Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft đã phát hành một bản cập nhật tích lũy Skype for Business Server 2015, Máy chủ Cấu phần Web. Số phiên bản của bản cập nhật này là 6.0.9319.591.

Các sự cố bản sửa lỗi cập nhật tích lũy

Bản cập nhật tích lũy này khắc phục được sự cố sau:

Lỗ hổng tồn tại khi Skype for Business Server xử lý xác thực mã thông báo OAuth không chính xác

Bản cập nhật tích lũy cũng khắc phục các sự cố đã được mô tả trước đó trong các bài viết sau trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

Phiên bản chung của bản cập nhật tích lũy này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản cập nhật tích lũy. Ngày và giờ cho các tệp này được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC) trong bảng sau đây. Khi bạn xem thông tin tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm ra sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab Múi giờ trong mục Ngày và Giờ trong Panel Điều khiển.

Sau khi cài đặt bản cập nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau đây:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

File_autodiscover_ext_xframe_script

Không áp dụng

4,466

27/10/2018

00:45

Không áp dụng

File_autodiscover_int_xframe_script

Không áp dụng

4,466

27/10/2018

00:45

Không áp dụng

File_autodiscover_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

6.0.9319.281

333,600

31/03/2017

18:12

x86

File_bigfin_lscpapp_xap

Không áp dụng

1,385,762

08/04/2019

02:30

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

Không áp dụng

75,573

08/04/2019

02:29

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

Không áp dụng

116,958

08/04/2019

02:17

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

Không áp dụng

75,212

08/04/2019

02:29

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

Không áp dụng

76,336

08/04/2019

02:21

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

Không áp dụng

74,576

08/04/2019

02:30

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

Không áp dụng

74,711

08/04/2019

02:24

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

Không áp dụng

72,820

08/04/2019

02:31

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

Không áp dụng

75,343

08/04/2019

02:32

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

Không áp dụng

80,734

08/04/2019

02:30

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

Không áp dụng

72,077

08/04/2019

02:30

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

Không áp dụng

72,335

08/04/2019

02:17

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

6.0.9319.0

56,712

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

6.0.9319.0

56,696

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

6.0.9319.0

57,224

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

6.0.9319.0

56,184

01/07/2020

16:25

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

6.0.9319.0

57,720

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

6.0.9319.0

56,184

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

6.0.9319.0

56,184

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

6.0.9319.0

58,760

01/07/2020

16:25

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

6.0.9319.0

55,672

01/07/2020

16:26

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

6.0.9319.0

55,672

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_plugin_dll

6.0.9319.548

334,384

08/04/2019

02:15

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

6.0.9319.548

583,728

08/04/2019

02:13

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_ui_app_dll

6.0.9319.548

259,632

08/04/2019

02:10

x86

File_certprov_ext_bin_certprov.dll

6.0.9319.281

166,664

31/03/2017

18:14

x86

File_certprov_int_bin_certprov.dll

6.0.9319.281

166,664

31/03/2017

18:14

x86

File_ext_datacollabrecording_aspx

Không áp dụng

6,189

29/10/2018

04:07

Không áp dụng

File_ext_datacollabweb_ac_res_js_localize.js

Không áp dụng

1,116

27/10/2018

00:45

Không áp dụng

File_ext_datacollabweb_handler_bin.dll

6.0.9319.102

263,984

28/10/2015

11:40

x86

File_ext_datacollab_aspx

Không áp dụng

10,848

19/06/2018

02:50

Không áp dụng

File_ext_datacollab_bin_psomframe

6.0.9319.281

251,624

31/03/2017

18:13

Không áp dụng

File_ext_datacollab_bin_psomres

6.0.9319.102

268,512

28/10/2015

11:40

Không áp dụng

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

Không áp dụng

286,357

28/10/2015

10:23

Không áp dụng

File_ext_datacollab_images_sprite1

Không áp dụng

286,357

28/10/2015

10:23

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

Không áp dụng

878,500

21/07/2019

02:24

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

Không áp dụng

1,191,819

28/10/2015

10:15

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_datacollabrecording

Không áp dụng

17,848

28/10/2015

10:21

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Không áp dụng

1,435,646

31/03/2017

17:01

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Không áp dụng

2,407,816

28/10/2015

10:22

Không áp dụng

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

Không áp dụng

63,328

28/10/2015

10:22

Không áp dụng

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

Không áp dụng

62,729

28/10/2015

10:22

Không áp dụng

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Không áp dụng

136,354

28/10/2015

10:23

Không áp dụng

File_ext_datacollab_styles_sprite1

Không áp dụng

187,676

28/10/2015

10:23

Không áp dụng

File_ext_default.aspx

Không áp dụng

59,437

19/06/2018

02:58

Không áp dụng

File_ext_dialinform.js

Không áp dụng

96,915

18/05/2016

04:45

Không áp dụng

File_ext_gac_microsoft.rtc.server.telemetrylib.dll

6.0.9319.102

445,208

28/10/2015

11:38

x86

File_ext_launch.js

Không áp dụng

64,696

19/06/2018

02:47

Không áp dụng

File_ext_lwaonlinedf.aspx

Không áp dụng

5,562

28/10/2015

09:49

Không áp dụng

File_ext_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll

6.0.9319.548

2,332,208

08/04/2019

02:07

x86

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

6.0.9319.510

1,067,792

10/11/2017

18:28

x86

File_ext_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll

6.0.9319.580

532,344

18/04/2020

09:07

x86

File_ext_myutilities.js

Không áp dụng

12,858

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_ext_newtonsoft.json.dll

6.0.1.17001

491,008

05/03/2020

15:06

x86

File_ext_reachclient.css

Không áp dụng

13,675

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

Không áp dụng

13,675

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

Không áp dụng

12,858

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ar_sa

6.0.9319.516

35,152

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_az_latn_az

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_be_by

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_bg_bg

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ca_es

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_cs_cz

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_da_dk

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_de_de

6.0.9319.516

34,128

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_el_gr

6.0.9319.516

39,760

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_en_us

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:11

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_es_es

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_et_ee

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_eu_es

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_fa_ir

6.0.9319.516

36,688

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_fil_ph

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_fi_fi

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_fr_fr

6.0.9319.516

34,128

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_gl_es

6.0.9319.516

32,584

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_he_il

6.0.9319.516

34,120

