Bản cập nhật Xếp chồng Dịch vụ (SSU): Câu hỏi Thường Gặp

Thông tin chung

Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ cung cấp bản sửa lỗi cho ngăn xếp cung cấp dịch vụ, là cấu phần cài đặt bản cập nhật Windows. Để biết thêm thông tin cơ bản về SSU, vui lòng xem bài viết này

Có, tất cả các phiên bản Windows và Windows Server có thể cần SSU để khắc phục sự cố, bao gồm cả phiên bản Windows 10 và Windows Server mới nhất.

SSU phải luôn được cài đặt trước mọi bản cập nhật mới cho Windows, bao gồm bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU), Bản tổng hợp Hàng tháng hoặc bản cập nhật dành riêng cho Bảo mật.

Tôi có thể tìm SSU mới nhất cho thiết bị của mình trong ADV990001 | Bản cập nhật Xếp chồng Dịch vụ Mới nhất.

 

Khắc phục sự cố

Tất cả các bản cập nhật cho Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows Server 2008 SP2 được phát hành sau ngày 13 tháng 8 năm 2019 đều được ký SHA-2, bao gồm cả SSU. Để biết thông tin chung, cài đặt và cách khắc phục sự cố liên quan đến thay đổi đối với các bản cập nhật được ký SHA-2, vui lòng xem Yêu cầu Hỗ trợ Ký Mã SHA-2 cho Windows và WSUS 2019.

Trước khi bạn khởi động lại thiết bị, hãy cài đặt Bản cập nhật Xếp chồng Dịch vụ (SSU) mới nhất như được liệt kê trong ADV990001 | Bản cập nhật Xếp chồng Dịch vụ Mới nhất. Sau khi cài đặt thành công SSU, bạn có thể khởi động lại thiết bị của mình.

Các bước dưới đây sẽ giải quyết vấn đề, nếu nguyên nhân là chưa cài đặt SSU.

Sử dụng Chế độ An toàn:

 1. Để chuyển sang Chế độ An toàn, hãy nhấn F8 ngay khi bạn thấy Windows đang khởi động.

 2. Chọn chế độ An toàn từ menu và đợi cho Windows khởi động.

 3. Khởi động lại thiết bị của bạn.

 4. Lúc này, Windows sẽ khởi động bình thường.

 5. Cài đặt Bản cập nhật Xếp chồng Dịch vụ (SSU) mới nhất như được liệt kê trong ADV990001 | Bản cập nhật Xếp chồng Dịch vụ Mới nhất.

 6. Bây giờ bạn có thể cài đặt bản cập nhật khác cho Windows.

Hoặc sử dụng Môi trường Phục hồi Windows (WinRE):

 1. Để chuyển sang Môi trường Phục hồi Windows, hãy xem Các điểm truy cập vào WinRE.

 2. Trong WinRE, bạn cần phải nhấp vào khắc phục sự cố hoặc nâng cao và sau đó mở dấu nhắc lệnh.

 3. Chạy lệnh sau (giả sử Windows được cài đặt trên C:\): DISM /image:C:\ /cleanup-image /revertpendingactions

 4. Khởi động lại thiết bị và đợi cho Windows khởi động.

 5. Cài đặt Bản cập nhật Xếp chồng Dịch vụ (SSU) mới nhất như được liệt kê trong ADV990001 | Bản cập nhật Xếp chồng Dịch vụ Mới nhất.

 6. Bây giờ bạn có thể cài đặt bản cập nhật khác cho Windows.

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×