Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến để nâng cao tính năng của Windows 10.

Bản cập nhật Windows 10 được tích luỹ. Do đó, gói này bao gồm tất cả bản vá đã phát hành trước đó (xem KB 3074683). Nếu bạn đã cài đặt bản Cập Nhật trước đó, chỉ các bản vá lỗi mới được bao gồm trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt trên máy tính của bạn.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Bản cập nhật này có sẵn trong Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật sau:

Bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ 3074683 cho Windows 10: ngày 29 tháng 12 năm 2015

Phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 10

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Acpi.sys

10.0.10240.16397

469,856

22-Jul-2015

04:00

x86

Activex.vch

Không áp dụng

598,798

14-Jul-2015

23:37

Không áp dụng

Flash.ocx

18.0.0.209

19,212,792

14-Jul-2015

23:37

x86

Flashplayerapp.exe

18.0.0.209

792,568

14-Jul-2015

23:37

x86

Flashplayercplapp.cpl

18.0.0.209

178,168

14-Jul-2015

23:37

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

18.0.0.209

545,784

14-Jul-2015

23:37

x86

Flashutil_activex.exe

18.0.0.209

1,177,080

14-Jul-2015

23:37

x86

Bthenum.sys

10.0.10240.16384

86,528

10-Jul-2015

03:32

x86

Bthmini.sys

10.0.10240.16384

23,040

10-Jul-2015

03:37

x86

Bthport.sys

10.0.10240.16384

725,504

10-Jul-2015

03:32

x86

Bthusb.sys

10.0.10240.16384

61,952

10-Jul-2015

03:37

x86

Fsquirt.exe

10.0.10240.16384

124,928

10-Jul-2015

03:32

x86

Bthhfenum.sys

10.0.10240.16412

51.200

30-Jul-2015

03:06

x86

Bthhfsrv.dll

10.0.10240.16384

252,416

10-Jul-2015

03:32

x86

Clipmigplugin.dll

1.0.0.1

175,616

15-Jul-2015

02:12

x86

Clipup.exe

10.0.10240.16390

987,072

15-Jul-2015

03:07

x86

Clipservice-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2,966

19-Jul-2015

04:23

Không áp dụng

Clipsvc.dll

10.0.10240.16394

520,640

19-Jul-2015

03:32

x86

Appcapture.dll

10.0.10240.16384

59,392

10-Jul-2015

03:37

x86

Bcastdvr.exe

10.0.10240.16388

275,456

12-Jul-2015

23:30

x86

Bcastdvr.proxy.dll

10.0.10240.16384

26,112

10-Jul-2015

03:37

x86

Coremessaging.dll

10.0.10240.16397

588,800

22-Jul-2015

03:59

x86

Notificationcontroller.dll

10.0.10240.16412

397,312

30-Jul-2015

03:04

x86

Notificationcontrollerps.dll

10.0.10240.16412

16,896

30-Jul-2015

03:03

x86

Icsentitlementhost.exe

10.0.10240.16384

14,848

10-Jul-2015

03:46

x86

Tetheringclient.dll

10.0.10240.16384

42,496

10-Jul-2015

03:46

x86

Tetheringconfigsp.dll

10.0.10240.16384

25,088

10-Jul-2015

03:46

x86

Tetheringservice.dll

10.0.10240.16401

120,832

24-Jul-2015

02:54

x86

Messagingdatamodel2.dll

10.0.10240.16394

465,920

19-Jul-2015

02:39

x86

Acres.dll

10.0.10240.16384

320,352

10-Jul-2015

04:44

x86

Sysmain.sdb

Không áp dụng

3,748,012

30-Jul-2015

02:05

Không áp dụng

Msimain.sdb

Không áp dụng

2,844,172

30-Jul-2015

02:05

Không áp dụng

Acgenral.dll

10.0.10240.16384

2,478,592

10-Jul-2015

03:27

x86

Acwinrt.dll

10.0.10240.16384

10.240 người

10-Jul-2015

03:26

x86

Acspecfc.dll

10.0.10240.16386

456,192

11-Jul-2015

00:38

x86

Drvmain.sdb

Không áp dụng

134,924

30-Jul-2015

02:05

Không áp dụng

Acmigration.dll

10.0.10240.16384

65,728

10-Jul-2015

04:44

x86

Appraiser.sdb

Không áp dụng

6,335,294

30-Jul-2015

02:06

Không áp dụng

Enterprisemodernappmgmtcsp.dll

10.0.10240.16391

165,888

16-Jul-2015

03:44

x86

Accountscontrolhost.exe

10.0.10240.16386

395,104

11-Jul-2015

02:09

x86

Accountscontrolui.dll

Không áp dụng

1,819,648

11-Jul-2015

00:36

x86

Logo.theme-dark_scale-100.png

Không áp dụng

1.993 người

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Logo.theme-light_scale-100.png

Không áp dụng

1.694 người

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

225,968

10-Jul-2015

03:16

Không áp dụng

Smalllogo.theme-dark_scale-100.png

Không áp dụng

444

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Smalllogo.theme-light_scale-100.png

Không áp dụng

435

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Splashscreen.theme-dark_scale-100.png

Không áp dụng

4.474 người

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Splashscreen.theme-dark_scale-140.png

Không áp dụng

6,521

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Splashscreen.theme-dark_scale-180.png

Không áp dụng

10,115

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Splashscreen.theme-light_scale-100.png

Không áp dụng

18,632

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Splashscreen.theme-light_scale-140.png

Không áp dụng

20,446

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Splashscreen.theme-light_scale-180.png

Không áp dụng

23,815

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Storelogo.theme-dark_scale-100.png

Không áp dụng

624

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Storelogo.theme-light_scale-100.png

Không áp dụng

576

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Actxprxy.dll

10.0.10240.16390

2,112,512

15-Jul-2015

02:22

x86

Acpbackgroundmanagerpolicy.dll

10.0.10240.16412

62,976

30-Jul-2015

03:12

x86

Appxalluserstore.dll

10.0.10240.16389

181,088

14-Jul-2015

02:37

x86

Appxprovisioning.xml

Không áp dụng

2,125

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Appxapplicabilityblob.dll

10.0.10240.16384

131,584

10-Jul-2015

03:43

x86

Appxdeploymentextensions.dll

10.0.10240.16412

1,499,136

30-Jul-2015

02:59

x86

Appxdeploymentserver.dll

10.0.10240.16412

1,917,440

30-Jul-2015

03:04

x86

Appxupgrademigrationplugin.dll

10.0.10240.16384

175,968

10-Jul-2015

04:51

x86

Settings.dat

Không áp dụng

8,192

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Appxsysprep.dll

10.0.10240.16412

66,048

30-Jul-2015

03:01

x86

Audiodg.exe

10.0.10240.16384

293,968

10-Jul-2015

05:14

x86

Audioendpointbuilder.dll

10.0.10240.16412

239,616

30-Jul-2015

03:06

x86

Audioeng.dll

10.0.10240.16412

445,240

30-Jul-2015

04:24

x86

Audiokse.dll

10.0.10240.16384

363,664

10-Jul-2015

05:18

x86

Audioses.dll

10.0.10240.16412

407,616

30-Jul-2015

04:24

x86

Audiosrv.dll

10.0.10240.16385

821,248

10-Jul-2015

10:07

x86

Encdump.dll

5.0.1.1

113,624

10-Jul-2015

05:16

x86

Remoteaudioendpoint.dll

10.0.10240.16384

72,848

10-Jul-2015

05:17

x86

Bcd.dll

10.0.10240.16393

82,616

18-Jul-2015

08:47

x86

Winresume.efi

10.0.10240.16401

868,752

24-Jul-2015

03:37

Không áp dụng

Winresume.exe

10.0.10240.16401

752,032

24-Jul-2015

03:37

x86

Bcdedit.exe

10.0.10240.16393

363,520

18-Jul-2015

07:26

x86

Winload.efi

10.0.10240.16405

1,030,416

26-Jul-2015

04:28

Không áp dụng

Winload.exe

10.0.10240.16405

902,320

26-Jul-2015

04:28

x86

Wdsmgfw.efi

10.0.10240.16401

861,024

24-Jul-2015

03:35

Không áp dụng

Setbcdlocale.dll

10.0.10240.16393

56,832

18-Jul-2015

07:24

x86

Boot.stl

Không áp dụng

4,247

27-Mar-2015

21:33

Không áp dụng

Bootmgfw.efi

10.0.10240.16401

977,248

24-Jul-2015

03:29

Không áp dụng

Bootmgr.efi

10.0.10240.16401

973,664

24-Jul-2015

03:29

Không áp dụng

Memtest.efi

10.0.10240.16401

893,280

24-Jul-2015

03:33

Không áp dụng

Memtest.exe

10.0.10240.16401

780,640

24-Jul-2015

03:34

x86

Winload.efi

10.0.10240.16405

1,030,416

26-Jul-2015

04:28

Không áp dụng

Winload.exe

10.0.10240.16405

902,320

26-Jul-2015

04:28

x86

Winresume.efi

10.0.10240.16405

868,752

26-Jul-2015

04:30

Không áp dụng

Winresume.exe

10.0.10240.16405

751,520

26-Jul-2015

04:30

x86

Bcdboot.exe

10.0.10240.16393

145920

18-Jul-2015

07:25

x86

Bootmenuux.dll

10.0.10240.16393

154,112

18-Jul-2015

07:26

x86

Resources.ar-sa.pri

Không áp dụng

93,328

10-Jul-2015

06:17

Không áp dụng

Resources.bg-bg.pri

Không áp dụng

96,072

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Resources.cs-cz.pri

Không áp dụng

89,080

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Resources.da-dk.pri

Không áp dụng

88,480

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Resources.de-de.pri

Không áp dụng

91.000

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Resources.el-gr.pri

Không áp dụng

97,976

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Resources.en-gb.pri

Không áp dụng

87,728

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Resources.en-us.pri

Không áp dụng

87,520

10-Jul-2015

05:43

Không áp dụng

Resources.es-es.pri

Không áp dụng

90,160

10-Jul-2015

06:17

Không áp dụng

Resources.es-mx.pri

Không áp dụng

90,368

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Resources.et-ee.pri

Không áp dụng

88,296

10-Jul-2015

06:10

Không áp dụng

Resources.fi-fi.pri

Không áp dụng

88,864

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Resources.fr-ca.pri

Không áp dụng

91,976

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Resources.fr-fr.pri

Không áp dụng

92,184

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Resources.he-il.pri

Không áp dụng

91,360

10-Jul-2015

06:12

Không áp dụng

Resources.hr-hr.pri

Không áp dụng

89,112

10-Jul-2015

06:12

Không áp dụng

Resources.hu-hu.pri

Không áp dụng

89,768

10-Jul-2015

06:12

Không áp dụng

Resources.it-it.pri

Không áp dụng

89,560

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Resources.ja-jp.pri

Không áp dụng

88,840

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Resources.ko-kr.pri

Không áp dụng

88,792

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Resources.lt-lt.pri

Không áp dụng

89,296

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Resources.lv-lv.pri

Không áp dụng

89,440

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Resources.nb-no.pri

Không áp dụng

88,088

10-Jul-2015

06:10

Không áp dụng

Resources.nl-nl.pri

Không áp dụng

88,848

10-Jul-2015

06:10

Không áp dụng

Resources.pl-pl.pri

Không áp dụng

89,384

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Resources.pt-br.pri

Không áp dụng

89,832

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Resources.pt-pt.pri

Không áp dụng

89,240

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Resources.ro-ro.pri

Không áp dụng

89,376

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Resources.ru-ru.pri

Không áp dụng

100,064

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Resources.sk-sk.pri

Không áp dụng

89,312

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Resources.sl-si.pri

Không áp dụng

89,144

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Resources.sr-latn-rs.pri

Không áp dụng

88,880

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Resources.sv-se.pri

Không áp dụng

88,368

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Resources.th-th.pri

Không áp dụng

94,872

10-Jul-2015

06:16

Không áp dụng

Resources.tr-tr.pri

Không áp dụng

89,168

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Resources.uk-ua.pri

Không áp dụng

95,616

10-Jul-2015

06:31

Không áp dụng

Resources.zh-cn.pri

Không áp dụng

84,744

30-Jul-2015

06:20

Không áp dụng

Resources.zh-hk.pri

Không áp dụng

85,840

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Resources.zh-tw.pri

Không áp dụng

85,840

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Appxblockmap.xml

Không áp dụng

322

16-Jul-2015

06:44

Không áp dụng

Appxmanifest.xml

Không áp dụng

63,504

16-Jul-2015

03:56

Không áp dụng

Appxsignature.p7x

Không áp dụng

8,688

16-Jul-2015

06:44

Không áp dụng

Annotationpage.xbf

Không áp dụng

970

10-Jul-2015

02:55

Không áp dụng

App.xbf

Không áp dụng

1.828 người

10-Jul-2015

02:55

Không áp dụng

Contactsupport.exe

10.0.10011.16384

131,072

30-Jul-2015

02:28

x86

Errorpage.xbf

Không áp dụng

2,537

10-Jul-2015

02:55

Không áp dụng

Errorpagecontentsconfig.xml

Không áp dụng

1.185 người

02-Apr-2015

03:07

Không áp dụng

Largetile.scale-100.png

Không áp dụng

2.282 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Largetile.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

2.282 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Largetile.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

2,196

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Largetile.scale-125.png

Không áp dụng

3,056

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Largetile.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

3,056

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Largetile.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

2,896

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Largetile.scale-150.png

Không áp dụng

3.747

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Largetile.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

3.747

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Largetile.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

3.503 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Largetile.scale-200.png

Không áp dụng

5,839

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Largetile.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

5,839

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Largetile.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

5,575

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Largetile.scale-400.png

Không áp dụng

16,443

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Largetile.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

16,443

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Largetile.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

15,285

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

605

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

605

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

644

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mainpage.xbf

Không áp dụng

2.163

10-Jul-2015

02:55

Không áp dụng

Mediumtile.scale-100.png

Không áp dụng

1.020

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mediumtile.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

1.020

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mediumtile.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

1.043 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mediumtile.scale-125.png

Không áp dụng

1.301

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mediumtile.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

1.301

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mediumtile.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

1,272

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mediumtile.scale-150.png

Không áp dụng

1,799

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mediumtile.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

1,799

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mediumtile.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

1.715

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mediumtile.scale-200.png

Không áp dụng

2,249

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mediumtile.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

2,249

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mediumtile.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

2.154 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mediumtile.scale-400.png

Không áp dụng

5391 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mediumtile.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

5391 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Mediumtile.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

4,985

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Remoteassistancetestpage.xbf

Không áp dụng

3.256

10-Jul-2015

02:55

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

10,288

10-Jul-2015

02:58

Không áp dụng

Smalltile.scale-100.png

Không áp dụng

643

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Smalltile.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

643

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Smalltile.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

671

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Smalltile.scale-125.png

Không áp dụng

824

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Smalltile.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

824

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Smalltile.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

857

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Smalltile.scale-150.png

Không áp dụng

960

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Smalltile.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

960

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Smalltile.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

993

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Smalltile.scale-200.png

Không áp dụng

1.343

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Smalltile.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

1.343

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Smalltile.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

1.343

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Smalltile.scale-400.png

Không áp dụng

2.900

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Smalltile.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

2.900

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Smalltile.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

2,677

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-100.png

Không áp dụng

5,659

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

5,659

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

5,323

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-125.png

Không áp dụng

7,441

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

7,441

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

7,028

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-150.png

Không áp dụng

12,729

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

12,729

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

10,610

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-200.png

Không áp dụng

17,420

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

17,420

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

16,466

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-400.png

Không áp dụng

51,063

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

51,063

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashsquaretile.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

48,619

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-100.png

Không áp dụng

2.240 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

2.240 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

2.140 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-125.png

Không áp dụng

3.127

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

3.127

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

2.931 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-150.png

Không áp dụng

3,981

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

3,981

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

3,763

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-200.png

Không áp dụng

6,738

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

6,738

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

6,373

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-400.png

Không áp dụng

19,376

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

19,376

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashwidetile.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

18,486

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Standardstyles.xbf

Không áp dụng

5,466

10-Jul-2015

02:55

Không áp dụng

Supportapp.winrt.dll

10.0.10240.16384

251,904

10-Jul-2015

03:23

x86

Supportapp.winrt.winmd

Không áp dụng

18,944

10-Jul-2015

02:44

Không áp dụng

Tinytile.scale-100.png

Không áp dụng

463

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

463

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

495

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-125.png

Không áp dụng

604

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

604

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

614

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-150.png

Không áp dụng

716

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

716

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

747

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-200.png

Không áp dụng

934

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

934

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

961

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-400.png

Không áp dụng

2,023

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

2,023

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

1,988

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-100.png

Không áp dụng

1.202 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

1.202 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

1.194 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-125.png

Không áp dụng

1.606

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

1.606

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

1.550 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-150.png

Không áp dụng

2.037

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

2.037

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

1,899

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-200.png

Không áp dụng

2,831

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

2,831

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

2,691

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-400.png

Không áp dụng

7,834

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

7,834

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Widetile.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

