We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

GIỚI THIỆU

Bài viết này giới thiệu một bản tổng hợp cập nhật nóng khắc phục một số sự cố trong Windows Communication Foundation (WCF) trên các máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2. Bản tổng hợp cập nhật nóng áp dụng cho .NET Framework 3.5 Gói Dịch vụ 1 (SP1). Để biết thêm thông tin về sự cố đã được khắc phục trong bản tổng hợp cập nhật nóng này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  • 971493 KHẮC PHỤC: Hotfix cho phép WCF gửi tin nhắn an toàn và nhận phản hồi không bảo mật, gửi tin nhắn không bảo mật và nhận phản hồi an toàn, có sẵn cho .NET Framework 3.5 Gói Dịch vụ 1

Thông tin Bổ sung

Để có được bản tổng hợp hotfix, hãy tải xuống và áp dụng hotfix được mô tả trong bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft 981002. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

981002 Bản tổng hợp cập nhật nóng có sẵn cho Windows Communication Foundation trong .NET Framework 3.5 SP1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng khi sửa chữa phần mềm sau khi phát hành, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×