Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Thật hữu ích để kiểm tra các mục sau đây trong trường hợp này - vấn đề là một vấn đề với cấu hình Hadoop trên cụm.

  1. Đảm bảo rằng thư mục chia sẻ cục bộ ' / var/RevoShare / $ người dùng ' tồn tại trên từng nút cụm.

  2. Đảm bảo rằng thư mục ' / var/RevoShare / $ người dùng ' tồn tại trên từng nút cụm trong HDFS.

  3. Đảm bảo rằng dữ liệu kiểm tra 'AirlineDemoSmall.csv' đã tồn tại trong HDFS, trước khi chạy lệnh xác nhận.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×