Bản cập nhật tháng 9 năm 2014 để phát lại DVD trong Windows 7 SP1

Bản cập nhật này giúp Microsoft cải thiện trải nghiệm khi người dùng phát DVD trong Windows Media Player và Windows Media Center trong Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1), chẳng hạn như cải thiện chất lượng và hiệu năng. Kiểm tra điều kiện tiên quyết trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này và xem phần "tham khảo" về phát lại DVD.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ .

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy Windows 7 SP1.

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows 7, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

thông tin về gói dịch vụ 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Thông tin

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Tệp mà các thuộc tính không được liệt kê, danh mục phân loại bảo mật được ký bằng chữ ký số Microsoft

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về khả năng phát DVD, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×