GIỚI THIỆU

Bản Cập Nhật tương thích ứng dụng Windows là bản cập nhật phần mềm giúp cải thiện trải nghiệm tương thích trong hệ điều hành Microsoft Windows sau đây:

 • Windows Vista

 • Windows Server 2008

 • Windows 7

 • Windows Server 2008 R2

Microsoft phát hành thường xuyên các bản Cập Nhật tương thích ứng dụng cho các hệ điều hành Windows này.

Thông tin Bổ sung

Các loại vấn đề được giải quyết bởi các bản Cập Nhật tương thích ứng dụng

Khi bạn tìm cách cài đặt và chạy một số trò chơi hoặc ứng dụng di sản trong Windows Vista Service Pack 2 (SP2), trong Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2), trong Windows 7 và trong Windows Server 2008 R2, bạn có thể gặp một hoặc nhiều trong các triệu chứng sau đây:

 • Trò chơi, ứng dụng hoặc phần vững đã được cài đặt không đúng.

 • Trò chơi, ứng dụng hoặc phần vững sẽ khiến hệ thống mất ổn định.

 • Các chức năng chính của trò chơi, ứng dụng hoặc phần vững không hoạt động chính xác.

Các ứng dụng trải nghiệm một thay đổi trong hành vi sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này

Bảng sau đây liệt kê các ứng dụng đã được thêm vào gói Cập Nhật tích lũy. Bảng này cũng mô tả hành vi của các ứng dụng sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật. Các bản Cập Nhật tương thích ứng dụng kích hoạt một số thay đổi trong Windows Vista SP2, trong Windows Server 2008 SP2, trong Windows 7 và trong Windows Server 2008 R2. Sau đây là ba thông thường nhất:

 • Khối cứng Bản Cập Nhật sẽ đặt một khối cứng trên ứng dụng. Một khối cứng ngăn không tương thích với Windows 7 và với Windows Server 2008 chạy trên hệ thống. Lưu ý Microsoft bật Windows để đặt một khối cứng trên một ứng dụng không phải của Microsoft nếu nhà sản xuất ứng dụng cho phép bạn chấp thuận.

 • Khối mềm Bản Cập Nhật đặt một khối mềm trên ứng dụng. Một khối mềm sẽ thông báo cho bạn khi một ứng dụng không tương thích với Windows 7 bắt đầu chạy.

 • Cập nhật Bản Cập Nhật sẽ cải thiện chức năng của ứng dụng trong Windows Vista SP2, trong Windows Server 2008 SP2, trong Windows 7 và trong Windows Server 2008 R2.

Các ứng dụng được bao gồm trong bản Cập Nhật Tháng Sáu 2010

Đối với Windows 7 hoặc cho Windows Server 2008 R2

Dự

Hành vi sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật

Menu lối tắt của Lenovo Tablet

Tạo yêu cầu Cập Nhật khối mềm

Logitech QuickCam

Tạo một khối mềm bổ sung trên các phiên bản cũ của ứng dụng

Phần mềm truy nhập nhanh của tầm nhìn hợp lý

Tạo một khối mềm cho các phiên bản cũ của ứng dụng

Ứng dụng-V

Tạo một khối nâng cấp từ Windows Vista hoặc Windows Server 2008 sang Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

Giải cứu và phục hồi của Lenovo v 4.23 và bên dưới

Tạo một khối mềm

Giải cứu và ứng dụng phục hồi của Lenovo

Loại bỏ phiên bản nằm trong Shim cho Windows Vista và Windows 7

O & O phân mảnh v 11,6 chuyên nghiệp

Cho phép cài đặt ứng dụng trên Windows 7

Rượu 120% v 1.9.8

Cho phép cài đặt và dỡ cài đặt trình điều khiển ảo sau khi bạn nâng cấp ứng dụng

Dell WebCam miền trung

Cho phép chức năng của ứng dụng và ngăn không cho lỗi dừng trên các phiên bản cũ của ứng dụng khi bạn nâng cấp lên phiên bản Windows 7 trên x64

Rượu 52% v 2.0.0.1331

Cho phép cài đặt và dỡ cài đặt trình điều khiển ảo sau khi bạn nâng cấp ứng dụng

Quotewerk

Loại bỏ khối mềm hiện có

Đối với Windows Vista SP2 hoặc Windows Server 2008 SP2

Dự

Hành vi sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật

Lie Phiên bản

Thêm các dll mới và đã được đổi tên vào danh sách loại trừ phiên bản

WinAmp

Loại bỏ tính năng tương thích của ứng dụng Windows XP Gói Dịch vụ 2 (SP2)

Thông tin cập nhật

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẵn dùng từ web site Microsoft Update:

http://update.microsoft.com

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp. Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:

 • Windows Vista SP2

 • Windows Server 2008 SP2

 • Windows 7

 • Windows Server 2008 R2

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống gói dịch vụ Windows Vista, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

935791 Cách lấy gói dịch vụ Windows Vista mới nhất   Để biết thêm thông tin về cách tải xuống gói dịch vụ Windows Server 2008, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở tri thức Microsoft:

968849 Cách lấy gói dịch vụ mới nhất dành cho Windows Server 2008  

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế các bản Cập Nhật sau đây:

929427 Bản Cập Nhật tương thích ứng dụng Windows Vista  

932246 Bản Cập Nhật tương thích ứng dụng 2007 của Windows Vista Tháng ba  

935280 Bản Cập Nhật tương thích ứng dụng 2007 của Windows Vista tháng bảy  

943302 Bản Cập Nhật tương thích của ứng dụng 2007 Windows Vista tháng mười hai  

947562 Bản Cập Nhật tương thích của ứng dụng 2008 Windows Vista và Windows Server 2008  

954366 Bản Cập Nhật tương thích của ứng dụng Windows Vista và Windows Server 2008 tháng 2008 tám là sẵn dùng  

957388 Bản Cập Nhật tương thích của ứng dụng Windows Vista và Windows Server 2008 2008  

976264 Bản Cập Nhật tương thích ứng dụng cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: Tháng hai 2010  

Thông tin về tệp

Phiên bản chung của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Ghi chú thông tin tệp của Windows Vista và Windows Server 2008
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như được hiển thị trong bảng sau đây.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  SR_Level

  Nhánh dịch vụ

  6.0.600 0. 16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.600 1. 18xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP1

  GDR

  6.0.600 1. 22xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP1

  LDR

  6.0.600 2. 18xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600 2. 22xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Các chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa những bản sửa lỗi được phát hành rộng rãi với địa chỉ rộng rãi, các vấn đề rất quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.

