Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này giúp cải thiện trải nghiệm nâng cấp lên Windows 10 phiên bản 1607 dễ dàng.

Sự cố được khắc phục trong bản cập nhật này

Windows 10 phiên bản 1607 nâng cấp tại chỗ đóng băng giữa nâng cấp tại chỗ khi việc nâng cấp hệ điều hành đang chạy. Thông thường, một dấu hiệu tốt mà bạn đang chạy vào vấn đề là cài đặt Windows đóng băng trong trình điều khiển quản lý kho.

Bạn có thể thấy trong setupact.log trong C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\.

Ví dụ:

Ngày giờ CONX
Windows::compat::appraiser::WicaDeviceInventory::GetInventory (324): Khởi động thiết bị kho.

Ngày giờ CONX
Windows::compat::appraiser::DriverInventory::GetInventory (204): Khởi động trình điều khiển quản lý kho.
 

Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web .

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó .

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×