Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ giờ mùa hè (DST) cho Windows Embedded Compact 2013. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt. Bản cập nhật này bao gồm 16 múi giờ mới, sửa đổi dữ liệu DST ba múi giờ và thay đổi tên cho bốn múi giờ.

Lưu ý DST thay đổi đã được bao gồm một bản cập nhật mới nhất từ KB 3162835. Ngoài ra, ngày DST không thay đổi cho Ai Cập 2016, vì nó sẽ bị hủy bỏ trong phiên bản sắp tới của Windows màn hình.

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (ngày 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Timezones.res

28,648

26-Jul-2016

05:37

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Timezones.res

27,720

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0407

Timezones.res

30,368

26-Jul-2016

05:45

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0416

Timezones.res

19,620

26-Jul-2016

05:45

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0411

Timezones.res

20,732

26-Jul-2016

05:45

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0412

Timezones.res

26,408

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\040c

Timezones.res

19,280

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0404

Timezones.res

27,732

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0410

Timezones.res

18,724

26-Jul-2016

05:45

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0804

Timezones.res

27,540

26-Jul-2016

05:45

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0419

Timezones.res

30,408

26-Jul-2016

05:45

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0c0a

Timezones.res

28,648

26-Jul-2016

05:37

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Timezones.res

27,720

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0407

Timezones.res

30,368

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0416

Timezones.res

19,620

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0411

Timezones.res

20,732

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0412

Timezones.res

26,408

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\040c

Timezones.res

19,280

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0404

Timezones.res

27,732

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0410

Timezones.res

18,724

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0804

Timezones.res

27,540

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0419

Timezones.res

30,408

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0c0a

Timezones.res

28,648

26-Jul-2016

05:36

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Timezones.res

27,720

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0407

Timezones.res

30,368

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0416

Timezones.res

19,620

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0411

Timezones.res

20,732

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0412

Timezones.res

26,408

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\040c

Timezones.res

19,280

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0404

Timezones.res

27,732

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0410

Timezones.res

18,724

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0804

Timezones.res

27,540

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0419

Timezones.res

30,408

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0c0a

Timezones.res

28,648

26-Jul-2016

05:37

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Timezones.res

27,720

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0407

Timezones.res

30,368

26-Jul-2016

05:45

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0416

Timezones.res

19,620

26-Jul-2016

05:45

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0411

Timezones.res

20,732

26-Jul-2016

05:45

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0412

Timezones.res

26,408

26-Jul-2016

05:45

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\040c

Timezones.res

19,280

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0404

Timezones.res

27,732

26-Jul-2016

05:45

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0410

Timezones.res

18,724

26-Jul-2016

05:45

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0804

Timezones.res

27,540

26-Jul-2016

05:45

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0419

Timezones.res

30,408

26-Jul-2016

05:45

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0c0a

Timezones.res

28,648

26-Jul-2016

05:37

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Timezones.res

27,720

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0407

Timezones.res

30,368

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0416

Timezones.res

19,620

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0411

Timezones.res

20,732

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0412

Timezones.res

26,408

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\040c

Timezones.res

19,280

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0404

Timezones.res

27,732

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0410

Timezones.res

18,724

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0804

Timezones.res

27,540

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0419

Timezones.res

30,408

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0c0a

Timezones.res

28,648

26-Jul-2016

05:36

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Timezones.res

27,720

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0407

Timezones.res

30,368

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0416

Timezones.res

19,620

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0411

Timezones.res

20,732

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0412

Timezones.res

26,408

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\040c

Timezones.res

19,280

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0404

Timezones.res

27,732

26-Jul-2016

05:43

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0410

Timezones.res

18,724

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0804

Timezones.res

27,540

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0419

Timezones.res

30,408

26-Jul-2016

05:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0c0a

Timezones.reg

128,834

22-Jul-2016

09:16

Public\Common\Oak\Files

Timezones.rel

48

26-Jul-2016

05:41

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Timezones.dll

40.960

26-Jul-2016

05:41

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Timezones.map

11,287

26-Jul-2016

05:41

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Timezones.rel

48

26-Jul-2016

05:41

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Timezones.dll

40.960

26-Jul-2016

05:41

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Timezones.map

11,287

26-Jul-2016

05:41

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Timezones.rel

48

26-Jul-2016

05:40

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Timezones.dll

40.960

26-Jul-2016

05:40

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Timezones.map

11,287

26-Jul-2016

05:40

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Timezones.rel

48

26-Jul-2016

05:42

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Timezones.dll

40.960

26-Jul-2016

05:42

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Timezones.map

11,287

26-Jul-2016

05:42

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Timezones.rel

48

26-Jul-2016

05:41

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Timezones.dll

40.960

26-Jul-2016

05:41

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Timezones.map

11,287

26-Jul-2016

05:41

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Timezones.rel

48

26-Jul-2016

05:40

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Timezones.dll

40.960

26-Jul-2016

05:40

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Timezones.map

11,287

26-Jul-2016

05:40

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×