7,342

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Nodert_windows_cortana_pal.node

Không áp dụng

98,304

10-Jul-2015

08:50

Không áp dụng

Windows.cortana.desktop.dll

10.0.10240.16393

445,952

18-Jul-2015

07:33

x86

Windows.cortana.onecore.dll

10.0.10240.16391

48.640

16-Jul-2015

03:46

x86

Nodert_windows_cortana.node

Không áp dụng

466,432

10-Jul-2015

08:50

Không áp dụng

Nodert_windows_web_http.node

Không áp dụng

528,896

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Badgelogo.scale-100.png

Không áp dụng

173

09-May-2015

07:13

Không áp dụng

Contentdeliverymanager.background.dll

Không áp dụng

2,027,872

30-Jul-2015

04:05

x86

Contentmanagementsdk.dll

Không áp dụng

1,680,736

30-Jul-2015

04:08

x86

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

333

09-May-2015

07:13

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

5,048

10-Jul-2015

03:17

Không áp dụng

Smalllogo.scale-100.png

Không áp dụng

178

09-May-2015

07:13

Không áp dụng

Splashscreen.scale-100.png

Không áp dụng

1.074

09-May-2015

07:13

Không áp dụng

Storelogo.scale-100.png

Không áp dụng

201

09-May-2015

07:13

Không áp dụng

Nodert_windows_web_http_filters.node

Không áp dụng

150,528

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Nodert_windows_web_http_headers.node

Không áp dụng

663,552

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Nodert_windows_security_cryptography_core.node

Không áp dụng

286,208

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Cortana_platform_impl.js

Không áp dụng

8,781

10-Jul-2015

12:17

Không áp dụng

Nodert_windows_foundation.node

Không áp dụng

274,432

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Nodert_windows_foundation_diagnostics.node

Không áp dụng

449,536

10-Jul-2015

08:50

Không áp dụng

Package.json

Không áp dụng

439

27-Mar-2015

21:33

Không áp dụng

Winrt_streams.js

Không áp dụng

2.260 người

10-Jul-2015

12:17

Không áp dụng

Nodert_windows_security_cryptography.node

Không áp dụng

72,192

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Windows.cortana.proxystub.dll

10.0.10240.16390

37,888

15-Jul-2015

02:13

x86

Credprovdatamodel.dll

10.0.10240.16412

335,360

30-Jul-2015

03:04

x86

Nodert_buffer_utils.node

Không áp dụng

132,608

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Contentdeliverymanager.utilities.dll

10.0.10240.16412

193,888

30-Jul-2015

04:09

x86

Actionmgr.dll

10.0.10240.16384

57,856

10-Jul-2015

03:22

x86

Actionuriproxystub.dll

10.0.10240.16384

13,312

10-Jul-2015

03:22

x86

Actionuriserver.exe

10.0.10240.16384

77,824

10-Jul-2015

03:22

x86

Aistokenmanager.dll

10.0.10240.16384

73,216

10-Jul-2015

03:22

x86

App.xbf

Không áp dụng

443

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Bingconfigurationclient.dll

10.0.10240.16384

94,208

10-Jul-2015

03:22

x86

Bingidentitymanagerinternal.dll

10.0.10240.16413

84,480

02-Aug-2015

01:20

x86

Binglocalsearchservice.dll

Không áp dụng

637,440

02-Aug-2015

01:20

x86

Binglocalsearchservice.winmd

Không áp dụng

31,744

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Cgsvcbackgroundtask.dll

10.0.10240.16413

84,480

02-Aug-2015

01:20

x86

Cgsvctask.winmd

Không áp dụng

1,536

10-Jul-2015

02:32

Không áp dụng

Contactpermissionsactionurihandlers.dll

Không áp dụng

94,720

10-Jul-2015

03:22

x86

Contactpermissionsproxystub.dll

10.0.10240.16384

27,648

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortana.actions.dll

Không áp dụng

641,024

02-Aug-2015

01:25

x86

Cortana.apptoapp.dll

10.0.10240.16413

205,824

02-Aug-2015

01:20

x86

Cortana.authentication.winmd

Không áp dụng

4,608

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Cortana.backgroundtask.dll

Không áp dụng

1,181,184

02-Aug-2015

01:21

x86

Cortana.backgroundtask.winmd

Không áp dụng

15,872

02-Aug-2015

01:14

Không áp dụng

Cortana.contactpermissions.dll

10.0.10240.16413

279,552

02-Aug-2015

01:20

x86

Cortana.contactpermissions.winmd

Không áp dụng

9,216

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Cortana.core.dll

Không áp dụng

377,856

10-Jul-2015

03:23

x86

Cortana.core.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

02:52

Không áp dụng

Cortana.devtesthooks.dll

Không áp dụng

26,624

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortana.donotdisturb.dll

10.0.10240.16384

115,712

10-Jul-2015

03:23

x86

Cortana.donotdisturb.winmd

Không áp dụng

6,144

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Cortana.dss.backgroundtask.dll

Không áp dụng

114,688

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortana.dss.backgroundtask.winmd

Không áp dụng

3,072

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Cortana.greetings.winmd

Không áp dụng

4.096

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Cortana.intentextraction.dll

Không áp dụng

1,009,664

02-Aug-2015

01:20

x86

Cortana.intentextraction.winmd

Không áp dụng

8,192

10-Jul-2015

03:16

Không áp dụng

Cortana.internal.search.winmd

Không áp dụng

65,024

10-Jul-2015

03:16

Không áp dụng

Cortana.localsearch.dll

Không áp dụng

173,568

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortana.localsearch.winmd

Không áp dụng

5.632

10-Jul-2015

03:13

Không áp dụng

Cortana.location.winmd

Không áp dụng

2,560

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Cortana.nodewinrtwrap.dll

Không áp dụng

421,376

11-Jul-2015

00:33

x86

Cortana.people.dll

Không áp dụng

124,928

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortana.people.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

03:13

Không áp dụng

Cortana.places.viewmodels.dll

Không áp dụng

214,016

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortana.places.viewmodels.winmd

Không áp dụng

5.632

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Cortana.reminders.dll

10.0.10240.16384

548,352

10-Jul-2015

03:23

x86

Cortana.reminders.winmd

Không áp dụng

19.456

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Cortana.search.winmd

Không áp dụng

28,672

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Cortana.settings.winmd

Không áp dụng

16,896

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Cortana.smartextraction.dll

Không áp dụng

132,608

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortana.smartextraction.winmd

Không áp dụng

4,608

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Cortana.sync.dll

10.0.10240.16413

101,888

02-Aug-2015

01:20

x86

Cortana.sync.winmd

Không áp dụng

9,728

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Cortana.sync.worker.dll

10.0.10240.16384

263,680

10-Jul-2015

03:23

x86

Cortana.system.winmd

Không áp dụng

2,560

10-Jul-2015

02:54

Không áp dụng

Cortana.testability.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

02:52

Không áp dụng

Cortana.ui.winmd

Không áp dụng

236,544

02-Aug-2015

01:18

Không áp dụng

Cortana.upload.dll

10.0.10240.16384

190,976

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortana.viewmodels.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Cortana.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

02:52

Không áp dụng

Cortanaapi.dll

Không áp dụng

4,317,696

02-Aug-2015

01:23

x86

Cortanaapi.proxystub.dll

Không áp dụng

107,520

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortanacoreproxystub.dll

10.0.10240.16384

11,776

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortanadssproxystub.dll

10.0.10240.16384

12.800

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortanadssserver.exe

10.0.10240.16384

33,792

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortanamusicsearch.dll

Không áp dụng

590,336

10-Jul-2015

03:23

x86

Cortanamusicsearch.winmd

Không áp dụng

8.704 người

10-Jul-2015

03:16

Không áp dụng

Cortanaplaces.winmd

Không áp dụng

23,040

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Cortanarules.winmd

Không áp dụng

2,560

10-Jul-2015

02:32

Không áp dụng

Cortanasignals.winmd

Không áp dụng

4.096

10-Jul-2015

02:32

Không áp dụng

Cortanasignalsmanagerproxystub.dll

Không áp dụng

15,872

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortanasignalsproxystub.dll

10.0.10240.16384

15,872

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortanaspeechux.dll

1.0.0.1

2,114,048

02-Aug-2015

01:25

x86

Cortanaspeechuxres.dll

10.0.10240.16384

1,822,208

10-Jul-2015

03:22

x86

Cortanasyncproxystub.dll

10.0.10240.16384

43,008

10-Jul-2015

03:22

x86

Defaultsettings.xml

Không áp dụng

100,656

10-Jul-2015

00:53

Không áp dụng

Devicesideservicesactionurihandler.dll

Không áp dụng

77,824

10-Jul-2015

03:22

x86

Dictionary.xbf

Không áp dụng

12,957

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Dndactionurihandlers.dll

Không áp dụng

27,648

10-Jul-2015

03:22

x86

Donotdisturbproxystub.dll

10.0.10240.16384

15,872

10-Jul-2015

03:22

x86

Jsonreader.dll

10.0.10240.16384

51,712

10-Jul-2015

03:22

x86

Microsoft.bing.client.graph.dll

10.0.10240.16384

1,282,048

10-Jul-2015

03:24

x86

Microsoft.bing.client.graph.winmd

Không áp dụng

52,224

10-Jul-2015

02:34

Không áp dụng

Node.dll

10.0.10240.16384

1,963,520

10-Jul-2015

03:22

x86

Nodewinrtwrap.dll

10.0.10240.16386

255,488

11-Jul-2015

00:33

x86

Nodewinrtwrap.winmd

Không áp dụng

3,072

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Onlineservices.dll

10.0.10240.16384

145,408

10-Jul-2015

03:23

x86

Placesautosuggestproxystub.dll

10.0.10240.16384

18,944

10-Jul-2015

03:22

x86

Placesproxystub.dll

10.0.10240.16384

43,008

10-Jul-2015

03:22

x86

Placesserver.exe

10.0.10240.16413

375,808

02-Aug-2015

01:20

x86

Platformsettings_ppi.xml

Không áp dụng

1.109 người

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Ppivoiceagents.dll

1.0.0.1

396,288

02-Aug-2015

01:20

x86

Reactiveagentscommon.dll

1.0.0.1

1,304,576

02-Aug-2015

01:25

x86

Reminderactionurihandlers.dll

Không áp dụng

222,720

10-Jul-2015

03:22

x86

Remindersproxystub.dll

10.0.10240.16384

34,816

10-Jul-2015

03:22

x86

Remindersserver.exe

10.0.10240.16386

173,568

11-Jul-2015

00:33

x86

Remindersui.dll

Không áp dụng

1,425,920

02-Aug-2015

01:21

x86

Resources.pri

Không áp dụng

134,992

10-Jul-2015

03:56

Không áp dụng

Rulesactionurihandler.dll

10.0.10240.16384

190,976

10-Jul-2015

03:22

x86

Rulesbackgroundtasks.dll

Không áp dụng

707,072

02-Aug-2015

01:21

x86

Rulesproxystub.dll

10.0.10240.16384

12,288

10-Jul-2015

03:22

x86

Rulesservice.dll

Không áp dụng

1,386,496

10-Jul-2015

03:24

x86

Rulesserviceproxystub.dll

10.0.10240.16384

9,216

10-Jul-2015

03:22

x86

Sapibackgroundtask.dll

10.0.10240.16413

172,032

02-Aug-2015

01:22

x86

Sapitask.winmd

Không áp dụng

1,536

10-Jul-2015

02:54

Không áp dụng

Searchui.exe

10.0.10240.16413

4,787,040

02-Aug-2015

02:14

x86

Shellactionurihandlers.dll

Không áp dụng

48.640

10-Jul-2015

03:22

x86

Signalsmanager.dll

Không áp dụng

500,736

11-Jul-2015

00:33

Không áp dụng

Textentityextractorproxy.dll

10.0.10240.16384

542,720

10-Jul-2015

03:23

x86

Tws.dll

1.0.0.1

440,320

02-Aug-2015

01:20

x86

Voiceagentscommon.dll

1.0.0.1

1,892,864

02-Aug-2015

01:26

x86

Windowsphonereservedappinfo.xml

Không áp dụng

1.438

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Nodert_windows_storage_streams.node

Không áp dụng

384,512

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Mrmcorer.dll

10.0.10240.16385

823,336

10-Jul-2015

15:51

x86

Nodert_windows_networking.node

Không áp dụng

58,368

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Aboutmepage.xbf

Không áp dụng

1,589

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Animatedimage.xbf

Không áp dụng

871

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Breakthroughlistpage.xbf

Không áp dụng

2.956 người

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Chrome.xbf

Không áp dụng

30,895

30-Jul-2015

02:54

Không áp dụng

Coobepage.xbf

Không áp dụng

9,434

30-Jul-2015

02:54

Không áp dụng

Cortanawindow.xbf

Không áp dụng

827

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Flyoutpage.xbf

Không áp dụng

2,146

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Framehostpage.xbf

Không áp dụng

865

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Greetingscontrol.xbf

Không áp dụng

7,283

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Homeburgermenucontrol.xbf

Không áp dụng

2.549 người

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Hostedwebviewcontrol.xbf

Không áp dụng

1.066 người

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Musicrecopage.xbf

Không áp dụng

4,484

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Namepronunciationpage.xbf

Không áp dụng

4.512

30-Jul-2015

02:54

Không áp dụng

Notebookofflinepage.xbf

Không áp dụng

1,908

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Notebookpage.xbf

Không áp dụng

3,737

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Quiethourspage.xbf

Không áp dụng

7,578

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Reactivecat1control.xbf

Không áp dụng

20,760

30-Jul-2015

02:54

Không áp dụng

Reactivecat1themeresources.xbf

Không áp dụng

16.973 người

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Remindershostpage.xbf

Không áp dụng

636

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Searchboxanimationcontrol.xbf

Không áp dụng

4,880

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Searchboxcontrol.xbf

Không áp dụng

3,236

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Settingspage.xbf

Không áp dụng

15.274 người

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Speechhelpcategorydetailpage.xbf

Không áp dụng

3,121

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Speechhelppage.xbf

Không áp dụng

4,616

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Speechtextinputcontrol.xbf

Không áp dụng

6,822

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Speechtextinputthemeresources.xbf

