Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bản cập nhật này thực hiện chẩn đoán trên hệ thống Windows tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng của Windows. Chẩn đoán các đánh giá trạng thái tương thích hệ sinh thái Windows và giúp Microsoft nhằm ứng dụng và thiết bị tương thích cho tất cả các bản Cập Nhật cho Windows. Không có GWX hoặc nâng cấp chức năng có trong bản cập nhật này.

Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn trong Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách nhận bản cập nhật thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

x64 Windows 7 và Windows Server 2008 R2

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Centel.dll

10.0.17673.1003

470,016

08-Jun-2018

13:05

x64

Generaltel.dll

10.0.17673.1003

783,872

08-Jun-2018

13:05

x64

Appraiser.sdb

Not applicable

2,501,464

09-Jun-2018

13:05

Not applicable

Appraiser_data.ini

Not applicable

87,835

08-Jun-2018

13:05

Not applicable

Appraiser_telemetryrunlist.xml

Not applicable

49,433

01-Jun-2018

13:05

Not applicable

Aeinv.dll

10.0.17673.1003

680,960

13-Jun-2018

16:18

x64

Aeinv.mof

Not applicable

2.278 người

13-Jun-2018

13:25

Not applicable

Aepic.dll

10.0.17673.1003

246,272

08-Jun-2018

13:05

x64

Acmigration.dll

10.0.17673.1003

301,056

08-Jun-2018

13:05

x64

Aitstatic.exe

10.0.17673.1003

2,860,032

08-Jun-2018

13:05

x64

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-1.dll

10.0.14393.0

11,776

22-Jan-2018

19:12

x64

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l4-1-0.dll

10.0.14393.0

3,072

22-Jan-2018

19:12

x64

Api-ms-win-downlevel-kernel32-l1-1-0.dll

10.0.14393.0

38,400

22-Jan-2018

19:12

x64

Api-ms-win-downlevel-kernel32-l2-1-0.dll

10.0.14393.0

9,216

22-Jan-2018

19:12

x64

Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-1.dll

10.0.14393.0

7,168

22-Jan-2018

19:12

x64

Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-1.dll

10.0.14393.0

3,584

22-Jan-2018

19:12

x64

Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

10.0.14393.0

3,072

22-Jan-2018

19:12

x64

Appraiser.dll

10.0.17673.1003

1,602,048

08-Jun-2018

13:05

x64

Compatprovider.dll

10.0.14393.0

155,136

22-Jan-2018

19:12

x64

Compattelrunner.exe

10.0.17673.1003

140,992

13-Jun-2018

16:23

x64

Devinv.dll

10.0.17673.1003

612,352

08-Jun-2018

13:05

x64

Diagtrack.dll

10.0.10586.3

1,386,496

22-Jan-2018

19:12

x64

Diagtrackrunner.exe

10.0.10586.8

88,256

22-Jan-2018

19:12

x64

Dismapi.dll

10.0.14393.0

905,728

22-Jan-2018

19:13

x64

Dismcore.dll

10.0.14393.0

369,664

22-Jan-2018

19:13

x64

Dismcoreps.dll

10.0.14393.0

147,968

22-Jan-2018

19:13

x64

Dismprov.dll

10.0.14393.0

240,640

22-Jan-2018

19:13

x64

Ffuprovider.dll

10.0.9896.0

130,560

22-Jan-2018

19:13

x64

Folderprovider.dll

10.0.14393.0

52,224

22-Jan-2018

19:13

x64

Frxmain.sdb

Not applicable

4,154

22-Jan-2018

19:13

Not applicable

Imagingprovider.dll

10.0.14393.0

204,800

22-Jan-2018

19:13

x64

Invagent.dll

10.0.17673.1003

443,392

08-Jun-2018

13:05

x64

Logprovider.dll

10.0.14393.0

135,168

22-Jan-2018

19:13

x64

Nxquery.sys

Not applicable

21,128

22-Jan-2018

19:13

x64

Vhdprovider.dll

10.0.14393.0

545,792

22-Jan-2018

19:13

x64

Wimprovider.dll

10.0.14393.0

625,664

22-Jan-2018

19:13

x64

x86 Windows 7

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Centel.dll

10.0.17673.1003

353,792

08-Jun-2018

13:05

x86

Generaltel.dll

10.0.17673.1003

619,520

08-Jun-2018

13:05

x86

Appraiser.sdb

Not applicable

2,374,318

09-Jun-2018

13:05

Not applicable

Appraiser_data.ini

Not applicable

87,835

08-Jun-2018

13:05

Not applicable

Appraiser_telemetryrunlist.xml

Not applicable

49,433

01-Jun-2018

13:04

Not applicable

Aeinv.dll

10.0.17673.1003

554,496

13-Jun-2018

15:53

x86

Aeinv.mof

Not applicable

2.278 người

13-Jun-2018

13:25

Not applicable

Aepic.dll

10.0.17673.1003

202,752

08-Jun-2018

13:05

x86

Acmigration.dll

10.0.17673.1003

246,272

08-Jun-2018

13:05

x86

Aitstatic.exe

10.0.17673.1003

2,703,872

08-Jun-2018

13:05

x86

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-1.dll

10.0.14393.0

11,264

22-Jan-2018

19:13

x86

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l4-1-0.dll

10.0.14393.0

2,560

22-Jan-2018

19:13

x86

Api-ms-win-downlevel-kernel32-l1-1-0.dll

10.0.14393.0

37,888

22-Jan-2018

19:13

x86

Api-ms-win-downlevel-kernel32-l2-1-0.dll

10.0.14393.0

8.704 người

22-Jan-2018

19:13

x86

Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-1.dll

10.0.14393.0

6,656

22-Jan-2018

19:13

x86

Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-1.dll

10.0.14393.0

3,072

22-Jan-2018

19:13

x86

Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

10.0.14393.0

2,560

22-Jan-2018

19:13

x86

Appraiser.dll

10.0.17673.1003

1,359,360

08-Jun-2018

13:05

x86

Compatprovider.dll

10.0.14393.0

118,272

22-Jan-2018

19:13

x86

Compattelrunner.exe

10.0.17673.1003

122,560

13-Jun-2018

17:59

x86

Devinv.dll

10.0.17673.1003

517,120

08-Jun-2018

13:05

x86

Diagtrack.dll

10.0.10586.3

935,424

22-Jan-2018

19:13

x86

Diagtrackrunner.exe

10.0.10586.8

79,040

22-Jan-2018

19:13

x86

Dismapi.dll

10.0.14393.0

685,568

22-Jan-2018

19:13

x86

Dismcore.dll

10.0.14393.0

302,080

22-Jan-2018

19:13

x86

Dismcoreps.dll

10.0.14393.0

68,096

22-Jan-2018

19:13

x86

Dismprov.dll

10.0.14393.0

185,856

22-Jan-2018

19:13

x86

Ffuprovider.dll

10.0.9896.0

100,352

22-Jan-2018

19:13

x86

Folderprovider.dll

10.0.14393.0

41,472

22-Jan-2018

19:13

x86

Frxmain.sdb

Not applicable

4,154

22-Jan-2018

19:13

Not applicable

Imagingprovider.dll

10.0.14393.0

150,016

22-Jan-2018

19:13

x86

Invagent.dll

10.0.17673.1003

358,912

08-Jun-2018

13:05

x86

Logprovider.dll

10.0.14393.0

109,056

22-Jan-2018

19:13

x86

Nxquery.sys

Not applicable

20,104

22-Jan-2018

19:13

x86

Vhdprovider.dll

10.0.14393.0

439,296

22-Jan-2018

19:13

x86

Wimprovider.dll

10.0.14393.0

485,376

22-Jan-2018

19:13

x86

Thông tin về tệp bổ sung

x64 Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_0abd2ac59ee7268cade003ca05599a57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_12ff11bb521928dd.manifest

File version

Not applicable

File size

729

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

22:16

