Tóm tắt

Bản cập nhật này giúp cải thiện chất lượng đối với việc xếp chồng phục vụ, là thành phần cài đặt bản cập nhật Windows. Các bản Cập Nhật xếp chồng phục vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một chồng phục vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để các thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.  

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update 

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Bản cập nhật này cũng sẵn dùng thông qua dịch vụ Windows Server Update (WSUS).

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Loại bỏ thông tin

Các bản Cập Nhật stack phục vụ (SSUs) thực hiện các thay đổi về cách cài đặt các bản Cập Nhật và không thể dỡ cài đặt khỏi thiết bị.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản Cập Nhật KB4520724đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Xác nhận tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows10.0-KB4540723-x86.msu

674DE7ECC9E9D4125F7F097AFD13EEAEE80F747D

E019654134A84CB4A0AD94BAB66FDB6FDCA7B59C3F2122A68D2C73DEA94E5CB1

Windows10.0-KB4540723-x64.msu

78AF3B1CFBD08CEBF6FC95C337F78A16A024311F

729F147B457ED03DCFCC2910144F4C6FA94EC828C672CBB1DB33665158C53610

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Appxprovisionpackage.dll

10.0.14393.693

77.664

21-Dec-2016

05:59

Appxreg.dll

10.0.14393.693

36.704

21-Dec-2016

05:04

Cmifw.dll

10.0.14393.693

89.952

21-Dec-2016

05:05

Cntrtextinstaller.dll

10.0.14393.693

140.128

21-Dec-2016

05:04

Eventsinstaller.dll

10.0.14393.3561

176.888

13-Feb-2020

05:52

Firewallofflineapi.dll

10.0.14393.3561

161.528

13-Feb-2020

05:30

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

38.752

21-Dec-2016

05:23

Httpai.dll

10.0.14393.693

28.000

21-Dec-2016

05:04

Implatsetup.dll

10.0.14393.3561

101.328

13-Feb-2020

05:52

Luainstall.dll

10.0.14393.693

51.552

21-Dec-2016

05:04

Netsetupai.dll

10.0.14393.3561

103.672

13-Feb-2020

05:29

Netsetupapi.dll

10.0.14393.3561

111.864

13-Feb-2020

05:29

Netsetupengine.dll

10.0.14393.3561

606.456

13-Feb-2020

05:30

Sppinst.dll

10.0.14393.3561

37.112

13-Feb-2020

05:31

Timezoneai.dll

10.0.14393.3561

59.128

13-Feb-2020

05:30

Winsockai.dll

10.0.14393.693

73.568

21-Dec-2016

05:04

Wmicmiplugin.dll

10.0.14393.3561

273.360

13-Feb-2020

05:29

Ws2_helper.dll

10.0.14393.693

78.688

21-Dec-2016

05:04

Offlinelsa.dll

10.0.14393.693

110.944

21-Dec-2016

05:59

Offlinesam.dll

10.0.14393.693

218.976

21-Dec-2016

05:59

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:06

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:06

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:05

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:06

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

06:22

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:01

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:04

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:01

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:08

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:08

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:10

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:06

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:05

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:05

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:06

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:05

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:05

