx

Không áp dụng

154,999

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Rcksme_m.vssx_1033

Rcksme_m.vssx

Không áp dụng

122,123

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Rcksme_u.vssx_1033

Rcksme_u.vssx

Không áp dụng

119,045

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Rcksvr_m.vssx_1033

Rcksvr_m.vssx

Không áp dụng

453,546

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Rcksvr_u.vssx_1033

Rcksvr_u.vssx

Không áp dụng

439,408

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Recrt_m.vssx_1033

Recrt_m.vssx

Không áp dụng

74,744

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Recrt_u.vssx_1033

Recrt_u.vssx

Không áp dụng

70,317

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Recshp_m.vssx_1033

Recshp_m.vssx

Không áp dụng

232,310

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Recshp_u.vssx_1033

Recshp_u.vssx

Không áp dụng

218,000

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Regstr_m.vssx_1033

Regstr_m.vssx

Không áp dụng

39,807

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Regstr_u.vssx_1033

Regstr_u.vssx

Không áp dụng

38,956

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Road_m.vssx_1033

Road_m.vssx

Không áp dụng

46,037

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Road_u.vssx_1033

Road_u.vssx

Không áp dụng

62,084

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Rose.css_1033

Rose.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Savasweb.dll

Savasweb.dll

15.0.5579.1000

559,040

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Savasweb.vsl_1033

Savasweb.vsl

15.0.5455.1000

50,608

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Savwbhf.dll

Savwbhf.dll

15.0.5579.1000

163,776

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Savwbras.dll

Savwbras.dll

15.0.5579.1000

283,080

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Savwbvml.dll

Savwbvml.dll

15.0.5579.1000

271,808

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Savwbxaml.dll

Savwbxaml.dll

15.0.5579.1000

173,520

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Sdl_m.vssx_1033

Sdl_m.vssx

Không áp dụng

61,719

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Sdl_m.vstx_1033

Sdl_m.vstx

Không áp dụng

18,545

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Sdl_u.vssx_1033

Sdl_u.vssx

Không áp dụng

60,527

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Sdl_u.vstx_1033

Sdl_u.vstx

Không áp dụng

18,556

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Secacc_m.vstx_1033

Secacc_m.vstx

Không áp dụng

20,270

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Secacc_u.vstx_1033

Secacc_u.vstx

Không áp dụng

19,815

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Server_m.vssx_1033

Server_m.vssx

Không áp dụng

303,293

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Server_u.vssx_1033

Server_u.vssx

Không áp dụng

300,108

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Servme_m.vssx_1033

Servme_m.vssx

Không áp dụng

138,409

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Servme_u.vssx_1033

Servme_u.vssx

Không áp dụng

135,575

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Sg.dll

Sg.dll

15.0.5579.1000

2,372,056

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Sgres.dll_1033

Sgres.dll

15.0.5455.1000

72,624

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Sgres.dll.idx_dll_1033

Sgres.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

15,792

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Shapnum.vsl_1033

Shapnum.vsl

15.0.5455.1000

44,464

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Shpmch_m.vssx_1033

Shpmch_m.vssx

Không áp dụng

159,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Shpmch_u.vssx_1033

Shpmch_u.vssx

Không áp dụng

157,891

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Shprec_m.vssx_1033

Shprec_m.vssx

Không áp dụng

111,686

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Shprec_u.vssx_1033

Shprec_u.vssx

Không áp dụng

102,834

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Shpstr_m.vssx_1033

Shpstr_m.vssx

Không áp dụng

206,635

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Shpstr_u.vssx_1033

Shpstr_u.vssx

Không áp dụng

201,580

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Sitacc_m.vssx_1033

Sitacc_m.vssx

Không áp dụng

92,908

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Sitacc_u.vssx_1033

Sitacc_u.vssx

Không áp dụng

92,065

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Sitpln_m.vstx_1033

Sitpln_m.vstx

Không áp dụng

46,198

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Sitpln_u.vstx_1033

Sitpln_u.vstx

Không áp dụng

46,024

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Sixsig_m.vstx_1033

Sixsig_m.vstx

Không áp dụng

20,181

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Sixsig_u.vstx_1033

Sixsig_u.vstx

Không áp dụng

20,013

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Sky.css_1033

Sky.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Space.vrd_1033

Space.vrd

Không áp dụng

1,604