 • Gói dịch vụ 1 được tích hợp vào phiên bản phát hành của Windows Server 2008. Vì vậy, các tệp mốc chỉ áp dụng cho Windows Vista. Tệp mốc quan trọng trong RTM có 6.0.0000.số phiên bản xxxxx .

 • Tệp kê khai (. manifest) và tệp MUM (. mum) được cài đặt cho mỗi môi trường được liệt kê riêng biệt trong "thông tin tệp bổ sung cho windows Server 2008 và phần Windows Vista". Tệp MUM và các tệp biểu thị và các tệp danh mục bảo mật được liên kết (. Cat) là vô cùng quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2008 và Windows Vista dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Apphlpdm.dll

6.0.6001.18461

28.672

16-Apr-2010

16:05

x86

Apphlpdm.dll

6.0.6001.22672

28.672

16-Apr-2010

16:08

x86

Apphlpdm.dll

6.0.6002.18244

28.672

16-Apr-2010

16:43

x86

Apphlpdm.dll

6.0.6002.22384

28.672

16-Apr-2010

17:14

x86

Pcamain.sdb

Not applicable

22.982

16-Apr-2010

12:22

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

22.982

16-Apr-2010

12:22

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

22.982

16-Apr-2010

12:21

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

22.982

16-Apr-2010

12:23

Not applicable

Acres.dll

6.0.6001.18032

2,560

08-Mar-2008

01:58

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3.268.198

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Acres.dll

6.0.6001.22672

2,560

16-Apr-2010

14:16

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3.271.084

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Acres.dll

6.0.6000.16386

2,560

02-Nov-2006

07:11

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3.370.866

16-Apr-2010

12:23

Not applicable

Acres.dll

6.0.6002.22384

2,560

16-Apr-2010

14:43

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3.370.856

16-Apr-2010

12:25

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.606.940

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.606.940

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.612.720

16-Apr-2010

12:23

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.612.720

16-Apr-2010

12:25

Not applicable

Acgenral.dll

6.0.6001.18461

2.153.984

16-Apr-2010

16:05

x86

Acgenral.dll

6.0.6001.22672

2.157.056

16-Apr-2010

16:08

x86

Acgenral.dll

6.0.6002.18244

2.159.616

16-Apr-2010

16:43

x86

Acgenral.dll

6.0.6002.22384

2.159.616

16-Apr-2010

17:14

x86

Acspecfc.dll

6.0.6001.18461

459.776

16-Apr-2010

16:05

x86

Acspecfc.dll

6.0.6001.22672

459.776

16-Apr-2010

16:08

x86

Acspecfc.dll

6.0.6002.18244

458.752

16-Apr-2010

16:43

x86

Acspecfc.dll

6.0.6002.22384

458.752

16-Apr-2010

17:14

x86

Aclayers.dll

6.0.6001.18461

541.696

16-Apr-2010

16:05

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6001.18461

173.056

16-Apr-2010

16:05

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88.338

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6001.22672

541.696

16-Apr-2010

16:08

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6001.22672

173.056

16-Apr-2010

16:08

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88.338

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6002.18244

542.720

16-Apr-2010

16:43

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6002.18244

173.056

16-Apr-2010

16:43

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88.564

16-Apr-2010

12:23

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6002.22384

542.720

16-Apr-2010

17:14

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6002.22384

173.056

16-Apr-2010

17:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88.564

16-Apr-2010

12:25

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

629

18-Dec-2007

21:03

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6001.18032

1.695.744

08-Mar-2008

04:21

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4.240.384

16-Apr-2010

14:17

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4.388

18-Dec-2007

21:03

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

629

04-Mar-2010

05:48

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6001.22672

1.695.744

16-Apr-2010

16:09

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4.240.384

16-Apr-2010

14:26

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4.388

04-Mar-2010

05:48

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

629

18-Sep-2006

21:29

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6002.18179

1.696.256

06-Jan-2010

15:39

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4.240.384

16-Apr-2010

14:39

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4.388

18-Sep-2006

21:29

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

629

03-Apr-2009

20:48

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6002.22384

1.696.256

16-Apr-2010

17:15

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4.240.384

16-Apr-2010

14:54

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4.388

03-Apr-2009

20:48

Not applicable

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 và của Windows Vista

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Apphlpdm.dll

6.0.6001.18461

32.256

16-Apr-2010

16:35

x64

Apphlpdm.dll

6.0.6001.22672

32.256

16-Apr-2010

16:31

x64

Apphlpdm.dll

6.0.6002.18244

32.256

16-Apr-2010

17:02

x64

Apphlpdm.dll

6.0.6002.22384

32.256

16-Apr-2010

17:06

x64

Sysmain.sdb

Not applicable

55.008

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

56.112

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

56.182

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

56.182

16-Apr-2010

12:25

Not applicable

Acgenral.dll

6.0.6001.18461

281.600

16-Apr-2010

16:35

x64

Acgenral.dll

6.0.6001.22672

284.672

16-Apr-2010

16:31

x64

Acgenral.dll

6.0.6002.18244

284.672

16-Apr-2010

17:02

x64

Acgenral.dll

6.0.6002.22384

284.672

16-Apr-2010

17:06

x64

Acspecfc.dll

6.0.6001.18461

100.352

16-Apr-2010

16:35

x64

Acspecfc.dll

6.0.6001.22672

100.352

16-Apr-2010

16:31

x64

Acspecfc.dll

6.0.6002.18244

100.352

16-Apr-2010

17:02

x64

Acspecfc.dll

6.0.6002.22384

100.352

16-Apr-2010

17:06

x64

Aclayers.dll

6.0.6001.18461

331.776

16-Apr-2010

16:35

x64

Aclayers.dll

6.0.6001.22672

331.776

16-Apr-2010

16:31

x64

Aclayers.dll

6.0.6002.18244

331.776

16-Apr-2010

17:02

x64

Aclayers.dll

6.0.6002.22384

331.776

16-Apr-2010

17:06

x64

Desktop.ini

Not applicable

629

18-Dec-2007

21:02

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6001.18032

1.926.656

08-Mar-2008

04:42

x64

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4.240.384

16-Apr-2010

14:50

x64

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4.388

18-Dec-2007

21:02

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

629

26-Feb-2010

04:07

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6001.22672

1.926.656

16-Apr-2010

16:32

x64

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4.240.384

16-Apr-2010

14:52

x64

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4.388

26-Feb-2010

04:07

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

629

18-Sep-2006

21:29