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:06

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:06

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:07

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:07

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

11:07

Esscli.dll

10.0.14393.3561

299.768

13-Feb-2020

05:30

Fastprox.dll

10.0.14393.3561

669.944

13-Feb-2020

05:30

Mofd.dll

10.0.14393.3561

206.072

13-Feb-2020

05:31

Mofinstall.dll

10.0.14393.3561

72.440

13-Feb-2020

05:30

Repdrvfs.dll

10.0.14393.3561

282.360

13-Feb-2020

05:30

Wbemcomn.dll

10.0.14393.3561

387.832

13-Feb-2020

05:30

Wbemcore.dll

10.0.14393.3561

984.016

13-Feb-2020

05:32

Wbemprox.dll

10.0.14393.3561

36.600

13-Feb-2020

05:30

Wmiutils.dll

10.0.14393.3561

98.552

13-Feb-2020

05:30

Shtransform.dll

10.0.14393.693

33.120

21-Dec-2016

05:59

Bfsvc.dll

10.0.14393.3561

161.016

13-Feb-2020

05:30

Fveupdateai.dll

10.0.14393.693

28.000

21-Dec-2016

05:04

Securebootai.dll

10.0.14393.3561

30.968

13-Feb-2020

05:29

Cmitrust.dll

10.0.14393.3561

275.192

13-Feb-2020

05:30

Bcdeditai.dll

10.0.14393.3561

272.120

13-Feb-2020

05:30

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.14393.693

46.944

21-Dec-2016

04:56

Featuresettingsoverride.dll

10.0.14393.693

34.656

21-Dec-2016

05:59

Iefileinstallai.dll

10.0.14393.693

35.168

21-Dec-2016

04:56

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.14393.3561

55.032

13-Feb-2020

05:27

Netfxconfig.dll

10.0.14393.693

27.488

21-Dec-2016

04:56

Peerdistai.dll

10.0.14393.693

32.608

21-Dec-2016

04:56

Printadvancedinstaller.dll

10.0.14393.3561

92.920

13-Feb-2020

05:26

Servicemodelregai.dll

10.0.14393.693

73.056

21-Dec-2016

04:56

Setieinstalleddateai.dll

10.0.14393.693

22.880

21-Dec-2016

04:57

Supplementalservicingai.dll

10.0.14393.3561

17.920

13-Feb-2020

05:15

Primitivetransformers.dll

10.0.14393.693

51.552

21-Dec-2016

05:59

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

38.752

21-Dec-2016

05:23

Aritransformer.dll

10.0.14393.693

50.016

21-Dec-2016

05:59

Wpndatatransformer.dll

10.0.14393.693

30.560

21-Dec-2016

05:59

Mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

131.024

13-Feb-2020

05:29

Iissetupai.dll

10.0.14393.693

98.656

21-Dec-2016

05:59

Cleanupai.dll

10.0.14393.693

21.856

21-Dec-2016

05:04

Cbscore.dll

10.0.14393.3561

1.786.616

13-Feb-2020

05:53

Cbsmsg.dll

10.0.14393.693

49.504

21-Dec-2016

05:04

Cmiadapter.dll

10.0.14393.693

72.544

21-Dec-2016

05:04

Cmiaisupport.dll

10.0.14393.3561

1.906.128

13-Feb-2020

05:30

Dpx.dll

5.0.1.1

379.128

13-Feb-2020

05:29

Drupdate.dll

10.0.14393.3561

286.160

13-Feb-2020

05:30

Drvstore.dll

10.0.14393.3561

750.328

13-Feb-2020

05:29

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.706

12-Aug-2016

03:06

Msdelta.dll

5.0.1.1

406.776

13-Feb-2020

05:30

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44.792

13-Feb-2020

05:29

Poqexec.exe

10.0.14393.3561

120.320

13-Feb-2020

05:11

Smiengine.dll

10.0.14393.3561

747.256

13-Feb-2020

05:30

Smipi.dll

10.0.14393.3561

31.992

13-Feb-2020

05:29

Tifilefetcher.exe

10.0.14393.3561

246.736

13-Feb-2020

05:29

Tiworker.exe

10.0.14393.3561

197.120

13-Feb-2020

05:11

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

29-Jun-2016

18:53

Wcp.dll

10.0.14393.3561

2.736.376

13-Feb-2020

05:53

Wdscore.dll

10.0.14393.3561

219.896

13-Feb-2020

05:36

Wrpint.dll

10.0.14393.3561

66.808

