Giới thiệu về bản cập nhật này

Bản cập nhật này cung cấp khắc phục hồi quy trình cài đặt ả năng quản lý để ngăn chặn điều khiển ActiveX không Cập Nhật tính năng bảo mật trong Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9 và Windows Internet Explorer 8.

Thông tin cập nhật

Để bật Cập nhật này, hãy cài đặt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem Cập nhật thông tin kỹ thuật về bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer.

Lưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ tháng dành cho Internet Explorer (MS14-080).

Thông tin

Hồi quy vào phần "Tắt chặn lỗi điều khiển ActiveX cho Internet Explorer trên tên miền cụ thể" ả năng quản lý thiết lập cho điều khiển ActiveX cũ chặn tính năng bảo mật được đưa ra như một phần của bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ tháng dành cho Internet Explorer. Tên miền này cho phép danh sách không miễn chặn vì các hồi quy.

Bản cập nhật này là bản vá cho các hồi quy và khôi phục chức năng mong đợi "Tắt chặn lỗi điều khiển ActiveX cho Internet Explorer trên tên miền cụ thể" ả năng quản lý cài đặt. Thiết đặt này cho phép bạn quản lý danh sách các tên miền mà Internet Explorer sẽ ngăn chặn điều khiển ActiveX đã lỗi thời. Lỗi điều khiển ActiveX không bao giờ bị chặn trong các site tin cậy và vùng intranet nội bộ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cập Nhật để ngăn chặn điều khiển ActiveX cũ trong Internet Explorer.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×