Triệu chứng

Giả sử rằng bạn tạo một cuộc họp trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013). Sau đó, bạn đặt văn bản vào một bảng và lưu thành một PNG hoặc tệp XPS. Trong trường hợp này, các bảng không bao gồm tất cả nội dung trên trang.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì có một tính toán không đúng kích thước của tệp PNG phải lưu tất cả các chú thích.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tháng 6, 2016, (KB3127976) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×