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_2f208c43934241bed195a04d1548df9e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_cf00fbb5c7290236.manifest

File version

Not applicable

File size

727

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

22:16

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_300c787580687096305d6646ef87fc29_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_5f994d73e78d4437.manifest

File version

Not applicable

File size

715

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

22:16

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_6e63f18828432b6235fb416f273c7ab4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_9d6b19959890a656.manifest

File version

Not applicable

File size

739

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

22:16

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_72a64050444d71815f9cba7d8860c8ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_7ba3d00a247608b1.manifest

File version

Not applicable

File size

724

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

22:16

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_ad9550146e9e1c09a5737a939cd4d8d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_8142e4b2225ec0a5.manifest

File version

Not applicable

File size

729

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

22:16

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-a..de-compat-telemetry_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_e612e0bd29492874.manifest

File version

Not applicable

File size

3.216

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

16:55

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-a..ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_b7746f4a46834f21.manifest

File version

Not applicable

File size

3,463

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

16:54

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-a..ence-telemetry-sdbs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_668a84b579f13663.manifest

File version

Not applicable

File size

433

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

16:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-a..rience-program-data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_cfcef802b2fc1edc.manifest

File version

Not applicable

File size

9,881

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

16:56

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-a..xperience-inventory_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_e8b035c2fecaaa49.manifest

File version

Not applicable

File size

35,119

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

16:56

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-c..at-appraiser-logger_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_2e2a99bd6ce0384c.manifest

File version

Not applicable

File size

3.499

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

16:51

Nền

Not applicable

Tên tệp

Update.mum

File version

Not applicable

File size

1,667

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

22:16

Nền

Not applicable

x86 Windows 7

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

File version

Not applicable

File size

1.657 người

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

22:01

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_3f37b91b6a81acc1492d16c04d3bef85_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_61a263aadb45f6ab.manifest

File version

Not applicable

File size

720

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

22:01

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_6bdf1e0cfe625425f18cf38baf981d40_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_d357b9d7f7c2fa10.manifest

File version

Not applicable

File size

711

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

22:01

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_8bc4a4cfcdbbc06bd8902fa9609793f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_5258266b4bcb628d.manifest

File version

Not applicable

File size

723

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

22:01

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_b3f76a1cd0dafe09705efb80cfccb5c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_9820f0b46052e33e.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

22:01

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_b69aa61714f35652fa68c3ab113e36ea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_134760ae56bb957a.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

22:01

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_e410123825de5e7356f45594304b5a8a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_48546a045dc11dea.manifest

File version

Not applicable

File size

735

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

22:01

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-a..de-compat-telemetry_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_89f4453970ebb73e.manifest

File version

Not applicable

File size

3,214

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

18:11

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-a..ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_5b55d3c68e25ddeb.manifest

File version

Not applicable

File size

3,461

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

18:09

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-a..ence-telemetry-sdbs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_0a6be931c193c52d.manifest

File version

Not applicable

File size

431

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

18:05

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-a..rience-program-data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_73b05c7efa9eada6.manifest

File version

Not applicable

File size

9,877

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

18:11

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-a..xperience-inventory_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_8c919a3f466d3913.manifest

File version

Not applicable

File size

35,115

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

18:12

Nền

Not applicable

Tên tệp

X86_microsoft-windows-c..at-appraiser-logger_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_d20bfe39b482c716.manifest

File version

Not applicable

File size

3,497

Date (UTC)

13-Jun-2018

Time (UTC)

18:05

Nền

Not applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×