Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu người dùng xác định tên hàng và xác định nodes(nodes=NULL) khi tạo ngữ cảnh cụm LSF với RxLSFCluster(), nó sẽ sử dụng tất cả các máy chủ có trong hàng đợi đó (giả định rằng họ có hiệu lực). Nếu hàng đợi và các nút được chỉ định, nó sử dụng giao điểm của họ. Nếu hàng đợi = "tất cả" và nút = NULL, chúng tôi sử dụng hệ thống lệnh 'ls_gethostinfo' để tên máy chủ và sau đó kiểm tra giá trị của họ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×