Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này giúp cải thiện chất lượng đối với việc xếp chồng phục vụ, là thành phần cài đặt bản cập nhật Windows. Các bản Cập Nhật xếp chồng phục vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có một chồng phục vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để các thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.  

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update 

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Dịch vụ Cập nhật Windows Server

Bản cập nhật này cũng sẵn dùng thông qua dịch vụ Windows Server Update (WSUS).

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Loại bỏ thông tin

Các bản Cập Nhật stack phục vụ (SSUs) thực hiện các thay đổi về cách cài đặt các bản Cập Nhật và không thể dỡ cài đặt khỏi thiết bị.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này sẽ thay thế bản Cập Nhật KB4524445đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Lưu ý́

Tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Xác nhận tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows8.1-KB4540725-x86.msu

2D874C712E074176A987A0B04EA53CCD0BAD3B31

5FA05D4BCBF0C67600CD8F6C9EFFC3A2DA46483162379125BAFC762234CE7C79

Windows8.1-KB4540725-x64.msu

D855CBD2DBFFEE6BDCF9688A29D24308DAD12AFA

516F02BFD851ED2407BF5B67D42897A40E10DC106C62FBA7AF79FF75AA2219B8

Windows8.1-KB4540725-arm.msu

0D4C698D2590A18D7EA20444F163E419AE7635EE

634C44499B197E622EAF5A770518AE1E2799E4D98DB6C9C386871C66DE11EC08

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Appxreg.dll

6.3.9600.17475

19.968

29-Oct-2014

00:50

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

271.360

30-Oct-2014

23:36

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19651

197.120

13-Feb-2020

04:19

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19402

194.048

25-Jun-2019

02:07

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.17709

76.800

20-Feb-2015

01:14

Httpai.dll

6.3.9600.17709

54.784

20-Feb-2015

01:15

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.17709

66.048

20-Feb-2015

01:08

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19651

215.040

13-Feb-2020

04:21

Netfxconfig.dll

6.3.9600.17477

39.936

30-Oct-2014

22:37

Peerdistai.dll

6.3.9600.17709

65.024

20-Feb-2015

01:15

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.17477

99.328

30-Oct-2014

22:37

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.17477

23.040

30-Oct-2014

22:37

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.17709

96.768

20-Feb-2015

01:14

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.17709

49.152

20-Feb-2015

01:15

Esscli.dll

6.3.9600.19402

293,376

25-Jun-2019

01:31

Fastprox.dll

6.3.9600.19402

670.208

25-Jun-2019

01:30

Mofd.dll

6.3.9600.19402

203.264

25-Jun-2019

01:30

Mofinstall.dll

6.3.9600.17475

64.000

29-Oct-2014

00:15

Repdrvfs.dll

6.3.9600.17475

276.992

29-Oct-2014

00:13

Wbemcomn.dll

6.3.9600.19651

386.048

13-Feb-2020

04:22

Wbemcore.dll

6.3.9600.19651

925.184

13-Feb-2020

04:20

Wbemprox.dll

6.3.9600.17475

29.696

29-Oct-2014

00:14

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19402

392.192

25-Jun-2019

01:26

Wmiutils.dll

6.3.9600.17475

90.624

29-Oct-2014

00:14

Sppinst.dll

6.3.9600.19402

646.656

25-Jun-2019

01:25

Cmifw.dll

6.3.9600.17475

80,384

29-Oct-2014

00:12

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

140.800

29-Oct-2014

00:18

Netsetupai.dll

6.3.9600.17709

55.296

20-Feb-2015

01:17

Netsetupapi.dll

6.3.9600.17475

124.928

29-Oct-2014