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_hi_in

6.0.9319.516

42,832

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_hr_hr

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_hu_hu

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_id_id

6.0.9319.516

32,072

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_it_it

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ja_jp

6.0.9319.516

34,640

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_kk_kz

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ko_kr

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_lt_lt

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_lv_lv

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_mk_mk

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ms_my

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_nb_no

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_nl_nl

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_pl_pl

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_pt_br

6.0.9319.516

33,096

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_pt_pt

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ro_ro

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ru_ru

6.0.9319.516

37,200

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sk_sk

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sl_si

6.0.9319.516

32,584

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sq_al

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sr_latn_rs

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sv_se

6.0.9319.516

32,584

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_th_th

6.0.9319.516

43,344

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_tr_tr

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_uk_ua

6.0.9319.516

37,704

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_uz_latn_uz

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_vi_vn

6.0.9319.516

35,152

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_zh_cn

6.0.9319.516

31,056

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_zh_tw

6.0.9319.516

31,056

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.281

33,064

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.281

31,528

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_be_by

6.0.9319.281

35,120

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.281

35,120

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es

6.0.9319.281

31,528

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_de_de

6.0.9319.281

32,040

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr

6.0.9319.281

37,160

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_en_us

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_es_es

6.0.9319.281

31,528

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee

6.0.9319.281

29,992

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.281

34,600

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.281

29,992

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.281

32,040

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es

6.0.9319.281

31,024

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_he_il

6.0.9319.281

32,552

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in

6.0.9319.281

39,720

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.281

30,512

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_id_id

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_it_it

6.0.9319.281

31,528

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.281

32,552

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.281

34,600

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.281

31,528

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.281

35,112

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.281

31,024

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.281

31,024

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.281

35,112

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.281

30,512

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.281

34,600

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_th_th

6.0.9319.281

40,232

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.281

35,112

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.281

33,064

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.281

29,480

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.281

28,968

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_ext_uploadformmac_html

Không áp dụng

4,558

19/06/2018

02:47

Không áp dụng

File_ext_uploadform_html

Không áp dụng

4,841

19/06/2018

02:47

Không áp dụng

File_ext_utilities.js

Không áp dụng

12,858

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_ext_web.config

Không áp dụng

3,077

22/12/2016

14:54

Không áp dụng

File_ext_webcontainerframe_html

Không áp dụng

10,235

27/10/2018

00:45

Không áp dụng

File_ext_webrelay_mediaperf.dll

6.0.8953.278

52,608

20/12/2018

13:01

x64

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31/03/2017

18:13

x86

File_ext_webscheduler_bin_dll

6.0.9319.580

313,720

18/04/2020

09:08

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.102

45,392

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

6.0.9319.102

46,416

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.102

47,440

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

6.0.9319.102

42,312

28/10/2015

11:41

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

6.0.9319.102

48,976

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

6.0.9319.102

41,800

28/10/2015

11:41

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.102

46,416

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:41

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.102

41,288

28/10/2015

11:41

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.102

42,832

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

6.0.9319.102

41,800

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

6.0.9319.102

44,368

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

6.0.9319.102

52,048

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.102

43,856

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.102

46,920

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.102

42,832

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.102

42,312

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.102

46,928

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.102

47,440

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.102

46,416

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

6.0.9319.102

51,536

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.102

46,928

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.102

43,856

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.102

40,784

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.102

40,784

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_default.aspx

Không áp dụng

15,203

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

6.0.9319.534

371,344

19/06/2018

04:28

x86

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

Không áp dụng

119,108

01/07/2020

15:04

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_scripts_jquery.js

Không áp dụng

334,172

01/07/2020

15:01

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui.js

Không áp dụng

236,775

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

Không áp dụng

12,858

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_styles_common_ltr.css

Không áp dụng

18,551

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_styles_common_rtl.css

Không áp dụng

15,178

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_styles_jqueryui.css

Không áp dụng

25,434

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_usercontrols_mainwindowcontrol.ascx

Không áp dụng

9,457

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_usercontrols_w15logincontrol.ascx

