Mục lục
×

Ngày Phát hành:
09/11/2021

Phiên bản:
.NET Framework bản 3.5, 4.7.2 và 4.8

Quan trọng

Bản cập nhật này được bao gồm trong Bản cập nhật Tích lũy ngày 9 tháng 11 năm 2021. Các phần của bản cập nhật này trước đây được phát hành trong Bản cập nhật Tích lũy vào ngày 19 tháng 10 năm 2021.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả Cập nhật Tích lũy cho 3.5, 4.7.2 và 4.8 cho Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server, phiên bản 2019.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau đây có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5006368 Mô tả Bản cập nhật Tích lũy cho .NET Framework 3.5 và 4.7.2 cho Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server, phiên bản 2019 (KB5006368)

  • 5006366 Mô tả Cập nhật Tích lũy cho .NET Framework 3.5 và 4.8 cho Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server, phiên bản 2019 (KB5006366)

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Cập nhật và Microsoft Update

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy đi tới Cài đặt > Cập nhật & Security >>Windows Update, sau đó chọn Kiểm tra cập nhật.

Windows Cập nhật dành cho Doanh nghiệp

Để biết các bản cập nhật này có sẵn dùng cho Windows Update for Business hay không, vui lòng xem các liên kết của bài viết trong mục Thông tin Bổ sung của bài viết này. Để biết thêm thông tin Windows Update for Business, hãy đi đến website Windows Nhật dành cho Doanh nghiệp.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Dịch vụ Cập nhật Máy chủ (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình cho Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sảnphẩm :Windows 10, phiên bản 1809 Windows Server, phiên bản 2019

Phân loại: Cập nhật

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×