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6002.18179

1.927.680

06-Jan-2010

16:00

x64

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4.240.384

16-Apr-2010

15:08

x64

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4.388

18-Sep-2006

21:29

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

629

03-Apr-2009

20:41

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6002.22384

1.927.680

16-Apr-2010

17:07

x64

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4.240.384

16-Apr-2010

15:08

x64

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4.388

03-Apr-2009

20:41

Not applicable

Acres.dll

6.0.6001.18032

2,560

08-Mar-2008

01:58

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3.268.198

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Acres.dll

6.0.6001.22672

2,560

16-Apr-2010

14:16

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3.271.084

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Acres.dll

6.0.6000.16386

2,560

02-Nov-2006

07:11

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3.370.866

16-Apr-2010

12:23

Not applicable

Acres.dll

6.0.6002.22384

2,560

16-Apr-2010

14:43

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3.370.856

16-Apr-2010

12:25

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.606.940

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.606.940

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.612.720

16-Apr-2010

12:23

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.612.720

16-Apr-2010

12:25

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6001.18461

541.696

16-Apr-2010

16:05

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6001.18461

173.056

16-Apr-2010

16:05

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88.338

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6001.22672

541.696

16-Apr-2010

16:08

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6001.22672

173.056

16-Apr-2010

16:08

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88.338

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6002.18244

542.720

16-Apr-2010

16:43

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6002.18244

173.056

16-Apr-2010

16:43

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88.564

16-Apr-2010

12:23

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6002.22384

542.720

16-Apr-2010

17:14

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6002.22384

173.056

16-Apr-2010

17:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88.564

16-Apr-2010

12:25

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6001.18032

1.695.744

08-Mar-2008

04:21

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4.240.384

16-Apr-2010

14:17

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4.388

18-Dec-2007

21:03

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6001.22672

1.695.744

16-Apr-2010

16:09

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4.240.384

16-Apr-2010

14:26

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4.388

04-Mar-2010

05:48

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6002.18179

1.696.256

06-Jan-2010

15:39

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4.240.384

16-Apr-2010

14:39

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4.388

18-Sep-2006

21:29

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6002.22384

1.696.256

16-Apr-2010

17:15

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4.240.384

16-Apr-2010

14:54

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4.388

03-Apr-2009

20:48

Not applicable

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Apphlpdm.dll

6.0.6001.18461

55.808

16-Apr-2010

15:55

IA-64

Apphlpdm.dll

6.0.6001.22672

55.808

16-Apr-2010

15:57

IA-64

Apphlpdm.dll

6.0.6002.18244

55.808

16-Apr-2010

16:50

IA-64

Apphlpdm.dll

6.0.6002.22384

55.808

16-Apr-2010

16:46

IA-64

Sysmain.sdb

Not applicable

52.706

16-Apr-2010

12:22

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

53.810

16-Apr-2010

12:22

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

53.880

16-Apr-2010

12:23

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

53.880

16-Apr-2010

12:23

Not applicable

Acgenral.dll

6.0.6001.18461

523.776

16-Apr-2010

15:55

IA-64

Acgenral.dll

6.0.6001.22672

529.920

16-Apr-2010

15:57

IA-64

Acgenral.dll

6.0.6002.18244

529.920

16-Apr-2010

16:50

IA-64

Acgenral.dll

6.0.6002.22384

529.920

16-Apr-2010

16:46

IA-64

Acspecfc.dll

6.0.6001.18461

222.208

16-Apr-2010

15:55

IA-64

Acspecfc.dll

6.0.6001.22672

222.208

16-Apr-2010

15:57

IA-64

Acspecfc.dll

6.0.6002.18244

222.208

16-Apr-2010

16:50

IA-64

Acspecfc.dll

6.0.6002.22384

222.208

16-Apr-2010

16:46

IA-64

Aclayers.dll

6.0.6001.18461

523.776

16-Apr-2010

15:55

IA-64

Aclayers.dll

6.0.6001.22672

523.776

16-Apr-2010

15:57

IA-64

Aclayers.dll

6.0.6002.18244

523.776

16-Apr-2010

16:50

IA-64

Aclayers.dll

6.0.6002.22384

523.776

16-Apr-2010

16:46

IA-64

Acres.dll

6.0.6001.18032

2,560

08-Mar-2008

01:58

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3.268.198

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Acres.dll

6.0.6001.22672

2,560

16-Apr-2010

14:16

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3.271.084

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Acres.dll

6.0.6000.16386

2,560

02-Nov-2006

07:11

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3.370.866

16-Apr-2010

12:23

Not applicable

Acres.dll

6.0.6002.22384

2,560

16-Apr-2010

14:43

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3.370.856

16-Apr-2010

12:25

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.606.940

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.606.940

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.612.720

16-Apr-2010

12:23

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.612.720

16-Apr-2010

12:25

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6001.18461

541.696

16-Apr-2010

16:05

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6001.18461

173.056

16-Apr-2010

16:05

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88.338

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6001.22672

541.696

16-Apr-2010

16:08

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6001.22672

173.056

16-Apr-2010

16:08

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88.338

16-Apr-2010

12:24

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6002.18244

542.720

16-Apr-2010

16:43

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6002.18244

173.056

16-Apr-2010

16:43

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88.564

16-Apr-2010

12:23

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6002.22384

542.720

16-Apr-2010

17:14

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6002.22384

173.056

16-Apr-2010

17:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88.564

16-Apr-2010

12:25

Not applicable

Các ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
