Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics AX cho khu vực ý (CNTT).

Giới thiệu

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật quốc gia cụ thể có sẵn cho ý LIFO tài chính hàng năm báo cáo tạo trong Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Thông tin

Tạo báo cáo hàng năm thuật toán của ý chính LIFO được thay đổi nếu mua và kinh doanh vật lý hoàn tất trong năm nhưng tài chính hoàn thành (đơn) giai đoạn tài chính mới.

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Đó là một phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt hotfix này, hoặc có câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, liên hệ với đối tác của bạn hoặc, nếu đăng ký kế hoạch hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo ra một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, ghé thăm website sau của Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxBạn cũng có thể liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia số điện thoại cụ thể. Để thực hiện việc này, ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Đối tác

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKhách hàng

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmTrong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng bất kỳ vấn đề không Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.


Thông tin cài đặt

Nếu bạn đã tuỳ chỉnh cho một hoặc nhiều phương pháp hay các bảng mà bị ảnh hưởng bởi hotfix này, bạn phải áp dụng các thay đổi trong môi trường thử nghiệm trước khi bạn áp dụng hotfix trong một môi trường sản xuất.
Để biết thêm thông tin về cách cài đặt hotfix này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

893082 làm thế nào để cài đặt một hotfix Microsoft Dynamics AX

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Microsoft Dynamics AX 2012 R2 cài đặt để áp dụng hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại dịch vụ ứng dụng đối tượng máy chủ (AOS) sau khi bạn áp dụng hotfix.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Aximpactanalysis.exe

Không áp dụng

62,144

11-Dec-2013

18:51

x86

Axupdate.exe

Không áp dụng

61,616

11-Dec-2013

18:51

x86

Dynamicsax2012r2-kb3011586.exe

6.3.15.0

11,010,760

24-Oct-2014

00:28

x86

Licensetermsar.rtf

Không áp dụng

2.173 người

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermscs.rtf

Không áp dụng

91,247

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermsda.rtf

Không áp dụng

101,181

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermsde.rtf

Không áp dụng

116,642

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermsen.rtf

Không áp dụng

102,374

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermses.rtf

Không áp dụng

96,985

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermset.rtf

Không áp dụng

102,895

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermsfi.rtf

Không áp dụng

106,101

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermsfr.rtf

Không áp dụng

130,011

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermshu.rtf

Không áp dụng

93,010

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermsis.rtf

Không áp dụng

36,458

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermsit.rtf

Không áp dụng

115,086

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermsja.rtf

Không áp dụng

105,917

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermslt.rtf

Không áp dụng

122,674

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermslv.rtf

Không áp dụng

105,401

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermsnb-no.rtf

Không áp dụng

115,700

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermsnl.rtf

Không áp dụng

110,040

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermspl.rtf

Không áp dụng

116,322

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermspt-br.rtf

Không áp dụng

101,514

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermsru.rtf

Không áp dụng

148,577

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermssv.rtf

Không áp dụng

115,453

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermsth.rtf

Không áp dụng

153.768 người

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Licensetermszh-hans.rtf

Không áp dụng

99,245

04-Feb-2013

17:11

Không áp dụng

Dynamicsax2012r2-kb2858835-foundation.axmodel

6.2.1000.3670

50,416

15-Oct-2013

01:50

Không áp dụng

Dynamicsax2012r2-kb2909140-foundation.axmodel

6.2.1000.4748

17,136

11-Nov-2013

16:48

Không áp dụng

Dynamicsax2012r2-kb3011586-foundation.axmodel

6.2.1000.9167

20,712

24-Oct-2014

00:24

Không áp dụng

Dynamicsax2012r2-kb3011586-syplabels.axmodel

6.2.1000.9167

13,105,896

24-Oct-2014

00:24

Không áp dụng

Axsetupsp.exe

6.2.1000.8459

1,886,888

15-Jul-2014

10:01

x86

Axsetupsplib.dll

6.2.1000.8459

80,048

15-Jul-2014

10:01

x86

Axsetupui.exe

6.2.1000.5369

211,632

11-Dec-2013

18:51

x86

Axutillib.dll

6.2.120.0

929,960

24-Oct-2014

00:24

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.2.1000.3174

41,712

11-Dec-2013

18:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

387,768

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

371,384

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

383,672

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

395,960

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

387,768

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

395,960

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

416,440

24-Oct-2014

00:24

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

371,384

24-Oct-2014

00:24

x86

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin ở đây trong được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×