Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật sẽ giúp bạn quản lý và kiểm soát của bạn cài đặt Internet Explorer 11 cung cấp tìm kiếm.

Thông tin

Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến sau:

  • Giúp bạn duy trì kiểm soát nhà cung cấp tìm kiếm Internet Explorer 11. Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn được nhắc về bất kỳ yêu cầu bên ngoài thay đổi nhà cung cấp tìm kiếm. Ví dụ:

    • Khi phần mềm không biết bên ngoài Internet Explorer cố gắng thay đổi nhà cung cấp tìm kiếm, bạn được nhắc bằng một thanh thông báo.

    • Người dùng bắt đầu thay đổi thiết đặt Internet Explorer tìm kiếm nhà cung cấp được công nhận là thay đổi đáng tin cậy.

Thông tin cập nhật

Để bật Cập nhật này, hãy cài đặt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update.

Thông tin kỹ thuật về bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspxLưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật 2976627.

Để biết thêm thông tin về bảo mật Cập Nhật 2976627, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2976627 MS14-051: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 12 tháng 4 năm 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×