Không áp dụng

6,512

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Calc.exe

10.0.10240.16397

31,232

22-Jul-2015

03:21

x86

Cmisetup.dll

10.0.10240.16401

540,864

24-Jul-2015

03:09

x86

Ci.dll

10.0.10240.16405

548,616

26-Jul-2015

04:27

x86

Driver.stl

Không áp dụng

4,461

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Runtimebroker.exe

10.0.10240.16384

66,600

10-Jul-2015

05:15

x86

Comdlg32.dll

10.0.10240.16405

750,592

26-Jul-2015

03:30

x86

Conhostv2.dll

10.0.10240.16391

268,288

16-Jul-2015

03:21

x86

Consolelogon.dll

10.0.10240.16391

198,144

16-Jul-2015

03:26

x86

Coreuicomponents.dll

Không áp dụng

1,769,056

30-Jul-2015

04:24

x86

Windows.cortana.pal.desktop.dll

10.0.10240.16390

45,568

15-Jul-2015

02:03

x86

Windows.cortana.pal.ppi.dll

10.0.10240.16390

44,032

15-Jul-2015

02:14

x86

Imebroker.exe

15.0.10240.16384

243,200

10-Jul-2015

03:27

x86

Imebrokerps.dll

15.0.10240.16384

16,896

10-Jul-2015

03:27

x86

Omadmclient.exe

10.0.10240.16392

102,912

17-Jul-2015

02:00

x86

Unenrollhook.dll

10.0.10240.16390

52,224

15-Jul-2015

02:10

x86

Wdsmcast.exe

10.0.10240.16401

1,050,624

24-Jul-2015

02:23

x86

Wdstptc.dll

10.0.10240.16401

557,760

24-Jul-2015

03:12

x86

Cbsprovider.dll

10.0.10240.16384

638,816

10-Jul-2015

04:43

x86

Compatprovider.dll

10.0.10240.16384

124,768

10-Jul-2015

04:47

x86

Dmiprovider.dll

10.0.10240.16384

269,664

10-Jul-2015

04:43

x86

Ffuprovider.dll

10.0.10240.16384

81,408

10-Jul-2015

03:23

x86

Genericprovider.dll

10.0.10240.16401

120,672

24-Jul-2015

03:11

x86

Imagingprovider.dll

10.0.10240.16384

155,488

10-Jul-2015

04:51

x86

Intlprovider.dll

10.0.10240.16389

268,640

14-Jul-2015

02:35

x86

Offlinesetupprovider.dll

10.0.10240.16384

74,752

10-Jul-2015

03:26

x86

Osprovider.dll

10.0.10240.16384

101,728

10-Jul-2015

04:43

x86

Provprovider.dll

10.0.10240.16401

569,696

24-Jul-2015

03:11

x86

Smiprovider.dll

10.0.10240.16384

220,512

10-Jul-2015

04:47

x86

Unattendprovider.dll

10.0.10240.16384

220,512

10-Jul-2015

04:43

x86

Vhdprovider.dll

10.0.10240.16384

441,696

10-Jul-2015

04:43

x86

Wimprovider.dll

10.0.10240.16384

451,424

10-Jul-2015

04:46

x86

Wdscapture.exe

10.0.10240.16401

561,152

24-Jul-2015

02:23

x86

Omadmprc.exe

10.0.10240.16392

43,008

17-Jul-2015

02:00

x86

Dam.sys

10.0.10240.16391

54,112

16-Jul-2015

05:28

x86

Dwmapi.dll

10.0.10240.16392

93,696

17-Jul-2015

02:05

x86

Wdsimage.dll

10.0.10240.16401

768,192

24-Jul-2015

03:11

x86

Dwmcore.dll

10.0.10240.16397

1,593,856

22-Jul-2015

03:05

x86

Dosvc.dll

10.0.10240.16385

872,448

10-Jul-2015

10:27

x86

Windows.devices.bluetooth.dll

10.0.10240.16397

828,416

22-Jul-2015

03:10

x86

Devicesflowbroker.dll

10.0.10240.16393

185,344

18-Jul-2015

07:35

x86

Diagtrack_wininternal.dll

Không áp dụng

301,056

11-Jul-2015

00:56

x86

Windows.ui.xaml.dll

10.0.10240.16412

13,024,256

30-Jul-2015

03:23

x86

Windows.ui.xaml.resources.dll

10.0.10240.16384

1,264,640

10-Jul-2015

03:27

x86

Fntcache.dll

10.0.10240.16390

1,391,104

15-Jul-2015

02:09

x86

Dwrite.dll

10.0.10240.16390

1,985,024

15-Jul-2015

02:10

x86

D3d8thk.dll

10.0.10240.16384

12.800

10-Jul-2015

03:27

x86

D3d9.dll

10.0.10240.16412

1,867,160

30-Jul-2015

04:26

x86

Dxgi.dll

10.0.10240.16412

507,696

30-Jul-2015

04:22

x86

Displaymanager.dll

10.0.10240.16386

191,488

11-Jul-2015

00:42

x86

Efscore.dll

10.0.10240.16392

589,312

17-Jul-2015

01:50

x86

Wer.dll

10.0.10240.16384

529,456

10-Jul-2015

05:17

x86

Werdiagcontroller.dll

10.0.10240.16384

33,792

10-Jul-2015

03:27

x86

Weretw.dll

Không áp dụng

161,632

10-Jul-2015

04:51

x86

Wermgr.exe

10.0.10240.16384

141,152

10-Jul-2015

05:17

x86

Explorerframe.dll

10.0.10240.16405

4,350,464

26-Jul-2015

03:38

x86

Explorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,107

26-Jul-2015

05:10

Không áp dụng

Explorer.exe

10.0.10240.16405

4,047,288

26-Jul-2015

04:28

x86

Gdi32.dll

10.0.10240.16390

1,395,568

15-Jul-2015

03:18

x86

Atmfd.dll

5.1.2.243

303,104

18-Jul-2015

07:48

x86

Atmlib.dll

5.1.2.243

37,376

18-Jul-2015

07:28

x86

Dciman32.dll

10.0.10240.16384

11,776

10-Jul-2015

03:26

x86

Fontdrvhost.exe

10.0.10240.16393

539,216

18-Jul-2015

08:22

x86

Fontsub.dll

10.0.10240.16384

93,696

10-Jul-2015

03:27

x86

Lpk.dll

10.0.10240.16384

3,072

10-Jul-2015

03:27

x86

Hal.dll

10.0.10240.16392

351,072

17-Jul-2015

03:03

x86

Halmacpi.dll

10.0.10240.16392

351,072

17-Jul-2015

03:03

x86

Cmi2migxml.dll

10.0.10240.16384

148,320

10-Jul-2015

04:42

x86

Csiagent.dll

10.0.10240.16384

521,568

10-Jul-2015

04:42

x86

Diager.dll

10.0.10240.16384

43,360

10-Jul-2015

04:40

x86

Diagnostic.dll

10.0.10240.16384

144,224

10-Jul-2015

04:46

x86

Du.dll

10.0.10240.16384

106,336

10-Jul-2015

04:40

x86

Hwcompat.dll

10.0.10240.16384

175,808

10-Jul-2015

04:40

x86

Migapp.xml

Không áp dụng

597,665

27-Mar-2015

21:44

Không áp dụng

Migcore.dll

10.0.10240.16412

6,560,608

30-Jul-2015

03:45

x86

Mighost.exe

10.0.10240.16384

269,504

10-Jul-2015

04:46

x86

Migisol.dll

10.0.10240.16384

120,672

10-Jul-2015

04:40

x86

Migres.dll

10.0.10240.16384

16,736

10-Jul-2015

04:49

x86

Migstore.dll

10.0.10240.16384

958,304

10-Jul-2015

04:42

x86

Migsys.dll

10.0.10240.16384

310,624

10-Jul-2015

04:40

x86

Mxeagent.dll

10.0.10240.16384

244,576

10-Jul-2015

04:48

x86

Offline.xml

Không áp dụng

32,142

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Oscomps.woa.xml

Không áp dụng

249,101

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Oscomps.xml

Không áp dụng

435,175

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Reagent.dll

10.0.10240.16412

845,664

30-Jul-2015

03:54

x86

Setupplatform.cfg

Không áp dụng

1.734

02-Apr-2015

03:08

Không áp dụng

Setupplatform.dll

1.40.10240.16412

5,887,680

30-Jul-2015

03:48

x86

Setupplatform.exe

1.40.10240.16384

158,912

10-Jul-2015

04:42

x86

Sfcn.dat

Không áp dụng

1,824

27-Mar-2015

21:45

Không áp dụng

Sflcid.dat

Không áp dụng

1.644 người

27-Mar-2015

21:45

Không áp dụng

Sflistw7.dat

Không áp dụng

1,703,322

27-Mar-2015

21:45

Không áp dụng

Sflistw8.dat

Không áp dụng

2,609,022

02-Apr-2015

03:07

Không áp dụng

Sflistw8.woa.dat

Không áp dụng

954,506

27-Mar-2015

21:45

Không áp dụng

Sflistwb.dat

Không áp dụng

3,173,068

10-Jul-2015

01:18

Không áp dụng

Sflistwb.woa.dat

Không áp dụng

1,150,204

27-Mar-2015

21:45

Không áp dụng

Sflistwt.dat

Không áp dụng

4,932,206

10-Jul-2015

01:18

Không áp dụng

Sflistwt.woa.dat

Không áp dụng

2,637,298

10-Jul-2015

01:18

Không áp dụng

Unattend.dll

10.0.10240.16384

199,520

10-Jul-2015

04:44

x86

Unbcl.dll

10.0.10240.16384

867,168

10-Jul-2015

04:40

x86

Uninstall.xml

Không áp dụng

2.039

30-Jul-2015

01:59

Không áp dụng

Uninstall_data.xml

Không áp dụng

8,973

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Upgradeagent.dll

10.0.10240.16384

2,457,280

10-Jul-2015

04:42

x86

Upgradeagent.xml

Không áp dụng

70,803

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Upgrade_bulk.xml

Không áp dụng

184,690

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Upgrade_data.xml

Không áp dụng

31,023

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Upgrade_frmwrk.xml

Không áp dụng

14.776 người

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Upgwow_bulk.xml

Không áp dụng

96,684

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Wdsclientapi.dll

10.0.10240.16384

242,368

10-Jul-2015

04:47

x86

Wdscsl.dll

10.0.10240.16384

51,552

10-Jul-2015

04:49

x86

Wdsimage.dll

10.0.10240.16412

768,192

30-Jul-2015

03:52

x86

Wdsutil.dll

10.0.10240.16384

205,664

10-Jul-2015

04:45

x86

Wpx.dll

10.0.10240.16384

1,054,560

10-Jul-2015

04:45

x86

Urlmon.dll

11.0.10240.16391

1,380,864

16-Jul-2015

03:29

x86

Iexplore.exe

11.0.10240.16412

818,880

30-Jul-2015

04:08

x86

Contact.png

Không áp dụng

541

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Defaultpintile.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Devices.png

Không áp dụng

495

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Easeofaccess.png

Không áp dụng

470

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Extras.png

Không áp dụng

399

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Globe.png

Không áp dụng

604

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Điều khiển nhúng panel.lnk

Không áp dụng

2,349

10-Jul-2015

02:40

Không áp dụng

Lock.png

Không áp dụng

321

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.contrast-black.png

Không áp dụng

354

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

354

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-125.png

Không áp dụng

529

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-150.png

Không áp dụng

612

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-200.png

Không áp dụng

791

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-400.png

Không áp dụng

2.085 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.contrast-white.png

Không áp dụng

406

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

406

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-125.png

Không áp dụng

542

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-150.png

Không áp dụng

595

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-200.png

Không áp dụng

747

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-400.png

Không áp dụng

1.881 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.png

Không áp dụng

354

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

354

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.scale-125.png

Không áp dụng

529

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.scale-150.png

Không áp dụng

612

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.scale-200.png

Không áp dụng

791

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.scale-400.png

Không áp dụng

2.085 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Personalize.png

Không áp dụng

493

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black.png

Không áp dụng

2,946

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

2,946

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-125.png

Không áp dụng

4.048

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-150.png

Không áp dụng

4,901

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-200.png

Không áp dụng

8,060

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-400.png

Không áp dụng

22,343

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white.png

Không áp dụng

2,851

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

2,851

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-125.png

Không áp dụng

3,886

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-150.png

Không áp dụng

4,751

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-200.png

Không áp dụng

7,782

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-400.png

Không áp dụng

21,801

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.png

Không áp dụng

2,946

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.scale-100.png

Không áp dụng

2,946

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.scale-125.png

Không áp dụng

4.048

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.scale-150.png

Không áp dụng

4,901

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.scale-200.png

Không áp dụng

8,060

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Splashscreen.scale-400.png

Không áp dụng

22,343

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Square71x71logo.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

System.png

Không áp dụng

303

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Systemsettings.exe

10.0.10240.16384

86,744

10-Jul-2015

05:16

x86

Tilesmall.contrast-black.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-125.png

Không áp dụng

1,252

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-150.png

Không áp dụng

1.826

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-200.png

Không áp dụng

2,338

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-400.png

Không áp dụng

5,709

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white.png

Không áp dụng

1.010 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

1.010 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-125.png

Không áp dụng

1.270

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-150.png

Không áp dụng

1.775

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-200.png

Không áp dụng

2,227

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-400.png

Không áp dụng

5,481

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.scale-100.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.scale-125.png

Không áp dụng

1,252

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.scale-150.png

Không áp dụng

1.826

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.scale-200.png

Không áp dụng

2,338

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tilesmall.scale-400.png

Không áp dụng

5,709

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Timelanguage.png

Không áp dụng

580

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-125.png

Không áp dụng

689

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-150.png

Không áp dụng

911

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-200.png

Không áp dụng

1.250

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-400.png

Không áp dụng

2.924

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white.png

Không áp dụng

526

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

526

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-125.png

Không áp dụng

736

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-150.png

Không áp dụng

864

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-200.png

Không áp dụng

1,199

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-400.png

Không áp dụng

2.811 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-100.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-125.png

Không áp dụng

689

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-150.png

Không áp dụng

911

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-200.png

Không áp dụng

1.250

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Tinytile.scale-400.png

Không áp dụng

2.924

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Updaterestore.png

Không áp dụng

480

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Wide.contact.png

Không áp dụng

583

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Wide.defaultpintile.png

Không áp dụng

1.185 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Wide.devices.png

Không áp dụng

508

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Wide.easeofaccess.png

Không áp dụng

496

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Wide.extras.png

Không áp dụng

434

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Wide.globe.png

Không áp dụng

654

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Wide.lock.png

Không áp dụng

353

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Wide.personalize.png

Không áp dụng

547

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Wide.system.png

Không áp dụng

324

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Wide.timelanguage.png

Không áp dụng

618

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Wide.updaterestore.png

Không áp dụng

502

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Windows.ui.settingsappthreshold.pri

