Support Topic: Browser\Microsoft Edge - duplicate (do not use)\Security + Privacy\Vulnerabilities/exploits/security bulletins

Tóm tắt

Bản cập nhật này giúp cải thiện chất lượng đối với việc xếp chồng phục vụ, là thành phần cài đặt bản cập nhật Windows. Các thay đổi then chốt bao gồm:

  • Khắc phục sự cố với bản cập nhật tính năng khởi động bảo mật có thể khiến BitLocker thực hiện chế độ phục hồi vì điều kiện chủng tộc.

Microsoft khuyên bạn luôn cài đặt bản Cập Nhật stack phục vụ mới nhất (SSU) cho hệ điều hành của bạn trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật hàng tháng mới nhất. Cài đặt các bản Cập Nhật xếp chồng phục vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn sẽ có một chồng phục vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để các thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft.

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xemWindows Update: câu hỏi thường gặp.

Lưu ý: Bản cập nhật này cũng sẵn dùng thông qua dịch vụ Windows Server Update (WSUS).

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang webMicrosoft Update Catalog .

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Đối với Windows Server 2012 và Windows Embedded 8 Standard, bản cập nhật này sẽ thay thế bản Cập Nhật KB3173426đã phát hành trước đó.

Đối với Windows 8,1 và Windows Server 2012 R2, bản cập nhật này sẽ thay thế bản Cập Nhật KB3173424đã phát hành trước đó. 

Thông tin tệptiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.Thông tin tệp Windows 10

Thông tin tệp

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về SSUs, hãy xem các bản Cập Nhật xếp chồng phục vụ. Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×