00:17

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

74.240

30-Oct-2014

22:37

Cbscore.dll

6.3.9600.19651

1.379.840

13-Feb-2020

04:02

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17477

41,984

30-Oct-2014

22:37

Cleanupai.dll

6.3.9600.17477

36.864

30-Oct-2014

22:37

Cmiadapter.dll

6.3.9600.17709

120.832

20-Feb-2015

01:14

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19651

2.154.496

13-Feb-2020

04:03

Cmitrust.dll

6.3.9600.19402

286.720

25-Jun-2019

01:32

Cmiv2.dll

6.3.9600.19651

2.248.192

13-Feb-2020

04:53

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.17475

128.000

29-Oct-2014

00:19

Dpx.dll

6.3.9600.19402

265.216

25-Jun-2019

01:25

Drupdate.dll

6.3.9600.19402

202.240

25-Jun-2019

01:34

Drvstore.dll

6.3.9600.19402

610.304

25-Jun-2019

01:35

Fveupdateai.dll

6.3.9600.17709

57.344

20-Feb-2015

01:14

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

13:12

Luainstall.dll

6.3.9600.17475

43.008

29-Oct-2014

00:15

Msdelta.dll

6.3.9600.19402

398.336

25-Jun-2019

01:33

Mspatcha.dll

6.3.9600.19402

36.864

25-Jun-2019

01:36

Poqexec.exe

6.3.9600.19651

129.536

13-Feb-2020

05:06

Securebootai.dll

6.3.9600.19496

42.496

19-Sep-2019

03:26

Smiengine.dll

6.3.9600.19651

749.568

13-Feb-2020

04:13

Smipi.dll

6.3.9600.17709

59.392

20-Feb-2015

01:15

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19651

355.328

13-Feb-2020

04:18

Timezoneai.dll

6.3.9600.19402

86.528

25-Jun-2019

01:34

Tiworker.exe

6.3.9600.17477

190.464

30-Oct-2014

22:37

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

13:06

Wcp.dll

6.3.9600.19651

2.409.472

13-Feb-2020

04:25

Wdscore.dll

6.3.9600.19402

208.384

25-Jun-2019

01:32

Winsockai.dll

6.3.9600.17477

71.680

30-Oct-2014

22:37

Wrpint.dll

6.3.9600.19402

56.320

25-Jun-2019

01:26

Ws2_helper.dll

6.3.9600.17477

50.176

30-Oct-2014

22:37

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Appxreg.dll

6.3.9600.17475

14.336

29-Oct-2014

01:26

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

287.232

30-Oct-2014

23:58

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19651

228.352

13-Feb-2020

04:55

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19402

247.296

25-Jun-2019

02:39

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.19651

84.992

13-Feb-2020

05:00

Httpai.dll

6.3.9600.19651

57.856

13-Feb-2020

05:00

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.19651

68.096

13-Feb-2020

04:53

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19651

257.536

13-Feb-2020

05:00

Netfxconfig.dll

6.3.9600.17477

34,816

30-Oct-2014

22:33

Peerdistai.dll

6.3.9600.19651

72.192

13-Feb-2020

05:00

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.17477

101.888

30-Oct-2014

22:33

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.17477

19.456

30-Oct-2014

22:33

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.19651

115.200

13-Feb-2020

04:59

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.19651

51.712

13-Feb-2020

05:00

Appserverai.dll

6.3.9600.19651

146.432

13-Feb-2020

05:43

Rdwebai.dll

6.3.9600.19651

140.800

13-Feb-2020

05:20

Tssdisai.dll

6.3.9600.19651

156.160

13-Feb-2020

05:17

Vmhostai.dll

6.3.9600.19651

123.392

13-Feb-2020

05:24

Esscli.dll

6.3.9600.19402

388.608

25-Jun-2019

01:47

Fastprox.dll

6.3.9600.19402

854.016

25-Jun-2019

01:46

Mofd.dll

6.3.9600.19402

246.784

25-Jun-2019

01:46

Mofinstall.dll

6.3.9600.17475

67.072

29-Oct-2014

00:35

Repdrvfs.dll

6.3.9600.17475