Không áp dụng

2,145,080

24-Jul-2015

02:16

Không áp dụng

Actionqueue.dll

10.0.10240.16384

191,840

10-Jul-2015

04:42

x86

Appcompat_detailed.xsl

Không áp dụng

13,608

27-Mar-2015

21:46

Không áp dụng

Appcompat_detailed_bidi.xsl

Không áp dụng

13,732

27-Mar-2015

21:46

Không áp dụng

Auditetw.dll

10.0.10240.16384

20.672 người

10-Jul-2015

04:46

x86

Cdplib.mof

Không áp dụng

1.976 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Cdplibuninstall.mof

Không áp dụng

571

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Cmi2migxml.dll

10.0.10240.16384

148,320

10-Jul-2015

04:42

x86

Cmisetupetw.dll

10.0.10240.16384

20,160

10-Jul-2015

04:40

x86

Csiagent.dll

10.0.10240.16384

521,568

10-Jul-2015

04:42

x86

Dpx.dll

10.0.10240.16384

371,200

10-Jul-2015

03:24

x86

Drupdate.dll

10.0.10240.16384

282,976

10-Jul-2015

04:40

x86

Etwproviderinstall.vbs

Không áp dụng

6,868

27-Mar-2015

21:45

Không áp dụng

Fveupg.dll

10.0.10240.16384

64,704

10-Jul-2015

04:48

x86

Hwcompat.dll

10.0.10240.16384

175,808

10-Jul-2015

04:40

x86

Itgtupg.dll

10.0.10240.16384

93,376

10-Jul-2015

04:46

x86

Logprovider.dll

10.0.10240.16384

117,088

10-Jul-2015

04:44

x86

Migcore.dll

10.0.10240.16397

6,560,608

22-Jul-2015

03:47

x86

Mighost.exe

10.0.10240.16384

269,504

10-Jul-2015

04:46

x86

Migisol.dll

10.0.10240.16384

120,672

10-Jul-2015

04:40

x86

Migres.dll

10.0.10240.16384

16,736

10-Jul-2015

04:49

x86

Migstore.dll

10.0.10240.16384

958,304

10-Jul-2015

04:42

x86

Migtestplugin.dll

10.0.10240.16384

49,856

10-Jul-2015

04:40

x86

Msdelta.dll

10.0.10240.16384

410,624

10-Jul-2015

03:23

x86

Mspatcha.dll

10.0.10240.16384

36,864

10-Jul-2015

03:24

x86

Mxeagent.dll

10.0.10240.16384

244,576

10-Jul-2015

04:48

x86

Oobeldretw.dll

10.0.10240.16384

21,184

10-Jul-2015

04:40

x86

Oscomps.xml

Không áp dụng

435,175

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Setupcletw.dll

10.0.10240.16384

22,208

10-Jul-2015

04:40

x86

Setupugcetw.dll

10.0.10240.16384

20.672 người

10-Jul-2015

04:40

x86

Sflistw7.dat

Không áp dụng

1,703,322

27-Mar-2015

21:45

Không áp dụng

Sflistw8.dat

Không áp dụng

2,609,022

02-Apr-2015

03:07

Không áp dụng

Sflistwb.dat

Không áp dụng

3,173,068

10-Jul-2015

01:18

Không áp dụng

Sflistwt.dat

Không áp dụng

4,932,206

10-Jul-2015

01:18

Không áp dụng

Smiengine.dll

10.0.10240.16384

729,600

10-Jul-2015

03:26

x86

Sysprepetw.dll

10.0.10240.16384

23,232

10-Jul-2015

04:40

x86

Uninstall.xml

Không áp dụng

2.039

22-Jul-2015

02:02

Không áp dụng

Uninstall_data.xml

Không áp dụng

8,973

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Upgdriver.dll

10.0.10240.16397

850,112

22-Jul-2015

03:49

x86

Upgradeagent.dll

10.0.10240.16384

2,457,280

10-Jul-2015

04:42

x86

Upgradeagent.xml

Không áp dụng

70,803

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Upgrade_bulk.xml

Không áp dụng

184,690

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Upgreport.dll

10.0.10240.16384

481,472

10-Jul-2015

04:42

x86

Upgwow_bulk.xml

Không áp dụng

96,684

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Wcmtypes.xsd

Không áp dụng

1,047

27-Mar-2015

21:48

Không áp dụng

Wdsupgcompl.dll

10.0.10240.16384

24,768

10-Jul-2015

04:45

x86

Windeployetw.dll

10.0.10240.16384

20,160

10-Jul-2015

04:44

x86

Winsetupetw.dll

10.0.10240.16384

23,232

10-Jul-2015

04:40

x86

Alert.gif

Không áp dụng

1.046

27-Mar-2015

21:46

Không áp dụng

Appcompat.xsl

Không áp dụng

11,673

27-Mar-2015

21:46

Không áp dụng

Appcompat_bidi.xsl

Không áp dụng

12,498

27-Mar-2015

21:46

Không áp dụng

Appcompat_detailed_bidi_txt.xsl

Không áp dụng

13,371

27-Mar-2015

21:46

Không áp dụng

Appcompat_detailed_txt.xsl

Không áp dụng

13,326

27-Mar-2015

21:46

Không áp dụng

Arunres.dll

10.0.10240.16384

21,184

10-Jul-2015

04:40

x86

Autorun.dll

10.0.10240.16384

133,312

10-Jul-2015

04:42

x86

Cmisetup.dll

10.0.10240.16401

540,864

24-Jul-2015

03:09

x86

Dism.exe

10.0.10240.16384

227,680

10-Jul-2015

04:42

x86

Drvmgrtn.dll

1.0.0.0

84,672

10-Jul-2015

04:48

x86

Locale.nls

Không áp dụng

775,312

10-Jul-2015

02:27

Không áp dụng

Nlsbres.dll

10.0.10240.16384

88,928

10-Jul-2015

04:48

x86

Pnpibs.dll

10.0.10240.16384

68,960

10-Jul-2015

04:40

x86

Rollback.exe

10.0.10240.16384

114,368

10-Jul-2015

04:48

x86

Segoeui.ttf

Không áp dụng

412,572

27-Mar-2015

21:44

Không áp dụng

Setup.exe

10.0.10240.16384

231,616

10-Jul-2015

04:40

x86

Smiengine.dll

10.0.10240.16401

729,600

24-Jul-2015

02:23

x86

Spflvrnt.dll

10.0.10240.16384

37,056

10-Jul-2015

04:46

x86

Spprgrss.dll

10.0.10240.16384

59,744

10-Jul-2015

04:40

x86

Spwizeng.dll

10.0.10240.16384

400,736

10-Jul-2015

04:44

x86

Spwizres.dll

10.0.10240.16384

17.248 người

10-Jul-2015

04:40

x86

Upgloader.dll

10.0.10240.16384

161,472

10-Jul-2015

04:47

x86

Upgreport.dll

10.0.10240.16384

481,472

10-Jul-2015

04:42

x86

Uxlib.dll

10.0.10240.16384

133,984

10-Jul-2015

04:40

x86

Uxlibres.dll

10.0.10240.16384

12.128

10-Jul-2015

04:46

x86

W32uiimg.dll

10.0.10240.16384

2,898,272

10-Jul-2015

04:40

x86

W32uires.dll

10.0.10240.16384

224,608

10-Jul-2015

04:40

x86

Warning.gif

Không áp dụng

597

27-Mar-2015

21:46

Không áp dụng

Wdsclient.dll

10.0.10240.16401

767,168

24-Jul-2015

03:11

x86

Win32ui.dll

10.0.10240.16384

488,288

10-Jul-2015

04:44

x86

Winsetup.dll

10.0.10240.16401

2,281,312

24-Jul-2015

03:09

x86

Mshtml.dll

11.0.10240.16412

19,333,632

30-Jul-2015

03:14

x86

Jsproxy.dll

11.0.10240.16384

45,568

10-Jul-2015

03:31

x86

Wininet.dll

11.0.10240.16391

2,207,744

16-Jul-2015

03:27

x86

Edgehtml.dll

11.0.10240.16412

18,803,712

30-Jul-2015

03:11

x86

Mshtml.tlb

11.0.10240.16384

2,756,096

10-Jul-2015

03:30

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.10240.16386

294,912

11-Jul-2015

00:34

x86

Ieshims.dll

11.0.10240.16391

327,680

16-Jul-2015

03:15

x86

Iertutil.dll

11.0.10240.16391

2,878,000

16-Jul-2015

04:55

x86

Ieframe.dll

11.0.10240.16391

11,260,928

16-Jul-2015

03:22

x86

Readingviewresources.dll

11.0.10240.16384

7,680

10-Jul-2015

03:30

x86

Editbuffertesthook.dll

Không áp dụng

57,344

10-Jul-2015

03:37

x86

Inputlocalemanager.dll

Không áp dụng

81,408

10-Jul-2015

03:37

x86

Inputservice.dll

Không áp dụng

1,823,232

14-Jul-2015

01:31

x86

Textinputframework.dll

Không áp dụng

200,704

10-Jul-2015

03:38

x86

Windows.ui.core.textinput.dll

10.0.10240.16384

131,584

10-Jul-2015

03:38

x86

Wordbreakers.dll

Không áp dụng

22,016

10-Jul-2015

03:24

x86

Wpkbdlayout.dll

Không áp dụng

53,760

10-Jul-2015

03:24

x86

Msi.dll

5.0.10240.16386

3,687,936

11-Jul-2015

00:41

x86

Msimsg.dll

5.0.10240.16384

26,112

10-Jul-2015

03:28

x86

Msiexec.exe

5.0.10240.16386

58,368

11-Jul-2015

00:40

x86

Windows.internal.bluetooth.dll

10.0.10240.16397

296,960

22-Jul-2015

03:09

x86

Windows.internal.shell.broker.dll

10.0.10240.16393

503,600

18-Jul-2015

08:47

x86

Logoncontroller.dll

10.0.10240.16412

495,616

30-Jul-2015

03:04

x86

Cdd.dll

10.0.10240.16384

180,736

10-Jul-2015

03:26

x86

Dxgkrnl.sys

10.0.10240.16412

1,709,920

30-Jul-2015

04:22

x86

Dxgmms1.sys

10.0.10240.16412

334,176

30-Jul-2015

04:25

x86

Dxgmms2.sys

10.0.10240.16412

436,064

30-Jul-2015

04:22

x86

Badgelogo.scale-100.png

Không áp dụng

194

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Lockapp.exe

Không áp dụng

1,206,112

30-Jul-2015

04:08

x86

Lockmdl2.ttf

Không áp dụng

7,692

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

553

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

37,544

30-Jul-2015

02:48

Không áp dụng

Smalllogo.scale-100.png

Không áp dụng

199

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

1.564

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

1.560

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Splashscreen.scale-100.png

Không áp dụng

1.564

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Storelogo.scale-100.png

Không áp dụng

233

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Lockappbroker.dll

10.0.10240.16397

311,808

22-Jul-2015

03:07

x86

Lockapphost.exe

10.0.10240.16397

242,264

22-Jul-2015

04:00

x86

Cng.sys

10.0.10240.16392

506,200

17-Jul-2015

03:09

x86

Ksecpkg.sys

10.0.10240.16384

139,104

10-Jul-2015

05:17

x86

Lsasrv.dll

10.0.10240.16392

1,084,416

17-Jul-2015

01:53

x86

Offlinelsa.dll

10.0.10240.16384

100,864

10-Jul-2015

03:29

x86

Activesyncprovider.dll

10.0.10240.16391

1,275,392

16-Jul-2015

03:21

x86

Mfmediaengine.dll

10.0.10240.16412

1,914,880

30-Jul-2015

03:12

x86

Windows.storage.dll

10.0.10240.16405

5,118,024

26-Jul-2015

04:28

x86

Mbaeapi.dll

10.0.10240.16393

448,512

18-Jul-2015

07:39

x86

Bingmaps.dll

10.0.10240.16392

5,076,480

17-Jul-2015

01:51

x86

Bingonlineservices.dll

10.0.10240.16384

697,856

10-Jul-2015

03:42

x86

Bing_maps_symbol.ttf

Không áp dụng

61,840

27-Mar-2015

21:43

Không áp dụng

Jpmapcontrol.dll

10.0.10240.16384

701,952

10-Jul-2015

03:28

x86

Mapconfiguration.dll

10.0.10240.16392

328,704

17-Jul-2015

02:05

x86

Mapcontrolcore.dll

10.0.10240.16384

677,376

10-Jul-2015

03:27

x86

Mapcontrolstringsres.dll

10.0.10240.16384

3,072

10-Jul-2015

03:27

x86

Mapsbtsvc.dll

10.0.10240.16384

83,456

10-Jul-2015

03:27

x86

Mapsbtsvcproxy.dll

10.0.10240.16384

10,752

10-Jul-2015

03:41

x86

Mapsstore.dll

10.0.10240.16392

587,264

17-Jul-2015

01:45

x86

Mapstoasttask.dll

10.0.10240.16384

28,160

10-Jul-2015

03:40

x86

Mapsupdatetask.dll

10.0.10240.16384

18,944

10-Jul-2015

03:26

x86

Microsoft-windows-mapcontrols.dll

10.0.10240.16384

107,520

10-Jul-2015

03:26

x86

Microsoft-windows-moshost.dll

10.0.10240.16384

9,728

10-Jul-2015

03:26

x86

Microsoft-windows-mostrace.dll

10.0.10240.16384

10.240 người

10-Jul-2015

03:27

x86

Mos.dll

10.0.10240.16392

6,101,504

17-Jul-2015

01:56

x86

Moshost.dll

10.0.10240.16384

48.640

10-Jul-2015

03:27

x86

Moshostclient.dll

10.0.10240.16384

41,984

10-Jul-2015

03:26

x86

Moshostcore.dll

10.0.10240.16384

113,152

10-Jul-2015

03:26

x86

Mwconfig_client

Không áp dụng

51,886

07-May-2015

07:14

Không áp dụng

Nativemap.dll

10.0.10240.16384

21,504

10-Jul-2015

03:27

x86

Nmaa.dll

10.0.10240.16384

751,616

10-Jul-2015

03:28

x86

Nmadirect.dll

8.1.0.65535

198,144

10-Jul-2015

03:41

x86

Resource.db

Không áp dụng

266,802

27-Mar-2015

21:43

Không áp dụng

Mcrecvsrc.dll

12.0.10240.16385

480,256

10-Jul-2015

10:05

x86

Windows.media.import.dll

10.0.10240.16393

575,488

18-Jul-2015

07:43

x86

Mfsvr.dll

10.0.10240.16397

643,616

22-Jul-2015

04:00

x86

Avtransport.xml

Không áp dụng

20,699

27-Mar-2015

21:36

Không áp dụng

Connectionmanager_dmr.xml

Không áp dụng

5,428

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Dmr_120.jpg

Không áp dụng

2.979 người

27-Mar-2015

21:36

Không áp dụng

Dmr_120.png

Không áp dụng

14,876

27-Mar-2015

21:36

Không áp dụng

Dmr_48.jpg

Không áp dụng

1.220 người

27-Mar-2015

21:36

Không áp dụng

Dmr_48.png

Không áp dụng

4,265

27-Mar-2015

21:36

Không áp dụng

Dxmasf.dll

12.0.10240.16384

4,608

10-Jul-2015

03:24

x86

Msdxm.ocx

12.0.10240.16384

4,608

10-Jul-2015

03:24

x86

Renderingcontrol.xml

Không áp dụng

6,363

27-Mar-2015

21:36

Không áp dụng

Renderingcontrol_dmp.xml

Không áp dụng

là 2.355 người

27-Mar-2015

21:36

Không áp dụng

Spwmp.dll

10.0.10240.16384

9,216

10-Jul-2015

03:24

x86

Wmp.dll

12.0.10240.16397

12,589,056

22-Jul-2015

03:11

x86

Wmp.mof

Không áp dụng

4,887

27-Mar-2015

21:36

Không áp dụng

Wmpconfig.exe

12.0.10240.16384

102,400

10-Jul-2015

03:24

x86

Wmplayer.exe

12.0.10240.16384

166,912

10-Jul-2015

03:24

x86

Wmploc.dll

12.0.10240.16384

9,375,232

10-Jul-2015

03:24

x86

Wmpplayer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,015

22-Jul-2015

04:27

Không áp dụng

Wmpshare.exe

12.0.10240.16384

104,448

10-Jul-2015

03:24

x86

Mfcore.dll

12.0.10240.16397

2,150,696

22-Jul-2015

04:02

x86

Mfps.dll

12.0.10240.16384

116,728

10-Jul-2015

05:13

x86

Mfmkvsrcsnk.dll

10.0.10240.16412

373,248

30-Jul-2015

03:06

x86

Mfmp4srcsnk.dll

12.0.10240.16412

877,016

30-Jul-2015

04:26

x86

Mfmpeg2srcsnk.dll

12.0.10240.16412

713,312

30-Jul-2015

04:25

x86

Mfplat.dll

12.0.10240.16393

916,800

18-Jul-2015

08:48

x86

Mfplay.dll

12.0.10240.16412

285,632

30-Jul-2015

04:24

x86

Mfsrcsnk.dll

12.0.10240.16412

896,144

30-Jul-2015

04:22

x86

Acr_depnx_error.htm

Không áp dụng

1.434 người

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Acr_error.htm

Không áp dụng

1.543 người

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Actions.xbf

Không áp dụng

6,128

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Addressband.xbf

Không áp dụng

3,932

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Addresseditbox.xbf

Không áp dụng

6,549

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Annotation.xbf

Không áp dụng

4.983

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

App.xbf

Không áp dụng

568

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Badge.contrast-black.png

Không áp dụng

158

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Badge.contrast-white.png

Không áp dụng

159

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Badge.png

Không áp dụng

158

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Browsermdl.ttf

Không áp dụng

21,264

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Cortanaassist.xbf

Không áp dụng

2,131

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Cortanapane.xbf

Không áp dụng

2.935 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Dcompvisualelement.xbf

Không áp dụng

864

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Defaultbrowser.htm

Không áp dụng

1.380

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Deletehistorypanel.xbf

Không áp dụng

7.639 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Dnserror.html

Không áp dụng

5,381

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Doublesplitview.xbf

Không áp dụng

2,117

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Downloaditem.xbf

Không áp dụng

6,931

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Downloadspane.xbf

Không áp dụng

3.996 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Edata.dll

11.0.10240.16384

279,040

10-Jul-2015

03:23

x86

Elevationcontentdialog.xbf

Không áp dụng

3,281

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Emodel.dll

11.0.10240.16397

4,212,224

22-Jul-2015

03:03

x86

Errorpagescripts.js

Không áp dụng

7,903

10-Jul-2015

23:28

Không áp dụng

Errorpagestrings.js

Không áp dụng

3.135 người

10-Jul-2015

02:27

Không áp dụng

Errorpagestyles.css

Không áp dụng

10,712

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Eshims.dll

11.0.10240.16384

57,344

10-Jul-2015

03:23

x86

Eview.dll

11.0.10240.16397

2,682,880

22-Jul-2015

03:15

x86

Expertsettings.xbf

Không áp dụng

1,233

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Extensionsettings.xbf

Không áp dụng

1,245

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

F12app2.dll

11.0.10240.16397

97,792

22-Jul-2015

03:00

x86

F12appframe2.dll

11.0.10240.16384

395,264

10-Jul-2015

03:23

x86

F12page.xbf

Không áp dụng

2,741

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Favoritebutton.xbf

Không áp dụng

3,605

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Favoritesbar.xbf

Không áp dụng

7,905

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Favoritespane.xbf

Không áp dụng

5.508 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Feedbackpanel.xbf

Không áp dụng

13,365

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Findonpage.xbf

Không áp dụng

4,527

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Flags.htm

Không áp dụng

35,595

10-Jul-2015

01:08

Không áp dụng

Forbidframingedge.htm

Không áp dụng

1.438

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Generic.xbf

Không áp dụng

18,130

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Historypane.xbf

Không áp dụng

7,131

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Hstscerterror.htm

Không áp dụng

1.605

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Httperrorpagesscripts.js

Không áp dụng

11,174

10-Jul-2015

02:27

Không áp dụng

Http_400.htm

Không áp dụng

1,491

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Http_403.htm

Không áp dụng

1.295 người

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Http_404.htm

Không áp dụng

1.329 người

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Http_406.htm

Không áp dụng

1.285

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Http_410.htm

Không áp dụng

1.129 người

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Http_500.htm

Không áp dụng

1,394

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Http_501.htm

Không áp dụng

1.157 người

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Http_gen.htm

Không áp dụng

1.156 người

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Hubpanel.xbf

Không áp dụng

6.632

14-Jul-2015

01:06

Không áp dụng

Ielogo.svg

Không áp dụng

1.440

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Importfavoritespanel.xbf

Không áp dụng

2.737 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Informationdialog.xbf

Không áp dụng

2.435 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Invalidcert.htm

Không áp dụng

1.876 người

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Leftbadgebox.xbf

Không áp dụng

3,762

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Mainpage.xbf

Không áp dụng

14,467

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Microsoftedge.exe

11.0.10240.16397

4,326,256

22-Jul-2015

03:54

x86

Microsoftedgecp.exe

11.0.10240.16384

294,768

10-Jul-2015

04:40

x86

Microsoftedgefile.targetsize-129.png

Không áp dụng

2696

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-16.png

Không áp dụng

495

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-256.png

Không áp dụng

5,550

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-32.png

Không áp dụng

889

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-336.png

Không áp dụng

7,109

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-48.png

Không áp dụng

1.282 người

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-63.png

Không áp dụng

1.660 người

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-129.png

Không áp dụng

3,247

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-16.png

Không áp dụng

503

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-256.png

Không áp dụng

6,470

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-32.png

Không áp dụng

965

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-336.png

Không áp dụng

8,254

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-48.png

Không áp dụng

1.456

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-63.png

Không áp dụng

1.776 người

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen620x300.contrast-black.png

