Giới thiệu

Bản cập nhật này thêm "Ashgabat" vào tên hiển thị của múi giờ chuẩn Tây á trong Windows Embedded Compact 7.

Thông tin

Thông tin cập nhật phần mềmThông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 Cập nhật hàng tháng năm 2013 có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Bản cập nhật Windows Embedded Compact 7
Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói hotfix này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:06

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug\0c0a

Timezones.res

22,528

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Timezones.res

14,948

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0404

Timezones.res

21,876

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0407

Timezones.res

20,880

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\040c

Timezones.res

22,356

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0410

Timezones.res

15,384

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0411

Timezones.res

16,260

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0412

Timezones.res

22,616

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0413

Timezones.res

23,920

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0416

Timezones.res

22.480 người

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0419

Timezones.res

21,728

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\041d

Timezones.res

14,304

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0804

Timezones.res

23,936

01-Nov-2013

00:07

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail\0c0aTrạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×