13-Feb-2020

05:30

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Appxprovisionpackage.dll

10.0.14393.693

86.880

21-Dec-2016

08:08

Appxreg.dll

10.0.14393.693

42.848

21-Dec-2016

07:45

Cmifw.dll

10.0.14393.693

101.728

21-Dec-2016

07:46

Cntrtextinstaller.dll

10.0.14393.693

163.168

21-Dec-2016

07:45

Eventsinstaller.dll

10.0.14393.693

222.560

21-Dec-2016

08:08

Firewallofflineapi.dll

10.0.14393.3561

184.568

13-Feb-2020

05:55

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

43.872

21-Dec-2016

08:08

Httpai.dll

10.0.14393.693

31.072

21-Dec-2016

07:46

Implatsetup.dll

10.0.14393.3561

135.928

13-Feb-2020

06:06

Luainstall.dll

10.0.14393.693

60.256

21-Dec-2016

07:45

Netsetupai.dll

10.0.14393.3561

132.344

13-Feb-2020

05:54

Netsetupapi.dll

10.0.14393.3561

148.728

13-Feb-2020

05:55

Netsetupengine.dll

10.0.14393.3561

858.360

13-Feb-2020

05:55

Sppinst.dll

10.0.14393.3561

42.232

13-Feb-2020

05:55

Timezoneai.dll

10.0.14393.3561

70.392

13-Feb-2020

05:55

Winsockai.dll

10.0.14393.693

82.272

21-Dec-2016

07:46

Wmicmiplugin.dll

10.0.14393.3561

394.488

13-Feb-2020

05:55

Ws2_helper.dll

10.0.14393.693

94.560

21-Dec-2016

07:46

Offlinelsa.dll

10.0.14393.693

123.232

21-Dec-2016

08:08

Offlinesam.dll

10.0.14393.693

245.600

21-Dec-2016

08:08

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:37

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:30

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:30

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:30

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

09:17

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:31

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:36

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:31

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:29

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:29

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:33

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:41

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:36

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:37

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:31

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:30

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:31

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:32

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:40

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:40

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:33

Poqexec.exe.mui

10.0.14393.0

3,072

16-Jul-2016

14:33

Esscli.dll

10.0.14393.3561

397.560

13-Feb-2020

05:55

Fastprox.dll

10.0.14393.3561

855.288

13-Feb-2020

05:55

Mofd.dll

10.0.14393.3561

244.472

13-Feb-2020

05:55

Mofinstall.dll

10.0.14393.3561

73.464

13-Feb-2020

05:55

Repdrvfs.dll

10.0.14393.3561

352.504

13-Feb-2020

05:55

Wbemcomn.dll

10.0.14393.3561

451.320

13-Feb-2020

05:55

Wbemcore.dll

10.0.14393.3561

1.229.048

13-Feb-2020

05:55

Wbemprox.dll

10.0.14393.3561

42.960

13-Feb-2020

05:55

Wmiutils.dll

10.0.14393.3561

119.032

13-Feb-2020

05:55

Shtransform.dll

10.0.14393.693

38.752

21-Dec-2016

08:08

Bfsvc.dll

10.0.14393.3561

187.128

13-Feb-2020

05:55

Fveupdateai.dll

10.0.14393.693

32.608

21-Dec-2016

07:45

Securebootai.dll

10.0.14393.3561

33.528

13-Feb-2020

05:54

Cmitrust.dll

10.0.14393.3561

399.608

13-Feb-2020

05:54

Bcdeditai.dll

10.0.14393.3561

296.184

13-Feb-2020

05:55

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.14393.693