 • Những tệp này áp dụng cho một bản gốc, sản phẩm cụ thể (RTM, SPn), và nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra số phiên bản của tệp như hiển thị trong bảng dưới đây:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Nhánh dịch vụ

  6.1.760 0,16xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

 • Các chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa những bản sửa lỗi được phát hành rộng rãi với địa chỉ rộng rãi, các vấn đề rất quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật được liên kết (. Cat) là vô cùng quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Pcamain.sdb

Not applicable

44.452

16-Apr-2010

22:57

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

44.452

16-Apr-2010

22:54

Not applicable

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4.051.096

16-Apr-2010

23:04

Not applicable

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4.051.096

16-Apr-2010

23:01

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.759.578

16-Apr-2010

23:04

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.759.578

16-Apr-2010

23:01

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16385

559.616

14-Jul-2009

01:14

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211.968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151.372

16-Apr-2010

23:04

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16385

559.616

14-Jul-2009

01:14

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211.968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151.372

16-Apr-2010

23:01

Not applicable

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Sysmain.sdb

Not applicable

121.268

16-Apr-2010

23:01

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

121.268

16-Apr-2010

22:59

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16576

347.648

17-Apr-2010

07:30

x64

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16576

135.168

17-Apr-2010

07:30

x64

Aclayers.dll

6.1.7600.20694

347.648

17-Apr-2010

07:19

x64

Acxtrnal.dll

6.1.7600.20694

135.168

17-Apr-2010

07:19

x64

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4.051.096

16-Apr-2010

23:04

Not applicable

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4.051.096

16-Apr-2010

23:01

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.759.578

16-Apr-2010

23:04

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.759.578

16-Apr-2010

23:01

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16385

559.616

14-Jul-2009

01:14

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211.968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151.372

16-Apr-2010

23:04

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16385

559.616

14-Jul-2009

01:14

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211.968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151.372

16-Apr-2010

23:01

Not applicable

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Sysmain.sdb

Not applicable

118.246

16-Apr-2010

22:55

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

118.246

16-Apr-2010

22:58

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16576

548.864

17-Apr-2010

05:49

IA-64

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16576

310.784

17-Apr-2010

05:49

IA-64

Aclayers.dll

6.1.7600.20694

548.864

17-Apr-2010

05:45

IA-64

Acxtrnal.dll

6.1.7600.20694

310.784

17-Apr-2010

05:45

IA-64

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4.051.096

16-Apr-2010

23:04

Not applicable

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4.051.096

16-Apr-2010

23:01

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.759.578

16-Apr-2010

23:04

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1.759.578

16-Apr-2010

23:01

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16385

559.616

14-Jul-2009

01:14

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211.968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151.372

16-Apr-2010

23:04

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16385

559.616

14-Jul-2009

01:14

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211.968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151.372

16-Apr-2010

23:01

Not applicable

Để biết thêm thông tin về các thuật ngữ Cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft  

Thông tin về tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung cho Windows Vista và cho Windows Server 2008

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

File name

X86_1affa570d1f25cf5fea5443cf1b6a492_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_6df893bb044e7678.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_1bb5fc65ad66126682807df5b4458c90_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_35e66e8be7caa894.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_26ab4869337245335e238d605bd4607e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_43dba9c51d7ca220.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_2f3ae774beddcebc08fe4a74f087c9cd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_c82d4689175d9ff3.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_3add5ddaec8cb52b6b91e8e2c59d8243_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0f8672c400eae782.manifest

File version

File size

718

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_43cd90ea8c2296f4070e57f95873680d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_f35c60f280cf5b4b.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_4991a2275e8b9a1cd02adb4d57e36395_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_f5adfb3249d8ac25.manifest

File version

File size

718

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_514fcb56b70a5e69acaaab778c8746ef_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_91b4cdd0440cf20f.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_53012c6ad89ab128746889e5bcad58f9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_6a8ceb7666133ed7.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_5e6e6fd3fff9f1ba28af42b0300e1bcb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_5a4cec29ee046be2.manifest

File version

File size

700

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_5e8a89d29cf6d86ee0d8e6b2c45b899c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_97139a008e354078.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_5f39e12e53df8a6da224d6589fe47a45_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_f88ee4eaa325b328.manifest

File version

File size

700

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_6455cb3c56d700edf39579293fd78967_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_74eeb895f8745cdc.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_71b9f6bb620348e59cb7593e70b67755_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_1aca07b3f55159ee.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_722c95fb413ce3e6e7935e9df61aae52_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_4fa040effc6d2190.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_73e5fb9849dc71c6602620cfc5ff43a1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_d8757cbbfbdb303c.manifest