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Spcpln_m.vstx_1033

Spcpln_m.vstx

Không áp dụng

47,060

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Spcpln_u.vstx_1033

Spcpln_u.vstx

Không áp dụng

46,968

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Sprbr_m.vssx_1033

Sprbr_m.vssx

Không áp dụng

121,448

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Sprbr_u.vssx_1033

Sprbr_u.vssx

Không áp dụng

117,000

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Spring.css_1033

Spring.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Sps.css_0002_1033

Sps.css

Không áp dụng

3,452

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ssflow_m.vssx_1033

Ssflow_m.vssx

Không áp dụng

45,547

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ssflow_u.vssx_1033

Ssflow_u.vssx

Không áp dụng

44,053

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Sshoq_m.vssx_1033

Sshoq_m.vssx

Không áp dụng

173,698

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Sshoq_u.vssx_1033

Sshoq_u.vssx

Không áp dụng

153,362

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Steel.css_1033

Steel.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Sunny.css_1033

Sunny.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Sunset.css_1033

Sunset.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Symbol_m.vssx_1033

Symbol_m.vssx

Không áp dụng

168,553

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Symbol_u.vssx_1033

Symbol_u.vssx

Không áp dụng

170,068

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Terrcott.css_1033

Terrcott.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Timeln_m.vssx_1033

Timeln_m.vssx

Không áp dụng

219,351

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Timeln_m.vstx_1033

Timeln_m.vstx

Không áp dụng

25,579

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Timeln_u.vssx_1033

Timeln_u.vssx

Không áp dụng

212,001

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Timeln_u.vstx_1033

Timeln_u.vstx

Không áp dụng

25,220

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Timesoln.dll

Timesoln.dll

15.0.5579.1000

1,499,096

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Timesoln.vsl_1033

Timesoln.vsl

15.0.5455.1000

364,464

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Title_m.vssx_1033

Title_m.vssx

Không áp dụng

87,752

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Title_u.vssx_1033

Title_u.vssx

Không áp dụng

82,744

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Tqm_m.vssx_1033

Tqm_m.vssx

Không áp dụng

119,194

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Tqm_m.vstx_1033

Tqm_m.vstx

Không áp dụng

19,759

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Tqm_u.vssx_1033

Tqm_u.vssx

Không áp dụng

115,518

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Tqm_u.vstx_1033

Tqm_u.vstx

Không áp dụng

19,576

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Transp_m.vssx_1033

Transp_m.vssx

Không áp dụng

169,809

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Transp_u.vssx_1033

Transp_u.vssx

Không áp dụng

111,228

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Uactme_m.vssx_1033

Uactme_m.vssx

Không áp dụng

45,222

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Uactme_m.vstx_1033

Uactme_m.vstx

Không áp dụng

18,478

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Uactme_u.vssx_1033

Uactme_u.vssx

Không áp dụng

43,825

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Uactme_u.vstx_1033

Uactme_u.vstx

Không áp dụng

18,351

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Useqme_m.vssx_1033

Useqme_m.vssx

Không áp dụng

37,857

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Useqme_m.vstx_1033

Useqme_m.vstx

Không áp dụng

25,802

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Useqme_u.vssx_1033

Useqme_u.vssx

Không áp dụng

35,027

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Useqme_u.vstx_1033

Useqme_u.vstx

Không áp dụng

25,419

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ustame_m.vssx_1033

Ustame_m.vssx

Không áp dụng

27,807

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ustame_m.vstx_1033

Ustame_m.vstx

Không áp dụng

19,872

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ustame_u.vssx_1033

Ustame_u.vssx

Không áp dụng

26,360

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ustame_u.vstx_1033

Ustame_u.vstx

Không áp dụng

19,748

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ustrme_m.vssx_1033

Ustrme_m.vssx

Không áp dụng

64,992

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ustrme_m.vstx_1033

Ustrme_m.vstx

Không áp dụng

26,946

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Ustrme_u.vssx_1033

Ustrme_u.vssx

Không áp dụng

61,189

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Ustrme_u.vstx_1033

Ustrme_u.vstx

Không áp dụng

27,265

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Uuseme_m.vssx_1033

Uuseme_m.vssx

Không áp dụng

32,926

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Uuseme_m.vstx_1033

Uuseme_m.vstx

Không áp dụng

23,739

