Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 3.5

QUAN TRỌNG

  • Xin nhắc người quản trị CNTT nâng cao, các bản cập nhật cho .NET Framework 3.5 dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 chỉ nên được áp dụng trên các hệ thống có hiện diện và bật .NET Framework 3.5. Những khách hàng cố gắng cài đặt sẵn bản cập nhật cho .NET Framework 3.5 cho hình ảnh ngoại tuyến không có bật sản phẩm .NET Framework 3.5 sẽ khiến các hệ thống này gặp lỗi khi bật .NET Framework 3.5 sau khi hệ thống trực tuyến. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc triển khai .NET Framework 3.5, hãy xem Những điều cần cân nhắc về Triển khai Microsoft .NET Framework 3.5.

  • Tất cả các bản cập nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 đều yêu cầu cài đặt bản cập 2919355 KB. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật KB 2919355 trên máy tính dựa trên Windows 8.1, dựa trên Windows RT 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được các bản cập nhật trong tương lai.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ nào bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows.

Tóm tắt

Các cải tiến về Bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này khắc phục sự cố trong đó việc người dùng cục bộ mở tệp được tạo đặc biệt có thể gây ra tình trạng từ chối dịch vụ trên một hệ thống bị ảnh hưởng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem CVE-2022-30130.

Các cải tiến về chất lượng và độ tin cậy

Ds1

- Khắc phục sự cố trong đó các ứng dụng .NET của bên thứ ba sử dụng một số API System.DirectoryServices gặp sự cố với Vi phạm Truy nhập (0xC0000005).

1Dịch vụ Thư mục (DS)

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Hiện tượng

Bản cập nhật này không tích lũy và không chứa các bản cập nhật bảo mật đã phát hành trước đó.  Nếu bạn bật .NET Framework 2.0, 3.0 và/hoặc 3.5, rồi cài đặt bản cập nhật này, máy tính có thể chưa được cập nhật với tất cả các bản phát hành bảo mật.  

Cách giải quyết

Để cập nhật máy, hãy cài đặt bản cập nhật này, rồi cài đặt các bản cập nhật sau:

Bản tổng hợp Bảo mật và Chất lượng cho .NET Framework 3.5 for Windows 8.1, RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB5008868)

Bản cập nhật Dành riêng cho Bảo mật cho .NET Framework 3.5 dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB5012152)

Giải pháp

Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật mới nhất,

Bản tổng hợp Chất lượng và Bảo mật ngày 12 tháng 7 năm 2022 cho .NET Framework 3.5 dành cho Windows 8.1, RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB5016268)

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5014808 Mô tả về Bản tổng hợp Bảo mật và Chất lượng cho .NET Framework 3.5, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 cho Windows 8.1, RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB5014808)

Cách nhận và cài đặt bản cập nhật

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt .NET Framework 3.5.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động Windows Update.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm:Windows 8.1, RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

Phân loại: Bảo mật Cập nhật

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp bị ảnh hưởng nào đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin triển khai

Để biết chi tiết triển khai cho bản cập nhật bảo mật này, hãy đi tới bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

20220510 Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật: ngày 14 tháng 6 năm 2022

Cập nhật thông tin loại bỏ

Chú ý Chúng tôi khuyên bạn không nên xóa bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào. Để loại bỏ bản cập nhật này, hãy sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản cập nhật trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế các bản cập nhật KB5012331 đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA256

Windows8.1-KB5013638-x64.msu

81A9CFE74ED9D450B827419C81FEC25D933E011E8680BF164D880E151F9F38D6

Windows8.1-KB5013638-x86.msu

2EAB27ADAF681A539065894720FF6ACECCC96F0E5C27866CEB121E894344F09

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 20 tháng 3 năm 2022

00:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 20 tháng 3 năm 2022

00:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 20 tháng 3 năm 2022

00:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,575,232

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:23

x64

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 20 tháng 3 năm 2022

00:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 20 tháng 3 năm 2022

00:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 20 tháng 3 năm 2022

00:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 20 tháng 3 năm 2022

00:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 20 tháng 3 năm 2022

00:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 20 tháng 3 năm 2022

00:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 20 tháng 3 năm 2022

00:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 20 tháng 3 năm 2022

00:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 20 tháng 3 năm 2022

00:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 20 tháng 3 năm 2022

00:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8962

46,520

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

01:31

x64

SPN

AMD64_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

1,760,680

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:23

x64

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

10,625,968

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:23

x64

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8964

489,384

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:23

x64

Không có

Không áp dụng

System.directoryservices.dll

2.0.50727.8964

401,408

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:23

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8962

98,304

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

01:31

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8962

750,000

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

01:31

x64

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8962

5,300,224

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

01:31

x64

Không có

Không áp dụng

System.directoryservices.dll

2.0.50727.8964

401,408

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:24

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8962

98,304

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

01:25

x86

Không có

Không áp dụng

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,558,848

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:24

x86

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8962

33,680

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

01:25

x86

SPN

X86_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

993,680

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:24

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

6,413,728

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:24

x86

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8964

393,128

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:24

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8962

440,720

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

01:25

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8962

5,292,032

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

01:25

x86

Không có

Không áp dụng

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

System.directoryservices.dll

2.0.50727.8964

401,408

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:24

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8962

98,304

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

01:25

x86

Không có

Không áp dụng

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,558,848

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:24

x86

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

15:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8962

33,680

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

01:25

x86

SPN

X86_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

993,680

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:24

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

6,413,728

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:24

x86

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8964

393,128

Ngày 17 tháng 4 năm 2022

00:24

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8962

440,720

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

01:25

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8962

5,292,032

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

01:25

x86

Không có

Không áp dụng

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×