Giới thiệu

Đây là bài viết tóm tắt mô tả các cấu phần được cập nhật trong Bản tổng hợp Cập nhật 7 dành cho Microsoft System Center 2012 Gói Dịch vụ 1 (SP1). Ngoài ra, bài viết này có chứa các liên kết tải về và liên kết đến các bài viết thành phần cung cấp chi tiết về các vấn đề được giải quyết trong bản cập nhật này.

Để tải xuống và cài đặt các gói cập nhật cho System Center 2012 SP1, hãy xem phần "Cách tải và cài đặt Bản tổng hợp Cập nhật 7 cho System Center 2012 Gói Dịch vụ 1".

Các cấu phần được khắc phục trong bản tổng hợp bản cập nhật này

Bộ điều khiển Ứng dụng

Không có bản cập nhật nào cho cấu phần này trong bản tổng hợp bản cập nhật này.

Trình quản lý Bảo vệ Dữ liệu

Có năm sự cố trình quản lý Bảo vệ Dữ liệu (DPM) đã được khắc phục trong Bản cập nhật Tổng hợp 7 dành cho Trung tâm Hệ thống 2012 SP1. Hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

2966012 Bản cập nhật Tổng hợp 7 cho System Center 2012 Data Protection Manager SP1

Trình quản lý Hoạt động

Có năm sự cố trong Trình quản lý Hoạt động đã được khắc phục trong Bản cập nhật Tổng hợp 7 dành cho System Center 2012 SP1. Xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

2965420 Bản cập nhật Tổng hợp 7 cho System Center 2012 Operations Manager Gói Dịch vụ 1

Orchestrator

Có bốn sự cố orchestrator đã được khắc phục trong Bản cập nhật Tổng hợp 7 dành cho System Center 2012 SP1. Xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

2965419 Bản cập nhật Tổng hợp 7 cho System Center 2012 Orchestrator Gói Dịch vụ 1

Trình quản lý Dịch vụ

Không có bản cập nhật nào cho cấu phần này trong bản tổng hợp bản cập nhật này.

Trình quản lý Máy Ảo

Có hai sự cố Về Trình quản lý Máy Ảo đã được khắc phục trong Bản cập nhật Tổng hợp 7 dành cho System Center 2012 SP1. Ngoài ra, có sẵn một gói tải xuống cho máy chủ Trình quản lý Máy Ảo. Xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết thêm thông tin về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

2965410 Bản cập nhật Tổng hợp 7 cho System Center 2012 Virtual Machine Manager SP1


Cách nhận và cài đặt Bản cập nhật Tổng hợp 7 cho System Center 2012 SP1

Tải xuống thông tin

Các gói cập nhật cho System Center 2012 SP1 có sẵn từ Microsoft Update hoặc tải xuống thủ công.

Cập nhật Microsoft

Để nhận và cài đặt gói cập nhật từ Microsoft Update, hãy làm theo các bước sau trên máy tính đã cài đặt cấu phần Trung tâm Hệ thống 2012 hiện hành:

  1. Bấm vào Bắt đầu, và bấm vào Pa-nen Điều khiển.

  2. Trong Panel điều khiển, bấm đúp vào Windows Update.

  3. Trong cửa sổ Windows Update, bấm vào Kiểm tra trực tuyến để biết các bản cập nhật từ Microsoft Update.

  4. Bấm Cập nhật quan trọng có sẵn.

  5. Chọn gói Cập nhật Tổng hợp mà bạn muốn cài đặt, rồi bấm OK.

  6. Bấm cài đặt bản cập nhật để cài đặt các gói cập nhật đã chọn.


Tải xuống thủ công các gói cập nhật

Truy cập trang web sau để tải xuống các gói cập nhật theo cách thủ công từ Danh mục Microsoft Update:Trình quản

lý Bảo vệ Dữ liệu

Tải về tải xuống gói cập nhật Trình quản lý Bảo vệ Dữ liệu ngay bây giờ.Trình quản lý Hoạt động

Tải về tải xuống gói cập nhật Operations Manager ngay bây giờ.Orchestrator

Tải về tải xuống gói cập nhật Orchestrator ngay bây giờ.Trình quản lý Máy Ảo

Tải về tải xuống gói cập nhật Virtual Machine Manager Server ngay bây giờ.
Để cài đặt các gói cập nhật theo cách thủ công, hãy chạy lệnh sau từ lời nhắc chỉ lệnh mức cao:

msiexec.exe /update packagename

Ví dụ: để cài đặt Virtual Machine Manager Server Update (KB2965410), hãy chạy các bước sau từ dấu nhắc lệnh mức cao:

msiexec.exe /bản cập nhật KB2965410-AMD64-Server.msp

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×