File version

File size

745

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_7451d8f0bc33ea12dce5797a2298807f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_d9c6dd0322e86943.manifest

File version

File size

745

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_777f9bd99eeb6f5aa090cd1c9ad951b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_0b3a39f52929d922.manifest

File version

File size

700

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_7d144354dd9ed8e00062eb353788811e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_f9f01cd91e806a67.manifest

File version

File size

700

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_8dd1db5e15808d15ad83ea73685bb2b2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_0c7d112286f17369.manifest

File version

File size

718

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_902bb92548d92439d3f1f50fb2fccaca_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_ba3e495a1f23674c.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_969b6652de0bd190a9788bb129857aa8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_23141eddc8db6aa5.manifest

File version

File size

745

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_a3d2bd31f405772a6232f062eae8f4e9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_f790a0796ec87a04.manifest

File version

File size

745

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_ad712bdf33b32cf30f888b7dbfd95ad6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_ef797b0e23e65684.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_b8fab5a2b8bf29cbb9e95884da439e30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_5a39a0771c928762.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_bae2bcf31d5926724ebdfe6ee88051ae_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_cfa45d39941fbe56.manifest

File version

File size

718

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_c4157cdd9666bd1621eca1c0d1367202_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_cf658566ff71e760.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_e766073c1aad33a6c76b346a103165ed_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_e592e5954ce928a0.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_e7678bff2812cc6f6e0bf99db4eed847_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_3c0462d9130fe24c.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_f497aaead1331bdf681d628cd006d20d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_b8bcfb9a0241a105.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_f7235a7ea90e077368ac2baf4b2f87ef_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_52a55628b9d54de9.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_fb6bdf39b3c71fcf877fcb2c1a9a238e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_c76ed210c193152f.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_81c2022060f30bb1.manifest

File version

File size

10.618

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:01

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_8241d12f7a17ddea.manifest

File version

File size

10.618

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:00

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_83c116a45e06721f.manifest

File version

File size

10.618

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:22

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_841f73bf774481ad.manifest

File version

File size

10.618

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:21

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_49372379be7ace2c.manifest

File version

File size

3.055

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:59

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_49b6f288d79fa065.manifest

File version

File size

3.055

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:59

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_4b3637fdbb8e349a.manifest

File version

File size

3.055

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:21

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_4b949518d4cc4428.manifest

File version

File size

3.055

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:19

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_0be26083f27c2166.manifest

File version

File size

4.441

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:57

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_0c622f930ba0f39f.manifest

File version

File size

4.174

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:59

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0de17507ef8f87d4.manifest

File version

File size

4.441

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:57

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_0e3fd22308cd9762.manifest

File version

File size

4.174

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:19

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_0be360cdf27b3abd.manifest

File version

File size

3.294

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:58

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_0c632fdd0ba00cf6.manifest

File version

File size

3.294

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:58

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0de27551ef8ea12b.manifest

File version

File size

3.294

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:20

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_0e40d26d08ccb0b9.manifest

File version

File size

3.294

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:18

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_0be46117f27a5414.manifest

File version

File size

10.073

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:00

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_0c6430270b9f264d.manifest

File version

File size

10.073

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:59

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0de3759bef8dba82.manifest

File version

File size

10.073

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:22

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_0e41d2b708cbca10.manifest

File version

File size

10.073

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:20

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_0be56161f2796d6b.manifest

File version

File size

9.428

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:01

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_0c6530710b9e3fa4.manifest

File version

File size

9.428

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:00

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0de475e5ef8cd3d9.manifest

File version

File size

9.428

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:23

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_0e42d30108cae367.manifest

File version

File size

9.428

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:21

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_0be661abf27886c2.manifest

File version

File size

9.473

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:58

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_0c6630bb0b9d58fb.manifest

File version

File size

9.473

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:58

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0de5762fef8bed30.manifest

File version

File size

9.473

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:20

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_0e43d34b08c9fcbe.manifest

File version

File size

9.473

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:18

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_41c07768c16cb714.manifest

File version

File size

94.489

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:57

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_42404677da91894d.manifest

File version

File size

87.465

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:01

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_43bf8becbe801d82.manifest

File version

File size

94.489

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:57

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_441de907d7be2d10.manifest

File version

File size

87.465

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:22

Nền

Not applicable

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

File name

Amd64_02ea5eace64616b176c3d963149129ff_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_f54bc3ef847f4774.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_06879dbcde28cc967c5ef047588e0921_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_1d1d82a3cd1f0a3e.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_06ce6032f9617835d7d6e382f18cff70_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_8afa50b4862674f6.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_11fc1b85b7046985e22dcc6f807076dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_d4eea3b921c9b450.manifest

File version

File size

1.050

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_268e1c07708d021af9b7efa374da33e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_21bf590d7865961a.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_275bd4d1ced976cd8f19e2defa5d73be_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_74c7b5d2e98da4c9.manifest

File version

File size

1.050

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_279a0b7f8874555ade87ab1e1e85a22c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_fc4e7b66975db6b7.manifest

File version

File size

1.138

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_3e68c1b73ff04996bcfbba68b31f1ffc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_4c90c43e6703398e.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_3fec1523877c062de4e7d1fdfe6782d2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_e2f3cd4a1b40654b.manifest

File version

File size

1.084

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_41170fbdff3544c098556592d8ab05a8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_d8135095decffc2a.manifest

File version

File size

1.138

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_4198a34bfd2b7bd0ad9b7b3de82074b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_1de3a9e962ac7de7.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_431edd3b730d9de1b658faef35ac0e86_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_d2d010e1e039e595.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_4df5f3b16fa7741848d408b15ecaa8ee_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_cb48a5a6f97b4b82.manifest

