Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics AX 2012 R2 cho vùng Nhật bản (jp).

Giới thiệu

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật quốc gia cụ thể có hỗ trợ phương pháp khấu hao tài sản cố định ở Nhật bản trong Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Thông tin

Bản cập nhật này cung cấp năm chung tài sản cố định khấu hao phương pháp sau:

 • Phương pháp đường thẳng cũ

 • Phương pháp đường thẳng mới

 • Phương pháp số dư giảm cũ

 • 200% giảm cân bằng phương pháp

 • 250% giảm cân bằng phương pháp

Ngoài ra, bản cập nhật này bao gồm các tính năng sau:

 • Hỗ trợ phương pháp catch-up.

 • Hỗ trợ chuyển đổi phương pháp khấu hao.

 • Hỗ trợ lịch thay đổi đối với trường hợp có ít hơn một năm.

 • Hỗ trợ đều chia số còn lại bằng số năm sau khi khấu hao đến 95% giá trị mua.

 • Hỗ trợ 95% giới hạn cho phép sử dụng các phương pháp thẳng cũ của tài sản cố định hữu hình cũ giảm cân bằng phương pháp.

 • Hỗ trợ giới hạn cho phép tối đa (mua chi phí - 1) tài sản cố định hữu hình sử dụng phương pháp đường thẳng mới hoặc các 200/250% giảm cân bằng phương pháp.

 • Hỗ trợ giới hạn cho phép tối đa (thu phí) tài sản cố định vô hình sử dụng phương pháp cũ/mới thẳng hoặc 200/250% giảm cân bằng phương pháp.

Thông tin cập nhật

Bản Cập Nhật cụ thể của quốc gia này nằm trong 6 Cập Nhật tích luỹ (CU6) cho Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Để áp dụng bản Cập Nhật cụ thể của quốc gia này, cài đặt CU6 cho Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Để biết thêm thông tin về CU6 cho Microsoft Dynamics AX 2012 R2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Cập Nhật tích luỹ 2850972 6 cho Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin này được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×