Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này thêm 33 cấu hình quy tắc và 9 quy tắc hoạt động để phân tích thực tiễn tốt nhất (BPA) cho tên hệ thống miền (DNS) trong Windows Server 2008 R2.Lưu ý Có 8 cấu hình quy tắc và 7 quy tắc hoạt động trong phiên bản trước của BPA cho DNS. Để biết thêm thông tin về cấu hình quy tắc và các quy tắc hoạt động thêm các bản cập nhật này, hãy xem phần "Thông tin". 

Thông tin cập nhật

Cách nhận bản cập nhật này

Bản Cập Nhật có sẵn từ trang web của Microsoft Update:

http://update.microsoft.comĐể biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows Server 2008 R2. Ngoài ra, bạn phải có vai trò máy chủ DNS được cài đặt trên máy tính.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn (DST). Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Ghi chú thông tin tệp Windows Server 2008 R2
  • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "Thông tin cho Windows Server 2008 R2 tệp bổ sung". MUM và tệp MANIFEST cũng như các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục là rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

91,554

19-Aug-2010

08:38

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

98,700

19-Aug-2010

07:02

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

88,804

19-Aug-2010

07:01

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

97,660

19-Aug-2010

08:32

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

96,324

19-Aug-2010

06:50

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

94,536

19-Aug-2010

08:38

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

95,038

19-Aug-2010

08:38

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

72,410

19-Aug-2010

07:52

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

70,200

19-Aug-2010

08:02

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

93,306

19-Aug-2010

08:34

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

95,244

19-Aug-2010

08:38

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

94,548

19-Aug-2010

08:32

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

93,778

19-Aug-2010

08:38

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

89,836

19-Aug-2010

08:35

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

90,920

19-Aug-2010

08:38

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

90,536

19-Aug-2010

08:38

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

62,416

19-Aug-2010

08:02

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

63,294

19-Aug-2010

08:02

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

91,554

19-Aug-2010

09:20

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

98,700

19-Aug-2010

07:32

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

88,804

19-Aug-2010

07:41

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

97,660

19-Aug-2010

09:17

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

96,324

19-Aug-2010

07:44

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

94,536

19-Aug-2010

09:20

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

95,038

19-Aug-2010

09:20

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

72,410

19-Aug-2010

08:43

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

70,200

19-Aug-2010

08:34

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

93,306

19-Aug-2010

09:16

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

95,244

19-Aug-2010

09:20

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

94,548

19-Aug-2010

09:17

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

93,778

19-Aug-2010

09:20

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

89,836

19-Aug-2010

09:21

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

90,920

19-Aug-2010

09:20

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

90,536

19-Aug-2010

09:20

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

62,416

19-Aug-2010

08:33

Not applicable

Dnsserver_model.psd1

Not applicable

63,294

19-Aug-2010

08:43

Not applicable

Dnsserver_model.ps1

Not applicable

323,156

12-Aug-2010

22:41

Not applicable

Dnsserver_model.ps1

Not applicable

323,156

12-Aug-2010

22:42

Not applicable

Để biết thêm thông tin về BPA cho DNS, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

Thông tin chung về BPA cho DNSĐể biết thêm thông tin về cấu hình quy tắc cho BPA cho DNS, ghé thăm website sau của Microsoft:

Cấu hình quy tắc BPA cho DNSĐể biết thêm thông tin về hoạt động quy tắc cho BPA cho DNS, ghé thăm website sau của Microsoft:

Quy tắc hoạt động BPA cho DNSĐể biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Amd64_033829457ccf9e32c2c31839dacd87bd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_d7566d6bf945c687.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_09ddb5acf15a3ab2e5a3de6bc70ca0a2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_39de0bd83ec0cd67.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_0b6ee7eca35b792f09e990f3179c804d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_14ccdc14f6423117.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_103c35c351e192d70f5b2608acbbd861_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_3fa4c54c04c91c3f.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

709

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_1088bdf99fbd99257db052ef11310ca1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_5f7c8e8a543063e4.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_192c0135c5d52a1f90aae9145d1e2aa3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_c0f236299c6c8c3b.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_1949ab7b69408f6be0a7d9fd5b3b65c8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_3c24d035cf2442ce.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_19a68a7285f00151fbf500018df41ec8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_0a1130cb3d815582.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_2bf7e6aec1ff9b4a61847f1a2fb6ed78_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_1a1782bec2cac9d6.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_2c1b5c07f5c76d7d5731638e761c4527_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_d0e628fb5eb40394.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_2d5008019ee55430eb762e4553da4269_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_9bf1c4e45f0c52e4.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_2ec7920b1e7dd38bf60f08c1bff57335_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_81a95e49017e34b9.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_3b73ed169fe452b8f2ed0124da50c7a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_e095d2eb8f007adf.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_3d62b5c5c1f772218460095dc9dbca9e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_6293c5e86983cf2b.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_40371eca719a5b8cd1fb5230fb23fa23_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_5f8d66f4cb74a7d8.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_439c69a8cd953f4c95a9308f6f037fce_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_f55a0e358896d2e5.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_49be6666d65cc94d5e21835803a67744_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_1560666afd582345.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_53a84504456fdcc7f7257f5d4b30b7ca_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_1b4957d3d1474b9c.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_5744ce6d8ffbf2f9d6b7707e21f27051_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_26973cdf3ef995ad.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

