Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này tóm tắt các cấu phần được cập nhật trong Bản tổng hợp Cập nhật 1 cho System Center 2016.

Lưu ý Bản tổng hợp Cập nhật 1 là kết quả của phản hồi từ những khách hàng đã sử dụng System Center 2016 Technical Preview 5. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản tổng hợp bản cập nhật 1 để có trải nghiệm System Center 2016 tốt hơn. Bạn cũng nên cài đặt bản cập nhật sau:

3194798 Bản cập nhật tích lũy Windows 10 phiên bản 1607 và Windows Server 2016: ngày 11 tháng 10 năm 2016

Giới thiệu về các bản tổng hợp cập nhật System Center 2016

Mỗi bản tổng hợp cập nhật mới cho System Center 2016 đều chứa tất cả các bản cập nhật nóng và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật được bao gồm trong bản tổng hợp bản cập nhật trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản tổng hợp bản cập nhật mới nhất cho System Center 2016.

Các cấu phần được khắc phục trong bản tổng hợp bản cập nhật này

Trình quản lý Bảo vệ Dữ liệu

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:
 

3190600 Bản tổng hợp Cập nhật 1 cho System Center 2016 Data Protection Manager

Trình quản lý Hoạt động

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:
 

3190029 Bản cập nhật Tổng hợp 1 cho System Center 2016 Operations Manager

Orchestrator

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:
 

3190603 Bản cập nhật Tổng hợp 1 cho Microsoft System Center 2016 Orchestrator

Trình quản lý Dịch vụ

Không có bản cập nhật nào cho cấu phần này trong bản tổng hợp này.
 

Tự động hóa Quản lý Dịch vụ

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:
 

3190604 Bản cập nhật Tổng hợp 1 cho System Center 2016 Tự động hóa Quản lý Dịch vụ

Service Provider Foundation

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:
 

3190602 Bản cập nhật Tổng hợp 1 cho System Center 2016 Orchestrator - Service Provider Foundation

Trình quản lý Máy Ảo

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:
 

3190597 Bản cập nhật Tổng hợp 1 cho System Center 2016 Virtual Machine Manager

Windows Azure Pack

Không có bản cập nhật nào cho cấu phần này trong bản tổng hợp này. Hỗ trợ cho System Center 2016 sẽ được thêm vào như một phần trong bản tổng hợp bản cập nhật tiếp theo Windows Azure Pack.
 

Windows web Azure Pack

Không có bản cập nhật nào cho cấu phần này trong bản tổng hợp này. Hỗ trợ cho System Center 2016 sẽ được thêm vào như một phần trong bản tổng hợp cập nhật tiếp theo dành cho Windows web gói Azure.

Cách tải xuống và cài đặt Bản cập nhật Tổng hợp 1 cho Trung tâm Hệ thống 2016

Vui lòng xem từng bài viết thành phần để biết hướng dẫn cài đặt cụ thể cho từng cấu phần. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×