53.600

21-Dec-2016

07:37

Featuresettingsoverride.dll

10.0.14393.693

39.776

21-Dec-2016

08:08

Iefileinstallai.dll

10.0.14393.693

37.216

21-Dec-2016

07:37

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.14393.3561

65.000

13-Feb-2020

05:52

Netfxconfig.dll

10.0.14393.693

30.048

21-Dec-2016

07:37

Peerdistai.dll

10.0.14393.693

38.232

21-Dec-2016

07:37

Printadvancedinstaller.dll

10.0.14393.3561

102.648

13-Feb-2020

05:52

Servicemodelregai.dll

10.0.14393.693

88.416

21-Dec-2016

07:37

Setieinstalleddateai.dll

10.0.14393.693

24.416

21-Dec-2016

07:37

Supplementalservicingai.dll

10.0.14393.3561

18.432

13-Feb-2020

05:14

Primitivetransformers.dll

10.0.14393.693

65.888

21-Dec-2016

08:08

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

43.872

21-Dec-2016

08:08

Aritransformer.dll

10.0.14393.693

56.672

21-Dec-2016

08:08

Wpndatatransformer.dll

10.0.14393.693

37.216

21-Dec-2016

08:08

Mqcmiplugin.dll

5.0.1.1

153.848

13-Feb-2020

05:54

Appserverai.dll

10.0.14393.693

114.016

21-Dec-2016

07:43

Rdwebai.dll

10.0.14393.693

119.648

21-Dec-2016

07:43

Tssdisai.dll

10.0.14393.693

121.696

21-Dec-2016

07:43

Vmhostai.dll

10.0.14393.693

100.192

21-Dec-2016

07:43

Iissetupai.dll

10.0.14393.693

122.720

21-Dec-2016

08:08

Cleanupai.dll

10.0.14393.693

23.904

21-Dec-2016

07:46

Cbscore.dll

10.0.14393.3561

2.036.984

13-Feb-2020

06:06

Cbsmsg.dll

10.0.14393.693

50.528

21-Dec-2016

07:45

Cmiadapter.dll

10.0.14393.693

84.832

21-Dec-2016

07:45

Cmiaisupport.dll

10.0.14393.3561

2.913.744

13-Feb-2020

05:55

Dpx.dll

5.0.1.1

504.784

13-Feb-2020

05:55

Drupdate.dll

10.0.14393.3561

336.120

13-Feb-2020

05:55

Drvstore.dll

10.0.14393.3561

908.536

13-Feb-2020

05:55

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.706

06-Aug-2016

00:52

Msdelta.dll

5.0.1.1

515.024

13-Feb-2020

05:55

Mspatcha.dll

5.0.1.1

54.008

13-Feb-2020

05:54

Poqexec.exe

10.0.14393.3561

142.848

13-Feb-2020

05:08

Smiengine.dll

10.0.14393.3561

862.968

13-Feb-2020

05:55

Smipi.dll

10.0.14393.693

36.704

21-Dec-2016

07:45

Tifilefetcher.exe

10.0.14393.3561

289.016

13-Feb-2020

05:55

Tiworker.exe

10.0.14393.3561

199.680

13-Feb-2020

05:10

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

29-May-2016

18:43

Wcp.dll

10.0.14393.3561

3.199.736

13-Feb-2020

06:06

Wdscore.dll

10.0.14393.3561

267.000

13-Feb-2020

06:00

Wrpint.dll

10.0.14393.3561

76.536

13-Feb-2020

05:55

Appxprovisionpackage.dll

10.0.14393.693

77.664

21-Dec-2016

05:59

Appxreg.dll

10.0.14393.693

36.704

21-Dec-2016

05:04

Cmifw.dll

10.0.14393.693

89.952

21-Dec-2016

05:05

Cntrtextinstaller.dll

10.0.14393.693

140.128

21-Dec-2016

05:04

Eventsinstaller.dll

10.0.14393.3561

176.888

13-Feb-2020

05:52

Firewallofflineapi.dll

10.0.14393.3561

161.528

13-Feb-2020

05:30

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

38.752

21-Dec-2016

05:23

Httpai.dll

10.0.14393.693

28.000

21-Dec-2016

05:04

Implatsetup.dll

10.0.14393.3561

101.328

13-Feb-2020

05:52

Luainstall.dll

10.0.14393.693

51.552

21-Dec-2016

05:04

Netsetupai.dll

10.0.14393.3561

103.672

13-Feb-2020

05:29

Netsetupapi.dll

10.0.14393.3561

111.864

13-Feb-2020

05:29

Netsetupengine.dll

10.0.14393.3561

606.456

13-Feb-2020

05:30

Sppinst.dll

10.0.14393.3561

37.112

13-Feb-2020

05:31

Timezoneai.dll

10.0.14393.3561

59.128

13-Feb-2020

05:30

Winsockai.dll

10.0.14393.693

73.568

21-Dec-2016

