Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả các sự cố đã được khắc phục trong bản cập nhật tổng hợp 8.0.11049.0 dành cho Tác nhân Giám sát của Microsoft. Bản cập nhật này cũng chứa các hướng dẫn cài đặt cho bản tổng hợp cập nhật.

Các bản sửa lỗi có trong bản tổng hợp bản cập nhật này

  • Không kết nối được với dịch vụ Log Analytics thông qua proxy HTTP đã xác thực. Lỗi được ghi trong nhật ký Trình quản lý Hoạt động như là một lỗi để kết nối và được trích dẫn là lỗi 12019. Ngoài ra, tệp nhật ký dấu vết MOMTraceNative.log ghi lại lỗi tương tự như sau:

    WinHttpQueryOption(WINHTTP_OPTION_SERVER_CERT_CONTEXT) cho URL "https://<workspace id>.ods.opinsights.azure.com/OperationalData.svc/PostDataItems" và requestId không thành công với mã WINERROR= 2EF3

Cách tải bản cập nhật tổng hợp phiên bản 8.0.11049.0 dành cho Tác vụ Giám sát Microsoft (KB4015075)

Tải xuống thông tin

Các gói cập nhật cho Đại lý Giám sát của Microsoft có sẵn bằng cách tải xuống thủ công.

Tải xuống thủ công

Để tải xuống gói cập nhật theo cách thủ công, hãy chuyển đến Danh mục Microsoft Update và tìm kiếm Tác nhân Giám sát của Microsoft. Các bản cập nhật sẵn có sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ: gói cập nhật này được liệt kê như sau:

Bản tổng hợp cập nhật cho Tác vụ Giám sát của Microsoft (KB4015075)

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×