350.208

29-Oct-2014

00:31

Wbemcomn.dll

6.3.9600.19402

453.632

25-Jun-2019

01:49

Wbemcore.dll

6.3.9600.19651

1.148.416

13-Feb-2020

04:58

Wbemprox.dll

6.3.9600.17475

35.840

29-Oct-2014

00:33

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19402

508.928

25-Jun-2019

01:39

Wmiutils.dll

6.3.9600.17475

111.104

29-Oct-2014

00:34

Sppinst.dll

6.3.9600.19651

769.024

13-Feb-2020

04:53

Cmifw.dll

6.3.9600.17475

96.768

29-Oct-2014

00:29

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

166.912

29-Oct-2014

00:40

Netsetupai.dll

6.3.9600.19651

64.512

13-Feb-2020

05:03

Netsetupapi.dll

6.3.9600.17475

184.832

29-Oct-2014

00:39

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

76.800

30-Oct-2014

22:33

Cbscore.dll

6.3.9600.19651

1.606.144

13-Feb-2020

04:53

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17477

42.496

30-Oct-2014

22:33

Cleanupai.dll

6.3.9600.19651

33.792

13-Feb-2020

05:00

Cmiadapter.dll

6.3.9600.19651

138.752

13-Feb-2020

04:59

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19651

3.143.680

13-Feb-2020

04:57

Cmitrust.dll

6.3.9600.19651

418.304

13-Feb-2020

05:01

Cmiv2.dll

6.3.9600.19651

3.289.600

13-Feb-2020

05:47

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.17475

153.088

29-Oct-2014

00:40

Dpx.dll

6.3.9600.19402

345.088

25-Jun-2019

01:38

Drupdate.dll

6.3.9600.19651

246.784

13-Feb-2020

05:06

Drvstore.dll

6.3.9600.19402

744.960

25-Jun-2019

01:54

Fveupdateai.dll

6.3.9600.19651

61.952

13-Feb-2020

05:00

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

15:34

Luainstall.dll

6.3.9600.17475

53.248

29-Oct-2014

00:35

Msdelta.dll

6.3.9600.19402

499.712

25-Jun-2019

01:50

Mspatcha.dll

6.3.9600.19402

46.080

25-Jun-2019

01:55

Poqexec.exe

6.3.9600.19651

146.432

13-Feb-2020

06:03

Securebootai.dll

6.3.9600.19496

38.912

19-Sep-2019

05:21

Smiengine.dll

6.3.9600.19651

921.088

13-Feb-2020

04:45

Smipi.dll

6.3.9600.19651

65.536

13-Feb-2020

05:01

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19651

427.520

13-Feb-2020

04:55

Timezoneai.dll

6.3.9600.19651

101.888

13-Feb-2020

05:04

Tiworker.exe

6.3.9600.17477

193.024

30-Oct-2014

22:33

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

15:30

Wcp.dll

6.3.9600.19651

2.854.912

13-Feb-2020

05:04

Wdscore.dll

6.3.9600.19402

276.480

25-Jun-2019

01:49

Winsockai.dll

6.3.9600.17477

69.632

30-Oct-2014

22:33

Wrpint.dll

6.3.9600.19402

66.048

25-Jun-2019

01:39

Ws2_helper.dll

6.3.9600.17477

62.976

30-Oct-2014

22:33

Appxreg.dll

6.3.9600.17475

19.968

29-Oct-2014

00:50

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

271.360

30-Oct-2014

23:36

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19651

197.120

13-Feb-2020

04:19

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19402

194.048

25-Jun-2019

02:07

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.17709

76.800

20-Feb-2015

01:14

Httpai.dll

6.3.9600.17709

54.784

20-Feb-2015

01:15

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.17709

66.048

20-Feb-2015

01:08

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19651

215.040

13-Feb-2020

04:21

Netfxconfig.dll

6.3.9600.17477

39.936

30-Oct-2014

22:37

Peerdistai.dll

6.3.9600.17709

65.024

20-Feb-2015

01:15

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.17477

99.328

30-Oct-2014

22:37

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.17477

23.040

30-Oct-2014

22:37

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.17709