Không áp dụng

3,483

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.dll

2.19.20802.213

189,728

09/07/2018

21:48

x86

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.wf.dll

2.19.20802.213

51,008

09/07/2018

21:48

x86

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

6.0.9319.548

1,209,088

08/04/2019

02:06

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

6.0.9319.591

3,803,008

01/07/2020

16:24

x64

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.de_de

6.0.9319.0

15,736

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.es_es

6.0.9319.0

15,744

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.fr_fr

6.0.9319.0

15,736

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.it_it

6.0.9319.0

15,736

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ja_jp

6.0.9319.0

16,248

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ko_kr

6.0.9319.0

15,736

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.pt_br

6.0.9319.0

15,744

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ru_ru

6.0.9319.0

16,760

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_cn

6.0.9319.0

15,224

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_tw

6.0.9319.0

15,224

01/07/2020

16:25

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31/03/2017

18:13

x86

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.de_de

6.0.9319.0

15,736

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.es_es

6.0.9319.0

15,744

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.fr_fr

6.0.9319.0

15,736

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.it_it

6.0.9319.0

15,736

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ja_jp

6.0.9319.0

16,248

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ko_kr

6.0.9319.0

15,736

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.pt_br

6.0.9319.0

15,744

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ru_ru

6.0.9319.0

16,760

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_cn

6.0.9319.0

15,224

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_tw

6.0.9319.0

15,224

01/07/2020

16:25

Không áp dụng

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

6.0.9319.281

524,048

31/03/2017

18:13

x86

File_int_datacollabrecording_aspx

Không áp dụng

6,189

29/10/2018

04:07

Không áp dụng

File_int_datacollabweb_ac_res_js_localize.js

Không áp dụng

1,116

27/10/2018

00:45

Không áp dụng

File_int_datacollabweb_handler_bin.dll

6.0.9319.102

263,984

28/10/2015

11:40

x86

File_int_datacollab_aspx

Không áp dụng

10,848

19/06/2018

02:50

Không áp dụng

File_int_datacollab_bin_psomframe

6.0.9319.281

251,624

31/03/2017

18:13

Không áp dụng

File_int_datacollab_bin_psomres

6.0.9319.102

268,512

28/10/2015

11:40

Không áp dụng

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

Không áp dụng

286,357

28/10/2015

10:23

Không áp dụng

File_int_datacollab_images_sprite1

Không áp dụng

286,357

28/10/2015

10:23

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

Không áp dụng

878,500

21/07/2019

02:24

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

Không áp dụng

1,191,819

28/10/2015

10:15

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_datacollabrecording

Không áp dụng

17,848

28/10/2015

10:21

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Không áp dụng

1,435,646

31/03/2017

17:01

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Không áp dụng

2,407,816

28/10/2015

10:22

Không áp dụng

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

Không áp dụng

63,328

28/10/2015

10:22

Không áp dụng

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

Không áp dụng

62,729

28/10/2015

10:22

Không áp dụng

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Không áp dụng

136,354

28/10/2015

10:23

Không áp dụng

File_int_datacollab_styles_sprite1

Không áp dụng

187,676

28/10/2015

10:23

Không áp dụng

File_int_default.aspx

Không áp dụng

59,437

19/06/2018

02:58

Không áp dụng

File_int_dialinform.js

Không áp dụng

96,915

18/05/2016

04:45

Không áp dụng

File_int_gac_microsoft.rtc.server.telemetrylib.dll

6.0.9319.102

445,208

28/10/2015

11:38

x86

File_int_launch.js

Không áp dụng

64,696

19/06/2018

02:47

Không áp dụng

File_int_lwaonlinedf.aspx

Không áp dụng

5,562

28/10/2015

09:49

Không áp dụng

File_int_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll

6.0.9319.548

2,332,208

08/04/2019

02:07

x86

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

6.0.9319.510

1,067,792

10/11/2017

18:28

x86

File_int_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll

6.0.9319.580

532,344

18/04/2020

09:07

x86

File_int_myutilities.js

Không áp dụng

12,858

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_int_newtonsoft.json.dll

6.0.1.17001

491,008

05/03/2020

15:06

x86

File_int_reachclient.css

Không áp dụng

13,675

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

Không áp dụng

13,675

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

Không áp dụng

12,858

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ar_sa

6.0.9319.516

35,152

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_az_latn_az

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_be_by

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_bg_bg

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ca_es

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_cs_cz

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_da_dk

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_de_de

6.0.9319.516

34,128

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_el_gr

6.0.9319.516

39,760

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_en_us

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:11

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_es_es

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_et_ee

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_eu_es

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_fa_ir

6.0.9319.516

36,688

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_fil_ph

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_fi_fi

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_fr_fr

6.0.9319.516

34,128

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_gl_es

6.0.9319.516

32,584

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_he_il

6.0.9319.516

34,120

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_hi_in

6.0.9319.516

42,832

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_hr_hr

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_hu_hu

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_id_id

6.0.9319.516

32,072

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_it_it

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ja_jp

6.0.9319.516

34,640

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_kk_kz

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ko_kr

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_lt_lt

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_lv_lv

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_mk_mk

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ms_my

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_nb_no

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_nl_nl

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_pl_pl

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_pt_br

6.0.9319.516

33,096

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_pt_pt

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ro_ro

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ru_ru

