Giới thiệu về các bản cập nhật phiên bản điện thoại Lync

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật cho phép các thiết bị Microsoft Lync Phiên bản điện thoại sau để áp dụng bản Cập Nhật cho Windows Embedded CE 6.0 được phát hành tháng 9 năm 2013 hoặc các phiên bản Cập Nhật.

  • Phiên bản điện thoại Lync Aastra 6721ip và Aastra 6725ip điện thoại

  • Phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120 động

  • Phiên bản điện thoại Lync Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 động

  • Phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và 8540 điện thoại LG-Nortel IP động

Thông tin

Bản Cập Nhật cho phiên bản điện thoại Lync


Để biết thêm chi tiết về bản Cập Nhật cho phiên bản điện thoại Lync Aastra 6721ip và Aastra 6725ip điện thoại, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2954032 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Aastra 6721ip và Aastra 6725ip điện thoại: tháng 4 năm 2014
Để biết thêm chi tiết về bản Cập Nhật cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120 điện thoại, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2954033 động mô tả bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho HP 4110 và HP 4120: tháng 4 năm 2014
Để biết thêm chi tiết về bản Cập Nhật cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho điện thoại Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 2954034 : tháng 4 năm 2014
Để biết thêm chi tiết về bản Cập Nhật cho phiên bản điện thoại Lync cho điện thoại Polycom CX700 và LG-Nortel IP 8540 điện thoại, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2954035 mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync Polycom CX700 và LG-Nortel IP Phone 8540 động: ngày tháng 4 năm 2014

Ngày 2013 hoặc các phiên bản cập nhật Windows CE 6.0


Để biết thêm thông tin về ngày 2013 Cập Nhật cho Windows Embedded CE 6.0, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2886717 một bản cập nhật sẵn có bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer cho Windows Embedded CE 6.0 (tháng 9 năm 2013)
Để biết thêm thông tin về ngày 2013 Cập Nhật cho Windows Embedded CE 6.0, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Khắc phục sự cố 2774445 : thiết bị gỡ bỏ và sau đó remounted sau khi bạn cấu hình thiết đặt PNPUnloadDelay trong Windows Embedded CE 6.0 R3
Để biết thêm thông tin về ngày 2013 Cập Nhật cho Windows Embedded CE 6.0, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2909695 Cập Nhật bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer cho Windows Embedded CE 6.0 (tháng 11 năm 2013)
Để biết thêm thông tin về tháng 1 / 2013 Cập Nhật cho Windows Embedded CE 6.0, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Khắc phục sự cố 2928412 : thời gian hệ thống bị thay đổi không đúng DST biên giới trên thiết bị chạy trên Windows Embedded CE 6.0 R3

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×