Bản Cập Nhật tích lũy dành cho Windows Server 2016: 26 tháng 9 năm 2016

Tóm tắt

Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến và sửa chữa để nâng cao tính năng của Windows Server 2016.

Các vấn đề trong bản cập nhật này

Vấn đề

Cài đặt bản cập nhật này (KB3192366) không thành công nếu tính năng đã được cài đặt trên máy tính của bạn.

Giải pháp

Phương pháp 1: lệnh

Trước khi cài đặt KB3192366, chạy lệnh sau tại dấu nhắc lệnh nâng cao:

mofcomp %windir%\System32\wbem\en-us\RAMgmtPsProvider_Uninstall.mfl Lưu ý:

 • Đường dẫn phải được thay đổi dựa trên ngôn ngữ được cài đặt. Chạy lệnh mofcomp cho mỗi gói ngôn ngữ được cài đặt trong đường dẫn sau:

  %windir%\System32\wbem\<Language locale>\RAMgmtPsProvider_Uninstall.mfl Ví dụ: chạy lệnh sau:

  mofcomp %windir%\System32\wbem\en-us\RAMgmtPsProvider_Uninstall.mfl
  mofcomp %windir%\System32\wbem\fr-fr\RAMgmtPsProvider_Uninstall.mfl

 • Nếu bạn không có tệp %windir%\System32\wbem\en-us\RAMgmtPsProvider_Uninstall.mfl, bạn sẽ không có vấn đề ảnh hưởng đến cài đặt hoặc loại bỏ KB3192366.

Phương pháp 2: Offline cài đặt

 1. Mở một cửa sổ dấu nhắc lệnh nâng cao.

 2. Cài đặt hình ảnh install.wim. Ví dụ:

  Dism /Mount-Image /ImageFile:C:\test\images\install.wim /index:1 /MountDir:C:\test\offline

 3. Tải xuống đĩa cục bộ, và Cập Nhật hình ảnh Windows bằng cách sử dụng KB3176936. Ví dụ:

  Dism /Add-Package /Image:C:\test\offline /PackagePath:C:\MSU\Windows10.0-KB3176936-x64.msu

 4. Vô hiệu hoá tính năng PowerShell truy cập từ xa bằng cách chạy lệnh sau:

  Dism /Image:C:\test\offline /Disable-Feature /FeatureName:RemoteAccessPowerShell

 5. Vô hiệu hoá tính năng công cụ quản lý truy cập từ xa bằng cách chạy lệnh sau:

  Dism /Image:C:\test\offline /Disable-Feature /FeatureName:RemoteAccessMgmtTools

 6. Tải xuống KB3192366 đĩa cục bộ, và Cập Nhật hình ảnh Windows bằng cách sử dụng KB3192366. Ví dụ:

  Dism /Add-Package /Image:C:\test\offline /PackagePath:C:\MSU\Windows10.0-KB3192366-x64.msu

 7. Kích hoạt công cụ quản lý truy cập từ xa bằng cách chạy lệnh sau:

  Dism /Image:C:\test\offline /Enable-Feature /FeatureName:RemoteAccessMgmtTools

 8. Kích hoạt tính năng PowerShell truy cập từ xa bằng cách chạy lệnh sau:

  Dism /Image:C:\test\offline /Enable-Feature /FeatureName:RemoteAccessPowerShell

 9. Bật lại tất cả các vai trò phụ thuộc khác. Ví dụ: trong phiên bản Windows Server Essentials, tính năng gói WSS sản phẩm bị vô hiệu hoá khi tính năng RemoteAccessPowerShell hoặc RemoteAcessMgmtTools bị vô hiệu hoá. Do đó, bạn phải kích hoạt gói WSS sản phẩm sau khi bạn kích hoạt RemoteAccessPowerShell và RemoteAcessMgmtTools ở bước 7 và 8. Để thực hiện việc này, hãy chạy lệnh sau (ví dụ):

  Dism /Image:C:\test\offline /Enable-Feature /FeatureName:WSS-Product-Package

 10. Tháo hình install.wim. Ví dụ:

  Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\test\offline /commit

Cách nhận bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web .

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản Cập Nhật tích luỹ này, tải xuống .

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×