File version

File size

1.050

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_6396d76ab59e7d4ccc6f0ff4533904c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_b3d903b81c459734.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_653877791de696253f4d6f74d5b24810_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_47dc3fcc108495d6.manifest

File version

File size

1.138

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_6a183623affaf333903379101cf49e67_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_7740fbc2857f924c.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_73343472ff71117c38bfbfd47ac8adfa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_10dd13ea635ce76d.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_7d0686408ce924fc4262185ca9404237_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_9eae38faf806a0b3.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_7f323cf0d61fd647389d0ced8dce8fa0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_333a30ea8e58a11d.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_7fa54414ebafc99a89b6e386017d5e95_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_f96fd77ec38c9c81.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_801f59e0a61496dd8738c95fa9c7a26f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_89e7fb685bcf20e2.manifest

File version

File size

1.084

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_8939c28d424a1b89e7896217709ee4f6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_b94cba47e551a74a.manifest

File version

File size

1.050

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_8a9c7920cc1622eedb42b9b433d6208d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_169b17688611a203.manifest

File version

File size

1.084

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_8cc447cb61a9aee6e86cd6fa8da846fb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_f2ee4dc510ed6dde.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_9b4146f7003dc4c317860fb5c3edec74_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_267d438c95cd0d30.manifest

File version

File size

1.084

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_9f8f451061f4b4efec4fca09adb8be27_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_bd978550b8b97478.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_a91a9a9de6d9cfbb4acd2ad964a5ad93_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_5b02d2299eabb5ec.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_c63c2aaf66e3ea102b99f1f484398496_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_4078ba617967f63c.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_c9ba7fe1609f918ea99ffc4e6463135b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_373d4b956114e1cc.manifest

File version

File size

1.138

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_cff8a8eac35a89c17b8ed3298f77b6e5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_cb84472606b9a1a0.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_e20b6f2c0cea2563e1fe29aac4d9dc3f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_6ae13ecbf5ec4df5.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_fd93b60f9f0edf8fbdecc949ef90ddf9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_c451e2c4bdc8f99e.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_dde09da419507ce7.manifest

File version

File size

10.644

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:35

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_de606cb332754f20.manifest

File version

File size

10.644

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:16

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_dfdfb2281663e355.manifest

File version

File size

10.644

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:53

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_e03e0f432fa1f2e3.manifest

File version

File size

10.644

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:55

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_a555befd76d83f62.manifest

File version

File size

2.181

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:28

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_a5d58e0c8ffd119b.manifest

File version

File size

2.181

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:11

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_a754d38173eba5d0.manifest

File version

File size

2.181

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:47

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_a7b3309c8d29b55e.manifest

File version

File size

2.181

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:49

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_6800fc07aad9929c.manifest

File version

File size

3.311

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:33

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_6880cb16c3fe64d5.manifest

File version

File size

3.311

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:15

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_6a00108ba7ecf90a.manifest

File version

File size

3.311

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:52

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_6a5e6da6c12b0898.manifest

File version

File size

3.311

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:53

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_6801fc51aad8abf3.manifest

File version

File size

2.408

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:28

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_6881cb60c3fd7e2c.manifest

File version

File size

2.408

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:11

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_6a0110d5a7ec1261.manifest

File version

File size

2.408

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:47

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_6a5f6df0c12a21ef.manifest

File version

File size

2.408

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:49

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_6802fc9baad7c54a.manifest

File version

File size

6.920

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:34

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_6882cbaac3fc9783.manifest

File version

File size

6.920

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:16

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_6a02111fa7eb2bb8.manifest

File version

File size

6.920

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:52

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_6a606e3ac1293b46.manifest

File version

File size

6.920

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:54

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_6803fce5aad6dea1.manifest

File version

File size

4.385

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:35

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_6883cbf4c3fbb0da.manifest

File version

File size

4.385

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:17

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_6a031169a7ea450f.manifest

File version

File size

4.385

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:53

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_6a616e84c128549d.manifest

File version

File size

4.385

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:55

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_6804fd2faad5f7f8.manifest

File version

File size

5.516

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:33

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_6884cc3ec3faca31.manifest

File version

File size

5.516

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:14

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_6a0411b3a7e95e66.manifest

File version

File size

5.516

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:51

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_6a626ecec1276df4.manifest

File version

File size

5.516

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:53

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_9ddf12ec79ca284a.manifest

File version

File size

94.539

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:57

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_9e5ee1fb92eefa83.manifest

File version

File size

87.515

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_9fde277076dd8eb8.manifest

File version

File size

94.539

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:57

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_a03c848b901b9e46.manifest

File version

File size

87.515

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:57

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_7255a659df3a5497.manifest

File version

File size

4.364

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:57

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_72d57568f85f26d0.manifest

File version

File size

4.111

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:54

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_7454badddc4dbb05.manifest

File version

File size

4.364

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:57

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_74b317f8f58bca93.manifest

File version

File size

4.111

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:14

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_7256a6a3df396dee.manifest

File version

File size

3.231

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:54

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_72d675b2f85e4027.manifest

File version

File size

3.231

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:54

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_7455bb27dc4cd45c.manifest

File version

File size

3.231

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:15

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_74b41842f58ae3ea.manifest

File version

File size

3.231

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:13

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_7259a781df36b9f3.manifest

File version

File size

5.003

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:54

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_72d97690f85b8c2c.manifest

File version

File size

5.003

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:54

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_7458bc05dc4a2061.manifest

File version

File size

5.003

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:16

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_74b71920f5882fef.manifest

File version

File size

5.003

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:14

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_a833bd3eae2aea45.manifest

File version

File size

86.420

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:57

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_a8b38c4dc74fbc7e.manifest

File version

File size

79.765

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:54

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_aa32d1c2ab3e50b3.manifest

File version

File size

86.420

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:57

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_aa912eddc47c6041.manifest

File version

File size

79.765

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:13

Nền

Not applicable

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008

File name

Ia64_1915358e5eb488d8ae29526a8338a939_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_d662fd5c937151f6.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_1aef31f64c5dc8852eb94e25e9e843f8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_ac7a6e1ce6457c9b.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_1eb744247841b1e2551dd702dedb558a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_f1b2090a02c9b9f1.manifest