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Uuseme_u.vssx_1033

Uuseme_u.vssx

Không áp dụng

31,140

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Uuseme_u.vstx_1033

Uuseme_u.vstx

Không áp dụng

23,377

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Valve.vrd_1033

Valve.vrd

Không áp dụng

1,868

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Valve1_m.vssx_1033

Valve1_m.vssx

Không áp dụng

81,535

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Valve1_u.vssx_1033

Valve1_u.vssx

Không áp dụng

76,619

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Valve2_m.vssx_1033

Valve2_m.vssx

Không áp dụng

63,074

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Valve2_u.vssx_1033

Valve2_u.vssx

Không áp dụng

55,042

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Vehicl_m.vssx_1033

Vehicl_m.vssx

Không áp dụng

186,420

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Vehicl_u.vssx_1033

Vehicl_u.vssx

Không áp dụng

178,363

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Vidsur_m.vssx_1033

Vidsur_m.vssx

Không áp dụng

65,039

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Vidsur_u.vssx_1033

Vidsur_u.vssx

Không áp dụng

63,246

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Visbrgr.dll

Visbrgr.dll

15.0.5579.1000

15,445,960

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visbrres.dll_1033

Visbrres.dll

15.0.5455.1000

44,472

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Visbrres.dll.idx_dll_1033

Visbrres.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

23,984

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Viscolor.dll

Viscolor.dll

15.0.5579.1000

95,168

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Viscolor.vsl_1033

Viscolor.vsl

15.0.5455.1000

39,328

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Visdlgu.dll

Visdlgu.dll

15.0.5455.1000

198,064

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visicon.exe

Visicon.exe

15.0.4553.1000

2,389,672

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visintl.dll_1033

Visintl.dll

15.0.5455.1000

841,144

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Visintl.dll.idx_dll_1033

Visintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

271,792

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Visio.css_1033

Visio.css

Không áp dụng

3,450

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Visio.exe

Visio.exe

15.0.5597.1000

1,352,128

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visio.man

Visio.exe.manifest

Không áp dụng

1,234

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visiocustom.pd

Visiocustom.propdesc

Không áp dụng

1,156

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Vislib.dll

Vislib.dll

15.0.5597.1000

25,279,440

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visocx.dll

Visocx.dll

15.0.5455.1000

329,664

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visshe.dll

Visshe.dll

15.0.5455.1000

926,128

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visutils.dll

Visutils.dll

15.0.5579.1000

715,224

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visutils.vsl_1033

Visutils.vsl

15.0.5455.1000

53,168

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Visweb.dll

Visweb.dll

15.0.5579.1000

1,098,200

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Visweb.vsl_1033

Visweb.vsl

15.0.5455.1000

71,600

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Vsm_m.vssx_1033

Vsm_m.vssx

Không áp dụng

81,737

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Vsm_m.vstx_1033

Vsm_m.vstx

Không áp dụng

25,201

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Vsm_u.vssx_1033

Vsm_u.vssx

Không áp dụng

79,410

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Vsm_u.vstx_1033

Vsm_u.vstx

Không áp dụng

25,053

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wadowi_m.vssx_1033

Wadowi_m.vssx

Không áp dụng

272,080

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wadowi_u.vssx_1033

Wadowi_u.vssx

Không áp dụng

267,621

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wall_m.vssx_1033

Wall_m.vssx

Không áp dụng

468,469

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wall_u.vssx_1033

Wall_u.vssx

Không áp dụng

460,805

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wdalllnk.vrd_1033

Wdalllnk.vrd

Không áp dụng

1,940

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wderrlnk.vrd_1033

Wderrlnk.vrd

Không áp dụng

1,826

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Webmap_m.vssx_1033

Webmap_m.vssx

Không áp dụng

952,742

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Webmap_m.vstx_1033

Webmap_m.vstx

Không áp dụng

33,063

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Webmap_u.vssx_1033

Webmap_u.vssx

Không áp dụng

943,084

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Webmap_u.vstx_1033

Webmap_u.vstx

Không áp dụng

32,636

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Websit_m.vssx_1033

Websit_m.vssx

Không áp dụng

51,096

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Websit_m.vstx_1033

