You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

QUAN TRỌNG

Bản cập nhật này được phát hành lần đầu trong Bản tổng hợp Bảo mật và Chất lượng ngày 10 tháng 5 năm 2022.  Bản cập nhật này được bao gồm trong Bản tổng hợp Bảo mật và Chất lượng ngày 8 tháng 11 năm 2022.  Không có thay đổi nào đối với bản cập nhật này trong bản phát hành này vào ngày 8 tháng 11 năm 2022.  Nếu trước đó bạn đã cài đặt bản cập nhật này thì bạn không cần thực hiện hành động nào.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 3.5

Tóm tắt

Các cải tiến về Bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này khắc phục sự cố trong đó việc người dùng cục bộ mở tệp được tạo đặc biệt có thể gây ra tình trạng từ chối dịch vụ trên một hệ thống bị ảnh hưởng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem CVE-2022-30130.

Các cải tiến về chất lượng và độ tin cậy

Ds1

- Khắc phục sự cố trong đó các ứng dụng .NET của bên thứ ba sử dụng một số API System.DirectoryServices gặp sự cố với Vi phạm Truy nhập (0xC0000005).

1Dịch vụ Thư mục (DS)

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5020689 Mô tả về Bản tổng hợp Bảo mật và Chất lượng cho .NET Framework 3.5, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 dành cho Windows Server 2012 (KB5020689)

Cách nhận và cài đặt bản cập nhật

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt .NET Framework 3.5.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động Windows Update.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm:Windows Server 2012

Phân loại: Bản cập nhật Bảo mật

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp bị ảnh hưởng nào đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin triển khai

Để biết chi tiết triển khai cho bản cập nhật bảo mật này, hãy đi tới bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

20220510 Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật: ngày 9 tháng 8 năm 2022

Cập nhật thông tin loại bỏ

Chú ý Chúng tôi khuyên bạn không nên xóa bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào. Để loại bỏ bản cập nhật này, hãy sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản cập nhật trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế các bản cập nhật đã phát hành trước đó KB5012330.