709

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_57ba1c78787997a11f913969b9616f86_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_cc1c5db206d57e7f.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_5a77154d47df1a2edf373cfd4417e854_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_4c8b320bab97b642.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_6da323c38a83471bcc36da21d9812dd9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_5db08ff4645b945b.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_789c2f0cf06f3987f7a0efe7ad84a48e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_49f3829cb14501cb.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_7dd9efcb619b2d006c8c010568d3ef83_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_2fe52ffb379bd3dd.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_84b84b69a032be392cab314dfae9f5a0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_25aa1a599a13ae4d.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_8aecaddec86bbdf5dbbcbd41e1345945_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_23a0ad8487bb0395.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_97f9763736782768143f187c81bfc0b2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_39bdc799b2a0ca0c.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_9df7f8946b85eff44b3dddfcfe3eb233_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_74997952e03567a4.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_adf72e090939fd0a673a83eae53e93e3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_daae2d883b4ea4c6.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_ba424d353f572eaa86a4041dbbbf1724_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_8538ccfd593624bf.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_bd5c854f5b3d9663d165afdccd0447d3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_ba29b6807ebccada.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_c335c77a7c53e81fd32de98f04edac11_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_63330b3d83ab267a.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_cd1964eb581047150ff67b9d3f0b1aa2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_bf7634ac2a258ac5.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_d8dcbf20afecef67b7a3dbeb6546d48c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_9ac1b019d01da0f4.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_e505344af2caa792b8ebcf787859bf00_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_a002c21a39d988e8.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_ec8f9e9f347c3b15b54811a13fe341b1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_c1e508db03dac21f.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_f34f04d9a7d316d6c123e7e9dd3e93a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_409c1c15533e9c78.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_f797eab3d8c1db298953716eca40ea5f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_397e77d1639cfbb8.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

717

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_cs-cz_9fcf497eb25cf384.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:20

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_de-de_3a34bee1aa79441d.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

07:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_en-us_e32594da99574fe2.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

07:25

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_es-es_e2f0f1be997e4187.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:07

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_fr-fr_85a867bd8c5057e9.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

07:22

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_hu-hu_cd18e80570b02705.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_it-it_6fd05e0463823d67.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:20

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_ja-jp_11f5dd11569d4f42.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

08:30

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_ko-kr_b55fb9c6490e1658.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

08:27

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_nl-nl_9c318639225f4be9.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:14

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_pl-pl_e26de0bb0781b99d.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:20

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_pt-br_e4c1cb5f060b4d81.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:06

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_pt-pt_e5a39acb057abd5d.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:19

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_ru-ru_2c46ac8eea5c4b89.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:13

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_sv-se_c8419703e18555e4.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:20

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_tr-tr_714ee14ad04157d5.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_zh-cn_42abff48807929f4.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

08:29

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_zh-tw_46a83c9e7dea0664.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

08:30

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_cs-cz_a0337513cb97686e.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

10:02

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_de-de_3a98ea76c3b3b907.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

08:09

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_en-us_e389c06fb291c4cc.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

08:08

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_es-es_e3551d53b2b8b671.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:56

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_fr-fr_860c9352a58accd3.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

08:10

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_hu-hu_cd7d139a89ea9bef.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

10:08

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_it-it_703489997cbcb251.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

10:07

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_ja-jp_125a08a66fd7c42c.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:08

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_ko-kr_b5c3e55b62488b42.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:07

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_nl-nl_9c95b1ce3b99c0d3.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

10:07

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_pl-pl_e2d20c5020bc2e87.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

10:08

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_pt-br_e525f6f41f45c26b.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:57

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_pt-pt_e607c6601eb53247.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

10:07

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_ru-ru_2caad8240396c073.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

10:03

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_sv-se_c8a5c298fabfcace.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

10:07

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_tr-tr_71b30cdfe97bccbf.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

10:02

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_zh-cn_43102add99b39ede.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:07

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-d..er-dnsbpa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_zh-tw_470c683397247b4e.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

2,623

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

09:07

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-dns-server-dnsbpa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16659_none_42baa889681a58ab.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

3,190

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

07:38

Nền

Not applicable

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-dns-server-dnsbpa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20784_none_431ed41e8154cd95.manifest

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

3,190

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

08:18

Nền

Not applicable

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Not applicable

Kích thước tệp

16,763

Ngày (UTC)

19-Aug-2010

Thời gian (UTC)

22:25

Nền

Not applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×