Tóm tắt

Bản Cập Nhật tương thích này là bản cập nhật phần mềm cải thiện trải nghiệm tương thích Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Microsoft thường xuyên phát hành bản Cập Nhật tương thích Windows để cải thiện trải nghiệm người dùng chung.

Bản Cập Nhật tương thích này được phát hành tháng 4 năm 2014.

Thông tin

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Bản Cập Nhật tương thích này được cung cấp khi bạn nâng cấp lên phiên bản phát hành của Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Những vấn đề được giải quyết bởi các bản Cập Nhật tương thích ứng dụng

Khi bạn cố gắng cài đặt và chạy các trò chơi hoặc ứng dụng trong Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, bạn có thể gặp một hoặc nhiều hiện tượng sau:

  • Trò chơi, ứng dụng hoặc trình điều khiển được cài đặt không đúng.

  • Trò chơi, ứng dụng hoặc trình điều khiển làm mất ổn định hệ thống.

  • Chức năng chính của trò chơi, ứng dụng hoặc phần mềm không hoạt động đúng cách.

Ứng dụng hoặc thiết bị bị thay đổi trong hành vi sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này

Bảng sau liệt kê các ứng dụng và thiết bị được bao gồm trong gói Cập Nhật tích luỹ này. Bảng này cũng mô tả hành vi của các ứng dụng và các thiết bị sau khi cài đặt bản Cập Nhật.

Bản Cập Nhật tương thích gây ra một số thay đổi trong Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Dưới đây là phổ biến nhất.

Khối cứng

Điều này ngăn không cho ứng dụng không tương thích với Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 chạy trên hệ thống.

Lưu ý Microsoft cho phép Windows đặt một khối cứng trên ứng dụng không phải của Microsoft nếu nhà sản xuất được thông báo.

Điều này thông báo cho bạn khi một chức năng chính của ứng dụng có thể không hoạt động hoặc có thể gây ra sự bất ổn định của ứng dụng.

Khối điều khiển

Điều này có thể ngăn chặn các trình điều khiển sẵn có trên máy tính của bạn. Khi trình điều khiển được di chuyển trong quá trình nâng cấp, trình điều khiển hộp thư sẽ được cài đặt.

Ứng dụng và thiết bị được bao gồm trong bản cập nhật này

Ứng dụng hoặc thiết bị

Phiên bản

Hiện tượng sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật

Giai đoạn nhạc

1.6.225.0

Cải thiện trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

Chromazone

1.0.3.0

Cải thiện trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

Toán Karting

1.0.0.5

Cải thiện trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

Nero hảo hạng 2014 - Trung Quốc đĩa Blu-ray Player

12.0.20064

Cải thiện trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

Văn phòng ứng dụng nhúng

không có sẵn

Cải thiện trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

Baidu quản lý ảnh (百度相片管家) Sim_Chinese

2.0.2.100

Ứng dụng xử lý trực tuyến chỉ OneDrive thông minh tệp chính xác.

Netease quản lý ảnh (网易相片管家) Sim_Chinese

1.0.1.8

Ứng dụng xử lý trực tuyến chỉ OneDrive thông minh tệp chính xác.

Download ứng dụng

10.*

Chặn cài đặt ứng dụng.

ClickArt 400.000

1

Thông báo cho người dùng để cài đặt lại ứng dụng này sau khi nâng cấp.

Dự thảo cuối cùng 8

8

Thông báo cho người dùng để cài đặt lại ứng dụng này sau khi nâng cấp.

Dịch vụ bảo vệ truy cập JUNOS xung

3.0.21365

Thông báo cho người dùng để cài đặt lại ứng dụng này sau khi nâng cấp.

Bộ điều hợp không dây Broadcom ảo

không có sẵn

Chặn cài đặt trình điều khiển vì nó ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống.

VIPRE Internet Security 2014, VIPRE Antivirus 2014

7.0.6.2

Thông báo cho người dùng để cài đặt lại ứng dụng này sau khi nâng cấp.

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với Windows RT 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Acres.dll

6.3.9600.16384

310,784

21-Aug-2013

12:16

Không áp dụng

Sysmain.sdb

Không áp dụng

39,336

12-Mar-2014

09:29

Không áp dụng

Msimain.sdb

Không áp dụng

286

12-Mar-2014

09:29

Không áp dụng

Acgenral.dll

6.3.9600.16459

9,728

08-Nov-2013

15:31

Không áp dụng

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

8.704 người

21-Aug-2013

11:15

Không áp dụng

Acspecfc.dll

6.3.9600.16427

9,728

12-Oct-2013

06:13

Không áp dụng

Drvmain.sdb

Không áp dụng

58,694

12-Mar-2014

09:29

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Acres.dll

6.3.9600.16384

310,784

21-Aug-2013

13:16

x86

Sysmain.sdb

Không áp dụng

3,834,192

12-Mar-2014

09:37

Không áp dụng

Msimain.sdb

Không áp dụng

2,726,820

12-Mar-2014

09:37

Không áp dụng

Acgenral.dll

6.3.9600.17050

2,441,216

12-Mar-2014

15:01

x86

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

8.704 người

21-Aug-2013

11:47

x86

Acspecfc.dll

6.3.9600.17050

442,880

12-Mar-2014

15:08

x86

Drvmain.sdb

Không áp dụng

118,272

12-Mar-2014

09:37

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Sysmain.sdb

Không áp dụng

433,548

12-Mar-2014

09:34

Không áp dụng

Msimain.sdb

Không áp dụng

2,757,380

12-Mar-2014

09:34

Không áp dụng

Acgenral.dll

6.3.9600.17021

305,664

09-Feb-2014

08:17

x64

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

10.240 người

21-Aug-2013

18:54

x64

Acspecfc.dll

6.3.9600.16427

41,472

12-Oct-2013

07:24

x64

Drvmain.sdb

Không áp dụng

119,562

12-Mar-2014

09:34

Không áp dụng

Acres.dll

6.3.9600.16384

310,784

21-Aug-2013

13:16

x86

Sysmain.sdb

Không áp dụng

3,834,192

12-Mar-2014

09:37

Không áp dụng

Acgenral.dll

6.3.9600.17050

2,441,216

12-Mar-2014

15:01

x86

Acwinrt.dll

6.3.9600.16384

8.704 người

21-Aug-2013

11:47

x86

Acspecfc.dll

6.3.9600.17050

442,880

12-Mar-2014

15:08

x86Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×