96.768

20-Feb-2015

01:14

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.17709

49.152

20-Feb-2015

01:15

Esscli.dll

6.3.9600.19402

293,376

25-Jun-2019

01:31

Fastprox.dll

6.3.9600.19402

670.208

25-Jun-2019

01:30

Mofd.dll

6.3.9600.19402

203.264

25-Jun-2019

01:30

Mofinstall.dll

6.3.9600.17475

64.000

29-Oct-2014

00:15

Repdrvfs.dll

6.3.9600.17475

276.992

29-Oct-2014

00:13

Wbemcomn.dll

6.3.9600.19651

386.048

13-Feb-2020

04:22

Wbemcore.dll

6.3.9600.19651

925.184

13-Feb-2020

04:20

Wbemprox.dll

6.3.9600.17475

29.696

29-Oct-2014

00:14

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19402

392.192

25-Jun-2019

01:26

Wmiutils.dll

6.3.9600.17475

90.624

29-Oct-2014

00:14

Sppinst.dll

6.3.9600.19402

646.656

25-Jun-2019

01:25

Cmifw.dll

6.3.9600.17475

80,384

29-Oct-2014

00:12

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

140.800

29-Oct-2014

00:18

Netsetupai.dll

6.3.9600.17709

55.296

20-Feb-2015

01:17

Netsetupapi.dll

6.3.9600.17475

124.928

29-Oct-2014

00:17

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

74.240

30-Oct-2014

22:37

Cbscore.dll

6.3.9600.19651

1.379.840

13-Feb-2020

04:02

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17477

41,984

30-Oct-2014

22:37

Cleanupai.dll

6.3.9600.17477

36.864

30-Oct-2014

22:37

Cmiadapter.dll

6.3.9600.17709

120.832

20-Feb-2015

01:14

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19651

2.154.496

13-Feb-2020

04:03

Cmitrust.dll

6.3.9600.19402

286.720

25-Jun-2019

01:32

Cmiv2.dll

6.3.9600.19651

2.248.192

13-Feb-2020

04:53

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.17475

128.000

29-Oct-2014

00:19

Dpx.dll

6.3.9600.19402

265.216

25-Jun-2019

01:25

Drupdate.dll

6.3.9600.19402

202.240

25-Jun-2019

01:34

Drvstore.dll

6.3.9600.19402

610.304

25-Jun-2019

01:35

Fveupdateai.dll

6.3.9600.17709

57.344

20-Feb-2015

01:14

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

13:12

Luainstall.dll

6.3.9600.17475

43.008

29-Oct-2014

00:15

Msdelta.dll

6.3.9600.19402

398.336

25-Jun-2019

01:33

Mspatcha.dll

6.3.9600.19402

36.864

25-Jun-2019

01:36

Poqexec.exe

6.3.9600.19651

129.536

13-Feb-2020

05:06

Securebootai.dll

6.3.9600.19496

42.496

19-Sep-2019

03:26

Smiengine.dll

6.3.9600.19651

749.568

13-Feb-2020

04:13

Smipi.dll

6.3.9600.17709

59.392

20-Feb-2015

01:15

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19651

355.328

13-Feb-2020

04:18

Timezoneai.dll

6.3.9600.19402

86.528

25-Jun-2019

01:34

Tiworker.exe

6.3.9600.17477

190.464

30-Oct-2014

22:37

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

13:06

Wcp.dll

6.3.9600.19651

2.409.472

13-Feb-2020

04:25

Wdscore.dll

6.3.9600.19402

208.384

25-Jun-2019

01:32

Winsockai.dll

6.3.9600.17477

71.680

30-Oct-2014

22:37

Wrpint.dll

6.3.9600.19402

56.320

25-Jun-2019

01:26

Ws2_helper.dll

6.3.9600.17477

50.176

30-Oct-2014

22:37

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ARM được hỗ trợ

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Appxreg.dll

6.3.9600.16384

21.864

22-Aug-2013

03:58

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

267.600

31-Oct-2014

07:07

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19651

171.272

13-Feb-2020

06:04

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19537

189.192

11-Oct-2019

03:08

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.19651

70.920

13-Feb-2020

06:04

Httpai.dll

6.3.9600.19651

49.416

13-Feb-2020

06:04

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.19651

