Bản Cập Nhật tương thích có sẵn cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: tháng 12 năm 2013

Tóm tắt

Bản Cập Nhật tương thích là bản cập nhật phần mềm cải thiện trải nghiệm tương thích Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Microsoft thường xuyên phát hành bản Cập Nhật tương thích Windows để cải thiện trải nghiệm người dùng chung.

Bản Cập Nhật tương thích này được phát hành tháng 12 năm 2013.

Thông tin

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Bản Cập Nhật tương thích này được cung cấp khi bạn nâng cấp lên phiên bản phát hành của Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Những vấn đề được giải quyết bởi các bản Cập Nhật tương thích ứng dụng

Khi bạn cố gắng cài đặt và chạy các trò chơi hoặc ứng dụng trong Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, bạn có thể gặp một hoặc nhiều hiện tượng sau:

  • Trò chơi, ứng dụng hoặc trình điều khiển được cài đặt không đúng.

  • Trò chơi, ứng dụng hoặc trình điều khiển làm mất ổn định hệ thống.

  • Chức năng chính của trò chơi, ứng dụng hoặc phần mềm không hoạt động đúng cách.

Ứng dụng hoặc thiết bị bị thay đổi trong hành vi sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này

Bảng sau liệt kê các ứng dụng và thiết bị được bao gồm trong gói Cập Nhật tích luỹ này. Bảng này cũng mô tả hành vi của các ứng dụng và các thiết bị sau khi cài đặt bản Cập Nhật.

Bản Cập Nhật tương thích gây ra một số thay đổi trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Sau đây là 3 phổ biến nhất:

Khối cứng

Điều này ngăn không cho ứng dụng không tương thích với Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 chạy trên hệ thống.

Lưu ý Microsoft cho phép Windows đặt một khối cứng trên ứng dụng không phải của Microsoft nếu nhà sản xuất được thông báo.

Điều này thông báo cho bạn khi một chức năng chính của ứng dụng có thể không hoạt động hoặc có thể gây ra sự bất ổn định của ứng dụng.

Khối điều khiển

Có thể chặn trình điều khiển sẵn có trên máy tính của bạn. Khi trình điều khiển được di chuyển trong quá trình nâng cấp, trình điều khiển hộp thư sẽ được cài đặt.

Ứng dụng và thiết bị được bao gồm trong bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×