Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này đã được thực hiện sẵn có giới hạn theo chương trình nội bộ. Hiện nay đang trong giai đoạn thử nghiệm và chỉ nên được cài đặt trên điện thoại đăng ký trong chương trình nội bộ.

Bài viết này sẽ được cập nhật khi bản Cập Nhật đã sẵn sàng để rộng hơn.

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này là để kiểm tra xem trước nội chỉ. Cài đặt bản cập nhật này trên bất kỳ thiết bị nào không được sử dụng nội bộ kiểm tra.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×