Thông tin tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA256

Windows8-RT-KB5013635-x64.msu

30F4BF9543E6761346D645C84315B4EB140EF421945E1556A18E1486A9FF469C

Windows8-RT-KB5013635-x86.msu

A6C7FFBE095A0655044D06DC57043F5DDBDA91CDC657A3D66BD50E6012506EB4

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,575,232

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x64

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

01:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8962

46,520

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

06:13

x64

SPN

AMD64_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

1,760,680

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x64

Không có

Không áp dụng

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

495,232

Ngày 24 tháng 7 năm 2018

15:10

x64

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

10,625,968

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x64

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8964

489,384

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x64

Không có

Không áp dụng

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

Ngày 3 tháng 9 năm 2020

13:17

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

13:13

x86

Không có

Không áp dụng

System.directoryservices.dll

2.0.50727.8964

401,408

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Không có

Không áp dụng

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

Ngày 12 tháng 7 năm 2017

13:09

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

Ngày 31 tháng 8 năm 2017

13:09

x86

Không có

Không áp dụng

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

Ngày 3 tháng 9 năm 2020

13:17

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8962

98,304

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

06:13

x86

Không có

Không áp dụng

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

13:13

x86

Không có

Không áp dụng

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

Ngày 29 tháng 3 năm 2019

13:06

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8962

750,000

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

06:13

x64

Không có

Không áp dụng

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

140,960

Ngày 12 tháng 7 năm 2017

13:09

x64

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

Ngày 2 tháng 11 năm 2018

13:06

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,006,400

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x64

Không có

Không áp dụng

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

Ngày 4 tháng 5 năm 2018

19:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

2,265,888

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x64

Không có

Không áp dụng

System.data.dll

2.0.50727.8953

3,158,016

Ngày 3 tháng 9 năm 2020

13:17

x64

Không có

Không áp dụng

System.printing.dll

3.0.6920.8833

358,400

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x64

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8962

5,300,224

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

06:13

x64

Không có

Không áp dụng

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

30,192

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x64

Không có

Không áp dụng

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

94,208

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

127,488

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

405,504

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

847,872

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

847,872

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,337,088

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,337,088

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

Penimc.dll

3.0.6920.8833

95,728

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x64

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

4,648,960

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

182,048

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x64

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,118,208

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,060,864

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,531,904

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

454,656

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

110,592

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

139,568

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

Ngày 3 tháng 9 năm 2020

13:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

13:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.directoryservices.dll

2.0.50727.8964

401,408

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

Ngày 12 tháng 7 năm 2017

13:09

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

Ngày 31 tháng 8 năm 2017

13:08

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

Ngày 3 tháng 9 năm 2020

13:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

Ngày 2 tháng 11 năm 2018

13:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8962

98,304

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

06:12

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

13:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

Ngày 2 tháng 4 năm 2019

19:25

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,558,848

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8962

33,680

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

06:12

x86

SPN

X86_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

993,680

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

Ngày 24 tháng 7 năm 2018

15:10

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

6,413,728

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8964

393,128

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8962

440,720

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

06:12

x86

Không có

Không áp dụng

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

Ngày 12 tháng 7 năm 2017

13:09

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

Ngày 2 tháng 11 năm 2018

13:06

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,222,976

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

00:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

1,747,952

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.dll

2.0.50727.8953

2,983,936

Ngày 3 tháng 9 năm 2020

13:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.printing.dll

3.0.6920.8833

372,736

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8962

5,292,032

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

06:12

x86

Không có

Không áp dụng

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

28,152

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

Penimc.dll

3.0.6920.8833

78,624

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

141,288

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Smdiagnostics.dll

3.0.4506.8841

110,592

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

Smsvchost.exe

3.0.4506.8841

139,568

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.configuration.dll

2.0.50727.8953

430,080

Ngày 3 tháng 9 năm 2020

13:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.sqlxml.dll

2.0.50727.8773

745,472

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

13:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.directoryservices.dll

2.0.50727.8964

401,408

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.management.dll

2.0.50727.8766

389,120

Ngày 12 tháng 7 năm 2017

13:09

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8771

307,200

Ngày 31 tháng 8 năm 2017

13:08

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.security.dll

2.0.50727.8953

274,432

Ngày 3 tháng 9 năm 2020

13:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8841

32,768

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

Ngày 2 tháng 11 năm 2018

13:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8962

98,304

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

06:12

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.xml.dll

2.0.50727.8773

2,056,192

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

13:05

x86

Không có

Không áp dụng

System.dll

2.0.50727.8806

3,211,264

Ngày 2 tháng 4 năm 2019

19:25

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8964

4,558,848

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Không có

Không áp dụng

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

01:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

2.0.50727.8962

33,680

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

06:12

x86

SPN

X86_NETFX-ASP

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8964

993,680

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorsvc.dll

2.0.50727.8793

231,992

Ngày 24 tháng 7 năm 2018

15:10

x86

Không có

Không áp dụng

Mscorwks.dll

2.0.50727.8964

6,413,728

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Không có

Không áp dụng

Sos.dll

2.0.50727.8964

393,128

Ngày 5 tháng 4 năm 2022

00:12

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

2.0.50727.8962

440,720

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

06:12

x86

Không có

Không áp dụng

Wminet_utils.dll

2.0.50727.8766

116,896

Ngày 12 tháng 7 năm 2017

13:09

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

3.5.30729.8814

1,282,048

Ngày 2 tháng 11 năm 2018

13:06

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationcore.dll

3.0.6920.8833

4,222,976

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationfontcache.exe.config

Không áp dụng

161

Ngày 15 tháng 11 năm 2017

00:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wpfgfx_v0300.dll

3.0.6920.8833

1,747,952

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.data.dll

2.0.50727.8953

2,983,936

Ngày 3 tháng 9 năm 2020

13:16

x86

Không có

Không áp dụng

System.printing.dll

3.0.6920.8833

372,736

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

2.0.50727.8962

5,292,032

Ngày 24 tháng 2 năm 2022

06:12

x86

Không có

Không áp dụng

Servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8841

28,152

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.identitymodel.dll

3.0.4506.8841

446,464

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8841

970,752

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

System.servicemodel.dll

3.0.4506.8841

5,996,544

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

13:11

x86

Không có

Không áp dụng

Penimc.dll

3.0.6920.8833

78,624

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationframework.dll

3.0.6920.8833

5,292,032

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Presentationhostdll.dll

3.0.6920.8833

141,288

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Reachframework.dll

3.0.6920.8833

536,576

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Windowsbase.dll

3.0.6920.8833

1,257,472

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.activities.dll

3.0.4203.8833

1,142,784

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.componentmodel.dll

3.0.4203.8833

1,638,400

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

System.workflow.runtime.dll

3.0.4203.8833

540,672

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

02:06

x86

Không có

Không áp dụng

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×