Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi thông tin mới cho một máy tính hiện có được nhập, thông qua bảng điều khiển Configuration Manager hoặc phương pháp ImportMachineEntry, một bản ghi mới được tạo ra cho máy tính đó. Điều này khiến thay đổi tư cách thành viên tuyển tập hiện có, thuộc tính khám phá và biến chuỗi tác vụ cho máy tính đó.

Thông tin cập nhật nóng cho Trung tâm Hệ Configuration Manager, phiên bản 1702

Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bản cập nhật nóng cho sự cố này có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Tải xuống hotfix này ngay bây giờ.

Sau khi bạn tải xuống bản cập nhật nóng này, hãy xem chủ đề sau trên trang web của Microsoft để biết hướng dẫn cài đặt:

Sử dụng Công cụ Đăng ký Cập nhật để nhập các cập nhật nóng vào Trung tâm Hệ Configuration Manager

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật nóng này, bạn phải cài đặt các bản cập nhật sau:

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix đã phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm ra sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab Múi giờ trong mục Ngày Giờ trong Panel điều khiển.

 Đối với System Center Configuration Manager nhánh hiện tại, phiên bản 1702

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Smsprov.dll

5.0.8498.1717

12,673,944

Ngày 12 tháng 4 năm 2017

02:20

x64

Tham khảo

Cài đặt Bản cập nhật cho Trung tâm Hệ thống Configuration Manager

Làm thế nào để nhập một máy tính mới vào Configuration Manager

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×