Không áp dụng

1.041

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen620x300.contrast-white.png

Không áp dụng

1.041

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen620x300.png

Không áp dụng

1.041

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100.png

Không áp dụng

504

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

504

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

504

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125.png

Không áp dụng

631

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

631

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

631

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150.png

Không áp dụng

792

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

792

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

792

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200.png

Không áp dụng

928

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

928

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

928

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400.png

Không áp dụng

1,897

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

1,897

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

1,897

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100.png

Không áp dụng

933

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

933

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

933

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125.png

Không áp dụng

1,243

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

1,243

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

1,243

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150.png

Không áp dụng

1,393

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

1,393

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

1,393

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200.png

Không áp dụng

2,099

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

2,099

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

2,099

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400.png

Không áp dụng

4,727

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

4,727

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

4,727

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-100.png

Không áp dụng

318

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

318

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

329

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-125.png

Không áp dụng

400

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

400

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

393

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-150.png

Không áp dụng

459

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

459

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

450

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-200.png

Không áp dụng

572

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

572

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

572

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-400.png

Không áp dụng

1.022

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

1.022

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

1.022

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16.png

Không áp dụng

203

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated.png

Không áp dụng

241

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

203

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

207

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-black.png

Không áp dụng

203

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-white.png

Không áp dụng

207

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20.png

Không áp dụng

221

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated.png

Không áp dụng

250

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

221

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

223

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-black.png

Không áp dụng

221

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-white.png

Không áp dụng

223

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24.png

Không áp dụng

257

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated.png

Không áp dụng

288

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

257

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

258

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_contrast-black.png

Không áp dụng

257

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_contrast-white.png

Không áp dụng

258

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256.png

Không áp dụng

1,888

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated.png

Không áp dụng

1,888

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

1,888

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

1,888

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_contrast-black.png

Không áp dụng

1,888

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_contrast-white.png

Không áp dụng

1,888

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated.png

Không áp dụng

336

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_contrast-black.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_contrast-white.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated.png

Không áp dụng

341

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

318

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_contrast-black.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_contrast-white.png

Không áp dụng

318

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36.png

Không áp dụng

350

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated.png

Không áp dụng

371

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

350

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

344

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_contrast-black.png

Không áp dụng

350

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_contrast-white.png

Không áp dụng

344

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40.png

Không áp dụng

382

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated.png

Không áp dụng

403

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

382

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

375

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_contrast-black.png

Không áp dụng

382

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_contrast-white.png

Không áp dụng

375

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48.png

Không áp dụng

429

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated.png

Không áp dụng

446

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

429

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

430

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_contrast-black.png

Không áp dụng

429

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_contrast-white.png

Không áp dụng

430

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64.png

Không áp dụng

553

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated.png

Không áp dụng

553

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

553

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

553

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_contrast-black.png

Không áp dụng

553

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_contrast-white.png

Không áp dụng

553

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72.png

Không áp dụng

599

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated.png

Không áp dụng

599

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

599

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

608

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_contrast-black.png

Không áp dụng

599

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_contrast-white.png

Không áp dụng

608

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80.png

Không áp dụng

658

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated.png

Không áp dụng

658

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

658

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

658

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_contrast-black.png

Không áp dụng

658

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_contrast-white.png

Không áp dụng

658

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96.png

Không áp dụng

745

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated.png

Không áp dụng

745

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

745

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

745

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_contrast-black.png

Không áp dụng

745

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_contrast-white.png

Không áp dụng

745

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare50x50.scale-100.png

Không áp dụng

324

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgesquare50x50.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

324

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare50x50.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

339

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-100.png

Không áp dụng

394

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

394

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

375

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-125.png

Không áp dụng

475

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

475

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

475

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-150.png

Không áp dụng

533

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

533

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

533

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-200.png

Không áp dụng

651

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

651

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

651

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-400.png

Không áp dụng

1.228

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

1.228

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

1.228

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-100.png

Không áp dụng

537

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

537

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

537

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-125.png

Không áp dụng

695

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

695

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

695

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-150.png

Không áp dụng

854

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

854

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

854

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-200.png

Không áp dụng

1.049

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

1.049

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

1.049

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-400.png

Không áp dụng

2,325

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

2,325

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

2,325

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Navcancl.htm

Không áp dụng

1.574 người

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Needie.html

Không áp dụng

7.056

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Notificationbar.xbf

Không áp dụng

4,994

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Passworddialog.xbf

Không áp dụng

2.401

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Pdferror.html

Không áp dụng

1.094 người

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Pdferrormfnotfound.html

Không áp dụng

1.122

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Personapshader.cso

Không áp dụng

15.200

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Personavshader.cso

Không áp dụng

15,360

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Phishsite.js

Không áp dụng

5,997

10-Jul-2015

02:27

Không áp dụng

Phishsiteedge.htm

Không áp dụng

7,347

10-Jul-2015

01:08

Không áp dụng

Promptdialog.xbf

Không áp dụng

2,233

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Proxyerror.htm

Không áp dụng

1.413

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Readbutton.xbf

Không áp dụng

5,330

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Readinglistimage360x270.png

Không áp dụng

1.217

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Readinglistpane.xbf

Không áp dụng

5,918

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Readinglistpdfimage360x270.png

Không áp dụng

1.670 người

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Readmdl2.ttf

Không áp dụng

32,356

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Repost.htm

Không áp dụng

1,245

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

104,040

10-Jul-2015

02:27

Không áp dụng

Rightbadgebox.xbf

Không áp dụng

2,441

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Savefavoritesform.xbf

Không áp dụng

2,966

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Savereadinglistform.xbf

Không áp dụng

2,227

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Sendtoonenoteform.xbf

Không áp dụng

2.156 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Servbusy.htm

Không áp dụng

1.630

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Settings.xbf

Không áp dụng

22,703

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Sharedstyles.xbf

Không áp dụng

58,051

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Sslnavcancel.htm

Không áp dụng

955

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Tabitem.xbf

Không áp dụng

6,292

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Tabpanel.xbf

Không áp dụng

1,359

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Tabs.xbf

Không áp dụng

11.509 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Tlserror.htm

Không áp dụng

1.100

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Transparentpixel.png

Không áp dụng

182

05-May-2015

01:13

Không áp dụng

Travelbar.xbf

Không áp dụng

3,265

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Tridenterrorpagestyles.css

Không áp dụng

4,916

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Unknownprotocol.htm

Không áp dụng

1,901

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Vaultpasswordspane.xbf

Không áp dụng

6.496

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Webnotescontent.htm

Không áp dụng

1.499 người

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Sensorsapi.dll

10.0.10240.16390

251,392

15-Jul-2015

02:16

x86

Modernexecserver.dll

10.0.10240.16412

675,328

30-Jul-2015

03:12

x86

Msftedit.dll

10.0.10240.16386

2,606,080

11-Jul-2015

00:40

x86

Ondemandconnroutehelper.dll

10.0.10240.16384

52,224

10-Jul-2015

03:33

x86

Windows.networking.connectivity.dll

10.0.10240.16401

503,296

24-Jul-2015

02:55

x86

Mbmediamanager.dll

10.0.10240.16401

241,152

24-Jul-2015

02:53

x86

Ndis.sys

10.0.10240.16394

918,880

19-Jul-2015

03:27

x86

Ndistrace.mof

Không áp dụng

4,548

27-Mar-2015

21:33

Không áp dụng

Ncsi.dll

10.0.10240.16385

283,136

10-Jul-2015

10:09

x86

Nlaapi.dll

10.0.10240.16384

64,000

10-Jul-2015

03:33

x86

Nlasvc.dll

10.0.10240.16384

305,664

10-Jul-2015

03:34

x86

Ntdll.dll

10.0.10240.16392

1,535,032

17-Jul-2015

03:04

x86

Ntfs.sys

10.0.10240.16412

1,808,224

30-Jul-2015

04:23

x86

Ntshrui.dll

10.0.10240.16405

798,208

26-Jul-2015

03:34

x86

Omadmagent.dll

10.0.10240.16390

153,088

15-Jul-2015

02:32

x86

Firstlogonanim.html

Không áp dụng

91,718

10-Jul-2015

00:54

Không áp dụng

Msoobefirstlogonanim.dll

10.0.10240.16405

84,480

26-Jul-2015

03:31

x86

Msoobedui.dll

10.0.10240.16386

578,560

11-Jul-2015

00:44

x86

Msoobeplugins.dll

10.0.10240.16397

526,848

22-Jul-2015

03:08

x86

Ntoskrnl.exe

10.0.10240.16412

6,264,160

30-Jul-2015

04:24

Không áp dụng

Wpncore.dll

10.0.10240.16412

741,376

30-Jul-2015

03:04

x86

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

801

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Ppibars.dll

10.0.10240.16384

287,232

10-Jul-2015

03:30

x86

Ppidialogs.dll

10.0.10240.16384

182,784

10-Jul-2015

03:44

x86

Ppiexperiencehost.exe

10.0.10240.16401

835,936

24-Jul-2015

03:17

x86

Ppiquickaction.dll

10.0.10240.16384

241,152

10-Jul-2015

03:44

x86

Ppisecurityui.dll

10.0.10240.16384

169,984

10-Jul-2015

03:44

x86

Ppistartui.dll

10.0.10240.16401

689,152

24-Jul-2015

02:35

x86

Quickactions.dll

Không áp dụng

288,768

10-Jul-2015

03:30

x86

Resources.pri

Không áp dụng

411,672

24-Jul-2015

02:15

Không áp dụng

Skypeuisymbol-regular.ttf

Không áp dụng

85,820

14-Apr-2015

05:23

Không áp dụng

Smalllogo.scale-100.png

Không áp dụng

329

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Splashscreen.scale-100.png

Không áp dụng

2,146

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Startui.dll

10.0.10240.16401

5,224,448

24-Jul-2015

02:26

x86

Storelogo.scale-100.png

Không áp dụng

429

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Strgmdl2.ttf

Không áp dụng

11,608

14-Apr-2015

05:23

Không áp dụng

Windows.ui.actioncenter.dll

10.0.10240.16401

1,516,544

24-Jul-2015

02:30

x86

Xamltilerendering.dll

Không áp dụng

111,104

10-Jul-2015

03:23

x86

Wpnapps.dll

10.0.10240.16412

473,088

30-Jul-2015

02:59

x86

Packageinspector.exe

10.0.10240.16385

61,952

10-Jul-2015

10:39

x86

Wpccpl.dll

10.0.10240.16401

729,088

24-Jul-2015

02:30

x86

Playtomanager.dll

10.0.10240.16412

497,152

30-Jul-2015

02:58

x86

Windows.internal.ppi.broker.dll

10.0.10240.16387

470,528

12-Jul-2015

00:15

x86

Windows.internal.ppi.broker.proxystub.dll

10.0.10240.16384

39,936

10-Jul-2015

03:44

x86

Categories.xml

Không áp dụng

3,860

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Countrytable.xml

Không áp dụng

26,645

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Knobscore.dll

10.0.10240.16384

143,872

10-Jul-2015

03:28

x86

Knobscsp.dll

10.0.10240.16384

34,816

10-Jul-2015

03:28

x86

Microsoft-common-provisioning.dat

Không áp dụng

925,696

30-Jul-2015

01:59

Không áp dụng

Nfcprovisioningplugin.dll

10.0.10240.16384

66,560

10-Jul-2015

03:43

x86

Provdatastore.dll

10.0.10240.16384

113,664

10-Jul-2015

03:43

x86

Provengine.dll

10.0.10240.16412

189,440

30-Jul-2015

03:24

x86

Provhandlers.dll

10.0.10240.16412

196,096

30-Jul-2015

03:24

x86

Provisioningcsp.dll

10.0.10240.16412

132,096

30-Jul-2015

03:17

x86

Provops.dll

10.0.10240.16384

106,496

10-Jul-2015

03:50

x86

Provplugineng.dll

10.0.10240.16384

51.200

10-Jul-2015

03:28

x86

Provtool.exe

10.0.10240.16384

43,520

10-Jul-2015

03:28

x86

Removablemediaprovisioningplugin.dll

10.0.10240.16384

39,936

10-Jul-2015

03:43

x86

Windows.management.provisioning.proxystub.dll

10.0.10240.16384

18,432

10-Jul-2015

03:43

x86

Psmsrv.dll

10.0.10240.16393

147,968

18-Jul-2015

07:25

x86

Purchasedialog.dll

10.0.10240.16393

321,536

18-Jul-2015

07:57

x86

Windows.ui.purchasedialog.pri

Không áp dụng

7,920

10-Jul-2015

03:16

Không áp dụng

Rdxservice.dll

10.0.10240.16412

719,360

30-Jul-2015

03:04

x86

Windows.media.editing.dll

10.0.10240.16393

1,043,968

18-Jul-2015

07:37

x86

Geolocatorhelper.dll

10.0.10240.16384

38,912

10-Jul-2015

03:30

x86

Remotenaturallanguage.dll

1.0.0.1

898,560

30-Jul-2015

02:58

x86

Rjvclassicapp.dll

10.0.10240.16401

565,760

24-Jul-2015

02:24

x86

Rjvplatform.dll

10.0.10240.16384

103,424

10-Jul-2015

03:25

x86

Systemresetosupdates.exe

10.0.10240.16384

48.640

10-Jul-2015

03:26

x86

Systemresetosupdatesagent.dll

10.0.10240.16384

50,688

10-Jul-2015

03:26

x86

Systemresetplatform.exe

10.0.10240.16384

11,264

10-Jul-2015

03:26

x86

Systemresetplugins.xml

Không áp dụng

390

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Systemresetsso.dll

10.0.10240.16384

26,624

10-Jul-2015

03:26

x86

Recoverydrive.exe

10.0.10240.16401

1,153,536

24-Jul-2015

02:23

x86

Refsv1.sys

10.0.10240.16392

747,872

17-Jul-2015

03:05

x86

Psmserviceexthost.dll

10.0.10240.16412

417,280

30-Jul-2015

03:12

x86

Rpcrt4.dll

10.0.10240.16412

794,888

30-Jul-2015

04:22

x86

Windows.media.dll

10.0.10240.16401

2,646,528

24-Jul-2015

02:39

x86

Settingshandlers_useraccount.dll

10.0.10240.16412

189,440

30-Jul-2015

03:18

x86

Settingshandlers_notifications.dll

10.0.10240.16390

176,640

15-Jul-2015

02:35

x86

Settingshandlers_signinoptions.dll

10.0.10240.16385

131,072

10-Jul-2015

11:33

x86

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.ar-sa.pri

Không áp dụng

50,864

10-Jul-2015

06:17

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:05

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.bg-bg.pri

Không áp dụng

57,520

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:06

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.cs-cz.pri

Không áp dụng

43,416

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:00

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.da-dk.pri

Không áp dụng

42,184

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:01

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.de-de.pri

Không áp dụng

45,248

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:01

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.el-gr.pri

Không áp dụng

61,456

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:00

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.en-gb.pri

Không áp dụng

40,848

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

05:36

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.en-us.pri

Không áp dụng

40,672

10-Jul-2015

05:43

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.es-es.pri

Không áp dụng

43,736

10-Jul-2015

06:17

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:14

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.es-mx.pri

Không áp dụng

43,960

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:00

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.et-ee.pri

Không áp dụng

41,624

10-Jul-2015

06:10

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:00

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.fi-fi.pri

Không áp dụng

43,392

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:14

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.fr-ca.pri

Không áp dụng

45,032

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:13

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.fr-fr.pri

Không áp dụng

45,056

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:03

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.he-il.pri

Không áp dụng

47,064

10-Jul-2015

06:12

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:02

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.hr-hr.pri

Không áp dụng

42,832

10-Jul-2015

06:12

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:02

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.hu-hu.pri

Không áp dụng

43,944

10-Jul-2015

06:12

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

05:59

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.it-it.pri

Không áp dụng

42,832

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

05:58

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.ja-jp.pri

Không áp dụng

43,144

16-Jul-2015

07:08

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3,072

10-Jul-2015

06:01

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.ko-kr.pri

Không áp dụng

41,768

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

05:59

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.lt-lt.pri

Không áp dụng

44,024

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

05:59

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.lv-lv.pri

Không áp dụng

43,632

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:06

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.nb-no.pri

Không áp dụng

41,448

10-Jul-2015

06:10

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:06

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.nl-nl.pri

Không áp dụng

43,544

10-Jul-2015

06:10

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:03

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.pl-pl.pri

Không áp dụng

44,200

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:02

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.pt-br.pri

Không áp dụng

43,304

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:02

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.pt-pt.pri

Không áp dụng

43,904

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:02

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.ro-ro.pri

Không áp dụng

44,016

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:03

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.ru-ru.pri

Không áp dụng

58,576

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:06

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.sk-sk.pri

Không áp dụng

43,144

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:06

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.sl-si.pri

Không áp dụng

43,024

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:06

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.sr-latn-rs.pri

Không áp dụng

43,024

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:06

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.sv-se.pri

Không áp dụng

42,160

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:08

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.th-th.pri

Không áp dụng

53,912

10-Jul-2015

06:16

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:08

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.tr-tr.pri

Không áp dụng

43,024

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:20

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.uk-ua.pri

Không áp dụng

56,768

10-Jul-2015

06:31

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:20

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.zh-cn.pri

Không áp dụng

36,184

10-Jul-2015

06:30

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:13

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.zh-hk.pri

Không áp dụng

36,528

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Systemsettingsadminflows.exe.mui