59.656

13-Feb-2020

06:03

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19651

193.288

13-Feb-2020

06:04

Netfxconfig.dll

6.3.9600.16384

38.256

22-Aug-2013

03:58

Peerdistai.dll

6.3.9600.19651

59.144

13-Feb-2020

06:04

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.16384

89.448

22-Aug-2013

03:58

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.16384

24.424

22-Aug-2013

03:58

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.19651

96.008

13-Feb-2020

06:04

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.19651

45.320

13-Feb-2020

06:04

Esscli.dll

6.3.9600.19537

306.440

11-Oct-2019

02:45

Fastprox.dll

6.3.9600.19537

664.056

11-Oct-2019

02:45

Mofd.dll

6.3.9600.16384

188.776

22-Aug-2013

03:54

Mofinstall.dll

6.3.9600.16384

59.240

22-Aug-2013

03:54

Repdrvfs.dll

6.3.9600.16384

272.744

22-Aug-2013

03:54

Wbemcomn.dll

6.3.9600.16384

364.392

22-Aug-2013

03:54

Wbemcore.dll

6.3.9600.19651

946.952

13-Feb-2020

05:39

Wbemprox.dll

6.3.9600.16384

36.712

22-Aug-2013

03:54

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19537

418.056

11-Oct-2019

02:45

Wmiutils.dll

6.3.9600.16384

96.104

22-Aug-2013

03:54

Sppinst.dll

6.3.9600.19537

531.424

11-Oct-2019

02:45

Cmifw.dll

6.3.9600.18384

80.232

22-Jun-2016

00:24

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

136.528

31-Oct-2014

07:07

Netsetupai.dll

6.3.9600.19651

54.232

13-Feb-2020

05:28

Netsetupapi.dll

6.3.9600.16384

131.584

22-Aug-2013

02:17

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

72.016

31-Oct-2014

07:07

Cbscore.dll

6.3.9600.19651

1.236.232

13-Feb-2020

06:04

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17031

48.488

22-Feb-2014

11:48

Cleanupai.dll

6.3.9600.16384

36.712

22-Aug-2013

03:58

Cmiadapter.dll

6.3.9600.19651

102.664

13-Feb-2020

06:04

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19651

2.385.160

13-Feb-2020

06:04

Cmitrust.dll

6.3.9600.19537

298.240

11-Oct-2019

03:08

Cmiv2.dll

6.3.9600.19651

2.494.216

13-Feb-2020

06:04

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.16384

128.360

22-Aug-2013

03:58

Dpx.dll

6.3.9600.19537

273.672

11-Oct-2019

03:08

Drupdate.dll

6.3.9600.19537

188.168

11-Oct-2019

03:08

Drvstore.dll

6.3.9600.19537

534.280

11-Oct-2019

03:08

Fveupdateai.dll

6.3.9600.19651

53.000

13-Feb-2020

06:04

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

15:34

Luainstall.dll

6.3.9600.16384

50.544

22-Aug-2013

03:58

Msdelta.dll

6.3.9600.16384

407.400

22-Aug-2013

03:58

Mspatcha.dll

6.3.9600.16384

42.352

22-Aug-2013

03:58

Poqexec.exe

6.3.9600.19651

104.960

13-Feb-2020

04:41

Securebootai.dll

6.3.9600.19537

43.272

11-Oct-2019

03:08

Smiengine.dll

6.3.9600.19651

628.488

13-Feb-2020

06:04

Smipi.dll

6.3.9600.19651

56.072

13-Feb-2020

06:04

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19651

332.040

13-Feb-2020

06:04

Timezoneai.dll

6.3.9600.19651

78.600

13-Feb-2020

06:03

Tiworker.exe

6.3.9600.17031

186.368

22-Feb-2014

08:30

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

15:30

Wcp.dll

6.3.9600.19651

2.088.712

13-Feb-2020

06:04

Wdscore.dll

6.3.9600.17475

192.848

31-Oct-2014

07:07

Winsockai.dll

6.3.9600.19651

65.288

13-Feb-2020

06:04

Wrpint.dll

6.3.9600.17031

56.680

22-Feb-2014

11:48

Ws2_helper.dll

6.3.9600.16384

54.120

22-Aug-2013

03:58

Appxreg.dll

6.3.9600.17475

19.968

29-Oct-2014

00:50

Bcdeditai.dll

6.3.9600.17477

271.360

30-Oct-2014

23:36

Ceipfwdai.dll