File version

File size

1.096

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_25c96ffa1b8c69480516d4f020a1c247_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_7ab7bca39b127242.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_2662f48e90423684e9ebadbe8239ca36_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_d15e04fddee98134.manifest

File version

File size

1.096

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_26a8839a51bec4d742796cbd633ee1b4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_c901391e63b96341.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_2edff97779582cb1058013be2eb24e3f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_c1325d89d285fc83.manifest

File version

File size

1.082

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_3021eb7f0d0fdd5f29f24a3ceff4b91c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_11a2e4ee0694e233.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_347d5402f4f1530c695a399c54817ec8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_99533c315fa19717.manifest

File version

File size

1.096

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_471dc3d85b572c9fc2cb92a4494f17f7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_3fb60c0fce14cd7b.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_69599b446998727e01b2d27d9c648cde_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_2a6156748492e9af.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_6b77a27f80772cc7cc42d7a8e52c369b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_4ae6d1a69000b7e4.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_6fc5a4c618a752ed6d87219e8663f519_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_60aeb564fef1cd75.manifest

File version

File size

1.096

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_8e9c5848f58c2c759e0b7234870e27c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_fed45634f3d1a297.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_96e2d837a0a00d06aa3779b74bb76825_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_25f60e2d0ca0c61b.manifest

File version

File size

1.096

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_a6928f4e3bfcce374fb705315b9f014b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_e5bcd5ebcdc8f69a.manifest

File version

File size

1.082

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_a6d8ba40522ab5a0827030ccaedbad5a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_287c8ffeb084c9e0.manifest

File version

File size

1.096

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_b81e873a07f83014125d4333588242e3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_c63ea8c72d21bb59.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_ca286b460301b96b3702519e28eee90b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_be2bb2830b4255cb.manifest

File version

File size

1.082

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_cc475911c9389413a9048e4228d335c0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_4de8d9c3c03cc81a.manifest

File version

File size

1.096

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_d210d368ad1066d895cbac983a14567f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_2cc9ac279d5d7c5f.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_d6daf8253fef24254d0ac72c15901e66_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_c0f23358e0170f9d.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_ed79654b6c7ec0f05e540a02e9f753d6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_d006cbc0fe5bbd43.manifest

File version

File size

1.082

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_eda022abdd325e00a19a76b9ba8a1881_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_8a596b03cdf8569e.manifest

File version

File size

1.096

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:56

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_81c3a61660f114ad.manifest

File version

File size

10.631

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:28

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_824375257a15e6e6.manifest

File version

File size

10.631

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:30

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_83c2ba9a5e047b1b.manifest

File version

File size

10.631

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:29

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_842117b577428aa9.manifest

File version

File size

10.631

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:24

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_0be40479f27a2a62.manifest

File version

File size

3.308

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:28

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_0c63d3890b9efc9b.manifest

File version

File size

3.308

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:29

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0de318fdef8d90d0.manifest

File version

File size

3.308

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:28

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_0e41761908cba05e.manifest

File version

File size

3.308

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:24

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_0be504c3f27943b9.manifest

File version

File size

2.405

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:25

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_0c64d3d30b9e15f2.manifest

File version

File size

2.405

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:26

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0de41947ef8caa27.manifest

File version

File size

2.405

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:24

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_0e42766308cab9b5.manifest

File version

File size

2.405

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:20

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_0be6050df2785d10.manifest

File version

File size

6.281

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:28

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_0c65d41d0b9d2f49.manifest

File version

File size

6.281

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:30

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0de51991ef8bc37e.manifest

File version

File size

6.281

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:29

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_0e4376ad08c9d30c.manifest

File version

File size

6.281

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:24

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_0be70557f2777667.manifest

File version

File size

4.378

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:29

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_0c66d4670b9c48a0.manifest

File version

File size

4.378

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:30

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0de619dbef8adcd5.manifest

File version

File size

4.378

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:29

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_0e4476f708c8ec63.manifest

File version

File size

4.378

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:25

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_0be805a1f2768fbe.manifest

File version

File size

5.506

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:27

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_0c67d4b10b9b61f7.manifest

File version

File size

5.506

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:29

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0de71a25ef89f62c.manifest

File version

File size

5.506

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:28

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_0e45774108c805ba.manifest

File version

File size

5.506

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:23

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_7255a659df3a5497.manifest

File version

File size

4.364

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:57

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_72d57568f85f26d0.manifest

File version

File size

4.111

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:54

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_7454badddc4dbb05.manifest

File version

File size

4.364

Date (UTC)

19-Apr-2010

Time (UTC)

08:57

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_74b317f8f58bca93.manifest

File version

File size

4.111

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:14

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_7256a6a3df396dee.manifest

File version

File size

3.231

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:54

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_72d675b2f85e4027.manifest

File version

File size

3.231

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:54

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_7455bb27dc4cd45c.manifest

File version

File size

3.231

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:15

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_74b41842f58ae3ea.manifest

File version

File size

3.231

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:13

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_7259a781df36b9f3.manifest

File version

File size

5.003

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:54

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_72d97690f85b8c2c.manifest

File version

File size

5.003

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

17:54

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_7458bc05dc4a2061.manifest

File version

File size

5.003

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

18:16

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_74b71920f5882fef.manifest

File version

File size

5.003

Date (UTC)