10.0.10240.16384

3.584 người

10-Jul-2015

06:12

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.zh-tw.pri

Không áp dụng

36,528

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Storewuauth.dll

10.0.10240.16397

142,336

22-Jul-2015

03:13

x86

Systemsettings.dll

10.0.10240.16401

3,615,232

24-Jul-2015

02:51

x86

Systemsettingsviewmodel.desktop.dll

10.0.10240.16384

646,144

10-Jul-2015

03:44

x86

Telemetry.desktop.dll

10.0.10240.16384

25,088

10-Jul-2015

03:44

x86

Sharedstartmodelshim.dll

10.0.10240.16393

161.280

18-Jul-2015

07:45

x86

Licensemanagerapi.dll

Không áp dụng

25,088

15-Jul-2015

02:41

x86

Settingshandlers_privacy.dll

10.0.10240.16401

124,416

24-Jul-2015

02:50

x86

Licensemanagershellext.exe

10.0.10240.16412

19.456

30-Jul-2015

03:21

x86

Aad.core.dll

10.0.10240.16393

1,606,144

18-Jul-2015

07:23

x86

Aad.core.winmd

Không áp dụng

3,072

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Accountsmalllogo.png

Không áp dụng

15,648

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

App.css

Không áp dụng

59,289

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

App.xaml

Không áp dụng

239

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Loading.htm

Không áp dụng

785

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

485

29-Apr-2015

09:37

Không áp dụng

Mainpage.xaml

Không áp dụng

514

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Microsoft.aad.brokerplugin.exe

10.0.10240.16384

187,744

10-Jul-2015

04:57

x86

Microsoft.aad.brokerplugin.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

1.736

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Smalllogo.scale-100.png

Không áp dụng

201

29-Apr-2015

09:37

Không áp dụng

Splashscreen.scale-100.png

Không áp dụng

2,146

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Storelogo.scale-100.png

Không áp dụng

237

29-Apr-2015

09:37

Không áp dụng

Ui-light.css

Không áp dụng

349,726

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Compatprovider.dll

10.0.10240.16384

124,768

10-Jul-2015

04:47

x86

Diager.dll

10.0.10240.16384

43,360

10-Jul-2015

04:40

x86

Diagnostic.dll

10.0.10240.16384

144,224

10-Jul-2015

04:46

x86

Diagtrack.dll

10.0.10240.16412

940,384

30-Jul-2015

03:50

x86

Diagtrackrunner.exe

10.0.10240.16384

74,432

10-Jul-2015

04:50

x86

Dismapi.dll

10.0.10240.16384

692,064

10-Jul-2015

04:42

x86

Dismcore.dll

10.0.10240.16384

309,600

10-Jul-2015

04:51

x86

Dismcoreps.dll

10.0.10240.16384

77,152

10-Jul-2015

04:41

x86

Dismprov.dll

10.0.10240.16384

192,864

10-Jul-2015

04:47

x86

Du.dll

10.0.10240.16384

106,336

10-Jul-2015

04:40

x86

Folderprovider.dll

10.0.10240.16384

48,992

10-Jul-2015

04:49

x86

Hwcompat.dll

10.0.10240.16384

175,808

10-Jul-2015

04:40

x86

Imagingprovider.dll

10.0.10240.16384

155,488

10-Jul-2015

04:51

x86

Logprovider.dll

10.0.10240.16384

117,088

10-Jul-2015

04:44

x86

Offline.xml

Không áp dụng

32,142

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Reagent.admx

Không áp dụng

1.240 người

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Reagent.dll

10.0.10240.16412

845,664

30-Jul-2015

03:54

x86

Reagent.xml

Không áp dụng

781

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Setupplatform.cfg

Không áp dụng

3,554

02-Apr-2015

03:07

Không áp dụng

Setupplatform.dll

1.40.10240.16412

5,887,680

30-Jul-2015

03:48

x86

Setupplatform.exe

1.40.10240.16384

158,912

10-Jul-2015

04:42

x86

Unattend.dll

10.0.10240.16384

199,520

10-Jul-2015

04:44

x86

Unbcl.dll

10.0.10240.16384

867,168

10-Jul-2015

04:40

x86

Upgrade_frmwrk.xml

Không áp dụng

14.776 người

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Vhdprovider.dll

10.0.10240.16384

441,696

10-Jul-2015

04:43

x86

Wdsclientapi.dll

10.0.10240.16384

242,368

10-Jul-2015

04:47

x86

Wdscore.dll

10.0.10240.16384

203,616

10-Jul-2015

04:40

x86

Wdscsl.dll

10.0.10240.16384

51,552

10-Jul-2015

04:49

x86

Wdsimage.dll

10.0.10240.16412

768,192

30-Jul-2015

03:52

x86

Wdstptc.dll

10.0.10240.16412

557,760

30-Jul-2015

03:52

x86

Wdsutil.dll

10.0.10240.16384

205,664

10-Jul-2015

04:45

x86

Wimprovider.dll

10.0.10240.16384

451,424

10-Jul-2015

04:46

x86

Wpx.dll

10.0.10240.16384

1,054,560

10-Jul-2015

04:45

x86

Batteryflyoutexperience.dll

10.0.10240.16401

461,824

24-Jul-2015

02:30

x86

Clockflyoutexperience.dll

10.0.10240.16384

327,680

10-Jul-2015

03:30

x86

Contactcarddatart.dll

Không áp dụng

2,561,536

10-Jul-2015

03:45

x86

Devicesflowui.dll

10.0.10240.16401

1,965,568

24-Jul-2015

02:50

x86

Jumpviewui.dll

10.0.10240.16401

710,144

24-Jul-2015

02:30

x86

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

801

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Mtcuvc.dll

Không áp dụng

405,504

24-Jul-2015

02:49

x86

Networkux.dll

10.0.10240.16401

824,320

24-Jul-2015

02:30

x86

Personapshader.cso

Không áp dụng

940

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Personavshader.cso

Không áp dụng

996

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Quickactions.dll

Không áp dụng

288,768

10-Jul-2015

03:30

x86

Quickconnectui.dll

Không áp dụng

683,520

24-Jul-2015

02:50

x86

Resources.pri

Không áp dụng

866,800

24-Jul-2015

02:14

Không áp dụng

Shellexperiencehost.exe

10.0.10240.16401

1,235,296

24-Jul-2015

03:18

x86

Smalllogo.scale-100.png

Không áp dụng

180

26-Apr-2015

01:39

Không áp dụng

Splashscreen.scale-100.png

Không áp dụng

2,146

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Startui.dll

10.0.10240.16401

5,224,448

24-Jul-2015

02:26

x86

Storelogo.scale-100.png

Không áp dụng

429

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Windows.ui.actioncenter.dll

10.0.10240.16401

1,516,544

24-Jul-2015

02:30

x86

Xamltilerendering.dll

Không áp dụng

111,104

10-Jul-2015

03:23

x86

Settingshandlers_nt.dll

10.0.10240.16397

3,025,408

22-Jul-2015

03:13

x86

Windows.ui.settingshandlers-nt.pri

Không áp dụng

89,688

10-Jul-2015

03:06

Không áp dụng

Networkmobilesettings.dll

10.0.10240.16401

1,506,816

24-Jul-2015

02:50

x86

Chakra.dll

11.0.10240.16386

5,454,848

11-Jul-2015

00:41

x86

Chakradiag.dll

11.0.10240.16384

574,464

10-Jul-2015

03:31

x86

Jscript9.dll

11.0.10240.16386

3,579,904

11-Jul-2015

00:40

x86

Jscript9diag.dll

11.0.10240.16384

527,360

10-Jul-2015

03:45

x86

Connectedsearch-appcmd.searchconnector-ms

Không áp dụng

543

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Connectedsearch-contacts.searchconnector-ms

Không áp dụng

528

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Connectedsearch-history.searchconnector-ms

Không áp dụng

539

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Connectedsearch-music.searchconnector-ms

Không áp dụng

525

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Connectedsearch-paths.searchconnector-ms

Không áp dụng

522

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Connectedsearch-protocol.searchconnector-ms

Không áp dụng

530

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Connectedsearch-results.searchconnector-ms

Không áp dụng

11,109

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Connectedsearch-suggestions.searchconnector-ms

Không áp dụng

7,784

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Connectedsearch-zeroinput.searchconnector-ms

Không áp dụng

7,152

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Searchfolder.dll

10.0.10240.16405

452,608

26-Jul-2015

03:30

x86

Secconfig.efi

10.0.10240.16401

850,784

24-Jul-2015

03:12

Không áp dụng

Cloudap.dll

10.0.10240.16392

132,608

17-Jul-2015

01:48

x86

Hmkd.dll

10.0.10240.16385

45,056

10-Jul-2015

10:42

x86

Msv1_0.dll

10.0.10240.16384

303,456

10-Jul-2015

05:01

x86

Editionupgradehelper.dll

Không áp dụng

325,632

10-Jul-2015

03:44

x86

Editionupgrademanagerobj.dll

Không áp dụng

462,848

10-Jul-2015

03:44

x86

Slui.exe

10.0.10240.16384

414,208

10-Jul-2015

03:34

x86

Sppcomapi.dll

10.0.10240.16394

419,328

19-Jul-2015

02:52

x86

Bàn làm việc (tạo lối tắt) .desklink

Không áp dụng

7

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Thư recipient.mapimail

Không áp dụng

4

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Sendmail.dll

10.0.10240.16405

104,960

26-Jul-2015

03:29

x86

Sensordataservice.exe

10.0.10240.16387

669,696

11-Jul-2015

23:52

x86

Sensorscx.dll

10.0.10240.16412

115,200

30-Jul-2015

03:06

x86

Sensorservice.dll

10.0.10240.16412

166,400

30-Jul-2015

03:06

x86

Sensorsnativeapi.dll

10.0.10240.16384

50,616

10-Jul-2015

05:15

x86

Sensorsnativeapi.v2.dll

10.0.10240.16412

78,336

30-Jul-2015

03:06

x86

Sensorsutilsv2.dll

10.0.10240.16384

42,864

10-Jul-2015

05:15

x86

Windows.devices.sensors.dll

10.0.10240.16392

437,248

17-Jul-2015

01:53

x86

Audit.exe

10.0.10240.16384

64512

10-Jul-2015

03:25

x86

Auditshd.exe

10.0.10240.16384

28,160

10-Jul-2015

03:25

x86

Diager.dll

10.0.10240.16384

43,360

10-Jul-2015

04:40

x86

Diagnostic.dll

10.0.10240.16384

144,224

10-Jul-2015

04:46

x86

Du.dll

10.0.10240.16384

106,336

10-Jul-2015

04:40

x86

Installeventres.dll

10.0.10240.16384

17.248 người

10-Jul-2015

04:44

x86

Setup.exe

10.0.10240.16384

231,616

10-Jul-2015

04:40

x86

Setupsqm.exe

10.0.10240.16384

23,040

10-Jul-2015

03:25

x86

Spprgrss.dll

10.0.10240.16384

59,744

10-Jul-2015

04:40

x86

Unbcl.dll

10.0.10240.16384

867,168

10-Jul-2015

04:40

x86

W32uiimg.dll

10.0.10240.16384

2,898,272

10-Jul-2015

04:40

x86

W32uires.dll

10.0.10240.16384

224,608

10-Jul-2015

04:40

x86

Wdsutil.dll

10.0.10240.16384

205,664

10-Jul-2015

04:45

x86

Win32ui.dll

10.0.10240.16384

488,288

10-Jul-2015

04:44

x86

Winlgdep.dll

10.0.10240.16401

702,976

24-Jul-2015

02:22

x86

Winsetup.dll

10.0.10240.16401

2,281,312

24-Jul-2015

03:09

x86

Mediasetupuimgr.dll

10.0.10240.16412

13,695,168

30-Jul-2015

03:53

x86

Setupcore.dll

10.0.10240.16412

1,149,632

30-Jul-2015

03:51

x86

Setuphost.exe

10.0.10240.16412

626,368

30-Jul-2015

03:50

x86

Setupmgr.dll

10.0.10240.16412

569,536

30-Jul-2015

03:48

x86

Setupprep.exe

10.0.10240.16384

10,313,408

10-Jul-2015

04:48

x86

Windlp.dll

10.0.10240.16412

1,028,800

30-Jul-2015

03:52

x86

Sharedstartmodel.dll

10.0.10240.16397

673,792

22-Jul-2015

03:21

x86

Microsoft.ppi.cleanup.dll

10.0.10240.16393

581,632

18-Jul-2015

07:53

x86

Microsoft.ppi.ui.logonux.dll

10.0.10240.16391

327,168

16-Jul-2015

03:47

x86

Microsoft.ppi.ui.logonux.pri

Không áp dụng

4,384

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Strgmdl2.ttf

Không áp dụng

11,608

14-Apr-2015

05:23

Không áp dụng

Ppishell.exe

10.0.10240.16405

364,544

26-Jul-2015

03:45

x86

Ppiui.dll

10.0.10240.16384

866,816

10-Jul-2015

03:45

x86

Defaultquestions.json

Không áp dụng

858

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Oemdefaultassociations.xml

Không áp dụng

15,462

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Shell32.dll

10.0.10240.16412

20,854,776

30-Jul-2015

04:07

x86

Shutdownux.dll

10.0.10240.16391

141,312

16-Jul-2015

03:25

x86

Sapi_onecore.dll

5.3.10240.16393

2,509,824

18-Jul-2015

07:42

x86

Tokens.xml

Không áp dụng

14,035

03-Apr-2015

03:43

Không áp dụng

Srumapi.dll

10.0.10240.16384

47,104

10-Jul-2015

03:24

x86

Srumsvc.dll

10.0.10240.16391

179,200

16-Jul-2015

03:19

x86

Stobject.dll

10.0.10240.16405

322,048

26-Jul-2015

03:35

x86

Licensemanager.dll

10.0.10240.16412

962,400

30-Jul-2015

04:21

x86

Windows.applicationmodel.store.dll

10.0.10240.16412

585,728

30-Jul-2015

03:10

x86

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

10.0.10240.16412

247,808

30-Jul-2015

03:10

x86

Subscriptionmgr.dll

10.0.10240.16390

129,536

15-Jul-2015

02:19

x86

Spbcd.dll

10.0.10240.16393

69,120

18-Jul-2015

07:26

x86

Reseteng.dll

10.0.10240.16401

920,576

24-Jul-2015

02:23

x86

Resetenginterfaces.exe

10.0.10240.16384

8.704 người

10-Jul-2015

03:37

x86

Resetengmig.dll

10.0.10240.16384

59,904

10-Jul-2015

03:25

x86

Srms.dat

Không áp dụng

55,803

23-Jun-2015

08:06

Không áp dụng

Srms62.dat

Không áp dụng

22,841

27-Mar-2015

21:47

Không áp dụng

Sysreset.exe

6.1.7782.0

545,792

24-Jul-2015

02:38

x86

Systemcpl.dll

10.0.10240.16389

279,552

14-Jul-2015

01:20

x86

Reseteng.dll

10.0.10240.16401

920,576

24-Jul-2015

02:23

x86

Srms.dat

Không áp dụng

55,803

23-Jun-2015

08:06

Không áp dụng

Sysreseterr.exe

10.0.10240.16384

25,952

10-Jul-2015

05:18

x86

Systemreset.exe

10.0.10240.16384

276,272

10-Jul-2015

04:48

x86

Tabletpcplatforminput-core-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,132