6.0.9319.516

37,200

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sk_sk

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sl_si

6.0.9319.516

32,584

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sq_al

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sr_latn_rs

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sv_se

6.0.9319.516

32,584

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_th_th

6.0.9319.516

43,344

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_tr_tr

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_uk_ua

6.0.9319.516

37,704

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_uz_latn_uz

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_vi_vn

6.0.9319.516

35,152

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_zh_cn

6.0.9319.516

31,056

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_zh_tw

6.0.9319.516

31,056

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.281

33,064

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.281

31,528

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_be_by

6.0.9319.281

35,120

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.281

35,120

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_ca_es

6.0.9319.281

31,528

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_da_dk

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_de_de

6.0.9319.281

32,040

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_el_gr

6.0.9319.281

37,160

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_en_us

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_es_es

6.0.9319.281

31,528

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_et_ee

6.0.9319.281

29,992

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_eu_es

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.281

34,600

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.281

29,992

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.281

32,040

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_gl_es

6.0.9319.281

31,024

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_he_il

6.0.9319.281

32,552

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_hi_in

6.0.9319.281

39,720

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.281

30,512

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_id_id

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_it_it

6.0.9319.281

31,528

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.281

32,552

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.281

34,600

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.281

31,528

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.281

35,112

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_ms_my

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_nb_no

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.281

31,024

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_pt_br

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.281

31,024

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.281

35,112

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.281

30,512

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_sl_si

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_sq_al

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.281

34,600

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_sv_se

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_th_th

6.0.9319.281

40,232

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.281

30,504

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.281

35,112

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.281

31,016

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.281

33,064

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.281

29,480

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.281

28,968

31/03/2017

18:17

Không áp dụng

File_int_uploadformmac_html

Không áp dụng

4,558

19/06/2018

02:47

Không áp dụng

File_int_uploadform_html

Không áp dụng

4,841

19/06/2018

02:47

Không áp dụng

File_int_utilities.js

Không áp dụng

12,858

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_int_web.config

Không áp dụng

3,076

22/12/2016

14:54

Không áp dụng

File_int_webcontainerframe_html

Không áp dụng

10,235

27/10/2018

00:45

Không áp dụng

File_int_webrelay_mediaperf.dll

6.0.8953.278

52,608

20/12/2018

13:01

x64

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31/03/2017

18:13

x86

File_int_webscheduler_bin_dll

6.0.9319.580

313,720

18/04/2020

09:08

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.102

45,392

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

6.0.9319.102

46,416

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.102

47,440

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

6.0.9319.102

42,312

28/10/2015

11:41

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

6.0.9319.102

48,976

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

6.0.9319.102

41,800

28/10/2015

11:41

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.102

46,416

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:41

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.102

41,288

28/10/2015

11:41

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.102

42,832

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

6.0.9319.102

41,800

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

6.0.9319.102

44,368

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

6.0.9319.102

52,048

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.102

43,856

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.102

46,920

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.102

42,832

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.102

42,312

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.102

46,928

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.102

42,320

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.102

47,440

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.102

46,416

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

6.0.9319.102

41,296

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

6.0.9319.102

51,536

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.102

46,928

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.102

41,808

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.102

43,856

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.102

40,784

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.102

40,784

28/10/2015

11:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_default.aspx

Không áp dụng

15,203

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

6.0.9319.534

371,344

19/06/2018

04:28

x86

File_int_webscheduler_scripts_common.js

Không áp dụng

119,108

01/07/2020

15:04

Không áp dụng

File_int_webscheduler_scripts_jquery.js

Không áp dụng

334,172

01/07/2020

15:01

Không áp dụng

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui.js

Không áp dụng

236,775

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

Không áp dụng

12,858

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_styles_common_ltr.css

Không áp dụng

18,551

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_styles_common_rtl.css

Không áp dụng

15,178

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_styles_jqueryui.css

Không áp dụng

25,434

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_usercontrols_mainwindowcontrol.ascx

Không áp dụng

9,457

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_usercontrols_w15logincontrol.ascx

