Chủ đề liên quan
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Ngày Phát hành:

26/08/2021

Phiên bản:

20348.201

Các cải tiến và bản sửa lỗi

Bản cập nhật này cải thiện chất lượng cho ngăn xếp dịch vụ bản xem trước công cộng, là cấu phần cài đặt cập nhật. Các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) sẽ đảm bảo rằng bạn có một ngăn xếp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.      

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật ngăn xếp bản xem trước công khai ngày 26 tháng 8 năm 2021 (KB5005111) cho Azure Stack HCI,phiên bản 21H2 được chuyển phát từ các kênh phát hành bên dưới. Để cài đặt trên cụm HCI xếp chồng Azure của bạn, hãy xem mục Cập nhật cụm HCI chồng Azure.    

Cài đặt bản cập nhật này

Bản cập nhật này được gửi từ các kênh phát hành dưới đây.  

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Cập nhật và Microsoft Update

Đi tới cập Cài đặt > Cập & Security > Windows Update. Trong khu vực Cập nhật tùy chọn sẵn có, bạn sẽ tìm thấy liên kết để tải xuống và cài đặt bản cập nhật.

Windows Cập nhật dành cho Doanh nghiệp

Không

Không có. Những thay đổi này sẽ được bao gồm trong bản cập nhật bảo mật tiếp theo cho kênh này.

Danh mục Microsoft Update

Không

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Dịch vụ Cập nhật Máy chủ (WSUS)

Không

Bạn có thể nhập cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Hãy xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Loại bỏ thông tin

Các bản cập nhật ngăn xếp dịch vụ (SSU) thực hiện thay đổi về cách cài đặt các bản cập nhật và không thể được gỡ cài đặt khỏi thiết bị.

Thông tin về tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp để cập nhật tích 5005111. 

Tham khảo

Để biết thông tin về SSU, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×