Websit_m.vstx

Không áp dụng

18,943

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Websit_u.vssx_1033

Websit_u.vssx

Không áp dụng

49,841

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Websit_u.vstx_1033

Websit_u.vstx

Không áp dụng

18,799

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Weld_m.vssx_1033

Weld_m.vssx

Không áp dụng

56,152

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Weld_u.vssx_1033

Weld_u.vssx

Không áp dụng

54,697

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wfcicn_m.vssx_1033

Wfcicn_m.vssx

Không áp dụng

81,948

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wfcicn_u.vssx_1033

Wfcicn_u.vssx

Không áp dụng

78,542

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wfcrs_m.vssx_1033

Wfcrs_m.vssx

Không áp dụng

276,192

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wfcrs_u.vssx_1033

Wfcrs_u.vssx

Không áp dụng

275,581

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wfctrl_m.vssx_1033

Wfctrl_m.vssx

Không áp dụng

64,020

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wfctrl_u.vssx_1033

Wfctrl_u.vssx

Không áp dụng

61,291

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wfdeme_m.vssx_1033

Wfdeme_m.vssx

Không áp dụng

245,131

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wfdeme_u.vssx_1033

Wfdeme_u.vssx

Không áp dụng

237,798

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wfdep_m.vssx_1033

Wfdep_m.vssx

Không áp dụng

1,509,810

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wfdep_u.vssx_1033

Wfdep_u.vssx

Không áp dụng

1,495,579

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wfdgm_m.vstx_1033

Wfdgm_m.vstx

Không áp dụng

17,702

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wfdgm_u.vstx_1033

Wfdgm_u.vstx

Không áp dụng

17,580

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wfdlgs_m.vssx_1033

Wfdlgs_m.vssx

Không áp dụng

62,755

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wfdlgs_u.vssx_1033

Wfdlgs_u.vssx

Không áp dụng

60,921

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wfobj_m.vssx_1033

Wfobj_m.vssx

Không áp dụng

530,798

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wfobj_u.vssx_1033

Wfobj_u.vssx

Không áp dụng

532,811

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wfobme_m.vssx_1033

Wfobme_m.vssx

Không áp dụng

131,965

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wfobme_u.vssx_1033

Wfobme_u.vssx

Không áp dụng

127,762

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wfstep_m.vssx_1033

Wfstep_m.vssx

Không áp dụng

486,546

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wfstep_u.vssx_1033

Wfstep_u.vssx

Không áp dụng

487,714

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wfstme_m.vssx_1033

Wfstme_m.vssx

Không áp dụng

105,728

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wfstme_u.vssx_1033

Wfstme_u.vssx

Không áp dụng

102,067

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wftlbr_m.vssx_1033

Wftlbr_m.vssx

Không áp dụng

70,806

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wftlbr_u.vssx_1033

Wftlbr_u.vssx

Không áp dụng

68,823

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wfwicn_m.vssx_1033

Wfwicn_m.vssx

Không áp dụng

122,261

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wfwicn_u.vssx_1033

Wfwicn_u.vssx

Không áp dụng

119,047

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Winschd.vrd_1033

Winschd.vrd

Không áp dụng

1,544

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Workflow.dll

Workflow.dll

15.0.5579.1000

821,712

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Wrkflo_m.vssx_1033

Wrkflo_m.vssx

Không áp dụng

326,457

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wrkflo_m.vstx_1033

Wrkflo_m.vstx

Không áp dụng

51,075

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wrkflo_u.vssx_1033

Wrkflo_u.vssx

Không áp dụng

323,181

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wrkflo_u.vstx_1033

Wrkflo_u.vstx

Không áp dụng

50,890

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Wrkfme_m.vstx_1033

Wrkfme_m.vstx

Không áp dụng

21,087

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Wrkfme_u.vstx_1033

Wrkfme_u.vstx

Không áp dụng

20,911

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Xfunc.dll

Xfunc.dll

15.0.5579.1000

741,312

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:28

Xfunc.vsl_1033

Xfunc.vsl

15.0.5455.1000

54,704

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Xfunc_m.vssx_1033

Xfunc_m.vssx

Không áp dụng

33,999

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:33

Xfunc_m.vstx_1033

Xfunc_m.vstx

Không áp dụng

19,727

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

13:13

Xfunc_u.vssx_1033

Xfunc_u.vssx

Không áp dụng

33,265

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Xfunc_u.vstx_1033

Xfunc_u.vstx

Không áp dụng

19,538

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

05:29

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

TechCenter Hệ thống Office chứa các bản cập nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×