16-Apr-2010

Time (UTC)

19:14

Nền

Not applicable

Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7 và cho Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

File name

X86_0f78660c32c9f81d45d49bbd04ac3942_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_8a3e4640d9a2220c.manifest

File version

File size

745

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

X86_2a6c4d8cbe6836cddc1b4288d161e5e7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_cd3c7e28543a212c.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

X86_2e041f51414ba25077169746c7a334b8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_80cb219b3010ff57.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

X86_6c43d4cb07bd9ba21617b601825a5bbe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_66f186fd9797a780.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

X86_9524d0f507cbb54aa6bcf86e61ad0bff_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_cd6849664e9a5244.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

X86_a9e30c18681b9a954542ac4928afb572_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_d1cce426b1ebd8d8.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

X86_c5c4a7c195fce8a5fff39393e578205f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_4c8d036a74dec5d2.manifest

File version

File size

725

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

X86_c8eb08542f31788b550a1d82db941212_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_29b8d4b8ba483451.manifest

File version

File size

745

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_495925451f95a5b8.manifest

File version

File size

2.469

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

07:48

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_49cb21a438c54ab6.manifest

File version

File size

2.469

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

08:12

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_0c04624f5396f8f2.manifest

File version

File size

3.348

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:20

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_0c765eae6cc69df0.manifest

File version

File size

3.348

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:20

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_0c05629953961249.manifest

File version

File size

2.650

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

07:46

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_0c775ef86cc5b747.manifest

File version

File size

2.650

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

08:10

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_0c08637753935e4e.manifest

File version

File size

4.000

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:20

Nền

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_0c7a5fd66cc3034c.manifest

File version

File size

4.000

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:20

Nền

Not applicable

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

File name

Amd64_0f78660c32c9f81d45d49bbd04ac3942_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_e65ce1c491ff9342.manifest

File version

File size

747

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

Amd64_38dff39c527fdbc66897f9041ab02775_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_3de42bd711ae5895.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

Amd64_5cfeed4d8165b9d6cebf910082de5d5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_ac4504ef44bd3e9b.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

Amd64_6580bc3928f5856c8743e4f9b4fd9bd7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_ebab5cfb28e3cbe1.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

Amd64_b3a4c8c3ac973c1079d1b2bc139503a9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_7e6364859ab87bad.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

Amd64_c8eb08542f31788b550a1d82db941212_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_85d7703c72a5a587.manifest

File version

File size

747

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

Amd64_e3208a3b557d1b44cc925aa2b55becb3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_a2bd4821e1f8ee91.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

Amd64_e7f1d218a906367bcd9b4f611831a6a2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_011a26c1204753a8.manifest

File version

File size

1.100

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_6822fdd30bf46a28.manifest

File version

File size

2.684

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

08:38

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_6894fa3225240f26.manifest

File version

File size

2.684

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

09:08

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_6823fe1d0bf3837f.manifest

File version

File size

1.257

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

08:30

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_6895fa7c2523287d.manifest

File version

File size

1.257

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

09:03

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_6826fefb0bf0cf84.manifest

File version

File size

3.427

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

08:36

Nền

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_6898fb5a25207482.manifest

File version

File size

3.427

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

09:07

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_7277a82540552c23.manifest

File version

File size

3.350

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:23

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_72e9a4845984d121.manifest

File version

File size

3.350

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:23

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_7278a86f4054457a.manifest

File version

File size

2.652

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

07:43

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_72eaa4ce5983ea78.manifest

File version

File size

2.652

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

08:07

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_727ba94d4051917f.manifest

File version

File size

3.856

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:23

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_72eda5ac5981367d.manifest

File version

File size

3.856

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:23

Nền

Not applicable

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

File name

Ia64_66b2d7426c65392200c14cd14e688bc1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_d8b851f42b9b30f0.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:17

Nền

Not applicable

File name

Ia64_7a616ce5b4580fe3488e288c9a1f1362_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_3a9ba79b9d0e3b3c.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:17

Nền

Not applicable

File name

Ia64_869af7e8d22aa97b759d191cc4500942_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_65ab888473ddaf8a.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:17

Nền

Not applicable

File name

Ia64_ec08562a9c874a8a19d3ebee2d639f29_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_f46647b1f1c3e916.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:17

Nền

Not applicable

File name

Ia64_ed80648e7115a6f949be2e095c78ae09_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_7615ce55934d3922.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:17

Nền

Not applicable

File name

Ia64_f20d420ef22335f41c6461cf1aa39127_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_86f8d5399f7e8cfb.manifest

File version

File size

1.098

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:17

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_0c060645539501ee.manifest

File version

File size

2.682

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

08:38

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_0c7802a46cc4a6ec.manifest

File version

File size

2.682

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

09:07

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_0c07068f53941b45.manifest

File version

File size

1.255

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

08:34

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_0c7902ee6cc3c043.manifest

File version

File size

1.255

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

09:02

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_0c0a076d5391674a.manifest

File version

File size

3.425

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

08:37

Nền

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_0c7c03cc6cc10c48.manifest

File version

File size

3.425

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

09:05

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_7277a82540552c23.manifest

File version

File size

3.350

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_72e9a4845984d121.manifest

File version

File size

3.350

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_7278a86f4054457a.manifest

File version

File size

2.652

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

07:43

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_72eaa4ce5983ea78.manifest

File version

File size

2.652

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

08:07

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16576_none_727ba94d4051917f.manifest

File version

File size

3.856

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20694_none_72eda5ac5981367d.manifest

File version

File size

3.856

Date (UTC)

17-Apr-2010

Time (UTC)

18:18

Nền

Not applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×