Không áp dụng

3,483

23/10/2015

02:16

Không áp dụng

File_locationinformation_int_microsoft.rtc.lis.liservice.dll

6.0.9319.510

386,280

10/11/2017

17:30

x86

File_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

6.0.9319.281

333,600

31/03/2017

18:12

x86

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

6.0.9319.102

133,368

28/10/2015

11:39

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

6.0.9319.102

133,368

28/10/2015

11:39

x86

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll

6.0.9319.534

101,000

19/06/2018

04:23

x86

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.de_de

6.0.9319.534

15,736

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.es_es

6.0.9319.534

15,736

01/07/2020

16:27

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.fr_fr

6.0.9319.534

15,736

01/07/2020

16:25

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.it_it

6.0.9319.534

15,736

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ja_jp

6.0.9319.534

15,736

01/07/2020

16:25

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ko_kr

6.0.9319.534

15,736

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.pt_br

6.0.9319.534

15,736

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ru_ru

6.0.9319.534

16,248

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.zh_cn

6.0.9319.534

15,224

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.zh_tw

6.0.9319.534

15,224

01/07/2020

16:24

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.web.dll

6.0.9319.534

127,632

19/06/2018

04:25

x86

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.de_de.resx

Không áp dụng

30,970

01/07/2020

16:21

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.es_es.resx

Không áp dụng

30,644

01/07/2020

16:21

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.fr_fr.resx

Không áp dụng

31,723

01/07/2020

16:21

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.it_it.resx

Không áp dụng

30,846

01/07/2020

16:21

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.ja_jp.resx

Không áp dụng

32,386

01/07/2020

16:21

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.ko_kr.resx

Không áp dụng

30,397

01/07/2020

16:22

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.pt_br.resx

Không áp dụng

30,678

01/07/2020

16:21

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.resx

Không áp dụng

29,343

23/10/2015

02:15

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.ru_ru.resx

Không áp dụng

35,183

01/07/2020

16:21

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.zh_cn.resx

Không áp dụng

28,825

01/07/2020

16:21

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.zh_tw.resx

Không áp dụng

28,913

01/07/2020

16:21

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.es_es.resx

Không áp dụng

6,175

01/07/2020

16:21

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.fr_fr.resx

Không áp dụng

6,165

01/07/2020

16:21

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.ko_kr.resx

Không áp dụng

6,155

01/07/2020

16:22

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.ru_ru.resx

Không áp dụng

6,201

01/07/2020

16:21

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.zh_tw.resx

Không áp dụng

6,146

01/07/2020

16:21

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_b9934444.ascx.resx

Không áp dụng

19,808

23/10/2015

02:15

Không áp dụng

File_rgs_config_web.config

Không áp dụng

2,330

21/07/2019

02:02

Không áp dụng

File_servercommon.ws.dll

6.0.9319.281

820,416

31/03/2017

18:13

x86

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31/03/2017

18:13

x86

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ar_sa

6.0.9319.516

35,152

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_az_latn_az

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_be_by

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_bg_bg

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ca_es

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_cs_cz

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_da_dk

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_de_de

6.0.9319.516

34,128

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_el_gr

6.0.9319.516

39,760

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_en_us

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:11

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_es_es_es

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_et_ee

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_eu_es

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_fa_ir

6.0.9319.516

36,688

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_fil_ph

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_fi_fi

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_fr_fr

6.0.9319.516

34,128

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_gl_es

6.0.9319.516

32,584

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_he_il

6.0.9319.516

34,120

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_hi_in

6.0.9319.516

42,832

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_hr_hr

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_hu_hu

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_id_id

6.0.9319.516

32,072

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_it_it

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ja_jp

6.0.9319.516

34,640

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_kk_kz

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ko_kr

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_lt_lt

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_lv_lv_lv

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_mk_mk

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ms_my

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_nb_no

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_nl_nl

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_pl_pl

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_pt_br