14-Jul-2015

03:27

Không áp dụng

Tabsvc.dll

10.0.10240.16389

135,168

14-Jul-2015

01:27

x86

Boxed-correct.avi

Không áp dụng

111,320

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Boxed-delete.avi

Không áp dụng

48,936

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Boxed-join.avi

Không áp dụng

46,622

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Boxed-split.avi

Không áp dụng

84,190

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Correct.avi

Không áp dụng

180,172

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Delete.avi

Không áp dụng

208,408

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Join.avi

Không áp dụng

199,994

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Split.avi

Không áp dụng

181,964

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,004

22-Jul-2015

04:29

Không áp dụng

Tabtip.exe

10.0.10240.16384

326,440

10-Jul-2015

05:15

x86

Tipres.dll

10.0.10240.16384

1,095,168

10-Jul-2015

03:32

x86

Tipskins.dll

10.0.10240.16397

851,968

22-Jul-2015

03:10

x86

Auxbase.xml

Không áp dụng

1.434 người

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Auxpad.xml

Không áp dụng

212

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Base.xml

Không áp dụng

3,333

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Basealtgr_rtl.xml

Không áp dụng

247

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Base_altgr.xml

Không áp dụng

3.524 người

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Base_ca.xml

Không áp dụng

3,529

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Base_heb.xml

Không áp dụng

738

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Base_jpn.xml

Không áp dụng

804

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Base_kor.xml

Không áp dụng

488

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Base_rtl.xml

Không áp dụng

617

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Chstic.dgml

Không áp dụng

763

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Ea-sym.xml

Không áp dụng

694

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Ea.xml

Không áp dụng

384

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Insert.xml

Không áp dụng

215

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Insertbase.xml

Không áp dụng

903

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Ja-jp-sym.xml

Không áp dụng

805

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Ja-jp.xml

Không áp dụng

16,616

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Keypad.xml

Không áp dụng

693

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Keypadbase.xml

Không áp dụng

903

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Ko-kr.xml

Không áp dụng

15,097

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Kor-kor.xml

Không áp dụng

392

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Main.xml

Không áp dụng

44,506

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Oskclearui.xml

Không áp dụng

221

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Oskclearuibase.xml

Không áp dụng

737

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Oskmenu.xml

Không áp dụng

215

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Oskmenubase.xml

Không áp dụng

471

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Osknav.xml

Không áp dụng

213

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Osknavbase.xml

Không áp dụng

1,069

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Osknumpad.xml

Không áp dụng

219

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Osknumpadbase.xml

Không áp dụng

1.437 người

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Oskpred.xml

Không áp dụng

215

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Oskpredbase.xml

Không áp dụng

924

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Symbase.xml

Không áp dụng

3,823

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Symbols.xml

Không áp dụng

591

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Tabskb.dll

10.0.10240.16393

3,348,480

18-Jul-2015

07:37

x86

Zh-changjei.xml

Không áp dụng

9.803 người

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Zh-dayi.xml

Không áp dụng

11,067

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Zh-phonetic.xml

Không áp dụng

10,947

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Tunnel.sys

10.0.10240.16412

128,512

30-Jul-2015

03:07

x86

Twinapi.appcore.dll

10.0.10240.16397

762,896

22-Jul-2015

03:53

x86

Twinui.appcore.dll

10.0.10240.16412

1,714,176

30-Jul-2015

03:04

x86

@tileempty1x1image.png

Không áp dụng

120

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Launchwinapp.exe

10.0.10240.16384

28,672

10-Jul-2015

03:44

x86

Twinui.dll

10.0.10240.16412

9,889,792

30-Jul-2015

03:15

x86

Unistore.dll

10.0.10240.16401

925,696

24-Jul-2015

02:24

x86

Appointmentapis.dll

10.0.10240.16384

579,584

10-Jul-2015

03:26

x86

Chatapis.dll

10.0.10240.16384

556,544

10-Jul-2015

03:26

x86

Contactapis.dll

10.0.10240.16397

623,616

22-Jul-2015

03:03

x86

Emailapis.dll

10.0.10240.16384

524,800

10-Jul-2015

03:26

x86

Phonecallhistoryapis.dll

10.0.10240.16384

171,520

10-Jul-2015

03:39

x86

Userdataaccountapis.dll

10.0.10240.16384

195,584

10-Jul-2015

03:39

x86

Diagtrack.dll

10.0.10240.16412

1,181,536

30-Jul-2015

03:47

x86

Userdataservice.dll

10.0.10240.16412

1,125,888

30-Jul-2015

03:00

x86

Windows.ui.blockedshutdown.dll

10.0.10240.16386

322,048

11-Jul-2015

00:43

x86

Windows.ui.blockedshutdown.pri

Không áp dụng

4,312

11-Jul-2015

00:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.ar-sa.pri

Không áp dụng

2,872

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.bg-bg.pri

Không áp dụng

3.000

12-Jul-2015

02:24

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.cs-cz.pri

Không áp dụng

2.568 người

12-Jul-2015

02:24

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.da-dk.pri

Không áp dụng

2,424

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.de-de.pri

Không áp dụng

2.664 người

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.el-gr.pri

Không áp dụng

3,072

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.en-gb.pri

Không áp dụng

2.408

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.en-us.pri

Không áp dụng

2.408

12-Jul-2015

01:57

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.es-es.pri

Không áp dụng

2.512 người

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.es-mx.pri

Không áp dụng

2.568 người

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.et-ee.pri

Không áp dụng

2,520

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.fi-fi.pri

Không áp dụng

2.544 người

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.fr-ca.pri

Không áp dụng

2.544 người

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.fr-fr.pri

Không áp dụng

2.544 người

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.he-il.pri

Không áp dụng

2,648

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.hr-hr.pri

Không áp dụng

2.568 người

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.hu-hu.pri

Không áp dụng

2.600

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.it-it.pri

Không áp dụng

2,584

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.ja-jp.pri

Không áp dụng

2,520

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.ko-kr.pri

Không áp dụng

2,416

12-Jul-2015

02:24

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.lt-lt.pri

Không áp dụng

2,560

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.lv-lv.pri

Không áp dụng

2,576

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.nb-no.pri

Không áp dụng

2,432

12-Jul-2015

02:24

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.nl-nl.pri

Không áp dụng

2.544 người

12-Jul-2015

02:24

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.pl-pl.pri

Không áp dụng

2.544 người

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.pt-br.pri

Không áp dụng

2.496 người

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.pt-pt.pri

Không áp dụng

2,504

12-Jul-2015

02:24

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.ro-ro.pri

Không áp dụng

2,560

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.ru-ru.pri

Không áp dụng

2,992

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.sk-sk.pri

Không áp dụng

2,560

12-Jul-2015

02:28

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.sl-si.pri

Không áp dụng

2.496 người

12-Jul-2015

02:28

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.sr-latn-rs.pri

Không áp dụng

2,560

12-Jul-2015

02:27

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.sv-se.pri

Không áp dụng

2,448

12-Jul-2015

02:27

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.th-th.pri

Không áp dụng

2,832

12-Jul-2015

02:25

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.tr-tr.pri

Không áp dụng

2.512 người

12-Jul-2015

02:25

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.uk-ua.pri

Không áp dụng

3.000

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.zh-cn.pri

Không áp dụng

2,296

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.zh-hk.pri

Không áp dụng

2.360 người

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.zh-tw.pri

Không áp dụng

2.360 người

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Updatehandlers.dll

10.0.10240.16387

211,456

12-Jul-2015

00:05

x86

Musnotification.exe

10.0.10240.16391

123,904

16-Jul-2015

03:52

x86

Usocore.dll

10.0.10240.16401

236,032

24-Jul-2015

02:37

x86

Musnotificationux.exe

10.0.10240.16412

47,104

30-Jul-2015

03:21

x86

Musupdatehandlers.dll

10.0.10240.16392

257,024

17-Jul-2015

01:59

x86

Diagtrack_win.dll

Không áp dụng

284,672

11-Jul-2015

00:55

x86

Nuimdl2.ttf

Không áp dụng

45,092

26-Apr-2015

01:39

Không áp dụng

Windows.ui.biofeedback.dll

10.0.10240.16386

283,648

11-Jul-2015

01:02

x86

Windows.ui.biofeedback.pri

Không áp dụng

2.848

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Windows.ui.cred.dll

10.0.10240.16391

754,688

16-Jul-2015

03:47

x86

Windows.ui.cred.pri

Không áp dụng

16,296

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Windows.ui.logon.dll

10.0.10240.16412

1,820,160

30-Jul-2015

03:06

x86

Windows.ui.logon.pri

Không áp dụng

2,149,392

30-Jul-2015

02:49

Không áp dụng

Ads.backgroundstyles_8_1_rp-66431a3a.xaml

Không áp dụng

1,551

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Ads.extension_8_1_rtm-aa99aadc.xaml

Không áp dụng

1,518

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Ads.medium_landscape_8_1_rtm-85bb765b.xaml

Không áp dụng

4,812

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Ads.medium_portrait_8_1_rtm-615398bc.xaml

Không áp dụng

4,383

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Ads.merchantrating_8_1_rp-ea838a30.xaml

Không áp dụng

1.481 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Ads.serpadslayout_8_1_rtm-85f7eb4b.xaml

Không áp dụng

7,555

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Ads.serpsmalladslayout_8_1_rtm-663dc2a5.xaml

Không áp dụng

7,618

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Ads.small_generic_8_1_rp-d5a06819.xaml

Không áp dụng

2.102

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Buttonstyle_transparent.xaml

Không áp dụng

958

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Entity.dominantimage_8_1_rp-08fe6658.xaml

Không áp dụng

11,447

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Entitycontainer.herogeneric_8_1_rtm-32f2d081.xaml

Không áp dụng

53,419

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Entitycontainer.herotitle_8_1_rp-f603603e.xaml

Không áp dụng

6,684

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.contrast-black.png

Không áp dụng

357

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

357

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-140.png

Không áp dụng

483

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-180.png

Không áp dụng

631

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-80.png

Không áp dụng

307

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.contrast-white.png

Không áp dụng

3,003

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

3,003

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-140.png

Không áp dụng

3,147

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-180.png

Không áp dụng

3.313 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-80.png

Không áp dụng

2,987

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.png

Không áp dụng

357

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

357

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.scale-140.png

Không áp dụng

483

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.scale-180.png

Không áp dụng

631

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Logo.scale-80.png

Không áp dụng

307

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Maps.home_landscape_8_1_rp-7f8d5bbc.xaml

Không áp dụng

2,296

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Maps.home_portrait_8_1_rp-842541a0.xaml

Không áp dụng

2.431

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Maps.home_snap_8_1_rp-1fe61be5.xaml

Không áp dụng

2.454

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Modernapplications.appcontentitem_8_1_rp-e6dff609.xaml

Không áp dụng

2.016 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Modernapplications.appcontent_landscape_8_1_rp-adaa73c5.xaml

Không áp dụng

1,756

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Modernapplications.appcontent_portrait_8_1_rp-39092f1a.xaml

Không áp dụng

2.200

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Modernapplications.appcontent_snap_8_1_rtm-fdaca186.xaml

Không áp dụng

2.039

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Modernapplications.appstoreitem_8_1_rp-6a626025.xaml

Không áp dụng

2,620

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Modernapplications.appstoremultilayout_landscape_8_1_rp-b260f3f4.xaml

Không áp dụng

1,755

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Modernapplications.appstoremultilayout_portrait_8_1_rp-2c87d0f2.xaml

Không áp dụng

2.274 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Modernapplications.appstoremultilayout_snap_8_1_rtm-9683ac3f.xaml

Không áp dụng

2,233

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Modernapplications.appstoresinglelayout_landscape_8_1_rp-c4795bba.xaml

Không áp dụng

3,564

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Modernapplications.appstoresinglelayout_portrait_8_1_rp-9b6fd169.xaml

Không áp dụng

3,705

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Modernapplications.appstoresinglelayout_snap_8_1_rp-c719d94d.xaml

Không áp dụng

3,918

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.entryanswer_8_1_rtm-c72c796b.xaml

Không áp dụng

4,176

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.entryanswer_landscape_8_1_rp-0f063311.xaml

Không áp dụng

3159

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.entryanswer_portrait_8_1_rp-7063befe.xaml

Không áp dụng

3,140

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.entryanswer_snap_8_1_rp-8843ec44.xaml

Không áp dụng

3,126

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.imageanswer_landscape_8_1_rp-f906ac1a.xaml

Không áp dụng

1.454 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.imageanswer_portrait_8_1_rp-8b545332.xaml

Không áp dụng

1.495

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.imageanswer_snap_8_1_rp-d9482575.xaml

Không áp dụng

1.495

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.imagedetails.xaml

Không áp dụng

12,037

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.imagegridrelatedsearch.fallback.xaml

Không áp dụng

7,062

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.imagegridrelatedsearch_8_1_rtm-1baccaa0.xaml

Không áp dụng

7,293

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.imagegridresult.fallback.xaml

Không áp dụng

527

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.imagegridresult_8_1_rtm-50d8f54c.xaml

Không áp dụng

599

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.imageheroanswer_8_1_rp-7c124627.xaml

Không áp dụng

13,004

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.videoanswer_landscape_8_1_rp-7cbbf7e7.xaml

Không áp dụng

5,862

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.videoanswer_portrait_8_1_rp-c357b679

Không áp dụng

6,399

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.videoanswer_snap_8_1_rtm-855ddcf4.xaml

Không áp dụng

5.120

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.videogridrelatedsearch.fallback.xaml

Không áp dụng

6,205

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.videogridrelatedsearch_8_1_rtm-ec657138.xaml

Không áp dụng

6,430

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.videogridresult.fallback.xaml

Không áp dụng

12,767

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.videogridresult_8_1_rtm-1cc6a74e.xaml

Không áp dụng

12.349 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Multimedia.videoheroembeddedanswer_2x2_8_1_rtm-af40e4f5.xaml

Không áp dụng

6,085

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

News.hero_2x2_8_1_rp-004e0293.xaml

Không áp dụng

12,310

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

News.hero_4x2_8_1_rp-94410bf1.xaml

Không áp dụng

13,908

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

News.home_8_1_rp-f7a1fb30.xaml

Không áp dụng

4,775

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

News.home_landscape_8_1_rp-9db0a5cc.xaml

Không áp dụng

8,748

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

News.home_portrait_8_1_rp-d59aef9d.xaml

Không áp dụng

4,215

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

News.home_snap_8_1_rp-20481197.xaml

Không áp dụng

4.321 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Phonebook.home_landscape_8_1_rp-cf640f21.xaml

Không áp dụng

5,162

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Phonebook.home_portrait_8_1_rp-ea3918d7.xaml

Không áp dụng

5,625

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Phonebook.home_snap_8_1_rp-40f14165.xaml

Không áp dụng

2,464

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Querysuggestion.home_8_1_rtm-f86e66c6.xaml

Không áp dụng

4,068

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Querysuggestion.home_landscape_8_1_rp-287ac967.xaml

Không áp dụng

3.547 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Querysuggestion.home_portrait_8_1_rp-025f5d67.xaml

Không áp dụng

3,625

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Querysuggestion.home_snap_8_1_rtm-e9d6cc58.xaml

Không áp dụng

3,666

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Search.lnk

Không áp dụng

1,588

10-Jul-2015

02:32

Không áp dụng

Shared.accentcolorstyles_8_1_rp-1b817d48.xaml

Không áp dụng

6,277

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.actionslist_8_1_rtm-b69cb157.xaml

Không áp dụng

6,346

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.appbutton_8_1_rp-591615d7.xaml

Không áp dụng

7,249

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.attributionlist_8_1_rp-374c6d53.xaml

Không áp dụng

3,124

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.branding_8_1_rp-d49ce559.xaml

Không áp dụng

3,763

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.branding_cn_8_1_rp-5e6d9be2.xaml

Không áp dụng

10,812

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.buttonstyles_8_1_rp-ebffd57e.xaml

Không áp dụng

13,087

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.gridviewstyles_8_1_rtm-f43d2263.xaml

Không áp dụng

21,339

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.herostyles_8_1_rtm-64087e61.xaml

Không áp dụng

9,362

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.imageset_2x2_8_1_rtm-a968dcb4.xaml