05:04

Wmicmiplugin.dll

10.0.14393.3561

273.360

13-Feb-2020

05:29

Ws2_helper.dll

10.0.14393.693

78.688

21-Dec-2016

05:04

Esscli.dll

10.0.14393.3561

299.768

13-Feb-2020

05:30

Fastprox.dll

10.0.14393.3561

669.944

13-Feb-2020

05:30

Mofd.dll

10.0.14393.3561

206.072

13-Feb-2020

05:31

Mofinstall.dll

10.0.14393.3561

72.440

13-Feb-2020

05:30

Repdrvfs.dll

10.0.14393.3561

282.360

13-Feb-2020

05:30

Wbemcomn.dll

10.0.14393.3561

387.832

13-Feb-2020

05:30

Wbemcore.dll

10.0.14393.3561

984.016

13-Feb-2020

05:32

Wbemprox.dll

10.0.14393.3561

36.600

13-Feb-2020

05:30

Wmiutils.dll

10.0.14393.3561

98.552

13-Feb-2020

05:30

Shtransform.dll

10.0.14393.693

33.120

21-Dec-2016

05:59

Bfsvc.dll

10.0.14393.3561

161.016

13-Feb-2020

05:30

Fveupdateai.dll

10.0.14393.693

28.000

21-Dec-2016

05:04

Securebootai.dll

10.0.14393.3561

30.968

13-Feb-2020

05:29

Cmitrust.dll

10.0.14393.3561

275.192

13-Feb-2020

05:30

Bcdeditai.dll

10.0.14393.3561

272.120

13-Feb-2020

05:30

Configureieoptionalcomponentsai.dll

10.0.14393.693

46.944

21-Dec-2016

04:56

Featuresettingsoverride.dll

10.0.14393.693

34.656

21-Dec-2016

05:59

Iefileinstallai.dll

10.0.14393.693

35.168

21-Dec-2016

04:56

Msdtcadvancedinstaller.dll

10.0.14393.3561

55.032

13-Feb-2020

05:27

Netfxconfig.dll

10.0.14393.693

27.488

21-Dec-2016

04:56

Peerdistai.dll

10.0.14393.693

32.608

21-Dec-2016

04:56

Printadvancedinstaller.dll

10.0.14393.3561

92.920

13-Feb-2020

05:26

Servicemodelregai.dll

10.0.14393.693

73.056

21-Dec-2016

04:56

Setieinstalleddateai.dll

10.0.14393.693

22.880

21-Dec-2016

04:57

Supplementalservicingai.dll

10.0.14393.3561

17.920

13-Feb-2020

05:15

Primitivetransformers.dll

10.0.14393.693

51.552

21-Dec-2016

05:59

Grouptrusteeai.dll

10.0.14393.693

38.752

21-Dec-2016

05:23

Aritransformer.dll

10.0.14393.693

50.016

21-Dec-2016

05:59

Wpndatatransformer.dll

10.0.14393.693

30.560

21-Dec-2016

05:59

Appserverai.dll

10.0.14393.693

93.536

21-Dec-2016

05:02

Rdwebai.dll

10.0.14393.693

103.776

21-Dec-2016

05:02

Tssdisai.dll

10.0.14393.693

102.240

21-Dec-2016

05:02

Vmhostai.dll

10.0.14393.693

83.296

21-Dec-2016

05:02

Cleanupai.dll

10.0.14393.693

21.856

21-Dec-2016

05:04

Cbscore.dll

10.0.14393.3561

1.786.616

13-Feb-2020

05:53

Cbsmsg.dll

10.0.14393.693

49.504

21-Dec-2016

05:04

Cmiadapter.dll

10.0.14393.693

72.544

21-Dec-2016

05:04

Cmiaisupport.dll

10.0.14393.3561

1.906.128

13-Feb-2020

05:30

Dpx.dll

5.0.1.1

379.128

13-Feb-2020

05:29

Drupdate.dll

10.0.14393.3561

286.160

13-Feb-2020

05:30

Drvstore.dll

10.0.14393.3561

750.328

13-Feb-2020

05:29

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.247.706

12-Aug-2016

03:06

Msdelta.dll

5.0.1.1

406.776

13-Feb-2020

05:30

Mspatcha.dll

5.0.1.1

44.792

13-Feb-2020

05:29

Poqexec.exe

10.0.14393.3561

120.320

13-Feb-2020

05:11

Smiengine.dll

10.0.14393.3561

747.256

13-Feb-2020

05:30

Smipi.dll

10.0.14393.3561

31.992

13-Feb-2020

05:29

Tifilefetcher.exe

10.0.14393.3561

246.736

13-Feb-2020

05:29

Tiworker.exe

10.0.14393.3561

197.120

13-Feb-2020

05:11

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

29-Jun-2016

18:53

Wcp.dll

10.0.14393.3561

2.736.376

13-Feb-2020

05:53

Wdscore.dll

10.0.14393.3561

219.896

13-Feb-2020

05:36

Wrpint.dll

10.0.14393.3561

66.808

13-Feb-2020

05:30

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSUs, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×