6.3.9600.19651

197.120

13-Feb-2020

04:19

Cmipnpinstall.dll

6.3.9600.19537

194.048

11-Oct-2019

02:17

Configureieoptionalcomponentsai.dll

6.3.9600.18384

76.800

21-Jun-2016

14:12

Httpai.dll

6.3.9600.18384

55.296

21-Jun-2016

14:12

Iefileinstallai.dll

6.3.9600.18384

66.048

21-Jun-2016

14:12

Msdtcadvancedinstaller.dll

6.3.9600.19651

215.040

13-Feb-2020

04:21

Netfxconfig.dll

6.3.9600.17477

39.936

30-Oct-2014

22:37

Peerdistai.dll

6.3.9600.18384

65.024

21-Jun-2016

14:12

Printadvancedinstaller.dll

6.3.9600.17477

99.328

30-Oct-2014

22:37

Registeriepkeysai.dll

6.3.9600.17477

23.040

30-Oct-2014

22:37

Servicemodelregai.dll

6.3.9600.18384

96.768

21-Jun-2016

14:12

Setieinstalleddateai.dll

6.3.9600.18384

49.152

21-Jun-2016

14:12

Esscli.dll

6.3.9600.19537

293,376

11-Oct-2019

01:40

Fastprox.dll

6.3.9600.19537

670.208

11-Oct-2019

01:40

Mofd.dll

6.3.9600.19537

203.264

11-Oct-2019

01:40

Mofinstall.dll

6.3.9600.17475

64.000

29-Oct-2014

00:15

Repdrvfs.dll

6.3.9600.17475

276.992

29-Oct-2014

00:13

Wbemcomn.dll

6.3.9600.19651

386.048

13-Feb-2020

04:22

Wbemcore.dll

6.3.9600.19651

925.184

13-Feb-2020

04:20

Wbemprox.dll

6.3.9600.17475

29.696

29-Oct-2014

00:14

Wmicmiplugin.dll

6.3.9600.19537

392.192

11-Oct-2019

01:35

Wmiutils.dll

6.3.9600.17475

90.624

29-Oct-2014

00:14

Sppinst.dll

6.3.9600.19537

646.656

11-Oct-2019

01:35

Cmifw.dll

6.3.9600.17475

80,384

29-Oct-2014

00:12

Firewallofflineapi.dll

6.3.9600.17475

140.800

29-Oct-2014

00:18

Netsetupai.dll

6.3.9600.18384

55.296

21-Jun-2016

14:19

Netsetupapi.dll

6.3.9600.17475

124.928

29-Oct-2014

00:17

Bfsvc.dll

6.3.9600.17477

74.240

30-Oct-2014

22:37

Cbscore.dll

6.3.9600.19651

1.379.840

13-Feb-2020

04:02

Cbsmsg.dll

6.3.9600.17477

41,984

30-Oct-2014

22:37

Cleanupai.dll

6.3.9600.17477

36.864

30-Oct-2014

22:37

Cmiadapter.dll

6.3.9600.18384

121.344

21-Jun-2016

14:12

Cmiaisupport.dll

6.3.9600.19651

2.154.496

13-Feb-2020

04:03

Cmitrust.dll

6.3.9600.19537

286.720

11-Oct-2019

01:42

Cmiv2.dll

6.3.9600.19651

2.248.192

13-Feb-2020

04:53

Cntrtextinstaller.dll

6.3.9600.17475

128.000

29-Oct-2014

00:19

Dpx.dll

6.3.9600.19537

265.216

11-Oct-2019

01:35

Drupdate.dll

6.3.9600.19537

202.240

11-Oct-2019

01:44

Drvstore.dll

6.3.9600.19537

610.304

11-Oct-2019

01:45

Fveupdateai.dll

6.3.9600.18384

57.344

21-Jun-2016

14:12

Globalinstallorder.xml

Not applicable

1.249.919

18-Jun-2013

13:12

Luainstall.dll

6.3.9600.17475

43.008

29-Oct-2014

00:15

Msdelta.dll

6.3.9600.19537

398.336

11-Oct-2019

01:42

Mspatcha.dll

6.3.9600.19537

36.864

11-Oct-2019

01:46

Poqexec.exe

6.3.9600.19651

129.536

13-Feb-2020

05:06

Securebootai.dll

6.3.9600.19537

42.496

11-Oct-2019

01:43

Smiengine.dll

6.3.9600.19651

749.568

13-Feb-2020

04:13

Smipi.dll

6.3.9600.18384

59.392

21-Jun-2016

14:19

Tifilefetcher.exe

6.3.9600.19651

355.328

13-Feb-2020

04:18

Timezoneai.dll

6.3.9600.19537

86.528

11-Oct-2019

01:43

Tiworker.exe

6.3.9600.17477

190.464

30-Oct-2014

22:37

Wcmtypes.xsd

Not applicable

1.047

18-Jun-2013

13:06

Wcp.dll

6.3.9600.19651

2.409.472

13-Feb-2020

04:25

Wdscore.dll

6.3.9600.19537

208.384

11-Oct-2019

01:41

Winsockai.dll

6.3.9600.17477

71.680

30-Oct-2014

22:37

Wrpint.dll

6.3.9600.19537

56.320

11-Oct-2019

01:35

Ws2_helper.dll

6.3.9600.17477

50.176

30-Oct-2014

22:37

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSUs, hãy xem các bài viết sau đây:

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×