Không áp dụng

4,810

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.imageset_4x2_8_1_rtm-dd60f649.xaml

Không áp dụng

5.089

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.imagestyles_8_1_rtm-42033d51.xaml

Không áp dụng

461

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.infocard_1x2_8_1_rtm-cd709399.xaml

Không áp dụng

2,292

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.infocard_2x2_8_1_rtm-38aafc59.xaml

Không áp dụng

2,292

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.itemtable_2x2_8_1_rp-932487be.xaml

Không áp dụng

1,489

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.layoutdw_landscape_8_1_rp-a27f4cf1.xaml

Không áp dụng

3,855

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.layoutdw_portrait_8_1_rp-e25dbf88.xaml

Không áp dụng

4,396

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.layoutdw_snap_8_1_rp-ee0942f7.xaml

Không áp dụng

4.072 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.layoutd_landscape_8_1_rp-e40e6e03.xaml

Không áp dụng

4,783

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.layoutd_portrait_8_1_rp-6b54d1ab.xaml

Không áp dụng

5,033

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.layoutd_snap_8_1_rp-3297c772.xaml

Không áp dụng

4,817

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.nullableimageplaceholder_8_1_rp-0bb3a96d.xaml

Không áp dụng

3,158

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.rating_8_1_rp-63a24866.xaml

Không áp dụng

2,845

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.reviewsmultisource_2x2_8_1_rtm-a92bc0c1.xaml

Không áp dụng

4,553

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.reviewssinglesource_2x2_8_1_rtm-2a1d4569.xaml

Không áp dụng

6,275

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.serpdefaultlayout_8_1_rtm-2def0350.xaml

Không áp dụng

4.099 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.serpdefaultlistlayout_8_1_rtm-d49811ee.xaml

Không áp dụng

4.300

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.serpgridviewstyles_8_1_rtm-bf05e9bc.xaml

Không áp dụng

11,832

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.serpnoselectionlayout_8_1_rtm-078b9c26.xaml

Không áp dụng

5,973

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.songslist_8_1_rtm-027dfb07.xaml

Không áp dụng

4,620

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Shared.textstyles_8_1_rp-224b0139.xaml

Không áp dụng

12.484 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Travel.weather_1x2_8_1_rp-8b39db5d.xaml

Không áp dụng

4,186

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.algo_generic_8_1_rp-63ae5c11.xaml

Không áp dụng

2,335

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.appifiedalgo_home_8_1_rtm-ff1ec984.xaml

Không áp dụng

10.850 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.appifiedalgo_landscape_8_1_rp-634d747c.xaml

Không áp dụng

7200

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.appifiedalgo_portrait_8_1_rp-c6c89df0.xaml

Không áp dụng

8,914

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.basicalgo_portrait_8_1_rp-22ab2993.xaml

Không áp dụng

2.209

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.dcardalgo_home_8_1_rtm-ef6b7330.xaml

Không áp dụng

4,106

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.dcardalgo_landscape_8_1_rp-059c4005.xaml

Không áp dụng

4,589

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.dcardalgo_portrait_8_1_rp-a40178a5.xaml

Không áp dụng

4,589

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.deeplinkitem_8_1_rp-dfcf46fe.xaml

Không áp dụng

1.085 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.deeplinkslist_8_1_rp-515c5925.xaml

Không áp dụng

3,653

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.factslist_8_1_rp-fe15cd6d.xaml

Không áp dụng

2.515

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.fallback.xaml

Không áp dụng

16,761

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.fallback_halfsize.xaml

Không áp dụng

9,230

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.metadata_8_1_rp-4af027d6.xaml

Không áp dụng

1.810

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.otherpagealgo_home_8_1_rtm-f5858a8b.xaml

Không áp dụng

4,152

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.previewwithoverlay_8_1_rp-40f8177a.xaml

Không áp dụng

1.539 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.richalgo_home_8_1_rtm-b58c3737.xaml

Không áp dụng

4,123

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.richalgo_landscape_8_1_rp-552e0971.xaml

Không áp dụng

2,352

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Web.richalgo_portrait_8_1_rp-c1a16ee1.xaml

Không áp dụng

3,011

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Windows.shell.search.urihandler.dll

10.0.10240.16384

40.960

10-Jul-2015

03:30

x86

Windows.ui.search.dll

10.0.10240.16386

4,398,080

11-Jul-2015

00:51

x86

Windows.ui.search.pri

Không áp dụng

585,632

10-Jul-2015

03:16

Không áp dụng

Windowssearchcharm.local_action_contacthero.xaml

Không áp dụng

440

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Windowssearchcharm.local_contacthero.xaml

Không áp dụng

62,167

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Defaultlayouts.xml

Không áp dụng

46,949

10-Jul-2015

00:57

Không áp dụng

Tabletmode.scale-100.png

Không áp dụng

471

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Tabletmode.scale-125.png

Không áp dụng

556

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Tabletmode.scale-150.png

Không áp dụng

657

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Tabletmode.scale-200.png

Không áp dụng

863

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Tabletmode.scale-400.png

Không áp dụng

1.898 người

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Windows.ui.shell.dll

10.0.10240.16397

990,720

22-Jul-2015

03:08

x86

Windows.ui.shell.pri

Không áp dụng

10.888 người

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Uiautomationcore.dll

7.2.10240.16397

1,112,064

22-Jul-2015

03:04

x86

Uiautomationcoreres.dll

7.2.10240.16384

36,352

10-Jul-2015

03:26

x86

Uiribbon.dll

10.0.10240.16393

3,443,200

18-Jul-2015

07:29

x86

Uiribbonres.dll

10.0.10240.16393

584,704

18-Jul-2015

07:28

x86

Usoapi.dll

10.0.10240.16384

58,368

10-Jul-2015

03:36

x86

Guest.bmp

Không áp dụng

602,168

28-Jul-2015

23:55

Không áp dụng

Guest.png

Không áp dụng

5.400

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

User-192.png

Không áp dụng

2,407

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

User-32.png

Không áp dụng

415

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

User-40.png

Không áp dụng

433

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

User-48.png

Không áp dụng

501

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

User.bmp

Không áp dụng

602,168

28-Jul-2015

23:55

Không áp dụng

User.png

Không áp dụng

5.400

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Uxinit.dll

10.0.10240.16384

56,832

10-Jul-2015

03:29

x86

Uxtheme.dll

10.0.10240.16397

476,672

22-Jul-2015

03:14

x86

Vestoreeventhandlers.dll

10.0.10240.16391

107,520

16-Jul-2015

03:38

x86

Notificationobjfactory.dll

10.0.10240.16384

268,288

10-Jul-2015

03:39

x86

Tileobjserver.dll

10.0.10240.16412

388,096

30-Jul-2015

03:13

x86

Vedatalayerhelpers.dll

10.0.10240.16412

81,920

30-Jul-2015

03:13

x86

Veeventdispatcher.dll

10.0.10240.16412

217,088

30-Jul-2015

03:13

x86

Sidubm.table

Không áp dụng

52,896

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Tokens_voiceactivation_zh-cn.xml

Không áp dụng

1,428

23-Jun-2015

08:06

Không áp dụng

Voiceactivation_zh-cn.dat

Không áp dụng

85,616

30-Jul-2015

01:14

Không áp dụng

Installagent.exe

10.0.10240.16412

135,680

30-Jul-2015

03:21

x86

Storeagent.dll

10.0.10240.16412

371,200

30-Jul-2015

03:22

x86

Wmpmde.dll

12.0.10240.16412

1,341,920

30-Jul-2015

04:26

x86

Wuuhext.dll

10.0.10240.16389

296,448

14-Jul-2015

01:30

x86

Wuapi.dll

10.0.10240.16397

677,888

22-Jul-2015

03:13

x86

Wuapihost.exe

10.0.10240.16384

9,728

10-Jul-2015

03:47

x86

Wups.dll

10.0.10240.16384

22,528

10-Jul-2015

03:36

x86

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

37,386

11-Jul-2015

03:09

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

36,350

11-Jul-2015

03:10

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,645

11-Jul-2015

03:10

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

64,850

11-Jul-2015

03:11

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,457

11-Jul-2015

02:45

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,851

11-Jul-2015

03:11

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

37,840

11-Jul-2015

03:09

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

41,606

11-Jul-2015

03:09

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

40,494

11-Jul-2015

03:06

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

39,030

11-Jul-2015

03:05

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

43,913

11-Jul-2015

03:05

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,707

11-Jul-2015

03:12

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35.254

11-Jul-2015

03:09

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

36,984

11-Jul-2015

03:09

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

40,053

11-Jul-2015

03:13

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

39,081

11-Jul-2015

03:11

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

39.000

11-Jul-2015

03:11

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

60,561

11-Jul-2015

03:11

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35,612

11-Jul-2015

03:13

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

37,988

11-Jul-2015

03:09

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30,251

11-Jul-2015

03:11

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30,559

11-Jul-2015

03:10

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30,559

11-Jul-2015

03:10

Không áp dụng

Wuauclt.exe

10.0.10240.16384

23,776

10-Jul-2015

05:14

x86

Wuaueng.dll

10.0.10240.16397

1,829,376

22-Jul-2015

03:14

x86

Wups2.dll

10.0.10240.16384

17,920

10-Jul-2015

03:36

x86

Wcmcsp.dll

10.0.10240.16412

162,816

30-Jul-2015

03:08

x86

Wcmsvc.dll

10.0.10240.16412

484,864

30-Jul-2015

03:08

x86

Wwahost.exe

10.0.10240.16392

700,256

17-Jul-2015

02:48

x86

@wifinotificationicon.png

Không áp dụng

15,106

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Wificonnapi.dll

10.0.10240.16384

101,376

10-Jul-2015

03:46

x86

Wifinetworkmanager.dll

10.0.10240.16394

995,840

19-Jul-2015

02:50

x86

Wifitask.exe

10.0.10240.16384

290,304

10-Jul-2015

03:34

x86

Wimbootcompress.ini

Không áp dụng

2.269 người

27-Mar-2015

21:45

Không áp dụng

Wimgapi.dll

10.0.10240.16401

584,544

24-Jul-2015

03:12

x86

Wimmount.sys

10.0.10240.16384

29,536

10-Jul-2015

05:17

x86

Wimserv.exe

10.0.10240.16401

442,720

24-Jul-2015

03:11

x86

Win32k.sys

10.0.10240.16384

89,088

10-Jul-2015

03:26

x86

Win32kbase.sys

10.0.10240.16397

1,134,080

22-Jul-2015

03:04

x86

Win32kfull.sys

10.0.10240.16397

2,987,520

22-Jul-2015

03:04

x86

Windows.ui.immersive.dll

10.0.10240.16397

1,611,264

22-Jul-2015

03:13

x86

Windows.ui.dll

10.0.10240.16384

465,408

10-Jul-2015

03:27

x86

Wininit.exe

10.0.10240.16393

191,144

18-Jul-2015

08:29

x86

Wmsgapi.dll

10.0.10240.16384

13,312

10-Jul-2015

03:29

x86

Winlogon.exe

10.0.10240.16405

489,984

26-Jul-2015

03:29

x86

Winmde.dll

12.0.10240.16412

1,356,368

30-Jul-2015

04:25

x86

Reagent.dll

10.0.10240.16401

845,664

24-Jul-2015

03:11

x86

Reagent.xml

Không áp dụng

781

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Reinfo.dll

10.0.10240.16401

162,304

24-Jul-2015

02:24

x86

Bootrec.exe

10.0.10240.16401

281,088

24-Jul-2015

02:22

x86

Recenv.exe

10.0.10240.16401

591,712

24-Jul-2015

03:27

x86

Startrep.exe

10.0.10240.16401

652,800

24-Jul-2015

02:22

x86

Winrecfg.exe

10.0.10240.16401

432,640

24-Jul-2015

02:24

x86

Wintrust.dll

10.0.10240.16385

265,480

10-Jul-2015

15:47

x86

Wwanprotdim.dll

8.1.10240.16384

66,560

10-Jul-2015

03:33

x86

Wwansvc.dll

8.1.10240.16394

923,648

19-Jul-2015

02:48

x86

Wwan_profile_v1.xsd

Không áp dụng

6,201

27-Mar-2015

21:40

Không áp dụng

Wwan_profile_v2.xsd

Không áp dụng

727

27-Mar-2015

21:40

Không áp dụng

Wwan_profile_v3.xsd

Không áp dụng

1,184

27-Mar-2015

21:40

Không áp dụng

Wwan_profile_v4.xsd

Không áp dụng

14,850

21-Apr-2015

09:07

Không áp dụng

Appxblockmap.xml

Không áp dụng

320

18-Jul-2015

09:08

Không áp dụng

Appxmanifest.xml

Không áp dụng

3,593

18-Jul-2015

07:07

Không áp dụng

Appxsignature.p7x

Không áp dụng

8,688

18-Jul-2015

09:08

Không áp dụng

Gamepanel.exe

10.0.10240.16389

420,352

14-Jul-2015

01:31

x86

Configci.psd1

Không áp dụng

574

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Microsoft.configci.commands.dll

10.0.10011.16384

95,232

10-Jul-2015

12:40

x86

Winhttp.dll

10.0.10240.16391

667,136

16-Jul-2015

03:32

x86

Miradisp.dll

10.0.10240.16384

54,784

10-Jul-2015

03:27

x86

Miradispkmd.sys

10.0.10240.16384

19.456

10-Jul-2015

03:27

x86

Msmiradisp.dll

10.0.10240.16394

237,104

19-Jul-2015

03:29

x86

Voiceactivationmanager.dll

10.0.10240.16412

34,816

30-Jul-2015

03:06

x86

Wmssvc.exe

10.0.10240.16393

707,584

18-Jul-2015

07:40

x86

Rtwlane_13.sys

2013.12.1117.2014

3,215,360

24-Jun-2015

00:02

x86

Wmbclass.sys

10.0.10240.16392

247,808

17-Jul-2015

01:55

x86

Firewallapi.dll

10.0.10240.16384

365,056

10-Jul-2015

03:34

x86

Fwbase.dll

10.0.10240.16384

163,328

10-Jul-2015

03:36

x86

Fwpolicyiomgr.dll

10.0.10240.16412

163,328

30-Jul-2015

03:07

x86

Icfupgd.dll

10.0.10240.16384

99,168

10-Jul-2015

05:07

x86

Mpssvc.dll

10.0.10240.16384

661,504

10-Jul-2015

03:34

x86

Wfapigp.dll

10.0.10240.16384

19.456

10-Jul-2015

03:33

x86

Pci.sys

10.0.10240.16390

257,888

15-Jul-2015

03:19

x86

Sensorshid.dll

10.0.10240.16412

104,448

30-Jul-2015

02:57

x86

Ucmucsi.sys

10.0.10240.16389

32,768

14-Jul-2015

01:44

x86

Usbhub3.sys

10.0.10240.16401

415,072

24-Jul-2015

03:29

x86

Usbd.sys

10.0.10240.16384

24,416

10-Jul-2015

05:16

x86

Usbehci.sys

10.0.10240.16384

75,104

10-Jul-2015

05:18

x86

Usbhub.sys

10.0.10240.16401

369,504

24-Jul-2015

03:29

x86

Usbohci.sys

10.0.10240.16384

22,016

10-Jul-2015

03:32

x86

Usbport.sys

10.0.10240.16384

383,328

10-Jul-2015

05:19

x86

Usbuhci.sys

10.0.10240.16384

25,088

10-Jul-2015

03:32

x86

Usbser.sys

10.0.10240.16401

48,128

24-Jul-2015

02:31

x86

Appcontracts.dll

10.0.10240.16387

441,344

11-Jul-2015

23:46

x86

Speech-synthesis.xsd

Không áp dụng

3,866

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Synthesis-core.xsd

Không áp dụng

16,968

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Windows.media.speech.dll

10.0.10240.16392

1,161,728

17-Jul-2015

02:00

x86

Windows.media.speech.uxres.dll

10.0.10240.16384

569,344

10-Jul-2015

03:36

x86

Xml.xsd

Không áp dụng

10.205 người

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Gsrvctr.h

Không áp dụng

2,590

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Gsrvctr.ini

Không áp dụng

30,628

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Gthrctr.h

Không áp dụng

3,100

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Gthrctr.ini

Không áp dụng

31,698

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Idxcntrs.h

Không áp dụng

4,702

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Idxcntrs.ini

Không áp dụng

20,698

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Msscntrs.dll

7.0.10240.16384

32,768

10-Jul-2015

03:25

x86

Msshooks.dll

7.0.10240.16384

10,752

10-Jul-2015

03:26

x86

Mssitlb.dll

7.0.10240.16384

96,256

10-Jul-2015

03:26

x86

Mssph.dll

7.0.10240.16384

117,760

10-Jul-2015

03:27