Giới thiệu

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật xếp chồng dịch vụ Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012. Bản cập nhật này chứa những cải tiến và khắc phục sự cố sau:

Cải thiện 1

Giảm số lượng các sự kiện lỗi sau:

80070490

Error_Not_Found


Chú ý các thông báo lỗi chung xảy ra trong nhiều trường hợp khi bạn cài đặt bản cập nhật Windows 8.

Cải thiện 2

Cho phép bạn cài đặt dịch vụ vai trò mạch ngắt kết nối máy tính từ xa trên bộ điều khiển miền.

Vấn đề 1

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật 2821895, bạn không thể cài đặt vai trò của dịch vụ máy tính để bàn từ xa trên máy tính.

Lưu ý Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật 2821895, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

bản Cập Nhật xếp chồng dịch vụ có sẵn cho Windows RT và Windows 8: tháng 6 năm 2013
Vấn đề 2

Khi bạn cài đặt bản Cập Nhật 2821895 và sau đó chạy công cụ kiểm tra tệp hệ thống, công cụ báo cáo lỗi tệp được lưu trữ trên máy tính.

Vấn đề 3

Khi bạn cài đặt bản Cập Nhật 2821895 và sau đó chạy các lệnh sau, diễn đàn nén hoặc giải nén hoạt động không thành công:

dism /cleanup-image /startcomponentcleanup Vấn đề 4

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn cài đặt nhiều bản cập nhật Windows là mục tiêu phần tương tự cùng một lúc.

  • Khởi động một lệnh nén hoạt động.

  • Bạn muốn dỡ cài đặt bản Cập Nhật khác.

Trong trường hợp này, bản Cập Nhật không được cài đặt.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ .

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×