Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bản xem trước của tháng mười một 2016 của chất lượng hàng tháng Rollup cho Windows 7 Service Pack 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 SP1 bao gồm các cải tiến tích lũy trong độ tin cậy trong khung .NET Framework 3.5.1. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng chất lượng rollup này như là một phần trong thói quen bảo trì thường xuyên của bạn. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy xem các phần "điều kiện tiên quyết" và "yêu cầu khởi động lại".

Cải thiện chất lượng và độ tin cậy

Giải quyết sự cố ADO.NETNgoại lệ có thể được ném trong SqlClient trong quá trình bắt tay prelogin hoặc trong quá trình liên lạc MARS khi một kích cỡ gói TDS đã nhận được nhỏ hơn dự kiến. Các lỗi bắt tay phải đăng nhập sẽ hiển thị dưới dạng lỗi OverflowException và MARS sẽ hiển thị dưới dạng "kết nối vật lý chung" không thể dùng được "ngoại lệ.Lưu ý Bản cập nhật này cũng chứa các bản Cập Nhật tích lũy đã được phát hành trước đó từ ngày 11 tháng 10, 2016.

Thông tin Bổ sung

Cách tải bản cập nhật này

Phương pháp 1:

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Windows Update, với tư cách là bản cập nhật tùy chọn.

Phương pháp 2:

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt .NET Framework 3.5.1, như phù hợp.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu mọi tệp bị ảnh hưởng đều đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên đóng tất cả các ứng dụng trên khuôn khổ .NET trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các hệ điều hành sau đây:

  • Windows 7 SP1, khi được dùng với các phiên bản .NET Framework sau đây:

    • .NET Framework 3.5.1

  • Windows Server 2008 R2 SP1, khi được dùng với các phiên bản .NET Framework sau đây:

    • .NET Framework 3.5.1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×