Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Exchange Server mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Exchange Server số bản dựng và ngày phát hành

Microsoft chỉ cung cấp tệp tải xuống cho phiên bản N-2 cho phiên bản Cập Nhật tích lũy Exchange Server (CU), trong đó "N" là CU mới nhất. Có thể dùng CU mới nhất để phục hồi máy chủ đang chạy Exchange Server. Điều này bao gồm các máy chủ có CU trước được cài đặt.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật tích lũy 17 cho Microsoft Exchange Server 2013 đã được phát hành vào 27/06/2017, 2017. Một số vấn đề không bảo mật được khắc phục trong bản Cập Nhật tích lũy hoặc bản Cập Nhật tích lũy sau này cho Exchange Server 2013. Bản phát hành này bao gồm hỗ trợ cho các bản Cập Nhật múi giờ trong Windows được phát hành vào tháng sáu 2017.

Các vấn đề về bản sửa lỗi Cập Nhật tích lũy này

Bản Cập Nhật tích lũy này khắc phục sự cố được mô tả trong các bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:

Bản cập nhật này cũng bao gồm các bản Cập Nhật thời gian lưu theo mùa mới (DST) cho Exchange Server 2013. Để biết thêm thông tin về DST, hãy xem mục giờ tiết kiệm thời gian và Trung tâm hỗ trợ.

Thông tin Cập Nhật tích lũy

Điều kiện tiên quyết

Quy trình thiết lập cho Exchange Server 2013 xác định bất kỳ điều kiện tiên quyết bị thiếu nào.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng gói Cập Nhật tích lũy này.

Thông tin sổ đăng ký

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký sau khi áp dụng gói Cập Nhật tích lũy này.

Loại bỏ thông tin

Sau khi bạn cài đặt gói Cập Nhật tích lũy này, bạn không thể dỡ cài đặt gói để hoàn nguyên lên phiên bản cũ hơn của Exchange Server 2013. Nếu bạn dỡ cài đặt gói Cập Nhật tích lũy này, Exchange Server 2013 sẽ bị loại bỏ khỏi máy chủ.

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về việc triển khai Exchange Server 2013, hãy xem ghi chú phát hành cho Exchange 2013. Để biết thêm thông tin về cùng tồn tại của Exchange Server 2013 và các phiên bản cũ hơn của Exchange Server trong cùng môi trường, hãy xem yêu cầu hệ thống của exchange 2013. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật Exchange khác, hãy xem các bản Cập Nhật máy chủ Exchange: xây dựng số và ngày phát hành.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×