Tóm tắt

Bản Cập Nhật tương thích này giúp cải thiện việc dễ dàng trải nghiệm cài đặt khi cập nhật lên Windows 10, phiên bản 2004.

Cách tải bản cập nhật này

Bản Cập Nhật tương thích này sẵn dùng thông qua Windows Update. Nó sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản Cập Nhật tương thích này. 

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tương thích này.  

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật tương thích này sẽ thay thế bản Cập Nhật KB4566781đã phát hành trước đó.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×