6.0.9319.516

33,096

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_pt_pt

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ro_ro

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ru_ru

6.0.9319.516

37,200

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sk_sk

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sl_si

6.0.9319.516

32,584

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sq_al

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sr_latn_rs

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sv_se

6.0.9319.516

32,584

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_th_th_th

6.0.9319.516

43,344

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_tr_tr

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_uk_ua

6.0.9319.516

37,704

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_uz_latn_uz

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_vi_vn

6.0.9319.516

35,152

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_zh_cn

6.0.9319.516

31,056

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_zh_tw

6.0.9319.516

31,056

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31/03/2017

18:13

x86

File_ucap_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.516

182,560

26/02/2018

23:17

x86

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ar_sa

6.0.9319.516

35,152

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_az_latn_az

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_be_by

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_bg_bg

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ca_es

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_cs_cz

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_da_dk

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_de_de

6.0.9319.516

34,128

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_el_gr

6.0.9319.516

39,760

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_en_us

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:11

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_es_es_es

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_et_ee

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_eu_es

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_fa_ir

6.0.9319.516

36,688

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_fil_ph

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_fi_fi

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_fr_fr

6.0.9319.516

34,128

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_gl_es

6.0.9319.516

32,584

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_he_il

6.0.9319.516

34,120

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_hi_in

6.0.9319.516

42,832

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_hr_hr

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_hu_hu

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_id_id

6.0.9319.516

32,072

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_it_it

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ja_jp

6.0.9319.516

34,640

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_kk_kz

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ko_kr

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_lt_lt

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_lv_lv_lv

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_mk_mk

6.0.9319.516

37,712

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ms_my

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_nb_no

6.0.9319.516

33,616

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_nl_nl

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_pl_pl

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_pt_br

6.0.9319.516

33,096

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_pt_pt

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ro_ro

6.0.9319.516

33,104

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ru_ru

6.0.9319.516

37,200

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sk_sk

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sl_si

6.0.9319.516

32,584

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sq_al

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sr_latn_rs

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sv_se

6.0.9319.516

32,584

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_th_th_th

6.0.9319.516

43,344

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_tr_tr

6.0.9319.516

32,080

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_uk_ua

6.0.9319.516

37,704

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_uz_latn_uz

6.0.9319.516

32,592

26/02/2018

23:18

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_vi_vn

6.0.9319.516

35,152

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_zh_cn

6.0.9319.516

31,056

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_zh_tw

6.0.9319.516

31,056

26/02/2018

23:17

Không áp dụng

File_ucap_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.516

182,560

26/02/2018

23:17

x86

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31/03/2017

18:13

x86

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31/03/2017

18:13

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

6.0.9319.580

4,284,280

18/04/2020

09:01

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.516

182,560

26/02/2018

23:17

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

6.0.9319.580

4,284,280

18/04/2020

09:01

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.516

182,560

26/02/2018

23:17

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

Không áp dụng

5,751

19/06/2018

02:55

Không áp dụng

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

Không áp dụng

5,756

19/06/2018

02:55

Không áp dụng

File_webticket_web_ext.config

Không áp dụng

11,148

31/03/2017

16:28

Không áp dụng

File_webticket_web_int.config

Không áp dụng

11,378

31/03/2017

16:28

Không áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×